Fazil Iskander: Králíci a hroznýši - bajka o totalitě

Králíci a hroznýši jsou zábavnou alegorií na totalitní režim. Tato bajka spisovatele Fazila Iskandera v češtině dosud nevyšla, což bychom velmi rádi napravili.

Autor: Anikdyjinak!

Všechny odměny odeslány!

17.7.2017

Vážení přispěvatelé, všechny odměny vám byly odeslány, s výjimkou čtyř případů, kdy jsme neobdrželi adresy dodání (těmto přispěvatelům jsme poslali e-mail s žádostí o doplnění a netrpělivě čekáme, až jim budeme moct odměnu zaslat).

Protože však dobře víme, že chybička se občas vloudí, prosíme vás, abyste nás v případě, že jste snad neobdrželi odměnu, kterou jste si vybrali, nebo dokonce neobdrželi odměnu žádnou, ihned kontaktovali, buď prostřednictvím hithitu, nebo na e-mailu lenka.enq@gmail.com.

Zároveň prosíme všechny přispěvatele, aby si vyzvedli své odměny na poštách, kde je bohužel ještě mnoho králičích balíčků uloženo.  

Děkujeme,

Anikdyjinak! 

Králíci v balíčku a na cestách!

3.7.2017

Vážení přispěvatelé, 

V sobotu jsme vám poslali téměř všechny králičí zásilky, dnes doposíláme pár zbylých, u kterých jsme ještě ověřovali adresy. Zítra ještě odešleme balíčky s taškami, které přišly dnes z výroby.

Poslední věc, na které zatím stále pracujeme, je elektronická verze knihy. Předpokládáme, že finální verzi k odeslání budeme mít k dispozici nejpozději příští týden. Prosíme vás proto o malinké strpení.

A všem strašně moc děkujeme!

Bez vás by Králíci a hroznýši v čestině nevyšli!

Anikdyjinak!

Králíci a hroznýši už brzy!

19.6.2017

Vážení přispěvatelé,

s radostí oznamujeme, že jsme minulý týden uzavřeli smlouvu s nakladatelstvím Jonathan Livingston a naši Králíci a hroznýši jsou již v procesu tisku. Termín dodání nákladu 29. 6. 2017. Od tohoto data Vám budeme výtisky a další dárečky postupně rozesílat prostřednictvím České pošty. 

Anikdyjinak! 

Obrovský úspěch Králíků a hroznýšů!

12.6.2017

Vážení přispěvatelé,

náš projekt vydání knihy "Králíci a hroznýši" byl v sobotu završen s obrovským úspěchem. Původní cílová částka 95 tis. Kč byla překročena více než dvojnásobně a téměř polovina nákladu tištěných knih je již zamluvena.

Náš projekt je v historii hithitu 11. nejúspěšnějším podle procenta vybraných peněz.

Máme z toho obrovskou radost a nyní intenzivně pracujeme na tom, aby se kniha a další dárečky co nejdříve dostaly k vám.

Budeme vás pravidelně informovat, jak proces výroby a distribuce probíhá. 

Ještě jednou moc děkujeme za projevený zájem a důvěru!

Za tým překladatelů Anikdyjinak!

Lenka Benešová

Jak se běžný králík z provozu stal nejvyšším rádcem Krále králíků (krátká ukázka z textu)

9.6.2017

Do konce kampaně zbývá 24 hodin. Na skvělou knihu "Králíci a hroznýši" jsme vybrali už neuvěřitelných 211 tis. Kč a naši přispěvatelé si z nákladu zamluvili již 424 knih! Přidáváme další malinkou ukázku z textu pro ty, kteří se už nemohou dočkat, či pro ty, kteří doposud s příspěvkem váhají. Ještě 24 hodin je čas!

Příběh povýšení tohoto králíka nepostrádá určitou zajímavost. Vedle Královského Paláce roste dub, jehož žaludy mají tvar mrkve. Plody mrkvového dubu jsou nejedlé – králíci je většinou využívali jako ozdoby při slavnostních průvodech, mrkvový dub byl však králíky považován za posvátný. Čas od času z dubu padaly žaludy, někdy s dost závažnými následky. Byly zaznamenány případy těžkých úrazů a dokonce i smrti králíků, kteří se v okamžiku pádu žaludu ocitli nešťastně pod korunou stromu. A právě tento králík se jednou ocitl pod dubem přesně v okamžiku, kdy z něho padal žalud, a ten mu dopadl přímo na hlavu. Utrpěl otřes mozku. Jednalo se o první případ takového úrazu v králičím rodu.

„Poranění mozku?“ podivil se Král té neznámé chorobě.

„Ano, otřes,“ potvrdili lékaři.

„To znamená, že bylo co ranit,“ usoudil Král.

„Bylo,“ souhlasili lékaři.

