Aplikace Včelka + Matematika = základy počítání pro všechny!

Jsme pilná aplikace Včelka a už od roku 2014 pomáháme dětem budovat pevné základy vzdělání. Co už jsme dokázali? Přece rozečíst tisíce dětí! Co chceme dokázat nyní? Všechny hravě roz - po - čí - tat! En - ten - tý - ky dva špalíky... pomůžeš nám právě ty?

 • Včelka v poradně

 • Včelka ve škole

 • Matematické boty jsou základ!

 • Stavíme dovednosti na sebe, ne vedle sebe!

 • Ukázka z aplikace Včelka

 • Odměna: VYPOČÍTAVÁ TAŠKA

 • Odměna: POCTIVÝ MED

 • Odměna: POMOZTE DĚTEM

 • Odměna: MATEMATICKÝ ROZKVĚT

 • Odměna: VČELKOTVŮRCE

 • Pilný Včelka tým

300 510 Kč
vybráno z 250 000 Kč

120%

120% splněno

280 lidí přispělo

Technologie, Vzdělávání

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 4.6.2021 v 13:10.

Zobrazit všechny odměny

🐝 Včelka = oblíbené procvičování do třídy i na doma!

Včelka (www.vcelka.cz) je výuková aplikace, která slouží jako hravý pomocník při upevňování základních stavebních kamenů prvostupňového vzdělání. Jedná se o osvědčený online nástroj, na jehož vývoji se od samého začátku podílejí mnozí odborníci z řad pedagogů, specialistů a jazykových lektorů.

„Včelkujeme“ už od roku 2014 a za tu dobu jsme uletěli pořádný kus cesty! Z výhradně odborného nástroje určeného dětem se specifickou poruchou učení (s SPU), jsme postupem času vytvořili hravého pomocníka pro všechny děti, které chtějí upevnit své dovednosti ve čtení a cizích jazycích (AJ, NJ, ŠJ). Dětem s SPU (s obtížemi typu dyslexie) a dětem z odlišného jazykového prostředí však stále aktivně pomáháme, žádný strach 🙂!

Nově bychom chtěli do naší Včelky přidat další stěžejní předmět, a to matematiku. Ptáte se proč?

Už delší dobu se do Včelky z řad pedagogů a rodičů volá: Mají děti kde počítat? Mohly by procvičovat se Včelkou?


A jak se do Včelky volá! Tak se ze Včelky vždy ozývá…

🐝 Včelka = hravě na základy matematiky!

Hlavní odbornou metodičkou Včelky je PaedDr. Renata Wolfová, speciální pedagožka, která se problematikou dětí s obtížemi ve čtení, psaní a počítání zabývá již více než 30 let. Je to právě paní doktorka Wolfová, kdo vám v úvodním videu prozrazuje:

 • Proč matematiku ve Včelce potřebujeme?
 • ​Čím by mohla dnešním dětem pomoci?
 • Čím bude obecně oproti jiným aplikacím unikátní? 

Matematika se 🐝 Včelkou = naše cíle?

Chceme pomoci upevnit matematické základy (tvořené učivem 1. a 2. třídy) a umožnit tak dětem úspěšný rozvoj dalších matematických představ. 

1. Chceme dětem pomoci nazout matematické boty, ve kterých vyrazí na velké dobrodružství do krajiny matematiky!
Z čeho tyhle kvalitní boty společně vytvoříme? Ze stabilních základů matematiky 1. a 2. třídy! Společně naučíme děti v těchto botách nejprve spolehlivě chodit (orientovat se v desítkové soustavě a upevnit funkční představu o ní, pochopit poziční hodnotu číslic v čísle, získat logické souvislosti, používat efektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání) a pak běhat (orientovat se ve vyšší než desítkové soustavě, používat efektivní postupy při numerických operacích násobení a dělení, aplikovat všechny jmenované dovednosti).

2. Chceme dětem názorně ukázat, že na sebe jednotlivé matematické dovednosti logicky navazují!
Proč tolik děti matematika nebaví? Často je to proto, že jejím souvislostem jednoduše nerozumí. Nestaví své dovednosti na sebe. Kladou je vedle sebe. Když těmto dětem pak ve škole nějaké učivo v matematice nejde, jen statečně přežívají, a doufají, že dané učivo rychle přejde a už se nevrátí. Základní matematiky se však nezbavíme.

