Obnova pomníku matematika prof. Stanislava Vydry (1741-1804)

Cílem je obnovit a zachovat pro budoucnost místo posledního odpočinku významného matematika přelomu 18. a 19. století, univerzitního profesora a rektora Univerzity Karlovy, Stanislava Vydry.

 • Pomník v květnu 2017

 • Scenérie Olšanských hřbitovů

 • Zub času se na pomníku výrazně podepsal...

 • Pomník pokrývá rez...

 • Nápisová deska je téměř nečitelná

 • Profesor Stanislav Vydra

95 939 Kč
vybráno z 85 000 Kč

112%

112% splněno

84 lidí přispělo

Umění, Vzdělávání

Praha, Česko

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Na Olšanských hřbitovech v Praze, několik metrů od kostela sv. Rocha, se nachází jedna z mála upomínek na významnou osobnost našich dějin a to univerzitního profesora Stanislava Vydru. Jedná se o pomník připomínající místo jeho posledního odpočinku. Bohužel zub času se na této pamětihodnosti viditelně podepsal, kříž potřebuje opravit, je třeba vyrobit novou nápisovou desku, upravit okolí pomníku, navíc není za hrobové místo zaplacen nájem, a proto je další osud této památky nejistý. V posledních letech byly na pražských hřbitovech restaurovány náhrobky řady významných osobností, myslíme si, že je nejvyšší čas upravit také pomník profesora Vydry do takové podoby, která bude vhodnou připomínkou jeho jména.

Co je náš cíl?

Zrestaurovat hrobové místo včetně pomníku Stanislava Vydry za pomoci uměleckého kováře a kameníka. Zachovat místo posledního odpočinku tohoto matematika a myslitele i pro další generace.

Detaily

Pomozte nám obnovit a zachovat pro budoucnost místo posledního odpočinku významného matematika přelomu 18. a 19. století, univerzitního profesora i rektora Univerzity Karlovy, Stanislava Vydry. Projekt obnovy pomníku realizuje spolek Theatrum mundi – společnost pro umění, z. s., za podpory Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Stanislav Vydra (* 13. 11. 1741, Hradec Králové; † 3. 12. 1804, Praha)

Mládí strávil  v jezuitském gymnáziu ve svém rodišti. V šestnácti letech vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1764 dokončil studium filozofie a začal se zabývat matematikou a fyzikou. Na mladého Vydru měl největší vliv matematik, fyzik, astronom a příznivec osvícenství Joseph Stepling (1716-1778), který si ho vybral i za svého asistenta.

Ve dvaceti pěti letech byl Stanislav Vydra vysvěcen na kněze. Projevoval ale příliš horlivě vlastenecké cítění a propagoval českou historii i jazyk. Řád ho proto odsunul mimo Prahu. Steplingovou zásluhou se však Vydra roku 1772 vrátil a získal místo univerzitního profesora elementární matematiky.

Rok na to bylo vyhlášeno reskriptem Marie Terezie zrušení Tovaryšstva Ježíšova. Na svých profesorských místech mohli setrvat z bývalých jezuitů jen matematikové Vydra, Tesánek a Stepling. Vydrova sláva začala v té době stoupat. Stal se děkanem filozofické fakulty, na níž se v té době vyučovaly také přírodovědné obory, a v roce 1800 rektorem celé pražské univerzity.

Nezajímal se jen o vědu, ale také o obrodu českého jazyka. Nejenže jako kněz kázal česky, ale stal se také mentorem celé řady studentů, které z učebnic literatury známe jako zástupce první či druhé generace Národního obrození. Namátkou můžeme uvést bratry spisovatele Jana (1776-1834) a Vojtěcha (1772-1844) Nejedlých, básníka Šebestiána Hněvkovského (1770-1847) či jazykovědce a překladatele Josefa Jungmanna (1773-1847). Spisovatel Alois Jirásek (1851–1930) Vydrovu postavu zachytil v románu F. L. Věk.

Vydra měl také v úmyslu napsat učebnici matematiky v češtině, což byl v té době velmi progresivní čin. Text však musel diktovat svým žákům, protože v roce 1803 zcela oslepl. Vydání se nedožil. Několik měsíců po sepsání díla náhle zemřel po záchvatu mrtvice.