„Pokud se vyléčí, bude zastávat funkci Starého Moudrého Králíka,“ rozhodl Král. A když se pak tento běžný králík z provozu uzdravil, ocitl se přímo mezi Připuštěnými ke Stolu.

„Musíš vystoupit,“ oznámil mu nyní Král a zamračeně sledoval dav jásajících králíků, mezi nimiž se dokonce nacházeli i tací, kteří zdvihali tlapky sevřené v pěstičku, kterými jako by hrozili hroznýšům.

„Ale zdá se, že tohle je konec,“ namítl Starý Moudrý Králík.

„To musíme vyzkoušet,“ řekl Král a zároveň dal pokyn Veliteli stráže Královského Paláce, aby prověřil stav bezpečnostních únikových východů z Paláce pro případ povstání.

„Jsem starý moudrý králík,“ zahájil řeč Starý Moudrý Králík a měl dokonce zčásti pravdu, protože od chvíle, kdy byl do této funkce jmenován, stihl zestárnout. „Přísahám při mrkvovém dubu, který mě vyvolil mudrcem, že v slovech Hloubavého…“

V tom však jásot králíků nabyl na hrozivé síle. Každou chvíli se dalo čekat, že dav svrhne Krále a na jeho místo dosadí Hloubavého.

„… ve slovech Hloubavého,“ opakoval řečník, když se vlna jásotu přelila, „je mnoho pravdy…“

„Hurá!“ zařvali králíci nadšeně a zcela tím přehlušili protesty Připuštěných, které v případě převratu nic dobrého nečekalo.

Usilující o připuštění se mezitím pokoušeli předstírat, jako kdyby nikdy v životě o nic neusilovali. Někteří z nich dokonce opustili svá místa, jako kdyby jim náhlá tělesná potřeba neumožňovala setrvat. Cestou zpět na místo se pak loudali, v davu náhle rozpoznávali staré známé a ochotně se s nimi pouštěli do hovoru.

„V tom, co prohlásil Král,“ pokračoval Starý Moudrý Králík, „není …“

Dav králíků utichl, Starý Moudrý Králík se zadíval na Krále a s údivem si uvědomil, že k žádnému převratu nedojde. Dokud dav jásal a bouřil, zdálo se mu, že je silnější než Král. Když utichl, posílil opět Král. Proto i pro sebe samého dost nečekaně větu dokončil: „… pravdy tolik… ale pověz, Hloubavý,“ pokračoval, „pokud máš pravdu a zbavíme se té strašlivé nespravedlnosti páchané na králících, dovolíš nám užívat si i naši oblíbenou Velikou trojici: fazole, hrách a zelí?“

„Ano, ano,“ povykovali králíci, „Řekni, jak to bude.“

Hloubavý mlčky hleděl na svůj národ. Nic neříkal.

Králíci z provozu se mezitím chytili za tlapky a začali podupávat a skandovat: „Dovol nám krást! Řekni, jak to bude! Dovol nám krást! Řekni, jak to bude!“ 

Hloubavý dál mlčel. Král sedící zamračený a se skloněnou hlavou náhle ucítil, jak ho v nozdrách polechtal tenounký paprsek naděje.

„Králíci,“ pronesl konečně Hloubavý. „Nabízím vám řešení našeho hlavního úkolu. Můžeme se přestat bát hroznýšů. Co bude dál, se mohu pouze dohadovat.“

„Tak to vidíte, on se může jen dohadovat,“ vykřikla Královna, zlostně roztrhla zelný list a odhodila ho pryč.

Usilující o připuštění souhlasně zahučeli a pokoušeli se zapamatovat si, kam přesně dopadly kousky rozervaného listu.

„A to se tváří jako učitel života!“ vykřikl králík zvaný Šikovný. Počkal si přitom, až se dav trochu uklidní, aby bylo jeho hlas dobře slyšet.

Nikoho jiného Hloubavý tak strašně nedráždil. V mládí se totiž Šikovný a Hloubavý přátelili a poměrně často se oba zamilovali do stejné králice. Šikovný byl přesvědčený, že kdyby se nezabýval usilováním o to, aby byl připuštěn ke Stolu, mohl učinit stejně významné objevy jako Hloubavý. Pohlcenost filozofií vlastní existence mu však nenechala čas na to, aby zkoumal existenci králíků.

„Ten si to uměl zařídit,“ vyprávěl svým známým, když se řeč stočila na Hloubavého. „Ten o připuštění neusiluje.“

Anikdyjinak!

Dějinný význam Karfiolu - ukázka z textu

7.6.2017

Do konce kampaně zbývají tři dny. Naši králíci a hroznýši už přesvědčili 363 přispěvatelů, že Kronika jejich vzájemných vztahů rozhodně stojí za přečtení. A protože na přečtení celého tohoto historického díla si budeme muset ještě chvilku počkat, zveřejňujeme nyní další kraťoučkou ukázku. Tentokrát jde o Karfiol a jeho dějinný význam pro králičí království. 

