História vranovských ulíc III. diel

Regionálna história, určená pre rodákov, pre širší okruh čitateľov i študentov. Je to na Slovensku ojedinelá práca, ktorá podrobne dokumentuje ulice Vranova nad Topľou a ich obyvateľov od najstarších písomných záznamov do konca 2. svetovej vojny.

 • Spomienka na P. Dvořáka, zdroj inšpirácie

 • Z obalu druhej knihy dýcha nostalgia zašlých čias

 • Autogramiáda II.

 • Moja tretia kniha vyšla vďaka sponzorom

 • Prezentácia knihy rodákom žijúcim v Bratislave

 • Autogramiáda I.

 • V teréne

 • Ukážka z pripravovanej knihy

 • Ukážka z pripravovanej knihy

 • Ukážka z pripravovanej knihy

35 875 Kč
vybráno z 157 230 Kč

22%

22% splněno

34 dní do konce

54 lidí přispělo

Literatura, Vzdělávání

Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, Slovensko

Přispět
Zobrazit všechny odměny

Cieľom predkladaného projektu je získať finančné prostriedky na vydanie publikácie z prostredia regionálnej histórie. Dielo je určené pre rodákov z Vranova nad Topľou, širší okruh čitateľov i študentov.

Čitatelia moju prácu už poznajú z prvých dvoch kníh z cyklu História vranovských ulíc. Práve od čitateľov vyšiel podnet na financovanie ďalšej časti formou finančných príspevkov. Podstatnú časť potencionálnych záujemcov tvoria členovia fb skupiny na stránke Vranov nad Topľou v dokumentoch a historických fotografiách. K dnešnému dňu má táto stránka 4300 aktívnych členov a prispievateľov a som jej administrátorom. Oslovujem a vyzývam preto aj široký okruh čitateľov a priaznivcov regionálnej histórie, aby svojimi príspevkami podporili financovanie pripravovanej publikácie, a tak sa osobne zúčastnili procesu budovaniu vzťahu k rodnému mestu, jeho histórii i propagácie nášho regiónu.

Výsledky mojej práce som v minulosti prezentoval v cykle prednášok v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Vzhľadom na súčasné pandemické obmedzenia považujem sociálne siete a knihy v printovej podobe za najvhodnejší spôsob, ako sa priblížiť čitateľom. Táto moja, na Slovensku zatiaľ ojedinelá práca, podrobne dokumentuje ulice, dom po dome a ich obyvateľov od najstarších písomných záznamov do konca 2. svetovej vojny. Je výsledkom môjho 18-ročného bádania v oblasti histórie obce, demografického vývoja, architektúry, pútavých príbehov rodín, významných osobností mesta a genealógie najstarších vranovských rodov. Je obsahovo bohatá, doplnená dobovými fotografiami, písomnosťami, časťami rodokmeňov, stránkami z matrík a mapami. K týmto materiálom v knihe uvádzam zdroje a citácie.

Pripravovaná tretia časť pod názvom Dobrianského ulica a najstaršie vranovské rody v rozsahu cca 130 strán voľne nadväzuje na prvé dve časti, ktoré vyšli pod spoločným názvom: História vranovských ulíc. Zdroje z publikácie môžu slúžiť ako podklad študentským záverečným prácam (citujem použité zdroje a literatúru v poznámkach pod čiarou a v závere knihy podľa platnej normy) a pri tvorbe rodinných kroník a rodokmeňov. Keďže pracujem systematicky podľa vopred zvolenej osnovy, v knihe sa dokáže čitateľ ľahko orientovať. Publikácia môže byť tiež vhodným reprezentatívnym darčekom. Bude vydaná v tvrdej šitej väzbe A5, obal sa bude farebne líšiť od predchádzajúcich dvoch častí.

Získané financie budú použité na vydanie knihy v printovej podobe. Financovanie je plne závislé od vyzbieraných finančných prostriedkov, pretože moja finančná situácia dva roky pred nárokom na starobný dôchodok mi nedovoľuje podieľať sa na vydaní z vlastných zdrojov.

Histórii rodného mesta som sa začal aktívne venovať už v roku 2003 popri práci na rodinnom rodokmeni. Samotná myšlienka zdokumentovať históriu vranovských ulíc vzišla zo zámeru zúžitkovať množstvo zozbieraných informácii iným spôsobom. Rozhodol som sa zostaviť súvislý knižný text, doplnený historickými fotografiami, katastrálnou dokumentáciou, matrikami, súpismi, mapami a časťami rodokmeňov. Text som oživil autentickými príbehmi Vranovčanov.