Deset let od smrti Stanislava Vydry byla v prostorách univerzitní knihovny odhalena jeho busta. Dnes se nalézá v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Karlově. V roce 2015 byla tato busta prohlášena kulturní památkou, protože je jednou z  nejstarších českých bust klasické formy a reprezentuje neobvyklý veřejný pomník oslavující osobu neurozeného původu.

... a ještě něco navíc

Všichni dárci obdrží pozvánku na slavnostní odhalení zrenovovaného pomníku.

Pokud bude náš projekt úspěšný, budeme vám dárky zasílat poštou, nebo si je můžete vyzvednout v nakladatelství MatfyzPress Matematicko-fyzikální fakulty UK, Sokolovská 83, Praha.

Kdo jsme?

Theatrum mundi – společnost pro umění, z. s., je spolek, který přispívá k ochraně kulturního dědictví a k obnově památek. V roce 2013 se jako jeden z prvních subjektů zapojil do projektu Správy pražských hřbitovů  Adopce významných hrobů a vzal pod svá křídla dva opuštěné pomníky významných herců Národního divadla, a to Jindřicha Mošny (1837-1911) a Eduarda Vojana (1853-1920). Za obě hrobová místa spolek zaplatil nájem, aby nedošlo k jejich likvidaci, a postupně se postaral i o zrestaurování náhrobků. Členové spolku jsou také spoluautory publikace Cesty nesmrtelných, která mapuje osudy řady významných českých matematiků, fyziků a astronomů. Největší část publikace je věnována vědcům pohřbeným na Olšanských hřbitovech. Jedna z kapitol pak popisuje životní osudy Stanislava Vydry.

Proč to děláme?

Není nám lhostejná minulost. Historie je kompas, díky němuž se orientujeme v současnosti, a životní osudy významných osobností jsou nekonečnou inspirací pro budoucnost.

Aktuality

5.7.2017 Je vybráno 100%

Vážení a milí, povedlo se to! Podařilo se vybrat cílovou částku na obnovu pomníku Stanislava Vydry (1741-1804). A to díky Vám. Sluší se poděkovat rovněž Univerzitě Karlově, která o sbírce informovala na svých stránkách. V červenci poputuje kříž do restaurátorské dílny. V srpnu či září dojde k…

Více

20.6.2017 Právě je vybráno 78% částky určené na rekonstrukci pomníku

Díky, díky, díky! Jsme zhruba v polovině času určenému pro sbírku na obnovu památníku profesora Stanislava Vydry a prostřednictvím Vašich příspěvků se podařilo shromáždit už přes 65 tisíc Kč. Věříme, že sbírka bude úspěšně završena a profesor Vydra se dočká důstojné připomínky místa svého…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 7 Fotografie obnového pomníku

  Udělejte malý dobrý skutek, za který obdržíte fotografii opraveného pomníku v elektronické podobě.
  Pro poslání odměny je třeba sdělit emailovou adresu.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  100 Kč
 • 10 Záložka do knížky

  Záložka s podobiznou Stanislava Vydry, trochou matematiky a českého jazyka. Přesně podle jeho gusta!

  Pokud si přejete záložku poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 16 Kč.
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  200 Kč
 • 11 Brožurka o Stanislavu Vydrovi

  Přímo pro tuto akci vydaná brožura s životopisem, obrazovou přílohou a fotografiemi pomníku před a po restaurování.

  Pokud si přejete brožurku poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 25 Kč.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  300 Kč
 • 2 z 20 Publikace Cesty nesmrtelných s podpisy autorů

  Pokud se chcete dozvědět něco o životech, práci, úspěších, nezdarech i skonu více než 50 českých vědců, je tohle ideální odměna pro vás. Součástí publikace jsou i bohaté ilustrace, fotodokumentace a mapy Olšanského, Malostranského a Vinohradského hřbitova.