Ten samý den, když slunce viselo nad džunglí ve výšce koruny dobře rostlého baobabu, nebo koruny méně dobře narostlého modřínu, bylo svoláno ke vchodu do Královského Paláce na Královský Trávník shromáždění králíků. Sám Král seděl na vyvýšeném místě, po boku své Královny. Nad nimi vlála vlajka králíků s vyobrazením Karfiolu. Místo látky jako prapor posloužil velký list banánu a Karfiol na něm tvořila sestava těch nejkrásnějších tropických květů přilepených k vlajce smůlou z borovice.

Pravda, nikdo z králíků Karfiol nikdy neviděl, ale v jejich společenství odedávna kolovaly zkazky (které bylo samozřejmě potřeba čas od času přiživit) o tom, že místní domorodci, kteří pracují společně s králíky v utajení na přísně střežených plantážích na úkolu vypěstovat Karfiol, dosáhli významných úspěchů. A jakmile tyto pokusy, jejichž závěry jsou již na dosah, umožní vysázet Karfiol na běžné zahrady, život králíků se změní v nepřetržitou oslavu plodnosti a hojnosti.

Magický název Karfiol tyto naděje jen posiloval. Čas od času se uspořádání tropických květů, z nichž byla palice na vlajce sestavena, nepatrně pozměnilo. Králíci v tom spatřovali důkaz tajemného, ale nepřetržitého směřování dějin k budoucímu blahobytu jejich rodu. Pokaždé, když spatřili, že se uspořádání květů pozměnilo, vědoucně na sebe pokyvovali a v duchu dělali dalekosáhlé optimistické závěry. Hovořit o něčem takovém nahlas by samozřejmě bylo považováno za nevychované a neskromné. Oficiálně se totiž mělo za to, že tyto vnější projevy vnitřních historických předělů se na vlajce objevují jen náhodou, kvůli nějakému opominutí ze strany Královských úřadů.

V očekávání šťastné budoucnosti tak králíci žili obyčejné životy, pásli se v přilehlé džungli a na pampě a v zahradách domorodců občas kradli hrách, fazole a obyčejné zelí, jehož vysoká chuťová kvalita dále zúrodňovala sen o Karfiolu. Kořist ze zahrad pak dodávali ke Královskému dvoru.

„Tak jaké je dnes zelí?“ vyptával se občas Král, když králíci z provozu odváděli zahradní daň ve formě hlávek zelí, které kutáleli do Královské spižírny.

„Dobré,“ neměnně odpovídali králíci a olizovali se.

„Tak, tak,“ pochvaloval si Král, „ale až budeme mít Karfiol, tak už o tyhle bezkvěté košťály ani okem nezavadíte.“

„Pane náš,“ vzdychali králíci, když to slyšeli, „opravdu se toho dožijeme?“

„Buďte bez obav,“ těšil je Král, „sledujeme, jak pokračuje výzkum, a plně ho podporujeme.“

Veliký sen o Karfiolu pomáhal Králi udržovat národ v poddajné pokoře.

Pokud se v životě králíků objevilo něco, co bylo pro Krále nepříjemné, a pokud tento neblahý vývoj Král nedokázal zastavit obvyklými metodami, utíkal se k poslednímu oblíbenému prostředku a tím byl samozřejmě Karfiol.

„Tak, tak,“ říkával v takových chvílích králíkům, u kterých spatřoval náznaky nevhodného vývoje, „vaše snaha je správná, ale doba není vhodná, protože právě teď, když závěry výzkumů ukazují, že vypěstování Karfiolu je na dohled…“

V případě, že některý z králíků přesto pokračoval v nevhodném úsilí, stávalo se, že neočekávaně zmizel, a králíci pak došli k závěru, že dotyčný už dále pracuje v utajení a byl vyslán na střeženou plantáž. Bylo to naprosto přirozené, protože na svém přesvědčení trvaly jen ty nejlepší mozky, a tak bylo jen správné, aby tyto nejlepší mozky pracovaly na vývoji Karfiolu. A pokud se rodina zmizelého králíka začala zajímat, co se stalo s jejich příbuzným, bylo jim naznačeno, že daný příbuzný je teď „daleko v kraji, kde kvete Karfiol“.

A pokud se rodina zmizelého vyptávala dál, zmizela také. A králíci si pak říkali:

„Vida, musí to být významný vědec, když mu dovolili odvézt i rodinu…“

„Někdo si to prostě umí zařídit,“ vzdychaly králice.

Jiná podezření se v hlavách králíků z provozu nelíhla, protože podle vegetariánských zákonů králičího království bylo možné králíky určené k potrestání trestat zavěšením za uši, ale v žádném případě zákony neumožňovaly králíky zabít.

