Psychedelická první pomoc - PsyCare

PsyCare je zdarma poskytovaná služba, která v prostředí letních hudebních akcích napomáhá bezpečnému zvládnutí náročné psychedelické zkušenosti, která by jinak mohla zanechat nepříjemné psychické následky.

Autor: CZEPS.org

Česká psychedelická společnost Vám srdečně děkuje

26.7.2017

ENGLISH BELLOW 

Vážení a milí podporovatelé PsyCare,

naše kampaň za necelé dvě hodiny končí a nám je nesmírným potěšením Vám všem na závěr srdečně poděkovat s vědomím, že právě díky každému z Vás můžeme s PsyCare objíždět festivaly jedna radost. 

Do naší kampaně se zapojilo na 320 podporovatelů, kterým není lhostejná duševní pohoda našeho okolí.  S radostí můžeme konstatovat, že jsme vybrali částku vyšší než jsme žádali. To pro nás znamená, jednak více práce s odměnami, ale také možnost zakoupit dodávku, která nás na místo určení dopraví. Ani nevíte, jak moc nám to logisticky usnadní naše působení na vícero akcích v průběhu roku.

Pokud byste rádi viděli PsyCare v akci, tento víkend nás můžete potkat na festivalu Transform na Slovensku a vzápětí od 16. srpna na českém festivalu Psy-High. Jestliže se chystáte na nějaké festivaly sami, a rádi byste měli po ruce informace, jak pomoci bližnímu svému v náročné zkušenosti, můžete se inspirovat naším factsheetem "Jak zvládnout náročnou zkušenost?".

Pokud Vás zajímají aktivity CZEPS neváhejte si na našem webu zapsat newsletter a dostávejte nepravidelně pravidelné informace o tom, co je u nás nového.

Pakliže Vás tématika PsyCare a rekreačního užívání zajímá blíže, přečtěte si články, které byly publikovány během naší kampaně.

Rozhovor s garantem sekce Harm Reduction Mgr. et Mgr. Stanislavem Milotinským na Aktuálně.cz

Rozhovor s kooridnátorkou projektu Psycare Svatavou Bárdynovou (v AJ)

Rozhovor s garantkou sekce Externích vztahů Bc. Evou Césarovou na Rádiu Wave 

Článek Evy Césarové na A2larm.cz

Rozhovor s Evou Césarovou na Psymposia.com 

Článek o kampani na Psytrance.cz a na Psytrance.sk 

V případě, že byste se rádi zapojili do Psycare projektu, obraťte se na info@psycare.cz. 

Uvědomujeme si, jakou důvěru jste v nás příspěvkem vložili a velice za ni děkujeme. Projekt PsyCare považujeme za jeden z nejdůležitějších, neb přímo snižuje rizika spojená s užíváním.

Za veškerou pomoc, podporu a důvěru DÍKY.

Česká psychedelická společnost / PsyCare

______________________________________________________________________________________

Dear supporters of our PsyCare project,

in two hours our campaign is over and it is a great pleasure to be writing this email with the acknowledgment that thanks to everyone of you we have been able to fulfil our intention.

Thanks to over 350 přispěvatelům, we have been able to raise up even more that we planned in the start. It means, that we will be able to also purchase a van that will make our attendance of parties so much easier!

We realize how much trust you have put to us by contributing to our campaign and we would like to assure you that we the PsyCare project has been among those most important for us since the start because it can directly reduce the risks related to use of psychedelics.  

Thank you very much for your generosity and support. Together we can make the world a better place! 

Warmly, Czech Psychedelic Society team 

Reflexe naší PsyCare

21.7.2017

Na uplynulém Ufo Bufo festivalu jsme měli možnost v plné polní vyzkoušet, jak užitečná PsyCare může být. Podařilo se nám v tříčlenných týmech zajistit nepřetržitou službu od čtvrtka od 20:00 do neděle do 14:00 a pomoci 23 lidem v náročném stavu a umožnit tak integraci psychedelické zkušenosti. Zároveň jsme informovali desítky lidí o rizikovém užívání a nabízeli možnost zeptat se nás na otázky, které je zajímaly. Zájem účastníků festivalu o PsyCare nám udělal opravdu velkou radost. Přečtěte si jakého feedbacku se nám dostalo od jednoho návštěvníka. 

PSYCARE na Aktuálně.cz

21.7.2017

Po LSD se změní celý svět. Na festivalech pomáháme lidem, kteří to nezvládají, říká psycholog

Přečtěte si rozhovor s kooridnátorem sekce Harm reduction České psychedelické společnosti. 

V čem vlastně psychedelická první pomoc spočívá?

