70 let tuzemského průmyslu v souvislostech pohledem TT

Technický týdeník mapuje úspěchy průmyslu, vědy a technologií v tuzemsku už 70 let. Jeho archiv je plný zajímavých informací, bez digitalizace a nalézání souvislostí se k nim však málokdo dostane. S vaší pomocí bychom to však chtěli změnit.

 • Výsledkem projektu bude nejen tištěný speciál

 • "Ochutnávky" textů budou doplněný QR kódy

 • Nebudou chybět informace o kontextu doby a světa

 • Publikace bude propojena s digitálním archivem

4 864 Kč
vybráno z 420 000 Kč

1%

1% splněno

13 lidí přispělo

Technologie, Vzdělávání

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 23.10.2023 v 13:31.

Zobrazit všechny odměny

Příběh TT, aneb Jak to začalo

Dnes už více než 70 let Technický týdeník (TT) bez přerušení dokumentuje a komentuje informace ze světa československého, později českého průmyslu, aplikovaného výzkumu, vynálezů, zlepšovacích návrhů, inovací…

To už je pořádná porce článků – dokument doby. Také proto se nejen na redakci TT, ale také na archivy knihoven schraňujících jeho historická vydání každoročně z mnoha různých důvodů obrací bezpočet lidí pídících se po relevantních informacích.

Studenti a vědečtí pracovníci hojně využívají starší i nové informace z TT ve svých odborných pracích. Technicky orientovaní redaktoři a novináři se obracejí na náš archiv, aby se dopátrali zajímavostí, které mnohdy jinde publikovány nejsou. Zakladatelé i současní majitelé tuzemských firem v našem archivu poptávají „důkazy doby“ o svých historických milnících a úspěších. Ale obracejí se na nás také ostatní čtenáři zajímající se o současné, i předchozí technologie. Jenže…

Dostupný digitální archiv TéTéčka, jak magazín poctivě připravovaný několika generacemi našich redakčních a autorských předchůdců láskyplně nazýváme, sahá jen do roku 2010. S trochou trpělivosti lze leccos ze starších čísel najít také v zálohách disků z dob, kdy už se tvorba magazínu alespoň částečně digitalizovala, ale pořád nám zbývá minimálně 50 let historie dostupné už jen v podobě původních výtisků.

„Z archivu do světla reflektorů pozornosti“, to je náš cíl

S každým ponořením se do archivu TT neustále objevujeme nové, zajímavé, často až velmi překvapivé informace, o které bychom se chtěli se zájemci podělit. Umožnit jim nahlédnout do časem snad i kompletně digitalizovaného archivu, doplnit informace pro pochopení významu vybraných úspěchů a kontextu doby, ve které se rodily, a připojit i komentáře současných odborníků na danou problematiku.

Díky projektu se budou moci čtenáři dostat k informacím nejen snadněji, ale s pomocí přehlednosti publikace a její webové části možná objeví i ty, které by jinak jejich pozornosti unikly.

Úspěch se často skrývá v detailech: Věděli jste že…

Věděli jste, že se u nás aditivní technologie, mezi které patří 3D tisk, prosazovaly již v roce 1953? Chtěli byste se dozvědět, jak čeští vědci a konstruktéři pokládali základy mikrovlnných technologií, či nanotechnologií, a jak si ve světě stojí dnes? Na tuzemský průmysl z doby před rokem 1989 dnes pohlížíme jako na neekologický a energeticky náročný, ale základy recyklací a energetických úspor se pokládaly už 50. letech minulého století. A tehdy se stejně jako dnes řešily také otázky změn vzdělávacího systému v souvislosti se zánikem starých a vznikem nových povolání, tehdy v souvislosti s procesem mechanizace, dnes automatizace a digitalizace.

Technický týdeník píše o úspěších tuzemského průmyslu a o významných vědeckých, výzkumných a inovačních projektech už 70 let. Jeho archiv je plný zajímavých informací, které bychom chtěli zdigitalizovat, přidat kontext doby a společně s předními odborníky doplnit informace o tom, nakolik významné jsou původní úspěchy dnes. Výsledkem by měla být minimálně 160stránková publikace, kde každému ze 70 uplynulých let chceme věnovat alespoň dvoustranu. A protože informace z jednotlivých let nelze vměstnat ani do publikace mnohem rozsáhlejší, rozhodli jsme tak učinit formou ochutnávek původních textů s kratšími dovětky z dnešního pohledu. Hlubší podrobnosti, původní články a komentáře pak budou dostupné s pomocí QR kódů a prostřednictvím webu.