Anikdyjinak!

Ukázka z textu knihy "Králíci a hroznýši"

1.6.2017

Konec naší kampaně se kvapem blíží, ale bývá obvyklé, že s ubývajícími dny roste netrpělivost. Naše tedy určitě :). A tak, abychom vám trošku zpříjemnili čekání na knížku, nabízíme nyní krátký úryvek :). 

„Vyprávěj,“ škemral mladý hroznýš, „tak rád bych slyšel, co se stalo…“

Šilhavý byl velmi starý a velmi osamělý hroznýš. Ostatní dospělí hroznýši se mu buď posmívali, nebo se k němu chovali vyloženě nepřátelsky. I proto si Šilhavý velmi cenil přátelství s tímto sice ještě mladým, ale už velmi šikovným hroznýšem.

„Tak dobře,“ souhlasil nakonec, „budu ti vyprávět, co se tehdy stalo, ale uvědom si, že je to tajemství a mladí hroznýši ho nesmějí znát.“

„Nikomu to neprozradím!“ zapřísahal se mladý hroznýš, jako to dělají všichni, kdo za takových okolností přísahají a žár vlastní zvědavosti si pletou s upřímností přísahy.

„Stalo se to před sedmdesáti lety,“ začal Šilhavý vyprávět, „nebyl jsem tehdy o moc starší než ty. Ten den jsem potkal králíka u Oslího napajedla a úplně normálně jsem ho zpracoval. Zpočátku šlo všechno dobře, ale když se dostal králík doprostřed mého břicha, najednou se postavil na zadní, hlavou se mi zapřel o záda a …“

V tom okamžiku Šilhavý náhle přerušil vyprávění a zaposlouchal se.

„Zapřel se hlavou o záda, a…? Co bylo pak?“ naléhal netrpělivě mladý hroznýš.

„Myslím, že nás někdo poslouchá,“ sykl Šilhavý a zbývajícím okem se natočil ke keřům rododendronu, vedle kterých leželi.

„Ne,“ vyhrkl mladý hroznýš, „něco se ti zdálo, protože špatně slyšíš. Vyprávěj dál!“

„Jsem šilhavý, ne hluchý,“ zavrčel starý hroznýš, ale postupně se uklidnil. Zřejmě, pomyslel si, jsem si šelest větru v keřích rododendronu spletl s pohybem živého tvora.

I pokračoval ve vyprávění neuvěřitelného příběhu. Často ho však přerušoval, jednou aby zkontroloval pohyb králíka ve vlastních útrobách, jindy kvůli podezření, že je kdosi poslouchá, s čímž ovšem mladý hroznýš nikdy nesouhlasil, neboť potřeba střežit tajemství před jinými se vždy zdá zveličená, pokud nejde o tajemství vlastní.

My si ale ten příběh můžeme vyprávět rychleji.

Nemusíme  se totiž  obávat, že nás někdo poslouchá, a kromě toho, a to si přiznejme, není těžké být odvážný na účet cizího tajemství, a proto si můžeme dovolit vyprávět vše tak, jak se to skutečně stalo.

Takže náš Šilhavý, který tou dobou nebyl ani starý ani šilhavý, spolkl králíka u Oslího napajedla. A skutečně, zpočátku šlo vše jako po másle, dokud se však králík nepostavil na zadní a zdola se nezapřel hlavou hadovi o záda, čímž dal jasně najevo, že dál se posouvat nehodlá.

„Co blázníš?“ promluvil k němu Šilhavý. „Rozhodl ses stavět na zadní? Otoč se a koukej mazat dál.“

„A já tady natruc takhle zůstanu!“ křikl králík z břicha.

„A to mám za svou dobrotu,“ vzdychl Šilhavý, zamyslel se a dodal: „Uvidíme, jak si poradíš s tímhle…“

A začal králíka švihat svým tehdy ještě mladým, do zlata zbarveným a silným ocasem. Švihá a švihá, až ho to samotného bolí, ale králík nic.

„Nebolí, nebolí!“ povykuje z břicha.

Skutečně - došlo hroznýšovi - vždyť mám kůži tlustou, a tak bolest, která má patřit tomu mizerovi, cítím jen já sám.

„Dobrá,“ oznámil králíkovi stále ještě klidným hlasem, „teď tě odtamtud dostanu…“

Rozhlédl se a očima vyhledal velkou kokosovou palmu, jejíž jeden kořen podemletý dešti trčel nad zemí. Opatrně pod něj prolezl a nastavil se v místě, kde mu živý králík rozšiřoval břicho.

„Lehni si!“ houkl na králíka. „Teď začnu mlátit!“

„Jen mlať!“ odpověděl mu z břicha potrhlý králík.  „Zapřu se pořádně!“

Hroznýše to rozčílilo a začal břichem ze všech sil bušit o kořen: Tam – zpět! Tam – zpět!