Matematika se 🐝 Včelkou = pro koho?

Kdo s námi „včelkuje“? Mapa pilných Včelek!
Uživatelé o Včelce: rodičovské a učitelské recenze / odborné posudky / použití Včelky v praxi

Ptáte se, kdo s námi obecně procvičuje? Samozřejmě prvostupňové děti, které potřebují hravě procvičit své dovednosti! A co dospělí?

 • Odborníci – speciální pedagogové (v SPC, v PPP, při ZŠ) a logopedičtí pracovníci
 • Pedagogové – v běžné praxi na ZŠ či v MŠ (při prezenční i distanční výuce)
 • Rodiny – maminky, tatínkové, babičky a dědečkové… kterých je k naší radosti opravdu mnoho! V loňském roce překročil počet zapojených rodin krásné číslo 100 000! Bzupíííí!

Kdo bude se 🐝 Včelkou procvičovat matematiku?

Obecně panuje názor, že problémy s matematikou mají hlavně dyskalkulici či obecně děti s SPU. V praxi se však ukazuje, že je takových dětí minimum. Naprostá většina dětí, které se základní matematikou bojují, se v matematice zkrátka na začátku z různých důvodů ztratila. 

Jaké faktory zde nejčastěji působí?

 • málo rozvinuté rané matematické představy (na začátku školní docházky); oslabení v prostorovém vnímání; školní nezralost
 • obtíže s pozorností, pracovní pamětí, pomalým pracovním tempem; případně oslabení vyplývající přímo z poruch pozornosti jako ADHD, ADD
 • omezení vyplývající ze smyslového postižení, jazykového/řečového opoždění, dysfázie, rozvíjející se SPU
 • nesystematická školní docházka (časté absence, změna školy, stěhování, změna učitele či metody výuky matematiky)
 • nedostatečná znalost jazyka (děti z odlišného jazykového prostředí)
 • nevhodně zvolená metoda výuky pro dané dítě nebo jejich časté nekoncepční střídání
 • distanční výuka v rámci které se nepodařilo u dítěte vytvořit potřebné matematické představy
 • kombinace více faktorů

Matematika se 🐝 Včelkou = finance?

V úvodním videu prozrazuje jeden za zakladatelů Včelky, Michal Hudeček, že výhodou naší pilné aplikace je její soběstačnost. Nezávislost na vnějších dotacích. Vytvoření Včelka matematiky je však úkol nad rámec našich běžných prostředků a sil. Úkol časově i lidsky náročný. Proto potřebujeme vaši pomoc 🙂.

Včelka je jak aplikace webová (první milník), tak i mobilní (druhý a třetí milník). To je velká výhoda! Tablet či chytrý telefon má v této době téměř každé dítě, proto je díky mobilní verzi Včelka pro děti dostupnější.

V rámci prvního finančního cíle bychom rádi zaručili komplexní funkčnost naší matematiky online na webové stránce - www.vcelka.cz! V rámci cíle druhého funkčnost Včelky na androidích mobilních zařízeních (tabletech a chytrých mobilních telefonech, i offline). Finálním cílem je pak zajištění funkčnosti celé Včelky na zařízeních s operačním systémem iOS. Dosažení tohoto cíle by bylo pro naši Včelku opravdu velké - bzupíí! - momentálně nám totiž na iOSu letí pouze část aplikace.

🐝 Včelka = pomocnice velká!

Včelka třepotá v současné době křidélky doslova na maximum. Loni jsme reagovali na nenadálou situaci ve školství – nabídli své služby zdarma, organizovali bezplatné webináře (kde jsme školili pedagogy, kteří se s online technologiemi teprve odvážně seznamovali), upravovali prostředí aplikace pro současné potřeby distanční výuky… a hlavně pomáhali, kde jen to bylo třeba!