Kdo jsme?

O Technickém týdeníku už bylo výše v textu napsáno mnohé, jeho dnešním vydavatelem je ryze česká firma Busines Media, v jejímž portfoliu najdete i časopisy Automobil, Trucker, Doprava a silnice, Moderní byt, Bydlení a další, pomáhá ale na svět třeba i takovým titulům, jako je Historie a vojenství nebo Jezdectví.

Naše redakce není velká, pracuje však s láskou a nadšením a opírá se o celou řadu kvalitních autorů s hlubokými a dlouhodobými znalostmi z mnoha oborů. Neuzavíráme se však ani novým myšlenkám a pohledům a tým spolupracujících autorů neustále doplňujeme a rozšiřujeme, takže pokud byste se chtěli zapojit…

...a ještě trocha informací navíc

Technický týdeník dnes na pultech trafik nenajdete, vychází čistě na předplatitelské bázi. Odebírají ho a čtou zástupci technických vysokých škol i jejich studenti, představitelé mnoha významných, především strojírenských a dalších výrobních firem. Naše čtenářská báze však zahrnuje i nemálo dlouhodobě velmi věrných. A nejen čtenářská.

Věděli jste například, že jeden z našich vážených autorů Ing. Jan Tůma, autor více než 60 knih, který ještě do loňského roku v TT aktivně publikoval, pro nás psal více než 60 let? Technický týdeník je jeho takřka celoživotní láskou, samozřejmě až po rodině a především jeho milované manželce Evě, která je mimochodem spoluautorkou knihy A taky jsem vařila u Werichů...

Proč HitHit

S digitalizací starých vydání TT nám částečně pomáhá Národní Technická knihovna, ale původně naše periodikum vycházelo v podobě novin, ostatně v samých začátcích neslo název Technické noviny, a kvalita papíru ani tisku tehdy nebyla příliš kvalitní, proto ani odborně digitalizované stránky nelze s výrazným úspěchem dále použít bez pečlivých korekcí. A ani pak nelze v tolika textech zaručit, že i ty nejzajímavější články neuniknou vaší pozornosti. Proto se snažíme vytvořit formou publikace i jakýsi předvýběr, nasměrovat vás nejen k původním textům v původní podobě a pomoci vám lépe pochopit jejich význam. Jde pochopitelně o projekt časově i finančně dosti náročný. Pávě proto jsme se rozhodli požádat vás o zapojení. A pokud se nám povede vybrat více prostředků, hodláme v digitalizaci archivu pokračovat i nad rámec výběru. A rádi bychom vytvořili i jakýsi rejstřík, který vám pomůže dobrat se snadněji informací, které zajímají právě vás.

S vámi to dokážeme! Děkujeme všem za finanční i morální podporu!

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 4
  Něco bych přispěl

  Chci přispět a nepožaduji odměnu, šetřete na realizaci projektu.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět vyšší částkou, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, nebo navýšením částky příspěvku.

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  150 Kč
 • prodáno 0
  Chci zvýhodněný speciál a vyzvednu si ho osobně

  Chci vás podpořit a získat tištěný speciál s přístupem k digitální podobě souvisejících kompletních článků a komentářů  za zvýhodněnou cenu. Neutrácejte však za poštovné, přijdu si pro něj osobně.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět vyšší částkou, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, nebo navýšením částky příspěvku.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  150 Kč
 • zbývá 14 z 14
  Chci přispět a chci strouhat, ne ostrouhat 1

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal ploché, kombinované struhadlo Handy.
   
  Prodejní cena v obchodě: 219 Kč
  (k prohlédnutí zde).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  199 Kč
 • prodáno 3
  Chci zvýhodněný speciál, ale i s doručením

  Chci vás podpořit a získat tištěný speciál s přístupem k digitální podobě souvisejících kompletních článků a komentářů  za zvýhodněnou cenu. Pošlete mi výtisk domů.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  229 Kč
 • zbývá 11 z 11
  Chci přispět a chci strouhat, ne ostrouhat 2

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal struhadlo Tescoma Handy X-sharp Julienne.
   
