Kniha Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák

Pomozte nám vydat knihu o zapomenutém legionáři, důstojníku, odbojáři a politickém vězni. Příběh plk. Jaroslava Mikuláše Nováka, vysoce vyznamenaného vojáka, jehož krédo bylo: Slušnost je mince, kterou si každý razí sám, ale platnost má v celém světě...

Poděkování, co bude dál a rozloučení

13.10.2018

Vážení přátelé,

dovolte mi Vás naposledy oslovit v souvislosti s tímto projektem. Věřím, že se již ke všem z Vás, kteří jste vznik knihy podpořili, odměny dostaly. Pokud někomu z Vás výtisk nedorazil, kontaktujte mě prosím na e-mailové adrese l.cohorna@post.cz. Samozřejmě pokud s Vámi jsem domluven na pozdějším osobním předání, počítejte s tím.

Jestli nám chcete sdělit, jak se Vám kniha líbila nebo jaký dojem ve Vás příběh plukovníka Nováka zanechal, budeme velice rádi. Knihu můžete okomentovat a ohodnotit také na Československé bibliografické databázi pod tímto odkazem. 

Pokud zatím stále přemýšlíte, jak oslavit významné výročí naší země, dovolte mi Vám nabídnout program. Dne 28. října 2018 se budou v obci Líbeznice konat oslavy k 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Mimo jiné bude v 16. hodin Na Hůrce odhalen pomník plukovníku Novákovi. Bližší informace naleznete zde.

Pokud chcete i nadále podporovat podobné projekty, které připomínají naše národní hrdiny, chci Vás upozornit na aktuálně probíhající kampaň Zapomenutí hrdinové Karlovarska v Royal Air Force, kterou najdete na serveru Hithit.

Ještě jednou Vám všem moc děkuji za pomoc s realizací knihy.

Lukáš Cohorna

Křest knihy a odeslání výtisků

26.9.2018

Vážení přátelé,

v neděli 23. září 2018 byla na slavnostním shromáždění k 80. výročí všeobecné mobilizace československé branné moci v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech generálmajorem Ing. Ivem Střechou slavnostně pokřtěna kniha Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák!

V rámci vzpomínkové akce mimo jiné vystoupila skupina The Rebel Pipers nebo si hosté mohli prohlédnout expozice v Památníku národního útlaku a odboje, z nichž jedna byla věnována plukovníku Novákovi.

Během tohoto týdne jsme rozeslali obálky s odměnami všem přispěvatelům, kterým knihy nebyly doručeny osobně. Kontrolujte tedy v nejbližších dnech poštu, aby se nám zásilka nevrátila.

Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jak se vám kniha líbila.

A na závěr malá zajímavost. Zde najdete v mapě zaznačená všechna místa, odkud jste nám na knihu přispívali (tedy pokud jste uvedli adresu :-).

Děkuji vám všem!

Lukáš Cohorna

Projekt je úspěšný! Jak to bude dál?

22.7.2018

Vážení přátelé!

V sobotu 21. července byl projekt úspěšně dokončen. Počítadlo se zastavilo na celkové částce 68 850 Kč! Na 105 % cílové částky se podílelo 142 přispěvatelů. Jsme velmi rádi, že chystaná kniha oslovila takové množství lidí. Všichni jste důkazem, že na historii zapomenout nechceme! Děkujeme!

Co bude dál?

Nyní čekáme, až budou peníze převedeny na účet organizátora akce. Poté budou předány autorovi knihy. V následujících několika týdnech proběhnou poslední úpravy knihy před tiskem. Celý náklad bude vytištěn a připraven k distribuci. V neděli 23. září 2018 bude v Panenských Břežanech knize slavnostně požehnáno a nejpozději v následujícím týdnu budou knihy jako odměny předány nebo rozeslány Vám přispěvatelům.

O dalších událostech spojených s knihou Vás budu informovat. Některé z Vás budu také osobně kontaktovat kvůli chybějící adrese pro zaslání odměny.

Moc si Vaší podpory vážíme!

Lukáš Cohorna

100 % splněno!

18.7.2018

Vážení přátelé,

před chvílí jsme překonali hranici 100 %, projekt je tedy úspěšný!

Děkujeme všem přispěvatelům, sdílejícím i těm, co jen drželi palce. Jste skvělí a bez Vás by to nedopadlo!  

Kdo si chce ještě zajistit některou z odměn za přispění k projektu, tak neváhejte – zbývá už jen něco málo přes dva dny. Je možné přispívat i nad 100 % cílové částky.

O dalších krocích Vás samozřejmě budu informovat.

Lukáš Cohorna

Posledních pět dní a zbývá 15 % do cíle!

15.7.2018

Vážení přátelé,

moc si vážíme Vaší přízně při podpoře našeho projektu. Zatím se zúčastnilo 105 lidí a v tuto chvíli je na počítadle projektu už neuvěřitelných 55 300 Kč!