Palma se třese, kokosové ořechy padají na zem a králík se ani nehne.

„Dělej!“ povzbuzuje. „Ještě!“ křičí. „To nic není,“ posmívá se.

Šilhavý vzteky tak roztřásl palmu, až mu na hlavu spadla opice, která zvědavě sledovala jeho zvláštní počínání. Rána to byla dost citelná, protože opice spadla přímo z vrcholku palmy. Šilhavý ji chtěl kousnout, ale opice se mu od hlavy odrazila a skutálela se na stranu. Vyrazil za ní, ale králík v jeho břiše ho uprostřed pohybu strhl zpět, takže na ni nedosáhl.

Hroznýš byl velmi pohoršený už tím, co mu provedl králík, a pád opice na vlastní hlavu pak považoval za naprosté zneuctění. Popadla ho nesmírná zlost. Škubl sebou tak, že vyrval kořen ze země, hlavou vší silou narazil do kmene zimostrázu, který rostl opodál, a ztratil vědomí.

....

Anikdyjinak!

Do konce naší kampaně zbývá 10 dní. Rekapitulace odměn.

30.5.2017

Vážení přispěvatelé,

do konce naší kampaně zbývá 10 dní. Za dobu 35 dní jste nám přispěli úžasnou částku téměř 175 tisíc. Nesmírně si vážíme vaší přízně a zájmu o tuto knihu, která se, jak věříme, stane ozdobou vaší knihovny. 

Dovolte nám nyní krátkou rekapitulaci toho, co konkrétně za svůj příspěvek obdržíte. 

 • Bajku o totalitě "Králíci a hroznýši" chceme vydat  v nejlepší kvalitě - na dobrém papíře, v pevných deskách, s šitou vazbou a deseti barevnými ilustracemi Olava Hotovsona, jehož některé obrázky už jste měli možnost vidět v naší prezentaci.  
 • Každý přispěvatel dostane výtisk ze speciální číslované edice s razítkem Královské kanceláře krále králíků a razítkem Cenzorské kanceláře Hroznýše královského. Číslovaná edice je určena pouze a výhradně našim přispěvatelům do této kampaně. 
 • Ke každému výtisku přidáme originální záložku opět s originálním obrázkem a vybraným citátem z knihy. 
 • Pro přispěvatele, kteří si jako odměnu navíc vybrali hrníček, přidáme hrníček s obrázkem. Ti, kteří si vybrali tašku, dostanou krásnou ručně šitou tašku s plastickým obrázkem krále králíků. 
 • Navíc pro přispěvatele, kteří si vybrali více knih, máme připravenu sadu pohlednic z obrázků, které se do knihy nedostaly. 
 • Pro přispěvatele, kteří si vybrali e-knihu, budeme mít připravenu elektronickou verzi pro čtečky, včetně obrázků.

A nakonec speciální dárek pro významné sponzory: ručně šitá hračka hroznýše s rozepínacím žaludkem a králíkem uvnitř

Už se nemůžeme se dočkat, až vám všechny tyto odměny budeme moci poslat! :)

Anikdyjinak!

Výnos Hroznýše královského

24.5.2017

Na pravidelné poplazce se u nás stavil spěšný posel Hroznýše královského s následujícím sdělením.

VÝNOS HROZNÝŠE KRÁLOVSKÉHO

Dvorní umělec naší výsosti, proslulý tvorbou vynikajících spolkových děl, jejichž předmětem jsou naše nedostižná spolknutí nemalých rozměrů, unesen poetikou naší krutovládné spravedlnosti, jejímiž základy tak mrzkým způsobem otřásla vzpoura a odmítání nejvyšších zákonů rovnováhy ze strany poddaných našeho královského bratrance, jal se tvořit sadu výjevů z naší společné historie, která je, jak známo, skvělým, ač místy poněkud nepřesným až zavádějícím způsobem popsána v předkládané knize.

VE JMÉNU VELIKÉHO DRAKA,

My Hroznýš královský, proto vydáváme následující VÝNOS!

 1. Každý domorodec, který zakoupí předkládanou knihu, jež je kronikou strastiplných vztahů mezi našimi královstvími, v počtu dva a více výtisků, získá sadu pohlednic v počtu tři ks s výjevy z hroznýšího, potažmo králičího života, které nebudou zařazeny v knize! 
 2. Tato speciální výhoda získání 3 ks unikátních výjevů je určena výhradně domorodcům, kteří uposlechnou výzvy k nákupu nejpozději 17. den po vydání tohoto výnosu!
 3. Domorodci, kteří se do 17 dnů od vydání tohoto oznámení neprokáží potvrzením o nákupu knihy, budou v případě odchytu zpracováni a vystaveni jako moderní spolkové dílo v našem paláci!
 4. Doručit všem okresním hroznýšům!