Bobříka pomoci však ve Včelce plníme již od samotného vzniku aplikace. Přejeme si, aby Včelka pomáhala všude, kde jen je to možné, a aby se dostala ke všem dětem, které ji zrovna potřebují. Velice rádi proto spolupracujeme s neziskovými organizacemi a obecně organizacemi/nadacemi/sbírkami, které se zabývají péčí o děti (viz naše dobročinná odměna: POMOZTE DĚTEM). Ruku v ruce s těmito organizacemi pak dostáváme Včelku do dětských domovů, léčeben pro děti, knihoven či ke konkrétním dětem, které by se ke Včelce jinak běžně nedostaly.
 

🐝 Včelka = kouzelnice výjimečná!

Včelka umí čtyři užitečná kouzla!

⭐ Prvním kouzlem je, že dokáže tři výše zmíněné typy uživatelů (rodič - pedagog - specialista) propojit v jednu fungující rovnici jejíž výsledkem je spokojeně procvičující žáček, se kterým mohou pracovat všichni zainteresovaní dospělí. Tímto způsobem pomáhá Včelka udržovat kontakt mezi pedagogy – odborníky – rodinou i v této nelehké době.

⭐ Druhým kouzlem je, že dětem prokazatelně pomáhá, ale zároveň je vážně baví! Největší odměnou je pro nás rodič, který nám píše: „Dcera se neuvěřitelně zlepšila! Dříve se u nácviku čtení vztekala. A teď se na něj dokonce těší!“ Nebo žáčci, kteří se paní učitelky dychtivě ptají: „Kdy zase budeme hrát Včelku?”  Fakt, že samotné děti vnímají procvičování se Včelkou jako zábavnou hru, vnímáme jako ten nejvíce potěšující. To, že má Včelka u dětí takový úspěch připisujeme její interaktivnosti (kombinaci textové - poslechové - obrazové složky) a hojně užitým motivačním prvkům (možnosti subjektivního i objektivního hodnocení, pochval a slovního povzbuzení, sbírání bodů a jejich následného směňování za obrázky ve vlastní ZOO aj.).

⭐ Třetím kouzlem je, že je vysoce nastavitelná svým prostředím. Díky této funkci mohou s aplikací trénovat také děti, které pro své procvičování potřebují specifické podmínky (větší velikost písma, určitý typ fontu, jinou barvu pozadí, záložku…). Včelka tak hravě vyjde vstříc i dětem, jejichž obtíže se různě kombinují. Na rozdíl od papírové učebnice ji tak lze nastavit doslova na míru.

⭐ Čtvrtým kouzlem je fakt, že pokud Včelka matematiku opravdu zdárně vytvoříme, všem uživatelům se v jejich aplikaci magicky objeví. Puf! Jako mávnutím kouzelné hůlky!
 

🐝 Včelka = česká i světová!

Včelka má dvě mladší sestřičky, které pomáhají u našich sousedů v Polsku (jako Pszczolka) a na Slovensku (jako Včielka). Úspěch projektu tak můžete automaticky vynásobit třemi! O úspěchu české Včelky tak uslyší i ve světě!

Partneři projektu

Aktuality

20.10.2021 Všechny odměny 🎁 šly do světa! A žádná snad nebyla popleta!

Vážení a milí přispěvatelé, vy všichni, kdo jste podpořili naší včelí matematiku! Hlásíme se z našeho včelího hithitího projektu naposledy a hlásíme 🧙‍♀️ 3 kouzelné zprávy: 1) Hlásíme, že na Včelí matematice se pilně pracuje! Všichni, kdo mají u nás v týmu tykadla, křidélka, ručky a nožky… pracuj…

Více

27.5.2021 Bzzzupí matika bude! Máme přes 100 %! Ale ještě nezastavujem… 🚂!

Náš matematický vlak 🚂 zastavuje ve své stanici 🎪 až 4. června 2021! A proto se vás ještě v posledních minutách naší matematické jízdy ptáme:  Co takhle si domů pořídit nenáročné zvířátko 🦝? Proč se ptáme? Protože nám zbývá ještě cca 12 zvířátek, která je třeba vymyslet a pojmenovat!…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 24
  JSEM DOBRODĚJ = chci pomoct dobré věci!

  "Chci podat virtuální pomocnou ruku a stát se matematickým dobrodincem!"

  💙

  Chcete udělat dobrý skutek? Rádi podpoříte vzdělávací projekt? Znáte Včelku a líbí se vám, co děláme a jak to děláme? Přispějte libovolnou částkou na vznik matematiky ve Včelce!

