Spisy Newton Principie a Cavalieri Geometrie novým zp.

Od Newtona vyšel před dvěma lety první text: výbor ze 3. knihy Mat. principů. My jsme připravili úplný překlad 1. knihy. Také jsme připravili překlad 1. knihy spisu B. Cavalieriho Geometrie vyložená novým způsobem za pomoci nedělitelných spojitého.

 • obálka knihy I. Newtona

 • Leonardo Fibonacci Pisánský

21 424 Kč
vybráno z 20 000 Kč

107%

107% splněno

30 lidí přispělo

Literatura, Vzdělávání

Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 5.11.2022 v 15:13.

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Na překladu 1. knihy (části  spisu) spisu Isaaca Newtona Matematické principy  přírodní filozofie (Principie) jsme začali  pracovat  cca před 12 lety. Několik let trval  překlad. Byla to práce s dlouhými přestávkami. Podobně   před cca 12 lety jsme přeložili  1. ze dvou  knih  (kniha  je část spisu) spisu Bonaventury  Cavalieriho  Geometrie  vyložená novým  způsobem  za  pomoci nedělitelných spojitého. V případu textu Newtona  zbývá už jen  jazyková korektura. Co se týká textu Cavalieriho  je třeba  ještě  nechat zkontrolovat a popř. opravit  překlad, potom provést jazykovou korekturu a dokončit sazbu.  

Co je náš cíl?

Vydat texty, o kterých píši v sekci Jak to začalo

Detaily

Připravil jsem úplný překlad 1. knihy (části) spisu I. Newtona Matematické  principy přírodní filozofie. Od Newtona vyšel před dvěma lety výbor ze 3. knihy tohoto spisu, který je považován za nejvýznamnější  vědecký  spis historie. Součásti naší knihy bude text doc. Fr. Koutného o Newtonovi, překlad čtyř kapitol Leonardo Pisánský Fibonacci (Liber abaciKniha výpočtů, texty K. Vašíčka Jak vydat knihu? - rady pro začínající vydavatele, a Krátce o fotografii a její historii. 1. kniha (část) spisu, kterou jsme  připravili k vydání, se týká jeho gravitační teorie. Obsahuje  spoustu  výpočtů, tvrzení, příkladů. Autoři životopisů Newtona  uvádějí, že spis psal záměrně  náročně, aby mu nerozuměli jeho nedostatečně kompetentní odpůrci. Pro jeho současníky  byl text o to náročnější, že nechápali, ,jak k některým  závěrům dospěl, protože používal matematický aparát  (diferenciální a integrální kalkul), kterým v té době disponoval pouze on. 

Kniha by neměla chybět v knihovně matematika či fyzika, který se zajímá o historii svého oboru.

Druhý vydávaný spis   je text Bonaventury Cavalieriho Geometrie vyložená novým způsobem  za pomoci nedělitelných  spojitého.  Cavalieri byl současník Keplera a jeho Geometrie.. je považována za jeho přínos ke zformování diferenciálního a integrálního  počtu před vytvořením teorie kalkulu v teorii Newtona a Leibnize.

Nový způsob výkladu Cavalieriho Geometrie.. spočívá v použití metody nedělitelných veličin, kterou  vymyslel právě Cavalieri. Navazuje na spis Keplera Nové stereometrické  výpočty vinných sudů, který jsme vydali v roce 2021 ke 450. výročí narození Keplera. Práce Keplera a Cavalieriho jsou považovány  za příspěvek k vytváření kalkulu, než jeho vývoj završili Newton a Leibniz.  

Spis  Cavalieriho  vyšel  dosud  jen  latinsky, italsky a  rusky. Součásti knihy budou další texty: několik článků Michala Řepíka, text Janose  Bolyaie Apendix -  Teorie prostoru -  zakladatelského textu neeukleidovské geometrie,  s největší pravděpodobností dva texty Alexandra  Jankova Taylorův polynom a Basilejský problém. Možná i texty K. Vašíčka  Jak vydat  knihu? (rady začínajícím vydavatelům) a  text Krátce o fotografii a její historii. Dále asi i překlad čtyř kapitol Leonarda  Pisánského Fibonacciho (Liber abaci) - Kniha výpočtů. Možná, že přeložíme, než  kniha  vyjde, další kapitolu nebo kapitoly spisu Leonarda Fibonacciho. Tento text byl přeložen dosud jen do  angličtiny  jako jediného moderního  jazyka.

Kniha tak navazuje na naše dříve vydané knihy Cesta k integrálu (o historii určitého integrálu), Historie analýzy (o historii matematické analýzy)  a Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek markýze L´Hospitala (první učebnice diferenciálního  kalkulu).

Obsah spisu Isaac Newton Matematické principy přírodní filozofie, Úplný překlad 1. knihy

Předmluva českého vydání

Isaac Newton. Matematické principy přírodní filozofie

Autorova předmluva čtenáři

Autorova předmluva k druhému vydání.