V paláci Hroznýše královského

24. 5. 2017

Nyní se opět pokusíme o překlad textu výnosu Hroznýše královského do běžné řeči domorodců: "Jsme nesmírně potěšeni zájmem o knihu, díky kterému již budeme našem přispěvatelům doručovat více než 300 výtisků. Proto si dovolujeme nabídnout speciální bonus pro ty přispěvatele, kteří si jako odměnu vybrali, resp. ještě vyberou 2 a více knih, sadu 3 ks pohledů s unikátními obrázky našeho skvělého ilustrátora Olava H. R. Hotovsona, které nebudou zařazeny v knize a budou k mání výhradně na těchto pohlednicích." 

Závěrečné poznámky Hroznýše královského si prosím opět nevšímejte. On takhle výhrůžně syčí běžně, ale ve skutečnosti domorodce zpracovává jen zcela výjimečně. 

A nikdy jinak!

Jak budou vypadat originální záložky do knih pro naše přispěvatele?

18.5.2017

Milí přispěvatelé, velice si vážíme vašeho zájmu!

Do konce naší hithitové kampaně ještě zbývá 22 dní a přesto se nám díky vám již podařilo získat 173 % cílové částky! Je to neuvěřitelný úspěch, který nás nesmírně těší. Během doby, po kterou probíhá naše kampaň, ovšem nezahálíme a dál pracujeme na pilování našeho šperku, knihy "Králíci a hroznýši", na kterou se těšíme společně s vámi.

Náš ilustrátor Olav H. R. Hotovson dál pracuje na obrázcích do knihy a nyní také dokončil finální podobu originálních záložek, které budou nedílnou součástí vaší odměny - tištěné knihy. A protože jsme z jeho návrhů nadšeni, moc rádi se s vámi o jejich podobu podělíme, zatím alespoň takhle virtuálně.

Připomínáme, že originální záložku dostane každý náš přispěvatel ke každému výtisku knihy a jen v rámci příspěvku do této kampaně, jako náš dárek a poděkování, že i díky vám bylo možné tuhle knihu vydat. 

A s originálními dárky ještě nekončíme!

Z kanceláře Hroznýše královského unikla zatím neoficiální informace, že hlava hadí říše připravuje pro domorodce (přispěvatele), kteří si jako odměnu vyberou 2 a více výtisků této důkladné a přehledné historie království králíků a hroznýšů, další zcela unikátní dárek. Zatím však nemáme žádné bližší informace, proto s netrpělivostí čekáme na oficiální výnos Hroznýše královského, který by měl být doručen ve velmi blízkém termínu.

Anikdyjinak!

Had orangeZáložka KrálíkHad red

Nařízení Krále králíků - oficiální portrét

10.5.2017

V časných ranních hodinách nám bylo doručeno níže uvedené Nařízení Krále králíků:

Nařízení

My, Král, po dlouhém a velmi pečlivém výběru, s přihlédnutím k doporučením kolektivů provozu,

Nařizujeme

oficiální formu portrétu zástupce králičí říše, provozního králíka.

Králičí společenství plně stojí na výdobytcích provozních králíků, zejména ze zahrad domorodců, a samozřejmě našich vědců na šlechtitelských plantážích, neúnavně spějících ke konečnému cíli, vypěstování Karfiolu! Avšak náš výzkum v oblasti pěstování Karfiolu, který bedlivě sledujeme plně podporujeme, je pod přísným utajením, proto není možné oficiální portrét našeho království založit právě na něm.

Proto jsme, my, Král, rozhodli o výběru králíka z provozu, který plně odpovídá všem standardům našeho společenství. Za povšimnutí stojí zejména jeho mimořádně dobře tvarované slechy - symbol loajality a poslušnosti.

Dále dáváme na vědomí, že

Náš královský bratranec, Hroznýš Královský, svolil k portrétování okresního hroznýše, který rámuje portrét našeho králíka z provozu. Je vyobrazen při výkonu nejvyššího trestu, pojídání sám sebe, což je pro Nás, Krále, velkým zadostiučiněním.

Nechť je od nynějška schválený portrét provozního králíka základním portrétem našeho králičího království!

V královském paláci, 10. května 2017

Král, v. r.

AŤ ŽIJE KARFIOL!

Opět si v dobré tradici dovolíme přeložit Královo nařízení do řeči nás, domorodců - Král králíků právě schválil oficiální obrázek, který bude zdobit dárky pro naše přispěvatele - hrníčky a tašky. Níže přikládáme jeho podobu. Autorem obrázku je náš skvělý ilustrátor Olav H. R. Hotovson. 

Oficiální portrét

Děkujeme, nekončíme!

1.5.2017

Přiznáme se bez mučení, nečekali jsme to!