"Je třeba říct, jak psychedelický zážitek vypadá. Když si člověk vezme psychedelikum, nejčastěji to na festivalech bývá LSD, celý svět se mu změní. Vnímá jinak svět i sebe sama, cítí víc vnitřních prožitků a někdy může být kvůli této extrasenzitivitě i přehlcený. Proto potřebuje hlavně klid a bezpečný prostor.

A naše pomoc spočívá v tom, že člověk přijde sám nebo je přiveden kamarády či zdravotníky, se kterými spolupracujeme, do naší jurty daleko od pódia, kde je relativní klid a bezpečné prostředí. Buď si tam s námi jen sedne, dá si čaj, prospí se, nebo se s ním jdeme projít, ale hlavně mu pomáháme projít psychedelickým zážitkem.

Takový člověk totiž může být velmi smutný, naštvaný nebo si potřebuje s někým popovídat. Někdy třeba chce chytnout za ruku, nebo když ho bolí záda, dostane lehkou a opatrnou masáž, pokud si o ni řekne. Důležité je, aby svým zážitkem prošel co možná nejlépe - mohou se mu například vyplavit zážitky z dětství, příjemné nebo i nepříjemné věci. Ale pokud se intenzivní zážitek někde sekne, třeba kvůli tomu, že je ten člověk někde ztracený a nerozumí tomu, co se mu děje, tak může nastat trauma."

Číst dále. 

PSYCARE na Rádiu Wave

14.7.2017

Poslechněte si rozhovor s garantkou externí sekce České psychedelické společnosti Evou Césarovou, který proběhl živě v úterý dopoledne v programu Českého Rozhlasu na Rádiu Wave. 

...Většina pravidelných návštěvníků festivalů s výskytem drog byla alespoň jednou svědkem nezvládnuté konzumace, kterou v lepším případě řešila přivolaná zdravotnická pomoc, v horším případě byl konzument ponechán napospas svým stavům. Jak vypadá taková odborná pomoc, kterou zatím na třech akcích této sezóny nabízí projekt PsyCare? Jak se k příchozímu uživateli drog postaví? 

„Přivítáme ho s otevřenou náručí a sklenicí vody, položíme pár otázek, abychom měli přehled o tom, co užil, jak je to dlouho, jestli to s něčím kombinoval, jak se cítí. Poskytneme mu místo, kde si může sednout nebo lehnout, čaj a deku či matraci. Pokud má zájem i společnost člověka, protože mnohdy stačí jen podržet za ruku, pohladit nebo si s ním jen povídat.“

V počátcích zahraničních projektů podobných PsyCare stáli sami návštěvníci, kteří si podobně nepříjemnou zkušeností prošli a uvědomili si, o kolik snazší by bylo její prožití, kdyby se o ně někdo v klidu mohl postarat. Postupem času se z nápadu stala odborně vedená služba, která podle statistik přináší zajímavé výsledky. „Na festivalu Psy-Fi v roce 2014 psychedelická pomoc nebyla a při patnácti tisících návštěvnících jich 105 skončilo v nemocnici. O rok později se stejným počtem návštěvníků a psychedelickou ‚harm reduction‘ bylo hospitalizováno pouze pět lidí."

Přečíst celý článek a poslechnout rozhovor si můžete zde:  http://www.rozhlas.cz/radiowave/special/_zprava/latky-menici-vedomi-se-uzivaji-vsude-psycare-nabizi-odbornou-pomoc-proti-bad-tripu-na-festivalech--1740918

Vyšel článek o PsyCare na Psytrance.sk

8.7.2017

Psychedelická prvá pomoc (psycare) na Slovensku a v Česku

"V posledních několika letech dochází k neustále se zvyšujícímu počtu mladých lidí, kteří se účastní velkých hudebních událostí, rave a trance festivalů po celém světě. Tento globální vzestup zájmu o tyto události, ač většinou zaměřených na hudbu a umění, také zaznamenali nárůst užívání psychoaktivních látek. Progresivní promotéři akcí na to začínají reagovat tím, že do organizace zahrnují prvky harm reduction jako jsou chill-out místnosti k odpočinku pro tanečníky a bezpečný prostor pro ty, kteří procházejí náročnou zkušeností."

Toto je první odstavec článku, který na svých stránkách publikovala Multidisciplinární asociace psychedelických studií (MAPS) v roce 2002. Od té doby se počet akcí spolu s prevalencí užívání látek měnících vědomí jen zvyšuje. Což by nemusel být problém v případě, že by došlo k regulaci psychoaktivních látek, a tedy by byly dostupné s adekvátními informacemi a v nejvyšší kvalitě. Regulace ale rozhodně není na zítřejším programu parlamentu, a vzhledem k tomu, že mladí lidé často zkoušejí neinformovaně a na vlastní pěst, navíc s látkami, které koupili “někde”, rozhodli jsme se, že je na čase, aby z naší strany vznikla nějaká podpora.

