Léčba traumatu u syrských dětí - program pro rodiče

Děti a válka – pomozme rodičům, aby mohli pomoci svým dětem! Naším cílem je syrským rodičům v uprchlických táborech předat odborné a zároveň srozumitelné informace o traumatu a o tom, co pro podporu svých dětí mohou udělat.

 • Shuhada, olej na plátně, Marie Sibaiová, Sýrie

 • Obrázky od dětí

 • Olej na plátně, Luis Cedras, Kostarika

 • Ručně vyráběný deník

 • S dětmi v uprchlickém táboře v Srbsku

 • S dětmi v uprchlickém táboře v Srbsku

 • S dětmi v uprchlickém táboře v Srbsku

 • Plakát - koláž z obrázků od dětí z tábora

 • Plátěné tašky, ručně malované, od syrských žen

224 517 Kč
vybráno z 120 000 Kč

187%

187% splněno

403 lidí přispělo

Komunita, Vzdělávání

Praha, Hlavní město Praha, Česko

Zobrazit všechny odměny

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PROSÍM: DÍKY VAŠÍ OCHOTĚ NÁS POPOŘIT JIŽ MÁME PŘES 120 000 Kč. DĚKUJEME MNOHOKRÁT VŠEM! TAK RYCHLE! Jak zmiňujeme v textu, částku 120 000 Kč použijeme na překlad knihy, vytvoření 30-ti stránkové brožury, její překlad a korektury. Pokud vybereme více, zaplatíme tisk, náklady na transport, některé náklady na komiks nebo odpovídající výcvik pro spolupracující kolegy z uprchlických táborů. A pokud vybereme ještě více, zaplatíme i některé nutné provozní náklady naší neziskové organizace, která doposud funguje většinou z dobrovolné práce.

Jak to začalo

Od začátku roku 2015 jsme se pokoušeli hledat způsoby, jak lidem na útěku před válkou pomoci. Ze začátku šlo o pomoc se sbírkou oblečení ve škole, přednáškou o strachu nebo tříděním darovaného oblečení ve skladu v Srbsku. K založení organizace a tomuto projektu nás přivedl projekt A. Elkhani a Katedry psychologie v Manchestru, v rámci kterého byl v uprchlickém táboře syrským rodičům společně s chlebem rozdáván jednostránkový letáček s informacemi o traumatu u dětí a základními radami. Bylo neuvěřitelné, že na letáček reagovalo s díky či dotazy téměř 40% rodičů. To je opravdu hodně a znamená to, že bez ohledu na vlastní  trauma a trápení, rodiče chtějí vědět, co mohou udělat pro své děti!  Pokud by se nám podařilo předat jim další srozumitelné informace o tom, jak mohou pomoci svým dětem, může jim to usnadnit život!  Kniha pro rodiče traumatizovaných dětí existuje.Teď je potřeba udělat nějaké úpravy, text přeložit, udělat stručný výběr toho nejdůležitějšího, přeložit, a zachytit to v obrázcích a jednoduchých popiscích, a přeložit). A vše, co s tím souvisí. Většina prací probíhá už více než rok na dobrovolnické bázi a to není lehké. Získali jsme autorská práva, plnou podporu od autorů knihy a tohoto terapeutického směru a první finanční příspěvky. Vytváříme informační materiály, mluvíme o projektu. A tímto bychom rádi požádali o pomoc Vás.

Co je náš cíl?

Pomoc v uprchlických táborech se v současné době soustředí primárně na zajišťění základních potřeb. Přestože lidé, kteří zde žijí,  už nejsou v přímém ohrožení života, mají co jíst a kde spát, je potřeba jim pomoci i překonat hrůzy, které zažili a začít znovu.  Důležité je, že traumatizovaným dětem JE možné pomoci, a to i ve stávajících nelehkých podmínkách života v táboře.

Detaily

Představte si, že Vaše dítě trpí a Vy nevíte, jak mu pomoci.

Děti v táborech jsou vyděšené, protože viděly a prožily věci, které těžko zpracovávají i dospělí lidé. Na základě výzkumu psychického zdraví syrských dětí, publikovaného organizací Save the Children v roce 2017 bylo zjištěno, že 84% dospělých a téměř všechny děti uvádějí jako hlavní příčinu psychologického stresu bombardování a odstřelování, 89% dotázaných uvedlo, že děti jsou více vystrašené a nervózní, 80% uvedlo, že děti a adolescenti jsou více agresívní, 71% dětí trpí nočním pomočováním a únikem moči během dne (tj. příznaky toxického stresu a post-traumatické stresové poruchy), 2/3 dětí ztratily někoho blízkého/zažily bombardování či odstřelování/utrpěly nějaké válečné zranění, 51% uvedlo, že adolescenti užívají ke zmírnění stresu drogy, 48% dospělých bylo v kontaktu s dětmi, které ztratily schopnost mluvit či se u nich projevila jiná porucha řeči, 49% uvedlo, že děti pravidelně nebo stále prožívají žal či extrémní pocity smutku a 78% dětí tyto pocity zažívá občas.