Na začátku projektu jsme si nebyli jisti, jestli je kniha o jednom, byť výjimečném člověku, jehož osud je úzce spjat s osudy našeho národa a který byl téměř zapomenut, pro dnešní dobu nosným tématem, aby zaujala natolik, že by se lidé rozhodli se na jejím vzniku spolupodílet.

Vy jste nás přesvědčili, že historie našeho národa Vám není lhostejná, že je potřeba si neustále připomínat, že bez takových lidí jako byl plukovník Jaroslav Mikuláš Novák, by slova čest, spravedlnost, služba vlasti, byla jenom slova bez skutečného obsahu.

Do projektu tak vstoupili lidé různého věku, od babičky narozené v roce 1929 po dnešní studenty; lidé veřejně činní, lidé, které osobně známe i lidé do této chvíle pro nás neznámí. Mezi podporovateli jsou i ti, kteří se s plukovníkem Novákem osobně setkali. Vytvořili jsme tak, dovoluji si říci, pestrou skupinu přátel, jež spojil zájem, podílet se na vydání knihy věnované jednomu z našich zapomenutých hrdinů. Jsme za to velmi rádi, neboť to dokládá, že nechceme a nemůžeme na své hrdiny zapomenout. Všem moc děkujeme!

A naposledy Vás všechny prosíme o sdílení a informování přátel, známých, kolegů či sousedů. Zbývá nám jen malý kousek do cíle a my věříme, že společně to dáme!

Lukáš Cohorna

Jsme v polovině! Čas na další ukázku!

6.7.2018

Děkujeme všem přispěvatelům, díky Vám všem jsme na polovině cílové částky. Stále nám zbývá ta druhá polovina, proto nám držte palce! A pokud můžete, šiřte nás všude, kde můžete.

Chystaná kniha bude mít přibližně 160 stran. Vedle samotného autorského textu v knize najdete také mnoho fotografií nebo citace pramenů (často ještě nikdy nikde nepublikovaných)!

Dnes se s Vámi podělíme o další krátkou ukázku z chystané knihy:

Gestapo skutečně po Jaroslavu Novákovi pátralo a jeho jméno se ve vyšetřovacích protokolech objevuje. V listopadu 1947 mu pak je Ústředním přípravným výborem domácího odboje Obrany národa vystaveno potvrzení o jeho účasti v domácím odboji, úloze v Obraně národa, ukrývání a odchodu za hranice koncem března 1940.

„Všichni tito neohrožení důstojníci byli likvidováni, též na mne byl vydán zatykač. Každých 14 dní jsem byl vyhlašován jako nepřítel okupantů v Meldeblattu der Protektoratskriminalpolizei, např. v ročníku II., čís. 57 z 23. července 1943 str. 6, a ve Fandungsnachweis des Befehlhabers der Sicherheitspolizei u. des S. D. in Prag, Abt. V/roč., čís. 7, str. 384. K mému zatčení již nedošlo, byl jsem včas varován zpravodajskými orgány mé ilegální organizace Obrana národa, která měla napojení na zištné orgány Oberlandrathu v Německém, dnešním Havlíčkově Brodě. Musel jsem opustit Přibyslav a skrývat se v Praze a znovu napojit přerušenou síť ilegální organizace. Asi po šestinedělním potýkání se s nástrahami Gestapa jsem byl vedením Obrany národa uvolněn z funkce pro nebezpečí zatčení a ohrožení dalších pracovníků a pověřen vyvezením střelce Gestapa, studenta průmyslovky Jana Smudka.“

Pokud si zrovna nemůžete vzpomenout, kdo to byl Jan Smudek, připomeňte si ho například zde. Jak se osudy obou odbojářů, Nováka i Smudka, dále prolínají, se dozvíte v chystné knize.

Zbývá nám ještě 14 dní, proto Vás všechny znovu žádáme o podporu a sdílení projektu!

Děkujeme!

Lukáš Cohorna

O chystané knize na HistorieBlog.cz

28.6.2018

Vážení podporovatelé,

vybrali jsme již téměř třetinu cílové částky! Děkujeme!

Rád bych poděkoval panu Jaroslavu Kmentovi, novináři a spisovateli, nositeli Ceny Karla Havlíčka Borovského, který nás velmi ochotně podpořil a sdílel náš projekt mezi svými fanoušky na sociálních sítích. Jsme Vám velmi vděčni!

Pan Jan Handl z HistorieBlog.cz dnes uveřejnil krátký článek o naší chystané knize. HistorieBlog.cz je určen pro všechny příznivce historie. Od roku 2014 na něm najdete nejrůznější novinky, objevy, fotky, videa, infografiky, recenze, tipy či rozhovory s historickou tématikou. Článek najdete zde. Děkujeme!

A nezbývá než dodat: Prosíme, sdílejte nás dál! Řekněte o našem projektu všem lidem, které znáte – kolegům, kamarádům, známým, přátelům i nepřátelům, rodině, vyučujícím při předávání vysvědčení nebo se třeba zmiňte ve Vaší knihovně, kavárně či hospodě. Každá koruna nás posouvá blíže cíli a každé sdílení nám pomůže!