Uvědomili jsme si, že nestačí psychedelika jen destigmatizovat, ale že se musíme starat i o důsledky, které může nezodpovědné užívání způsobit, vyjádřil se Stanislav Milotinský, garant harm reduction sekce CZEPS. Jednou z cest, jak nežádoucí důsledky eliminovat, je i psychedelická první pomoc na místě, kde  lidé experimentující se změněnými stavy vědomí vyskytují. Takovými jsou mj. i vybrané hudební akce a festivaly.

PsyCare je psychedelická první pomoc v místě, kde je to třeba. Sami jsme se aktivně účastnili a účastníme nočního života a není těžké zmapovat, co se kde děje. MAPS uvádí, že nejčastější problematické zážitky s psychedeliky mají prvouživatelé, kteří si o látkách nic nezjistí a nedbají na set a setting - dvě základní pravidla, jejichž dodržování nezaručuje, nýbrž zvyšuje pravděpodobnost hladkého průběhu zkušenosti. Setem se míní mindset - nebo-li stav mysli, jak se jedinec cítí. Setting jsou pak prostředí a okolnosti, ve kterých je látka užita. Hudební akce a festivaly k tomu často svádí.


PsyCare tedy vytváří bezpečné prostředí a možnost zvládnutí náročné psychedelické zkušenosti, místa, kam se může každý přijít “schovat”.

V našem případě půjde o jurtu útulně vybavenou k zajištění nezbytných potřeb jedinců, kteří ji navštíví. Budou tam matrace i posezení v klidu, nabízíme vodu, čaj a ovoce, kondomy, špunty do uší.. Základem je poskytování pomoci v případě náročné zkušenosti, proto na místě budou vždy vyškolení dobrovolníci, často psychologové, psychiatři a psychoterapeuti nebo studenti těchto oborů, jejichž úkolem je snažit se náročnou zkušenost ulehčit tomu, kdo přijde. Může stačit jen vlídné slovo, podat ruku, poslouchat a to vše v klidném prostředí, kde je teplo, voda, čaj, ticho.

Více se můžete dočíst na: https://www.psytrance.sk/single-post/2017/07/08/psychedelicka-prva-pomoc

Novinky v naší kampani!

7.7.2017

Přinášíme Vám rozhovor s Mgr. et Mgr. Stanislavem Milotinským - garantem Sekce harm reduction, Mgr. Vojtou Viktorínem - spolukoordinátorem projektu PsyCare a Evou Césarovou, garantkou Sekce externích vztahů, který vyšel na webu psychedelic.cz a vysvětluje proč je PsyCare potřeba. Rozhovor naleznete ZDE
_____________________________________________________________________________________
VYDÁVÁME KNIHU! 

Na podzim vyjde kniha FENOMÉN PSYCHEDELIE, která vznikla společným úsilím několika členů České psychedelické spoelčnosti a bude doplněna o ilustrace malíře Otty Plachta

Nyní si ji můžete předplatit prostřednictvím naší crowdfundingové kampaně na hithit.cz/psycare a podpořit tak současně náš projekt sloužící k ochraně duševního zdraví našeho okolí.

„Kniha F. Tylše a kol. Fenomén psychedelie je unikátní hned z několika pohledů. Zaprvé přináší velmi 

vyčerpávající přehled současného stavu poznání v oblasti psychedelické vědy od popisu mechanismu účinku přes vlastní psychologické projevy a jejich závislost na kontextu užití až po historicko-antropologické souvislosti. Jednotlivé oddíly jsou napsané předními domácími odborníky a výzkumníky v oboru, o čemž svědčí i vysoká míra objektivity a schopnost odstupu, která je v případě problematiky psychedelik spíše ojedinělá. Zvláštní zřetel však zasluhuje kolekce reportů účastníků naší studie s psilocybinem. Jsou zajímavé nejen proto, že přináší mimořádné až exotické prožitky; zároveň jsou popsané zajímavým jazykem, ve kterém se mísí na jedné straně až dojemná snaha profesionálů v oblasti psychiatrie a psychologie o exaktní uchopení zkušenosti, která ze své podstaty často přesahuje možnosti jazyka jako takového. Na straně druhé se v těchto popisech často objevují obrazy archetypální až mystické, což je pro vlastní psychedelickou zkušenost typické.“

_____________________________________________________________________________________
Nakladatelství  dybbuk nám věnovalo do kampaně  Psycare - Psychedelická první pomoc // Crowdfunding i 20 kousků knihy Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru, na jejíž tvorbě se podíleli Rick Strassman, Slawek 
Wojtowicz, Luis Eduardo Luna a Ede Frecska.