Předmluva vydavatele ke druhému vydání.

Předmluva autora ke třetímu vydání.

Definice

Axiomy neboli zákony pohybu.

O pohybu těles. Kniha první.

Oddíl I. Metoda prvních a posledních poměrů, pro použití při demonstraci toho, co následuje.

Oddíl II. O nalezení dostředivých sil.

Oddíl III. O pohybu těles po excentrických kuželosečkách.

Oddíl IV. Najít eliptické, parabolické a hyperbolické oběžné dráhy při zadaném ohnisku.

Oddíl V. Najít oběžné dráhy, když není dáno žádné ohnisko.

Oddíl VI. Najít pohyby na daných oběžných drahách.

Oddíl VII. O přímočarém pohybu těles ke středu nebo od středu.

Oddíl VIII. Najít oběžné dráhy, na kterých tělesa obíhají, když na ně působí dostředivé síly.

Oddíl IX. Pohyb těles po pohyblivých oběžných drahách a pohyb apsid.

Oddíl X. Pohyb těles po zadaných plochách a kmitavý pohyb jednoduchých kyvadel.

Oddíl XI. Pohyb těles přitahovaných k sobě dostředivými silami.

Oddíl XII. Přitažlivé síly sférických těles.

Oddíl XIII. Přitažlivé síly těles nesférických.

Oddíl XIV. Pohyb minimálně malých těles pod vlivem dostředivých sil, směřujících ke každé jednotlivé části nějakého velkého tělesa.

Některé pojmy

František Koutný: NEWTON A CALCULUS, MINIMALIZACE.

Seznam literatury

Některé knihy o Isaacu Newtonovi.

Leonardo Pisano Fibonacci. Liber abaci

Seznam literatury

Knihy mající vztah k dějinám výpočtů a Leonardu Pisánském Fibonacci.

Charles Seife: Nula. Životopis jedné nebezpečné myšlenky. Praha, 2005, váz., 264 str.

Jaroslav Folta: Vývoj výpočetní techniky, Praha, 2005, brož., 128 str.

Keith Ball: Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství. 

Naumann, Friedrich. Dějiny informatiky, Od abaku k internetu.

Steve Wozniak, Gina Smith: I Woz. Pragma, Praha 2007, 360 str., váz.

Karel Vašíček: Jak vydat knihu?

Seznam literatury

Knihy s tématikou typografie a sazby.

Petr Olšák: Typografický systém TeX, 2. upr. vyd., Brno, Konvoj, 2000, 300 str.

Rybička, Jiří. LaTeX pro začátečníky, Konvoj, Brno 1999, 2. vydání, 190 str.

Vladimír Pistorius: Jak se dělá kniha, nakl. Pistorius & Olšanská, Příbram, 2011, 3. doplněné a přepracované vydání.

Rybička, J.,  Čačková, P., Přichystal, J.: Průvodce tvorbou dokumentů.

Krátce o fotografii a její historii. Zpracoval Karel Vašíček.

Seznam literatury.

Osoby a obsazení

Kdo nás za 15 let naší činnosti podpořil

Obsah spisu Bonaventury Cavalieriho Geometrie vyložená novým způsobem pomocí nedělitelných spojitého, překlad  první knihy:

Věnování

Předmluva autora

Kniha první

Definice

Postuláty

Seznam literatury

Janos  Bolyai Apendix Teorie  prostoru

Leonardo  Pisánský Fibonacci Liber abacci  Kniha  výpočtů

Několik článků Michala Řepíka

Karel Vašíček Jak vydat knihu?

Karel Vašíček Krátce o fotografii a její historii

Osoby a obsazení

Kdo nás za 15 let podpořil

Alexandr Jankov Basilejský  problém

Alexandr Jankov Taylorův polynom

... a ještě něco navíc

Kdo jsme?

Jsem učitel matematiky a deskriptivní geometrie, živil jsem se jako  programátor. Teď  jsem v invalidním důchodu. Vydal jsem a  přeložil šest knih: dvě vydání knihy  Cesta k integrálu, dvě  vydání první  světové  učebnice diferenciálního počtu  markýze L´Hospitala, knihu Historie analýzy Hanse Nielse Jahnke a spis  Johanna Keplera Nové stereometrické výpočty vinných sudů.

Proč to děláme?

Vydávání knih je finančně nákladné. Proto hledám eventuální sponzory, kteří  by podpořili  vydání  knih.  Peníze  bych  chtěl použít na odměnu  kolegům, kteří mi pomáhali s opravou překladu a jazykovou korekturu. Pokud by se vybralo více, použil bych je na zaplacení lepšího provedení knihy  a popř. na zaplacení poznámek českého vydání nějakému matematickému  fyzikovi. Děkuji za Vaši  případnou podporu, poslouží eventuálnímu lepšímu provedení připravovaných  knih.