Nečekali jsme, že zájem o příběh dvou královstvíček králíků a hroznýšů, téhle parodie na dva totalitní režimy, bude tak velký, že se nám cílovou částku, potřebnou na úhradu práv na překlad a vydání omezeného nákladu výtisků v nejvyšší kvalitě a s originálními ilustracemi Olava Hjalmara Roara Hotovsona, podaří vybrat za jeden jediný den!

Nesmírně si toho vážíme a děkujeme! 

Králíci a hroznýši rozhodně vyjdou a nám se splní sen: tato geniální bajka o totalitě získá ISBN a bude mít své místo v katalogu Národní knihovny. Teď je ta pravá (a možná i poslední) chvíle, kdy se to může podařit. Termín vydání jsme si stanovili na červen a budeme dělat vše pro to, abychom jej stihli.

Je tu ale ještě jedna věc, kterou rozhodnete právě vy, naši přispěvatelé.

Velikost nákladu.

Za avizovaných 95 tis. budeme moci vydat knihu v nákladu 500 ks. Nyní je ovšem již téměř polovina tohoto množství zamluvena. Každý příspěvek nad cílovou částku nám umožní vydat knihu ve vyšším nákladu. A při nákladu 1000 ks se naši (vaši) Králíci a hroznýši dostanou k více čtenářům, do knihkupectví a knihoven v celé republice. Toho bychom moc chtěli dosáhnout!

Důležitá poznámka na závěr. Náš projekt je koncipován jako zcela nevýdělečný. Peníze  získané prostřednictvím hithitu budou plně využity na náklady přímo spojené s vydáním a tiskem této knihy. Autoři překladu a ilustrací a další spolupracovníci, kteří se podíleli na pracech spojených s knihou (sazba, korektura, obálka, administrativa), dělali a dělají práci zcela bez nároku na odměnu. Jedinou odměnou je nám všem radost z toho, že tahle kniha opravdu spatří světlo světa. 

Anikdyjinak!

Pokud se vám náš projekt líbí, prosíme, sdílejte jej dál, moc nám tím pomůžete! 

Na závěr připomínáme, že výhradně naši přispěvatelé do projektu hithit získají číslované vydání knihy! 

!Oběžník! Hroznýše královského

28.4.2017

V časných ranních hodinách se v naší kanceláři zastavil spěšný posel Hroznýše královského při svém pravidelném výplazu s oběžníkem Hroznýše královského. Přikládáme plné znění: 

OBĚŽNÍK HROZNÝŠE KRÁLOVSKÉHO

Byli jsme informováni, že náš královský bratranec Král králíků se obrátil na domorodce s trestuhodným výkladem předkládané knihy, který zavádějícím způsobem degraduje přirozený řád naší překrásné džungle a neváhá ho označit slovy jako nespravedlnost, čímž zpochybňuje odvěký koloběh a stabilitu a narušuje klid na poctivou práci k větší slávě hroznýšů. Klid, který je pro přežití všech obyvatel džungle klíčový. 

VE JMÉNU VELIKÉHO DRAKA,

My, Hroznýš královský, vydáváme následující POKYN!

VYZÝVÁME!

1. Všechny domorodce, kteří si ještě knihu nezakoupili, aby tak učinili, neboť náš vrchní královský pokladník nás ujistil, že knih k prodeji je stále dostatek.

2. Každého poctivého a čestného domorodce zdravého ducha i rozumu, nechť se seznámí s hrdinným bojem hroznýšů za normalizaci poměrů v naší krásné džungli, které byly tak krutě narušeny nezodpovědnými pokusy králíků o nastolení nikým nevyžádané svobody! 

3. Každý práceschopný domorodec, který ještě není majitelem knihy, nechť se tedy hlásí ke koupi, aby se vzdělal v tématu boje hroznýšů za naše tradice, vlastenectví, posvátné zákony a pořádek!

4. Domorodci, kteří se do 43 dnů od vydání tohoto oznámení neprokáží potvrzením o nákupu knihy, budou v případě odchytu zpracováni a vystaveni jako moderní spolkové dílo v našem paláci!

5. Oběžník nechť je doručen všem okresním hroznýšům!

v.r.

Opět je nám jasné, že text oběžníku Hroznýše královského může leckterému domorodci připadat příliš abstraktní, proto si dovolujeme se svolením jeho plaznosti Velikého Draka převést "Oběžník Hroznýše královského" do srozumitelné řeči:

"Jsme neobyčejně potěšeni skutečností, že cílová částka určená na pokrytí základních nákladů projektu byla vybrána v rekordním čase 24 hodin. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že naši přispěvatelé, kteří si jako odměnu vyberou tištěnou knihu, získají do svého číslovaného výtisku s originálním razítkem králičího království podle pořadí, ve kterém se k odměně přihlásili, také speciální razítko "povolení k četbě" Cenzorského úřadu Hroznýše královského. Číslovaná edice je určena výhradně přispěvatelům do našeho projektu."