Kniha Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru je souborem esejů na téma průzkumu a objevování vlastního vědomí pomocí psychedelických látek. Eseje sepsali zkušení výzkumníci této oblasti, lékaři, kteří se specializují na experimenty s psychedelickými a halucinogenními drogami.

Knihu získáte jako odměnu, když nás podpoříte příspěvkem za 350 korun. ____________________________________________________________________________________

Všem podporovatelům velmi děkujeme a prosíme o pomoc se šířením, ať naše kampaň společným usílím dospěje ke zdárnému konci.
Díky! 
Česká psychedelická společnost / Psycare tým 
www.psycare.cz
www.czeps.org 

234 890 Kč
vybráno z 177 771 Kč

132%

132% splněno

331 lidí přispělo

Komunita, Hudba

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • Vyprodáno!! Káva z Brazílie: Santos, zrnková káva arabica

  Eshop http: //www.gourmetkava.cz/ věnoval naší kampani balení kvalitní zrnkové kávy. Zakoupením vůbec nejznámější a nejoblíbenější 100% Arabica Brazil Santos kávy odměníte nejen nás, ale i sebe. http:// www.gourmetkava.cz/zrnkova-kava-brazilie-santos-arabica-17p.


  Káva bude nachystaná k vyzvednutí na adrese kamenného obchodu na Vinohradech, Praha. V případě zájmu o zaslání poštou připočtěte 60,-.
   

  Doručení odměny: Do měsíce

  150 Kč
 • 21 Nálepka květiny života

  Reflexní nálepky s motivem květiny života o průměru cca 15cm.


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné. Děkujeme.

  Doručení odměny: Do měsíce

  150 Kč
 • 1 z 20 Psychedelic Press číslo XIX.

  Psychedelic Press Journal je publikace obsahující články, recenze, eseje a jiné tvůrčí psaní, které zachycují všechny aspekty psychedelické kultury, od vědeckých článků, filosofii po osobní zkušenosti. Speciální číslo XIX je věnováno tématům a řečníkům konference Breaking Convention 2017

  V tomto čísle si můžete přečíst práce o holotropním dýchání, budoucnosti psychedelik, peyotlu a mnoho dalších.

  Vybraná čísla do naší kampaně věnoval Psychedelic Press UK <3 

   

  Doručení odměny: Do měsíce

  150 Kč
 • 38 Dobrá karma

  Rádi byste náš projekt podpořili, ale nechcete za to odměnu? Nastavte si libovolnou částku tak, aby jste sami do kapsy neměli hluboko. 
  Všem, kteří přispějí touto odměnou a uvedou jméno či příjmení, poděkujeme veřejně na facebooku a našem webu. 

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  200 Kč
 • 15 Nášivka houbička

  Nášivka psychedelické houbičky řekne vše za vás.


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné. Díky.

  Doručení odměny: Do měsíce

  200 Kč
 • 23 z 30 Kniha Psychedelický klub

  Děkujeme řetězci Levných knih, že podpořil naši kampaň a vypustil do prodeje knihu Psychedelický klub za velice atraktivní cenu, a děkujeme i anonymnímu dárci, který knihy naší společnosti věnoval. Pravdou je, že v záplavě vědeckých papyrusů jsme nenašli chvíli knihu přečíst a ohodnotit, avšak jména jako Timothy Leary, Ram Dass a Ginsberg zaručují zábavu i kdyby to byla fikce.


  V případě, že nebudete schopni si odměnu vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 100Kč na poštovné. 

  Doručení odměny: Do měsíce

  222 Kč
 • Vyprodáno!! Vstupenky na film do BIO OKA // Praha 1+1

  Populární pražské kino BIO OKO nám věnovalo vstupenky na filmy.
  Podpořte naši kampaň a vemte nějakého parťáka do kina. Potěšíte všechny strany! 
  ______________
  V případě, že nebudete schopni si odměnu vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné. 

  Doručení odměny: Do měsíce

  222 Kč
 • 4 z 10 Psychedelic Press čísla XVI + XVII

  Psychedelic Press Journal je publikace obsahující články, recenze, eseje a jiné tvůrčí psaní, které zachycují všechny aspekty psychedelické kultury, od vědeckých článků, filosofii po osobní zkušenosti. Časopis vyniká svým mutdisciplinárním přístupem k psychedelikům.

  V těchto číslech naleznete například dvoudílnou práci Exodrugs, články o harm reduction nebo psychedelikách a alternativních dimenzích.