  Bojujte s námi za lepší matematické základy!

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  150 Kč
 • prodáno 7
  MATEMATICKÝ ROZKVĚT = udělám radost sobě i opravdovým včelkám!

  "Chci nechat své matematické dovednosti rozkvést! Obrazně i doslova s rostoucím papírem!"

  🌺

  Znáte rostoucí papír od Green Cat? Je to magický papír, který zasadíte a on doslova rozkvete! Jak je to možné? Papír je totiž plný semínek lučních květin!

  Dovolte své matematice rozkvést a “nakrmte” včelky a motýlky!

  (doprava je zahrnuta v ceně)

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  250 Kč
 • zbývá 82 z 100
  POCTIVÝ MED = mám mlsný jazýček!

  “Mlsám jako medvídek Pú a rád/a při tom podpořím dobrou věc!”

  🍯

  Máte rádi sladké dobré skutky? My také! Proto jsme spojili síly se včelařem Patrikem (Světlo od Včel)! A nabízíme vám 500 g poctivého medu od opravdových včelek.

  Mlsejte za dobrou věc!

  (doprava je zahrnuta v ceně)

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  300 Kč
 • prodáno 10
  VYPOČÍTAVÁ TAŠKA = chci svá tři přání!

  “Chci něco praktického a mám rád/a vtipy o zlatých rybkách!”

  🐠

  Jaký by byl svět bez matematiky? Bez počítání a čísel? Na to vám odpoví naše plátěná taška! Že máte doma fixy na textil a můžete si tak tašku vybarvit? Výborně! 

  Za matematiku s úsměvem!

  (doprava je zahrnuta v ceně)

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  350 Kč
 • prodáno 165
  PROCVIČOVÁNÍ SE VČELKOU = chci Včelku domů!

  “Mám (či znám) malého školáka, kterému chci aplikaci Včelka na rok zakoupit!”

  🐝

  Chcete Včelku doma vyzkoušet? Nebo naši aplikaci již znáte a rádi prodloužíte licenci za výhodnější cenu? Toto je odměna právě pro vás! Pořiďte si procvičování se Včelkou pro jedno dítě na rok za 690 Kč místo běžných 990 Kč

  Nechte dovednosti svých dětí povyletět!

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  690 Kč
 • prodáno 36
  POMOZTE DĚTEM = chci Včelku pro sbírku Pomozte dětem!

  “Rád/a daruji prostřednictví sbírky POMOZTE DĚTEM Včelku na rok neznámému školákovi, který ji potřebuje!"

  💓

  Líbí se vám Včelka, ale nemáte ve svém okolí prvostupňové dítko, které by ji využilo? Včelka najde ve spolupráci se sbírkou POMOZTE DĚTEM takového školáka / takovou školačku za vás! 

  Pomozte zábavně vzdělávat všechny děti!

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  690 Kč
 • zbývá 10 z 30
  VČELKOTVŮRCE = chci mít ve Včelce vlastní zvířátko!

  "Chci se na vývoji aplikace Včelka aktivně podílet! Vyberu a pojmenuju zvíře ve včelkovském SAFARI PARKU!"

  🦁

  Víte, že děti ve Včelce sbírají body za aktivitu a pak je vyměňují za zvířátka? Vymyslete a pojmenujte nové zvířátko v SAFARI PARKU, které si pak budou moct pořídit všechny ostatní děti.

  Staňte se včelkotvůrcem a zanechte v aplikaci svůj "podpis"!

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  PARTNER WEBOVÉ APLIKACE = počítejte se mnou!

  "Mám rád/a matematiku, záleží mi na modernizaci vzdělávání a chci váš projekt podpořit větší finanční částkou!"

  🥇

  Staňte se prvním ze tří oficiálních partnerů matematiky v aplikaci Včelka! Více než 100 000 našich uživatelů se tak dozví na webu i v marketingových materiálech, že matematika ve Včelce vznikla díky vám! Chcete vědět více?  Kontaktujte nás! 😊

  🤝 Partner webové aplikace

  Partner mobilní Android aplikace - k dispozici po dosažení prvního milníku

  Partner mobilní iOS aplikace - k dispozici po dosažení druhého milníku

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  100 000 Kč