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 12
  Nechci nic, chci přispět na dobrou věc

  Nechci nic,  chci přispět na dobrou věc.

  Částku  můžete  navýšit.


   

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  150 Kč
 • zbývá 6 z 6
  Keplerova čarodějnice - životopis ¨Keplera

  Podrobnosti o knize. Krásný životopis Keplera a jeho matky, obviněné z čarodjnictví

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=2946

  Cena vč. poštovného Zásilkovnou


   

  Doručení odměny: Zásilkovna, do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  340 Kč
 • zbývá 3 z 4
  Kepler SEN neboli Měsíční astronomie

  První kniha Johanna Keplera, která vyšla česky

  Podrobnosti o knize

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=882

  Do vyčerpání zásob  přikládám zdarma časopisy Vesmír a  Československý  časopis  pro fyziku

  Cena vč. poštovného Zásilkovnou

  Doručení odměny: Zásilkovna, do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  479 Kč
 • zbývá 2 z 7
  Kniha Cesta k integrálu, 2. opravené vydání.

  Podrobnosti o knize viz:

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=3177

  V ceně je započteno poštovné Zásilkovnou.

  Do  vyčerpání zásob zdarma  přikládám časopisy Vesmír a  Československý  časopis  pro  fyziku.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  499 Kč
 • zbývá 25 z 25
  kniha Analýza nekonečně malého markýze L´Hospitala, 2. opravené vyd.

  Podrobnosti o knize viz:

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=3287


  V ceně je započteno poštovné Zásilkovnou.

  Do  vyčerpání zásob zdarma  přikládám časopisy Vesmír a  Československý  časopis  pro  fyziku.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  499 Kč
 • zbývá 39 z 40
  Spis Johanna Keplera Nové stereometrické výpočty vinných sudů.

  Podrobnosti o knize viz:

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=3325

  V ceně je započteno poštovné Zásilkovnou.

  Do  vyčerpání zásob zdarma  přikládám časopisy Vesmír a  Československý  časopis  pro  fyziku.

  Keplerův  text  vyšel jen latinsky, rusky  a  německy. Nevyšel kupodivu  ani anglicky.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • zbývá 61 z 70
  Spis Isaaca Newtona Matematické principy přírodní filozofie, úplný překlad 1. knihy

  Podrobnosti jsou v popisu projektu.

  V ceně je započteno poštovné Zásilkovnou.

  Do  vyčerpání zásob zdarma  přikládám časopisy Vesmír a  Československý  časopis  pro  fyziku.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • zbývá 69 z 70
  Spis B. Cavalieri Geometrie vyložená novým způsobem. za pomoci nedělitel spoj. 1. kniha.

  Podrobnosti jsou v popisu projektu.

  V ceně je započteno poštovné Zásilkovnou.

  Do  vyčerpání zásob zdarma  přikládám časopisy Vesmír a  Československý  časopis  pro  fyziku.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • zbývá 13 z 15
  Kniha H. N. Jahnke Historie analýzy.

  Podrobnosti o knize viz:

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=281

  V ceně je započteno poštovné Zásilkovnou.

  Do  vyčerpání zásob zdarma  přikládám časopisy Vesmír a  Československý  časopis  pro  fyziku.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  800 Kč
 • zbývá 10 z 10
  Upoutávka ve spisu Newton Matematické principy a 1 ks knihy.

  Upoutávka  Vaší firmy v knize.

  1 strana černobílá A5 upoutávka  Vaší  firmy v knize Newton Matematické  principy přírod. filozofie, úplný překlad 1. knihy.

  K tomu 1 ks knihy Newton Mat. principy.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 300 Kč
 • zbývá 10 z 10
  Upoutávka ve spisu Cavalieri Geometrie vyložená novým způsobem za pomocí nedělitelných spojitého.

  Upoutávka  Vaší firmy v knize.

  1 strana černbílá A5 v knize   Cavalieri Geometrie vyložená..

  K tomu 1 ks knihy Cavalieri Geometrie vyložená..

  Doručení odměny: Zásilkovna, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 300 Kč
 • zbývá 4 z 5
  Sponzor spisu Newton Matematické principy přírodní filozofie.

  Poděkování v knize Newton Matemat. principy.

  Upoutávka  Vaší firmy v knize.

  1 strana černobílá A5 v knize Newton Matematické  principy přírod. filozofie, úplný překlad 1. knihy.

  K tomu 1 ks knihy Newton Mat. principy.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 500 Kč
 • zbývá 4 z 5
  Sponzor spisu B. Cavalieri Geometrie vyložená novým způsobem za pomocí nedělitelných spojitého.

  Poděkování v knize Cavalieri Geometrie vyložená  novým způsobem..

  Upoutávka  Vaší firmy v knize - 1 strana černobílá A5 v knize. 

  Cavalieri Geometrie vyložená  novým způsobem.

  K tomu  1 ks  knihy Cavalieri Geometrie vyložená  novým způsobem.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 500 Kč