  Vybraná čísla do naší kampaně věnoval Psychedelic Press UK <3 

  Doručení odměny: Do měsíce

  240 Kč
 • 8 Nášivka žába

  Symbol žáby se v historii objevuje často. Ve spojení s psychedeliky můžete narazit na žáby dvě: Kambo - žábu, která je spojena s procesem čištění, a Bufo Bufo - žábu, jejíž bradavice obsahují 5-MEO-DMT, velmi silné psychedelikum. Lékařský potenciál této látky zůstává dosud neprozkoumán.


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné. 

  Doručení odměny: Do měsíce

  250 Kč
 • 1 z 2 Ručně vyrobený deníček z dílny NANA BOOKS

  Z domácí dílny NANA BOOKS nám přistály v kampani dva originální psychedelické kousky. Ručně šité, lepené přírodním lepidlem, označené známými chemickými vzorci čekají na zápisky vlastních zkušeností. Který bude Váš?
  DMT nebo LSD?

  Náhled:  https://tinyurl.com/yb2gumyd

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 60Kč na poštovné.

  Doručení odměny: Do měsíce

  250 Kč
 • Vyprodáno!! Ayahuaskové omalovánky

  Každý má v sobě umělce. Alexander George  Ward spolu s Divine Arts Media nám věnovali ayahuascové omalovánky, které jen čekají na to, až se jich ujme pastelka vedena vaší fantazií. 

  https://divineartsmedia.com 

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 60Kč na poštovné. Děkujeme.​​​​​​ 

  Doručení odměny: Do měsíce

  250 Kč
 • Vyprodáno!! Ayahuasca Coloring Books

  Každý má v sobě umělce. Alexander George  Ward nám věnoval ayahuaskové omalovánky, které jen čekají na to, až se jich ujme pastelka vedena vaší fantazií.  

  www.wardyworks.art

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 60Kč na poštovné. Děkujeme.​​​​​​ 

  Doručení odměny: Do měsíce

  250 Kč
 • 9 Přívěšek s psychedelickou substancí

  Vyberte si jeden z přívěsků s psychedelickou substancí, které navrhl a nechal vyrobit náš grafik a umělec Filip Aura. Na výběr máte mezi DMT, MDMA, PSILOCYBIN, LSD. Šperk je doplněn o přívěšek květiny života. Velikost 7cm x 5cm. 


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné.

  Doručení odměny: Do měsíce

  292 Kč
 • Vyprodáno!! Přívěšek s psychedelickou substancí

  Vyberte si jeden z přívěsků s psychedelickou substancí, které navrhl a nechal vyrobit náš grafik a umělec Filip Aura. Na výběr máte mezi DMT, MDMA, PSILOCYBIN, LSD. Šperk je doplněn o přívěšek květiny života. Velikost 7cm x 5cm.


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné.

  Doručení odměny: Do měsíce

  292 Kč
 • 16 Psychedelické ponožky

  Stává se psychedelie módním hitem? Podpořte nás zakoupením psychedelických ponožek. Přineste do světa více barev!


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné. Děkujeme.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  300 Kč
 • 17 z 20 Půlroční předplatné časopisu Legalizace

  Sdružení Legalizace věnuje jako odměnu pro přispěvatele půlroční předplatné magazínu Legalizace, ve kterém často můžete najít informace i o psychedelických látkách.

  Doručení odměny: Do měsíce

  300 Kč
 • Vyprodáno!! The God Molecule: 5-MeO-DMT and the Spiritual Path to the Divine Light

  by Gerardo Ruben Sandoval Dr., Martin W. Ball PhD

  Příběh o teenagaerovi z Mexika, který zanechal konzumního života, aby našel své místo ve vesmíru. Smysl své cesty našel v hledání nejsilnější substance na světe. Nakonec objeví -MeO-DMT - božskou molekulu.

  Knihu věnovalo vydavatelství  Divne Arts Media.  

  ​V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné. Děkujeme.​​​​​​ 

  Doručení odměny: Do měsíce

  320 Kč
 • 43 z 50 Plakát "Vesmír drog"

  Naši kolegové v Mexiku vytvořili mapu psychoaktivních substancí, která jednak ukazuje do jaké kategorie se která látka řadí, a také uvádí krátkou informaci o látkách. 

  Plakát si můžete i stáhnout a vytisknout, ale nepodpoříte tak naši kapaň. 

  http://youthrise.org/information/universe-of-drugs/

  V případě, že nebudete schopni si odměnu vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné.Děkujeme.​​​​​​ Děkujeme.​​​​​​​​

  Doručení odměny: Do měsíce

  330 Kč
 • 9 z 30 Večeře s psychedeliky

  Jednou za dva týdny se pravidelně scházíme, abychom společně povečeřeli a vzájemně se obohatili o nové poznatky a nezodpovězené otázky, pustili si film, poslechli si přednášku, zahráli pingpong a šli zase domů. Za investování tří set korun do našeho projektu Vás pozveme na večeři na jedno z našich setkání v privátním klubu Punctum na Žižkově.