  Pokud si přejete publikaci poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 60 Kč.

  http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  500 Kč
 • 25 z 30 Brožurka o Stanislavu Vydrovi s uvedením jména v seznamu dárců a záložka

  Přímo pro tuto akci vydaná brožura s životopisem, obrazovou přílohou a fotografiemi pomníku před a po restaurování. Vaše jméno bude uvedeno v brožuře a na popularizačním webu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

  www.matfyz.cz

  Pokud si přejete brožurku poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 25 Kč.
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  750 Kč
 • Vyprodáno!! Kniha Cesty nesmrtelných + Brožurka o Stanislavu Vydrovi s uvedením jména v seznamu dárců

  Za odměnu dostanete publikaci o životech, práci, úspěších, nezdarech i skonu více než 50 českých vědců. Součástí publikace jsou i bohaté ilustrace, fotodokumentace a mapy Olšanského, Malostranského a Vinohradského hřbitova. Jako další dárek obdržíte přímo pro tuto akci vydanou brožuru s životopisem, obrazovou přílohou a fotografiemi pomníku před a po restaurování. Vaše jméno bude uvedeno v brožuře a na popularizačním webu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

  www.matfyz.cz

  http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html

  Pokud si přejete publikaci poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 60 Kč.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • 15 z 20 Kniha Cesty nesmrtelných + Brožurka o Stanislavu Vydrovi s uvedením jména v seznamu dárců

  Popis odměny Za odměnu dostanete publikaci o životech, práci, úspěších, nezdarech i skonu více než 50 českých vědců. Součástí publikace jsou i bohaté ilustrace, fotodokumentace a mapy Olšanského, Malostranského a Vinohradského hřbitova. Jako další dárek obdržíte přímo pro tuto akci vydanou brožuru s životopisem, obrazovou přílohou a fotografiemi pomníku před a po restaurování. Vaše jméno bude uvedeno v brožuře a na popularizačním webu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

  www.matfyz.cz

  http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html

  Pokud si přejete publikaci poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 60 Kč.
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 001 Kč
 • 1 z 10 Komentovaná procházka po Olšan. hřbitovech + Brožurka o St. Vydrovi s uvedením jména v seznamu dárců

  Po hrobech významných českých matematiků, fyziků a astronomů vás provedou autoři publikace Cesty nesmrtelných. Procházka bude trvat zhruba 2 hodiny, k výběru vám bude poskytnuto několik termínů. Zastavíte se samozřejmě i u Stanislava Vydry. Součástí vaší odměny je brožura s životopisem, obrazovou přílohou a fotografiemi pomníku před a po restaurování. Vaše jméno bude uvedeno v brožurce a na popularizačním webu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

  www.matfyz.cz

  Pokud si přejete publikaci poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 60 Kč.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 500 Kč
 • Vyprodáno!! Komentovaná procházka + brožura o Stanislavu Vydrovi s uvedením jména a kniha Cesty nesmrtelných

  Po hrobech významných českých matematiků, fyziků a astronomů vás provede autor publikace Cesty nesmrtelných. Procházka bude trvat zhruba 2 hodiny, k výběru vám bude poskytnuto několik termínů. Zastavíte se samozřejmě i u Stanislava Vydry. Součástí vaší odměny je brožura s životopisem, obrazovou přílohou a fotografiemi pomníku před a po restaurování. Vaše jméno bude uvedeno v brožuře a na popularizačním webu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. A aby toho nebylo málo, budete mít doma v knihovničce i publikaci Cesty nesmrtelných.

  www.matfyz.cz

  http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html

  Pokud si přejete publikaci poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 60 Kč.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  2 000 Kč
 • Vyprodáno!! Mecenáš

  Pro vás je připraven kromě komentované procházky, publikace Cesty nesmrtelných a brožury o St. Vydrovi s uvedením jména vstup do zrestaurované rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí, do níž se lze podívat jen při výjimečných příležitostech. Ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy vám zajistíme soukromou prohlídku.

  www.nase-rotunda.cz

  http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html

  Pokud si přejete publikaci poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 60 Kč.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  5 000 Kč
 • 2 z 4 Mecenáš II. - publikace, brožurka, prohlídka rotundy

  Pro vás je připraven kromě komentované procházky, publikace Cesty nesmrtelných a brožury o St. Vydrovi s uvedením jména vstup do zrestaurované rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí, do níž se lze podívat jen při výjimečných příležitostech. Ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy vám zajistíme soukromou prohlídku.

  www.nase-rotunda.cz

  http://matfyzpress.cz/popularni-literatura/118-cesty-nesmrtelnych.html

  Pokud si přejete publikaci poslat poštou, prosíme o navýšení částky o 60 Kč.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  5 000 Kč