Závěrečné poznámky Hroznýše královského si prosím nevšímejte. On takhle výhrůžně syčí běžně, ale ve skutečnosti domorodce zpracovává jen zcela výjimečně. 

A nikdy jinak!

Nová Vyhláška Krále králíků - číslovaná edice knihy "Králíci a hroznýši!"

27.4.2017

Právě nám byla z královské kanceláře zcela nečekaně doručena tato "Vyhláška Krále králíků":

VYHLÁŠKA

Čl.1

My, Král, jsme nesmírně potěšeni zájmem domorodců o dílo, které se pokouší popsat složitost soužití našich dvou království a to včetně strašlivé nespravedlnosti spočívající v trestuhodném zabíjení králíků ze strany hroznýšů a náš hrdinný boj proti ní. Jakkoli řada aspektů je v knize popsána nepřesně a pomýleně, není možné pominout, že dílo pravdivě popisuje utrpení králíků a odpovědnost hroznýšů za toto utrpení.

Čl.2

Z toho důvodu přikazujeme, aby každý výtisk, který si tito domorodci objednají, byl číslován a ověřen razítkem naší královské kanceláře.

Čl. 3

Dále přikazujeme, aby, až naše šlechtitelské plantáže úspěšné dokončí výzkum, který bedlivě sledujeme a plně podporujeme, a dosáhnou konečného vítězství králíků v oblasti pěstování Karfiolu, obdržel každý domorodec, který na knihu přispěl, po jedné hlávce Karfiolu pro sebe i pro své  děti

V královském paláci, 27. dubna 2017

Král, v.r.

AŤ ŽIJE KARFIOL!

Protože víme, jak obtížné je vyznat se ve finesách šroubované řeči královské kanceláře či samotného Krále, dovolujeme si tuto "Vyhlášku Krále králíků" převést do domorodštiny:

"Jsme nesmírně mile překvapeni a potěšeni a velice si zájmu a ochoty podpořit vydání této knihy vážíme. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že naši přispěvatelé do projektu hithit, kteří si jako odměnu vyberou tištěnou knihu, získají číslovaný výtisk s originálním razítkem králičího království podle pořadí, ve kterém se k odměně přihlásili. Číslovanou edici takto získají výhradně přispěvatelé do našeho projektu! Ať žije Karfiol!"

A nikdy jinak!

222 900 Kč
vybráno z 95 000 Kč

234%

234% splněno

430 lidí přispělo

Literatura

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 10 Chci přispět na dobrou věc

  Pro dobrý pocit. 

  Doručení odměny: Do týdne

  100 Kč
 • 8 Chci přispět a chci hrníček s obrázkem z knihy

  Za svůj příspěvek dostanu hrníček s originální ilustrací z knihy "Králíci a hroznýši". Poštovné je zahrnuto v hodnotě příspěvku.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  250 Kč
 • 28 Chci přispět a chci e-knihu

  Za svůj příspěvek dostanu elektronickou verzi knihy Fazila Iskandera "Králíci a hroznýši"

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  300 Kč
 • 294 Chci knihu!

  Za svůj příspěvek dostanu tištěnou knihu v pevné vazbě a originální záložku s ilustrací autora obrázků v knize. Poštovné je zahrnuto v hodnotě příspěvku.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  400 Kč
 • 35 Chci knihu a hrníček

  Za svůj příspěvek dostanu tištěnou knihu v pevné vazbě, originální záložku s ilustrací autora obrázků v knize a hrníček s ilustrací z knížky. Poštovné je zahrnuto v hodnotě příspěvku.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  600 Kč
 • 8 Chci knihu a tašku

  Za svůj příspěvek dostanu tištěnou knihu v pevné vazbě, originální záložku s ilustrací autora obrázků v knize a plátěnou tašku s ilustrací z knížky. Poštovné je zahrnuto v hodnotě příspěvku.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  750 Kč
 • 18 Chci dvě knihy a hrníček

  Za svůj příspěvek dostanu dva výtisky knihy v pevné vazbě, dvě originální záložky s ilustrací autora obrázků v knize a hrníček s ilustrací z knížky. Poštovné je zahrnuto v hodnotě příspěvku.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • 24 Chci tři knihy

  Za svůj příspěvek dostanu tři výtisky knihy v pevné vazbě a tři originální záložky s ilustrací autora obrázků v knize. Poštovné je zahrnuto v hodnotě příspěvku.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 100 Kč
 • 1 z 5 Chci být významným sponzorem a ke knize dostat speciální dárek

  Za svůj příspěvek dostanu všechny odměny a navrch originálního plyšového hada, vyrobeného jen pro mě!

  Doručení odměny: Do půl roku

  5 000 Kč