  Doručení odměny: Do měsíce

  333 Kč
 • Vyprodáno!! A Shaman's Tale: Path to Spirit Consciousness

  Kniha Shaman´s tale je autobiografií popisující cestu jednoho muže k duchovnímu uvědomění. Richard Alaniz z pozice šamana vypráví o setkání s nadpřirozenem, transcendentálních dimenzích, času a prostoru.
  Knihu věnovalo vydavatelství  Divne Arts Media.  

  ​V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné. Děkujeme.​​​​​​ 

   

  Doručení odměny: Do měsíce

  340 Kč
 • Vyprodáno!! Podepsaná grafika "Závoj"

  Autorem tohoto kousku zachycujího vize z psychedelického zážitku je Alexander Ward, který vyniká svým uměním v mnoha oborech.

  www.wardyworks.art

  Grafika má rozměry 23 cm x 27 cm a je lemována bílým okrajem. Autor ji doplnil o vlastní podpis.

  Náhled:  https://tinyurl.com/y72ok2x8

  Doručení odměny: Do měsíce

  350 Kč
 • 14 Kniha Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru

  Kniha Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru je souborem esejů na téma průzkumu a objevování vlastního vědomí pomocí psychedelických látek. Eseje sepsali zkušení výzkumníci této oblasti, lékaři, kteří se specializují na experimenty s psychedelickými a halucinogenními drogami.
  Knihu nám do kampaně věnovalo nakladatelství Dybbuk. 

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné. Děkujeme. 
   

  Doručení odměny: Do měsíce

  350 Kč
 • 1 z 2 Podepsaná grafika "Kde žijete"

  Zcestovalý vizionářský umělec Alexander Ward věnoval dva kusy psychedelického obrazu překypujícího barvami a pulzující energií.

  www.wardyworks.art

  Grafika má rozměry 30cm x 27cm a je lemována bílým okrajem. Autor ji doplnil o vlastní podpis.

  Náhled:  https://tinyurl.com/y8m3a6vf

  Doručení odměny: Do měsíce

  350 Kč
 • Vyprodáno!! Ayahuasca: Rituals, Potions and Visionary Art from the Amazon

  Ayahuasca je nejsilnější posvátná šamanská medicína. Tato kniha popisuje všechny aspekty užívání, účínků, historie a kultury ayahuascy. Byla sepsána experty v oborech etnologie, antropologie a farmakologie. Kniha je v anglickém jazyce. 
  Knihu věnovalo vydavatelství Divne Arts Media.  

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné. Děkujeme.​​​​​​ 

   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  600 Kč
 • 77 z 100 Kniha FENOMÉN PSYCHEDELIE

  Na podzim vydáváme knihu a vy můžete být z prvních držitelů čerstvého výtisku. Kniha z ruk Filipa Tylše a dalších členů naší společnosti přináší subjektivní popisy zážitků z experimentální intoxikace psilocybinem doplněné pohledy výzkumníků. 

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné. Děkujeme. 

  Doručení odměny: Do půl roku

  600 Kč
 • 27 Psychedelické plachty na zeď (různé druhy)

  Plachty s psychedelickým vzorem se hodí jako dekorace na zeď, pohoz na postel i jako závěs na okno. Na výběr dostanete z několika druhů. 

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  636 Kč
 • Vyprodáno!! Psychedelické plachty na zeď (různé druhy)

  Plachty s psychedelickým vzorem se hodí jako dekorace na zeď, pohoz na postel i jako závěs na okno.

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné.

  Doručení odměny: Do měsíce

  636 Kč
 • 4 z 5 Křišťálová terapie v Olomouci

  Olomoucký terapeut Libor Jeřábek, který má v oblasti duchovního rozvoje více jak 25 letou zkušenost, nám věnoval poukazy na křišťálovou terapii. Křišťály z krystalů horského křišťálu působí na jednotlivé čakry a otvírají energetické dráhy, pomáhají při  psychických, somatických i psychosomatických obtížích.

  Součástí jedné terapie je vstupní pohovor, samotná terapie a závěrečný rozhovor - celkem tedy asi 90minut. Terapie bude probíhat v Olomouci ve studiu Loving heart.

  Připěvatel obdrží emailem poukaz platný po dobu jednoho roku. 
  http://www.lovingheart.cz/kristalova-terapie/


   

  Doručení odměny: Do roku

  700 Kč
 • Vyprodáno!! Grafika od Tomáše Hausera 1

  Váchalovský umělec Tomáš Hauser nám věnoval tři originální grafiky s podpisem. Mohou být i vaše!