Každý rodič v táboře se potýká s náročnými změnami emocí a chování u svých dětí. Chtěli bychom těm, kteří jsou dětem nejblíž, předat odborné a zároveň jednoduché a srozumitelné informace o tom, co pro léčení traumatu u dětí (ale i u sebe) mohou udělat. Za tímto účelem překládáme do arabštiny knihu Trauma Proofing Your Kids od P. Levine a M. Kline, určenou pro rodiče traumatizovaných dětí a pomáhající pracovníky. Pro ty z rodičů, kteří nemají kapacitu přečíst všech 271 stran knihy vypracováváme 30-ti stránkovou zhuštěnou a zjednodušenou verzi textu a komiksové zpracování základních principů práce s traumatem, také opatřené jednoduchým textem. Spolupracujeme se syrskými neziskovými organizacemi, které působí na turecko-syrské hranici a pomohou nám materiály dostat přímo k rodičům v táborech.

Jak mohou rodiče pomoci traumatizovaným dětem?

Kniha nabízí informace, návody a aktivity, které dětem pomohou uvolnit sevření a energii traumatu. Byla vytvořena tak, aby ji mohli využít rodiče, vychovatelé a pracovníci různých pomáhajících profesí. Tento fakt činí náš projekt ojedinělým - v současné době totiž podle našich informací neexistuje iniciativa vedoucí rodiče v táborech k systematické a svébytné pomoci dětem. Rodiče nevědí, co mají dělat.

Kniha Trauma-Proofing Your Kids se mimo jiné zabývá těmito tématy:

 • 8 kroků poskytování první pomoci pro prevenci a léčení traumatu

 • podpora rodičů (informace a techniky), aby byli v obtížných situacích schopni zachovat klid

 • příklady léčebných dětských her a uměleckých aktivit, říkanky a obrázky posilující vnitřní zdroje

 • postupy zpracování zármutku

 • pomoc při katastrofických a masových pohromách

 • léčebné postupy pro specifické situace

 • zpracování krize ve skupinách

 • aktivizace skupin a komunit

Naším záměrem je distribuovat výše zmíněné materiály (1 000 kusů přeložené knihy a 10 0000 brožurek s nejdůležitějšími informacemi)  v uprchlických táborech v Turecku, Libanonu a Jordánsku ve spolupráci s místními organizacemi. Pro vedoucí komunit v táborech bychom také rádi zprostředkovali minimální několikadenní odborný výcvik. 

Na co použijeme Vaše příspěvky?

Částku 120 000 Kč použijeme na překlad knihy, vytvoření 30-ti stránkové brožury, její překlad a jazykové korektury. Pokud vybereme více, zaplatíme tisk, náklady na transport nebo odpovídající výcvik pro spolupracující kolegy z uprchlických táborů. A pokud vybereme ještě více, zaplatíme i některé nutné provozní náklady naší neziskové organizace, která doposud funguje většinou z dobrovolné práce.

Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace Češi pro Sýrii, z.s., spolek dobrovolníků, který vznikl v reakci na uprchlickou krizi s cílem najít nějaký efektivní způsob, jak se postavit beznaději a učinit život lidí na útěku snesitelnějším.

Proč to děláme?

Je možné rodičům a dětem pomoci, tak to zkoušíme.

Odkazy projektu

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 136 Úsměv a poděkování

  Pokud nás podpoříte částkou 200 Kč nebo vyšší a budete souhlasit, napíšeme Vaše jméno s poděkováním na naše webové stránky nebo do některého z materiálů o traumatu, které budeme rozdávat v uprchlických táborech.

  Doručení odměny: Do roku

  200 Kč
 • 21 z 24 Trapistická hořčice

  Trapisté nám darovali hořčici, kterou sami vyrábí, a přislíbili zahrnout náš projekt do svých motliteb. My jsme horčici opatřili malým originálem obrázku od dětí z uprchlických táborů. Děkujeme Vám za ně!

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  300 Kč
 • 55 Fotografie z uprchlických táborů

  Smutné a velice lidské fotografie z uprchlických táborů Idomeni a Lesbos a náročné cesty za novým domovem, od fotografky a aktivistky Jany Plavec. Fotografie byly součástí výstavy Já uprchlík.