Mám 60 rokov, z toho som 40 rokov odpracoval v školstve, ako učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy na základnej a strednej škole. Som vdovec, mám tri dospelé deti, v súčasnosti žijem sám v rodinnom dome a venujem sa písaniu, príležitostne maľovaniu, záhrade a štúdiu jazykov ( rusky a srbsky).

Aktuality

9.2.2021 Rukopis

Kniha je v rukopise,upravenej elektronickej forme, pripravená do tlače.

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 6 Radosť a dobrý pocit

  Svojím príspevkom získaš dobrý pocit z toho, že sa aktívne zúčastňuješ na vydaní knihy.

  Doručení odměny: Déle než rok

  Přispět 104,82 Kč
  (4 €)
 • 199 z 200 Zverejnenie Tvojho mena na fb stránke

  Tvoje meno bude uvedené v poďakovaní na stránkach História vranovských ulíc a Vranov nad Topľou v historických dokumentoch a fotgrafiách.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 157,23 Kč
  (6 €)
 • 2 E-kniha

  Darca získa zaujímavo spracovanú elektronickú publikáciu pod názvom Osobnosti Vranova nad Topľou.

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 183,43 Kč
  (7 €)
 • 97 z 100 Poďakovanie na stránkach knihy

  Tvoje meno bude uvedené v poďakovaní v závere knihy a k tomu získaš tretinovú zľavu na kúpu knihy. V prípade odoslania poštou na území Slovenska poštovné hradím.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 314,46 Kč
  (12 €)
 • 478 z 500 Kniha s osobným venovaním

  Darca získa jeden výtlačok knihy s osobným venovaním a podpisom autora. V prípade odoslania poštou na území Slovenska poštovné hradím. Predpokladaná cena jedného výtlačku v predaji bude 15,-eur.

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 393,07 Kč
  (15 €)
 • 1 z 10 Osobné pozvanie a kniha

  Osobne Ťa pozvem na slávnostné uvedenie knihy do života a dostaneš jeden výtlačok s venovaním autora.
  Termín podujatia upresním podľa programu HK vo Vranove.

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 524,10 Kč
  (20 €)
 • 14 z 20 Sada kníh

  Za svoj príspevok ziskaš všetky tri diely Histórie vranovských ulíc s venovaním autora. Prípadné poštovné platí adresát.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 1 179,22 Kč
  (45 €)
 • 4 Exkurzia po historických pozoruhodnostiach mesta

  Po dohode termínu prevediem darcu po historických miestach nášho mesta s odborným výkladom a s možnosťou prizvať na exkurziu ďalšieho účastníka.
  V závere stretnutia dostaneš 1ks výtlačku knihy s podpisom.

  Doručení odměny: Déle než rok

  Přispět 1 310,25 Kč
  (50 €)
 • 4 z 4 Celostránková reklama Vašej firmy, spoločnosti

  V závere knihy umiestnim celostránkovú reklamu Vašej firmy podľa Vášho návrhu a jeden výtlačok mnou podpísanej knihy s osobným venovaním.
  V prípade odoslania poštou na území Slovenska poštovné hradím.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 3 930,75 Kč
  (150 €)
 • 6 z 6 Logo Vašej firmy

  Na zadnej strane prebalu knihy umiestnim logo Vašej firmy a k tomu získate mnou podpísanú knihu s venovaním.
  V prípade odoslania poštou na území Slovenska poštovné hradím.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 5 241,00 Kč
  (200 €)
 • 4 z 5 Váš rodokmeň

  Poskytnem metodickú pomoc pri vypracovaní rodokmeňa Tvojej rodiny a spracovanie v programe ancestry.
  Naučím Ťa vyhľadávať v archívoch, pomôžem Ti s čítaním dobových textov.
  Sprístupním moje databázy napr. matriky, súpisy obyvateľstva.

  Doručení odměny: Déle než rok

  Přispět 7 861,50 Kč
  (300 €)
 • 3 z 3 Chceš napísať knihu?

  Prevediem Ťa celým procesom vzniku Tvojej budúcej knihy, čo znamená, že:
  -urobím štylistickú a jazykovú úpravu Tvojho textu  v programe Word,
  -typografickú úpravu:
  zarovnanie textu,
  úpravu a umiestnenie obrázkov,
  zjednotenie veľkosti a typov písma,
  citácie a poznámky pod čiarou,
  uloženie do PDF formátu.
  Vyžiadanie ISBN.
  Rozpočet na knihu a komunikácia s tlačiarňou.
   

  Doručení odměny: Déle než rok

  Přispět 26 205,00 Kč
  (1 000 €)