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 40Kč na poštovné. Díky. 

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  700 Kč
 • 13 Psychedelické tričko (různé verze)

  Vytvořili jsme ojedinělou edici triček. Kvalitní materiál i potisk!


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné. Děkujeme.​​​​

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  777 Kč
 • 18 z 20 Neformální kakaová ceremonie

  Objevte kakao jinak. chuť čerstvých raw bobů a jejich sílu při užití v jiném kontextu než ranní snídaně nebo večerního pohlazení. 
  Zájemcům bude nabídnuto z více termínů. 
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  888 Kč
 • 46 z 50 Kniha FENOMÉN PSYCHEDELIE s věnováním

  Na podzim vydáváme knihu a vy můžete být z prvních držitelů čerstvého výtisku. Kniha z ruk Filipa Tylše a dalších členů naší společnosti přináší subjektivní popisy zážitků z experimentální intoxikace psilocybinem doplněné pohledy výzkumníků. Uschovejte si kopii s vlastním věnováním od autora. 

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné. Děkujeme. 

  Doručení odměny: Do půl roku

  900 Kč
 • 7 Plakáty od umělce Filipa Aury

  Filip Aura je grafikem naší společnosti od počátku našeho působení. Tehdy jsme “hledali grafika, který miluje svou práci” a k naší velké radosti jsme  našli takového, jehož práci milujeme my - a to nejen grafika, ale v prvé řadě umělce. Podpořte nás zakoupením jednoho z Filipových děl ve formě podepsaného plakátu. Na výběr máte hned z několika návrhů, které v minulosti byly plakáty na naše akce.


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné a balné. Děkujeme.​​​​​

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • 8 z 10 Poukaz na tetování: Mirek Kerim

  Chystáte se dát všanc svou kůži nějakému umělci? V Ostravě na vás čeká ostřílený Mirek Kerim, který se rozhodl podpořit naši kampaň bolestí druhých. Neváhejte. 

  instagram.com/mirekkerimtattoo

  Doručení odměny: Do měsíce

  1 000 Kč
 • 14 z 15 3x2 volné vstupenky na akce CZEPS

  Během roku pořádáme přednášky, promítání, psychedelické večeře a další akce. Předplaťte si Vaši účast a podpořte tak dobrou věc. 
  Jedinou podmínkou je včasná rezervace místa. 
  Nabídka platí pro všechny akce přímo organizované CZEPS. 
   

  Doručení odměny: Déle než rok

  1 100 Kč
 • 48 z 50 Odpoledne s Rapé

  Tabák patří k posvátným rostlinám tradičních kultur. Ve svém původním kontextu užívání patřil k velmi mocným léčivým prostředkům. Rapé je tradiční jihoamerický přípravek z drcených léčivých bylin na bázi tabáku, který se podává obdobně jako šňupací tabák - nosem.

  Nasávání nadrcených léčivek nosem se v Amazonii praktikovalo už v předkolumbovské době. Víkendový den věnovaný této staré medicíně bude zahrnovat krátké povídání a diskuzi o tabáku, workshop na výrobu foukátka z bambusu, menší rituál a možnost vyzkoušení i zakoupení Rapé pro vlastní potřebu.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 212 Kč
 • Vyprodáno!! Grafika od Tomáše Hausera 2

  Váchalovský umělec Tomáš Hauser nám věnoval tři originální grafiky s podpisem. Mohou být i vaše!


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 20Kč na poštovné. Děkujeme.​​​​​​

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 300 Kč
 • 37 z 40 Horký kupón na potní chýši

  Vyberete-li si tuto odměnu, čeká Vás starý rituální obřad tzv. potní chýše, která je tradičním rituálem původních obyvatel Severní Ameriky. V kontextu soudobé společnosti by se potní chýše dala přirovnat k sauně, která je provázaná se zpěvem a je pojatá “tak trochu jinak”. Potní chýše je obvykle brána jako introspektivní a léčebný proces, který vede k očistění těla i duše. Rituál proběhne v přírodě na Vysočině a na výběr dostanete z více termínů.
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 313 Kč
 • 1 z 1 Vstupenky 1+1 na Digital Forest Festival

  Rádi se necháte unést psytrancovou hudbou a tancem obklopeni přírodou? 
  Festival Digital Forest nám věnoval 2 vstupy na unikátní akci, která proběhne 25-27.08. 2017 v rekreačním vesmírném středisku Věšín.
  Podpořte naši věc a zdraví vašeho skotačivého ducha. 