   

  Doručení odměny: Do půl roku

  300 Kč
 • 71 Obrázky od dětí z uprchlických táborů

  Obrázky od dětí z uprchlických táborů na téma "Co mi dělá radost". Vzhledem k častým jazykovým bariérám ale  na obrázcích někdy budou i jiné věci.
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  500 Kč
 • 50 z 50 Svíčka pro Sýrii II

  V neděli 8. dubna pořádáme v Inbázi (Legerova 50) workshop na výrobu svíček z včelího vosku na podporu tohoto projektu. Přijďte vyrobit a ozdobit svíčku, popovídat si a navázat kontakt s těmi, které toto téma zajímá a chtějí nějak pomoci! Nebo si naši svíčku kupte! Díky nebo nashledanou!  

  Doručení odměny: Do půl roku

  500 Kč
 • 27 Rychlokurs čtení hebrejštiny

  90-ti minutový rychlokurs hebrejštiny vedený evangelickýcm knězem Mikulášem Vymětalem.  "Za 90 minut naučím dárce číst (ne rozumět) hebrejsky".

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  500 Kč
 • 2 z 6 Nový sladký med

  Med z Kroměříže došel a nám přišla obratem zpráva s nabídkou medu z Litoměřic.  Díky!

  Doručení odměny: Do půl roku

  700 Kč
 • Vyprodáno!! Sladký domácí med

  Domácí med z Kroměříže. O radost z darování sladší než ostatní medy.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  700 Kč
 • 3 z 20 Odborná publikace s věnováním

  Kniha Ditě v ohrožení, autor: Peter Pöthe, odborník na léčbu traumatu u dětí, 1.vydáni r. 1996.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  700 Kč
 • 2 Knihy s věnováním

  Knížky od dobrovolných dárců a spolupracujících nakladatelství, tj. v současné době Nakladatelství Paulinky a Nakladatelství Dar Ibn Rushd.
  Od většiny darovaných knih jsme získali jeden nebo dva výtisky, tudíž není možné si tituly vybírat. Děkujeme za pochopení.   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  700 Kč
 • 5 z 5 Svíčka pro Sýrii

  Požádali jsme o podporu Karmel sv. Josefa, kde sestry vyrábějí svíčky. Přišla odpověď, že v současné době se svíčkám věnuje jediná sestra, ale podpořit nás chtějí a tak pro nás mohou vyrobit pět svíček. Tady jsou :).

  Doručení odměny: Do půl roku

  800 Kč
 • Vyprodáno!! Plátěné tašky, ručně malované, od syrských žen

  Plátěné tašky, s láskou malované od syrských matek.

  Doručení odměny: Do půl roku

  800 Kč
 • 13 Plakát vytvořený z obrázků dětí

  Plakát vytvořený z obrázků od dětí z uprchlického tábora Principovac na srbsko-maďarské hranici.

  Doručení odměny: Do půl roku

  1 000 Kč
 • Vyprodáno!! Terapeutická sezení

  Terapeutická sezení s SE terapeutkou, která pracuje způsobem prezentovaným v překládaných materiálech, tedy propojujícím mysl a tělo a uvolňujícím energii traumatických a jinak obtížných životních událostí.
   

  Doručení odměny: Do půl roku

  1 000 Kč
 • 10 Obrázky studentů designu z Prague College

  Studenti designu z Prague College vytvářejí obrázky do našeho komiksového zpracování principů práce z traumatem. Ten nejlepší Vám vybereme a s poděkováním pošleme.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • Vyprodáno!! Ručně vyráběný deník

  Krásný, ručně vyráběný deník z knihařského ateliéru Radu.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  2 000 Kč
 • 2 Večeře se zakládajícími členy

  Večeře se zakládajícími členy Češi pro Sýrii, z.s. Vybereme nějakou příjemnou restauraci a rádi odpovíme na Vaše otázky k projektu nebo situaci v Sýrii. Konverzace buď v českém nebo anglickém jazyce. Rozhovory tvoří svět.

  Doručení odměny: Do půl roku

  5 000 Kč
 • 2 Naše publikace s věnováním od paní Magdy Vašáryové

  Naše obrázková publikace o léčbě traumatu s krátkými popisky v arabštině

  Knížka bude s věnováním od paní Magdy Vašáryové, vyjímečné ženy, herečky, diplomatky, státní úřednice a političky.

  Doručení odměny: Déle než rok

  10 000 Kč
 • 2 z 2 Obrazy

  Obrazy od výtvarných umělců Luise Cedrase z Kostariky nebo syrské malířky Marie Sibai. Ozvěte se nám, prosím až si vyberete. Díky!

  Doručení odměny: Do půl roku

  30 000 Kč