Příběh Lipnické bible - vydání knižní publikace

Přispějte na vznik unikátní publikace Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku. S vaší pomocí tuto jedinečnou knižní publikaci vydáme v létě 2021 při příležitosti výročí 600 let od vzniku tzv. Lipnické bible.

 • Náhled knihy: Lipnická bible.

 • Náhled knihy: Lipnická bible.

 • Náhled knihy: Lipnická bible.

 • Náhled knihy: Lipnická bible.

 • Náhled knihy: Lipnická bible.

 • Hrad Lipnice nad Sázavou, Česká republika

 • Hrad Lipnice nad Sázavou, Česká republika

 • Hrad Lipnice nad Sázavou, Česká republika

 • Hrad Lipnice nad Sázavou, Česká republika

 • Lipnická bible - kopie

 • Lipnická bible - kopie

 • Chvilky s Janem Zrzavým - publikace.

 • Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů, přátelé z Vysočiny.

 • Jan Zrzavý - Malíř básník

187 517 Kč
vybráno z 175 000 Kč

107%

107% splněno

97 lidí přispělo

Umění, Literatura

Lipnice nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česko

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 5.6.2021 v 15:13.

Zobrazit všechny odměny

Lipnická bible 1421

Co je náš cíl?

K příležitosti výročí 600 let od vzniku Lipnické bible vydáme publikaci (přes 300 stran) Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku, na které pracuje autorský tým vedený Doc. Dr.  Lucií Doležalovou.

 • Váš finanční příspěvek napomůže k produkčnímu zajištění vydání publikace - stanete se nedílnou součástí jedinečného knižního projektu.

Také rok vydání této knižní publikace je vzhledem k pandemické situaci velice neklidný. Vydaná kniha bude věnována obětem pandemie nemoci Covid-19.

Jak to začalo

Knihy mají své osudy, říkali staří Latiníci a věděli, o čem mluví. Své by jistě mohl vyprávět  i manuskript latinsky psané bible, označované jako LIPNICKÁ, nebo také BIBLIA LATINA, která byla  sice  započata  augustiniánským mnichem Matoušem v roudnickém klášteře, avšak dokončena byla právě na Lipnici roku 1421. Tam se také, byť jen na krátký čas, v roce 2021 vrátí. Stane se tak  u příležitosti výstavy s pracovním názvem PŘÍBĚH LIPNICKÉ BIBLE,  která  zde bude uspořádána k 600. jubileu vzniku rukopisu.

 • V roce 2015 jsme během výstavy Stížný list proti upálení Jana Husa(vydali jsme rovněž stejnojmennou publikaci kolektivu včele s Petrem Čornejem) narazili na zmínku o existenci rukopisné LIPNICKÉ BIBLE.
 • Zahájili jsme pátrání na internetu a prostřednictvím basilejského antikvariátu dr. Jörga Günthera jsme získali kontakty na Green Collection a posléze na instituci MUSEUM OF THE BIBLE v OKLAHOMA CITY, které bibli v Basileji koupilo.
 • V průběhu let 2016-2017 jsme se dopisováním propracovali k tehdejšímu řediteli sbírek muzea dr. Davidu Trobischovi a jeho evropské kolegyni dr. Gabrielle Holthuis (tehdy ředitelka muzea v Ulmu). Oba dva přislíbili návštěvu na Lipnici, v Okrouhlici a v Praze. Návštěva se uskutečnila v roce 2016.
 • Díky doporučení prof. Petra Čorneje jsme se obrátili na doc. Lucii Doležalovou PhD. z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy. Lucie Doležalová vede autorský tým, který naši publikaci v současné době dokončuje.

Publikace Lipnická bible - současný stav

1/ V současnosti probíhá fáze textové a obrazové přípravy publikace (11 kapitol od 8 autorů, přes 300 stran).

2/ Výroba proběhne v červnu 2021.

3/  Ceny dárcům začneme rozesílat a předávat od července 2021.

Kdo jsme?

Jsme spolek Za záchranu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici. Předmětem naší činnosti je péče o památku malíře Jana Zrzavého, vytvoření kulturních a společenských aktivit v jeho rodné obci a celkový rozvoj kulturních aktivit v širším okolí obce Okrouhlice. Mezi naše dosavadní úspěšné aktivity patří např. vytvoření naučné stezky Jana Zrzavého (vedoucí z Okrouhlice do Lipnice nad Sázavou), vydání historické publikace Stížný list (autorem je přední historik Petr Čornej, kniha později byla oceněna titulem Nejkrásnější kniha Kraje Vysočina) nebo každoroční pořádání hojně navštěvované turistické akce Jeníkova špacírka. Popis našich dalších aktivit, stejně tak i poslání spolku a stanovy jsou na webu www.janzrzavy.cz.

Proč to děláme?

Vydání třísetstránkové historické publikace Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku je v souladu s naplňováním našeho obecně prospěšného poslání:

"Rozvíjet novodobou kulturní tradici obce Okrouhlice

vytvořit v rodném domě Jana Zrzavého středisko kulturních a společenských aktivit obce.

Pořádat kulturní a vzdělávací akce.