  Donátor bude uveden na guestlistu.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 400 Kč
 • 1 z 1 Ohňová show

  Show nabízí 5 minutové ohnivé vystoupení - fireshow - vhodné pro libovolnou akci, která se bude konat v otevřeném prostoru (koncert, narozeniny, grilování, svatba...) v Praze. Je třeba dát dostatečně předem vědět na ja.vaclavovic@email.cz. Odměna však není časově omezena.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 500 Kč
 • Vyprodáno!! Didgeridoo

  Etnický hudební nástroj s nezaměnitelným zvukem, jehož vibrace vás dostanou do tranzu. Tento kousek nám věnoval muž s velkým srdcem z Vyškova. Tímto mu vřele děkujeme. 

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 250Kč na dopravu. Děkujeme.​​​​​​ 

  Doručení odměny: Do měsíce

  1 500 Kč
 • Vyprodáno!! Vstupenky na festival PSY-HIGH 1+1

  Je nám velkou ctí být součástí festivalu, jako je Psy-High. Zakoupením 2 vstupenek podpoříte nejen rozkvět naší PsyCare, která bude na Psy-High přítomna v plné polní, ale i vás samotné, protože na Psy-High prostě chcete být. Věřte nám.

  Doručení odměny: Do měsíce

  2 000 Kč
 • Vyprodáno!! Vstupenky na festival Masters of Rock

  K naší velké radosti i fanoušci metalu a organizátoři festivalu Masters of Rock podporují psychedelickou první pomoc! 
  Zakoupením této odměny získáváte kromě vstupenky na festival i dobrý pocit z podpory duševního zdraví ostatních návštěvníků. 

  Doručení odměny: Do měsíce

  2 200 Kč
 • Vyprodáno!! Grafika od Tomáše Hausera 3

  Váchalovský umělec Tomáš Hauser nám věnoval tři originální grafiky s podpisem. Mohou být i vaše!


  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné.Děkujeme.​​​​​​Děkujeme.​​​​​​

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  2 500 Kč
 • 1 z 2 Tetování Míša Šarming

  Talentovaná tatérka Míša Šarming si uvolní místo ve svém kalendáři pro ty, kdo se rozhodnou podpořit naši kampaň vlastním (ne nezbytně psychedelickým) tetováním. 
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  3 000 Kč
 • 9 z 10 Zlatý kupon šťastného psychedelika

  Zakoupením této odměny zároveň získáváte vstup zdarma na všechny akce pro veřejnost organizované CZEPS až do 31.6. 2018! ( podmínkou je včasná rezervace)

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  3 535 Kč
 • 1 z 5 Umělecký artefakt: Houbička + Zlatý kupon

  Zakoupením tohoto kuponu se zařadíte k V.I.P. mecenášům celého projektu. Odměnou Vám budiž jedinečná ručně vytepaná kovová houbička od umělkyně . Jako bonus obdržíte i zlatý kupón šťastného psychedelika.

  V případě, že nebudete schopni si odměny vyzvednout osobně v Olomouci, Brně či Praze, připočtěte prosím 120Kč na poštovné.Děkujeme.​​​​​​ Děkujeme.​​​​​​​​

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  5 000 Kč
 • 0 PsyCare v akci na akci

  Máte jedinečnou příležitost předplatit si službu PsyCare na akci ať už jako organizátor se starostí o návštěvníky nebo návštěvník, který se stará o duševní zdraví svého okolí. 
  Dobrosrdečnost existuje. 
   

  Doručení odměny: Déle než rok

  12 000 Kč
 • 1 z 1 Obraz Universum

  Barvami protkaný a procítěný obraz “Universum” je dílo mladého českého malíře Zdeňka Spoura.
  Zdeněk Spour vystudoval obor Malba na Fakultě výtvarných umění v Brně. Jeho tvorba je založena na rovině emocionální, hmotné a spirituální.

  Obraz je z roku 2014 a má 71x71cm. Obraz je malován technikou akryl na plátně.

  Náhled obrazu: https://tinyurl.com/y8f42yyw

  Více Zděňkovy tvorby:  www.zdenekspour.com

  Doručení odměny: Do měsíce

  14 000 Kč
 • Vyprodáno!! Obraz Otty Plachta

  Český umělec Otto Placht nám věnoval do kampaně obraz. 
  Ottova tvorba je silně ovlivněna výtvarným projevem domorodých obyvatel džungle, exotickým prostředím amazonského pralesa i jeho vlastními zkušenostmi s nápojem ayahuaska.

  Protože je ale Otto umělec aktivní a obraz je artefakt, který by měl se svým majitelem rezonovat, v případě, že byste měli zájem investovat do umění, můžete přispět naší kampani a na podzim si na základě domluvy s Ottou obraz vybrat přímo u něj v ateliéru, odpovídající dané částce. 

  Náhled některých dostupných děl Otty:  https://tinyurl.com/y8yokcak 

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  50 000 Kč