Nezapomínejme!

Lukáš Cohorna

Projekt běží: První novinky a malá ochutnávka!

25.6.2018

Je to pár dnů, co jsme odstartovali náš projekt a už jste nám mnozí přispěli nebo pomohli projekt šířit. Každý příspěvek, i ten malý, nás posouvá blíže k cíli. Děkujeme!

Jsem rád, že s Vámi můžu sdílet nově potvrzenou informaci:
Slavnostního žehnání knize se ujme hlavní kaplan Armády České republiky – plukovník ICLic. Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal. Termín akce upřesníme později.

Jako malé poděkování všem, kteří již přispěli a zároveň jako lákadlo pro ty, kteří dosud váhají, jsme se rozhodli zveřejnit krátkou ukázku. Pojednává o tom, co československé legie, včetně (tehdy) desátníka Nováka prožívaly před 100 lety v Rusku.

Desátník Novák se účastnil i dalších bojů, například obsazení Ščadrinska, kde se legionářům podařilo získat obrněný vlak, devět lokomotiv, pět tisíc pušek, velké množství munice a dalšího materiálu. Boje zde probíhaly od konce června do konce července 1918. I bojů v dalších úsecích se desátník Novák účastnil. Jednalo se o Jegoršinský úsek, kde se bojovalo do konce srpna a odkud se pak boje přesunuly počátkem září na Krasnoufimský a Tagilský úsek. Vyvrcholily střety na Kungurském úseku a zde skončily počátkem října. Tehdy byl Jaroslav Novák vyznamenán pochvalou za hrdinské činy v rozkaze č. 854. V polovině tohoto měsíce došlo k jeho povýšení na četaře. Boje pokračovaly na Bugulminském úseku v první polovině listopadu 1918, tedy v době, kdy na západní frontě již utichly poslední výstřely Velké války.

K Novákově službě se též zachovalo jeho první hodnocení, tedy kvalifikační listina, která byla sestavena 21. října 1918. Vyplývá z něj, že v řadové službě byl hodnocen jako velmi dobrý a energický, zároveň statečný a správně vystihující situaci. Zbraně jako kulomety Maxim a Lewis ovládal teoreticky i prakticky. V této kvalifikační listině se vyjádřil velitel 3. roty podkapitán Novotný i k otázce povýšení četaře Nováka:

„Za své schopnosti i vlastnosti jako voják i velitel, má energii, vystupování ve službě i mimo ni plně zasluhuje, aby byl povýšen na praporčíka, neboť jako důstojník se může daleko lépe uplatnit.“

Kvalifikační rada, jíž předsedal kapitán Beneš a zapisovatelem byl plukovní hospodář praporčík Horvát, ho pak 25. října 1918 kvalifikovala jako velmi způsobilého a hodícího se k povýšení na první důstojnickou hodnost.

Pro Vaše pohodlí příkládáme odkaz na mapku zmíněných míst: http://goo.gl/DJzVXs

Stále je před námi ještě velký kus cesty, proto prosím všechny podporovatele o další sdílení a šíření projektu.

Díky!

Lukáš Cohorna

68 850 Kč
vybráno z 65 000 Kč

105%

105% splněno

141 lidí přispělo

Literatura, Vzdělávání

Česko

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 13 Vojín

  Symbolickou částkou podpoříte vznik knihy a budete se podílet na tom, že osud plukovníka Nováka neupadne v zapomnění. Knihu Vám sice nezašleme, ale budeme Vám za podporu velmi vděční. Hodnotu Vašeho symbolického příspěvku můžete libovolně navýšit.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  100 Kč
 • 103 Svobodník

  Zafinancujete tisk dvou knih. Po vydání Vám dodáme jednu (1) kopii knihy "Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák". Druhá kniha půjde do distribuce.
  Vydání plánujeme na konec letních prázdnin.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  250 Kč
 • 23 Desátník

  Zafinancujete tisk deseti knih. Po vydání Vám dodáme pět (5) kopií knihy "Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák", kterými můžete například obdarovat známé. Zbytek půjde do distribuce.
  Vydání plánujeme na konec letních prázdnin.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • 2 Četař

  Zafinancujete tisk padesáti knih. Po vydání Vám dodáme až dvacet (20) kopií knihy "plukovník Jaroslav Mikuláš Novák", kterými můžete například obdarovat známé, věnovat je do škol nebo je jinak šířit vlastní cestou. Zbytek půjde do distribuce.
  Vydání plánujeme na konec letních prázdnin.

  Za tuto odměnu získáte pozvánku na akt žehnání knize, který proběhne za přítomnosti autora, příbuzných plukovníka Nováka a za účasti zástupců Armády České republiky v Panenských Břežanech na přelomu září/října 2018. Termín i místo budou v dostatečném předstihu upřesněny.

  Pokud nemáte zájem o celé uvedené množství kopií, ale přesto chcete přispět, kontaktujte autora projektu.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  5 000 Kč