Organizovat besedy, semináře a workshopy zejména pro mladé lidi za účelem prohloubení vztahu těchto lidí ke kulturním a lidským hodnotám.

Podílet se svými iniciativami na rozvoji regionu."

- Stanovy spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici.

Aktuality

10.4.2022 Magnesia litera 2022: Lipnická bible vítězí v kategorii za nakladatelský čin. Také díky přispěvatelům crowdfundingové kampaně!

Badatelská činnost autorů knihy Lucie Doležalové a Karla Pacovského, dlouholetá neutuchající dobročinná práce Ladislava Langpaula ve prospěch Okrouhlice a jejího kulturního okolí, nasazení dalších členů našeho spolku byla dnes ohodnocena jedním z nejvyšších vyznamenání české literární scény:…

Více

3.6.2021 Ručně psaná Lipnická bible se po 600 letech vrátí na místo, kde vznikla

Poslechněte si rozhovor s Ladislavem Langpaulem ze Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého na Rádiu Vysočina O rukopisu napsaném před šesti sty lety na hradě Lipnice ještě nedávno téměř nikdo nic nevěděl. Teď tento vzácný originál Lipnické bible přicestuje z Ameriky. Latinsky psaná kniha…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • zbývá 49 z 50
  Fanoušek projektu - Jan Zrzavý - Malíř básník

  Odměnou za tento příspěvek je drobná publikace Jan Zrzavý - Malíř básník.
  Odměnu je možné převzít osobně v Praze, nebo v Lipnici nad Sázavou dle dohody.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  100 Kč
 • zbývá 18 z 20
  Fanoušek projektu - Jan Zrzavý - Malíř básník (poštou)

  Odměnou za tento příspěvek je drobná publikace Jan Zrzavý - Malíř básník.
  Odměnu doručíme poštou na adresu dárce. Poštovné je zahrnuto v ceně odměny.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  140 Kč
 • zbývá 47 z 50
  Fanoušek projektu - Chvilky s Janem Zrzavým

  • Odměnou za tento příspěvek je jeden exemplář knížky Chvilky s Janem Zrzavým.
  • Odměnu je možné převzít osobně v Praze, nebo v Lipnici nad Sázavou dle dohody.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  200 Kč
 • zbývá 16 z 20
  Fanoušek projektu - Chvilky s Janem Zrzavým (poštou)

  Odměnou za tento příspěvek je jeden exemplář knížky Chvilky s Janem Zrzavým.
  Odměnu doručíme poštou na adresu dárce. Poštovné je zahrnuto v ceně odměny.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  240 Kč
 • zbývá 35 z 40
  Přítel projektu - knižní publikace Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů

  • Odměnou za tento příspěvek je kniha Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů vydaná spolkem Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého.
  • Odměnu je možné převzít osobně v Praze, nebo v Lipnici nad Sázavou dle dohody.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • zbývá 19 z 20
  Přítel projektu - knižní publikace Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů (poštou)

  Odměnou za tento příspěvek je kniha Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů vydaná spolkem Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého.
  Odměnu doručíme poštou na adresu dárce. Poštovné je zahrnuto v ceně odměny.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  540 Kč
 • zbývá 4 z 50
  Publikace Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku

  Odměnou za tento příspěvěk je jeden exemplář publikace Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku.
  Odměnu je možné převzít osobně v Praze, nebo v Lipnici nad Sázavou dle dohody. Zaslání poštou je rovněž možné, poštovné je v ceně.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  750 Kč
 • zbývá 23 z 50
  Přítel projektu Lipnická bible (soukromá osoba)

  • Umístění jména Přítele projektu v publikaci (jen soukromé osoby).
  • Součástí odměny je jeden exemplář publikace.
   Odměnu je možné převzít osobně v Praze, nebo v Lipnici nad Sázavou dle dohody. Zaslání poštou je rovněž možné, poštovné je v ceně.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 200 Kč
 • zbývá 5 z 10
  Sponzor projektu - Lipnická bible

  • Umístění jména Sponzora v publikaci.
  • Součástí odměny jsou dva exempláře nové publikace.
  • Odměnu je možné převzít osobně v Praze, nebo v Lipnici nad Sázavou dle dohody. Zaslání poštou je rovněž možné, poštovné je v ceně.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  5 000 Kč
 • zbývá 3 z 5
  Hlavní sponzor - Lipnická bible

  • Umístění loga a poděkování v publikaci a na výstavě v sekci sponzoři.
  • Součástí odměny jsou dva exempláře publikace.
  • Odměna bude osobně předána zástupci spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Místo a termín setkání bude dohodnut předem.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  20 000 Kč
 • zbývá 2 z 3
  Generální partner knihy Lipnická bible

  • Umístění loga a poděkování v prestižním umístění v publikaci a na výstavě v sekci generální partner.
  • Součástí odměny je pět exemplářů knihy.
  • Mediální spolupráce v oblasti sociálních sítí. (Generální partner bude uváděn v souvislostech se zmínkami o projektu a při událostech v souvislosti s případnými oceněními knihy). Tato spolupráce bude trvat do června 2022.
  • Odměna bude osobně předána zástupci spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Místo a termín setkání bude dohodnut předem.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  50 000 Kč