  Prodejní cena v obchodě: 300 Kč
  (k prohlédnutí  zde).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  290 Kč
 • zbývá 997 z 1000
  Chci přispět a získat knihu Příběhy století

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal knihu Příběhy století. Obsahuje  chronologicky řazené články převážně renomovaných technických novinářů, kteří rozvíjejí napínavý příběh historie českého průmyslu, jehož děj se začíná ještě za doby Rakousko-uherské monarchie. Třicet unikátních statí mapuje klíčové události bouřlivého století, ve kterém se střídala období naděje a rozkvětu s obdobími hrůz a beznaděje. 
   
  Prodejní cena v obchodě: 334 Kč
  (k prohlédnutí  zde).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  299 Kč
 • zbývá 18 z 20
  Chci přispět a myji si ruce s bezdotykovým dávkovačem

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal černý bezdotykový stolní dávkovač SAT SATDDAVC s možností použití pro tekuté mýdlo, tekuté dezinfekční prostředky, pleťovou čisticí vodu, pleťový čisticí olej, nebo mycí prostředky na nádobí.

  Prodejní cena v obchodě: 589 Kč
  (k prohlédnutí  zde).
  S námi produkt produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  520 Kč
 • zbývá 23 z 23
  Chci přispět a získat koupelnovou sadu Suza

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal  koupelnovou sadu Optima Suza obsahující dózu, držák na kartáčky a WC štětku v moderním designu vhodném do každé koupelny.

  Prodejní cena v obchodě: 567 Kč
  (k prohlédnutí  zde - bez dávkovače na mýdlo!).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  550 Kč
 • prodáno 0
  Nechci podporovat jen minulost, ale i budoucnost (a šetřit lesy)

  Chci roční přístup do archivu elektronických verzí Technického týdeníku od roku 2010.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“ (tedy rozšířením předplatného na více let), navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  599 Kč
 • zbývá 50 z 50
  Chci přispět a získat koupelnovou sadu Poly

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal  koupelnovou sadu Optima Poly obsahující dávkovač, dózu, box z polyresinu s dřevěnými detaily a chromovou pumpičkou (dávkovač) v jednoduchém designu, který zútulní vaši koupelnu.

  Prodejní cena v obchodě: 728 Kč
  (k prohlédnutí  zde - bez štětky!).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  720 Kč
 • zbývá 9 z 9
  Chci přispět a vařit si kávu v kávovaru Bosch Tassimo Happy TAS 1002

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal kapslový kávovar  Bosch Tassimo Happy TAS 1002.
  Díky kávovaru bude příprava široké škály lahodných horkých nápojů jednoduchá a bez námahy! Stačí vložit T DISC a spustit přípravu stisknutím jediného tlačítka.
  Nabídka teplých nápojů (není součástí) zahrnuje: silné espresso, lahodné caffé crema, voňavé cappuccino, klasické latte macchiato, karamelové latte macchiato nebo horká čokoláda. Značky Jacobs Krönung a Milka jsou zárukou kvality nápojů.

  Prodejní cena v obchodě: 980 Kč
  (k prohlédnutí  zde).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  910 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Chci přispět a vařit si kávu v kávovaru Tchibo Cafissimo Pure

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal kapslový kávovar Tchibo Cafissimo Pure White (tlak 15 bar, příkon 1 250 W, objem nádržky na vodu 1 l, druh kapslí Tchibo, odkapávací systém, odvápňovací systém a automatické vypnutí, šířka 15,4 cm, výška 27,2 cm, hĺoubka 36 cm, hmotnost 3,8kg,
   
  Prodejní cena v obchodě: 999 Kč
  (k prohlédnutí  zde).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  920 Kč
 • prodáno 1
  Nechci podporovat jen minulost, ale i budoucnost

  Chci roční tištěné předplatné Technického týdeníku včetně ročního přístupu do archivu elektronických verzí od roku 2010.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“ (tedy rozšířením předplatného na více let), navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  999 Kč
 • zbývá 10 z 10
  Chci přispět a vařit si kávu v kávovaru Bosch Tassimo Happy TAS 1006

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal kapslový kávovar Bosch Tassimo Happy TAS 1006.
  Díky kávovaru TASSIMO bude příprava široké škály lahodných horkých nápojů jednoduchá a bez námahy! Stačí vložit T DISC a spustit plnoautomatickou přípravu nápoje jediným tlačítkem.
  Nabídka teplých nápojů (není součástí) zahrnuje: silné espresso, lahodné caffé crema, voňavé cappuccino, klasické latte macchiato, karamelové latte macchiato nebo horká čokoláda. Značky Jacobs Krönung a Milka jsou zárukou opravdové kvality nápojů.

  Prodejní cena v obchodě: 1 086 Kč
  (k prohlédnutí  zde).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  1 020 Kč
 • zbývá 2 z 2
  Chci přispět a vařit si kávu v kávovaru Tchibo Cafissimo easy Red

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal kapslový kávovar Tchibo Cafissimo easy Red
  • Perfektní espresso, caffè crema a překapávaná káva z jednoho kávovaru
  • Snadná příprava všech typů kávy stisknutím tlačítka
  • Odnímatelný podstavec na šálek pro větší i menší hrnky až do výšky 12,5 cm
  • Integrovaná funkce automatického vypínání zhruba po 9 minutách
  • Prostorově nenáročný design, kávovar je široký jen 12 cm
  • Káva rozmanitých chutí díky širokému sortimentu kapslí Tchibo
   
  Prodejní cena v obchodě: 1 599 Kč
  (k prohlédnutí  zde).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  1 200 Kč
 • zbývá 10 z 10
  Chci přispět, nejsem kolenovrt, ale příklepovou vrtačku bych ocenil

  Chci vás podpořit, ale rád bych zároveň získal  příklepovou vrtačku Patriot PV0900
  Příklepová vrtačka o příkonu 900 W je osazena standardním sklíčidlem pro upínání vrtáků s max. průměrem stopky 13 mm. Samozřejmostí je možnost levého a pravého chodu a aretace spínače. Vrtačka má pogumované madlo pro komfortnější držení a přídavné polohovatelné madlo, které je osazené dorazem pro kontrolu hloubky vrtání. Disponuje možností regulace otáček přímo na spínači.
   
  Prodejní cena v obchodě: 2 420 Kč
  (k prohlédnutí  zde).
  S námi produkt získáte za zvýhodněnou cenu včetně balného a poštovného.

  Opravdu velkou pomocí nám bude, pokud se rozhodnete přispět o něco více, a to buď odběrem většího počtu „kusů“, navýšením částky příspěvku nebo výběrem další z odměn.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  2 240 Kč
 • prodáno 0
  Chci se stát Podporovatelem projektu

  Chci projekt podpořit jako Podporovatel, získat možnost umístit logo firmy nebo své jméno v sekci poděkování a obdržet až 5 výtisků publikace s přístupem k elektronické podobě s publikací spojených článků a komentářů.  

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  8 000 Kč
 • prodáno 0
  Chci se stát Partnerem projektu

  Chci projekt podpořit jako Partner, získat možnost propojit úspěch projektu s úspěchem své firmy formou 1 stánky inzerce uvnitř tištěného titulu a umístění loga firmy v sekci poděkování. Navrch mohu obdržet až 10 výtisků publikace s přístupem k elektronické podobě s publikací spojených článků a komentářů. 

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  70 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Chci se stát Partnerem projektu 2+

  Chci projekt podpořit jako Partner, získat možnost propojit úspěch projektu s úspěchem své firmy formou 1 stánky inzerce umístěné na 2. obálce tištěného titulu a umístění loga firmy v sekci poděkování. Navrch mohu obdržet až 15 výtisků publikace s přístupem k elektronické podobě s publikací spojených článků a komentářů. 

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  85 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Chci se stát Partnerem projektu 3+

  Chci projekt podpořit jako Partner, získat možnost propojit úspěch projektu s úspěchem své firmy formou 1 stánky inzerce umístěné na 3. obálce tištěného titulu a umístění loga firmy v sekci poděkování. Navrch mohu obdržet až 15 výtisků publikace s přístupem k elektronické podobě s publikací spojených článků a komentářů. 

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  85 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Chci se stát Partnerem projektu 4+

  Chci projekt podpořit jako Partner, získat možnost propojit úspěch projektu s úspěchem své firmy formou 1 stánky inzerce umístěné na 4. obálce tištěného titulu a umístění loga firmy v sekci poděkování. Navrch mohu obdržet až 15 výtisků publikace s přístupem k elektronické podobě s publikací spojených článků a komentářů. 

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  100 000 Kč
 • prodáno 0
  Chci se stát Prémiovým partnerem projektu

  Chci projekt podpořit jako Prémiový partner, získat možnost propojit úspěch projektu s úspěchem své firmy formou 1 stánky inzerce a dvoustrany s článkem či rozhovorem umístěnými uvnitř tištěného titulu a umístění loga firmy v sekci poděkování. Navrch mohu obdržet až 20 výtisků publikace s přístupem k elektronické podobě s publikací spojených článků a komentářů. 

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  150 000 Kč