MDG Week pro studenty v Burundi

Projektový týden se středoškolskými studenty v Burundi, jehož cílem je jejich aktivní zapojení do rozvoje jejich komunity a společnosti prostřednictvím lokálních projektů, které si sami navrhnou.

 • Studenti střední školy v Bujumbuře.

 • Fotbal je oblíbený všude. Školní dvůr v Bujumbuře.

 • Burundský venkov.

 • Tradiční bubeníci.

 • Radovat se umí děti po celém světě :)

 • Na náměstíčku v Buraniru.

 • V hlavním městě Bujumbura.

 • V hlavním městě Bujumbura.

 • Burundský venkov.

 • Kolo - nejrozšířenější přepravní prostředek.

 • Projektové tričko může být vaše.

 • Z kvalitní biobalvlny a s ekologickým potiskem.

 • Taška přes rameno s projektovým logem.

 • Biobavlna, ekologický potisk.

 • Metodická příručka o projektu se spoustou nápadů.

9 550 Kč
vybráno z 50 000 Kč

19%

19% splněno

8 lidí přispělo

Vzdělávání

Burundi

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo...

V letech 2013–14 jsem se zúčastnil projektu 8 Goals... We Act! realizovaného českou neziskovou organizací Partners Czech. Navštívil jsem malou africkou zemi Burundi, strávil jsem týden na semináři o vedení projektů na středních školách a spolu s dalšími vysokoškoláky jsme uspořádali projektové týdny na čtyřech českých gymnáziích. Studenti se během nich dozvěděli o současných rozvojových problémech světa i aktuálních rozvojových výzvách ve svém regionu a naplánovali a realizovali aktivity, kterými přispěli k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí ve svém regionu (např. instalovali ve své škole kontejnery na tříděný odpad, uspořádali veřejné přednášky o prevenci nemocí nebo vytvořili v areálu školy rozvojovou třídu).

Co jsou Rozvojové cíle tisíciletí?

V roce 2000 se všechny státy OSN zavázaly k naplňování programu na celosvětové snížení chudoby. Tento program shrnuli do 8 konkrétních cílů, které mají být splněny do konce roku 2015. Cíle se týkají např. odstranění extrémní chudoby a hladu,  zajištění základního vzdělání pro všechny, snížení dětské úmrtnosti, boje se závažnými nemocemi, zlepšení životního prostředí aj.

A co je můj cíl?

V letošním roce vyrážím jako dobrovolník do Afriky. Co jsem se během projektu v ČR naučil, bych rád předal burundským studentům a místní neziskové organizaci FO.CO.DE, která se snaží vzbudit mezi Burunďany zájem o rozvoj a aktivní zapojení do občanské společnosti. Mým cílem je uspořádat školení vysokoškolských studentů v Burundi na téma, jak vést projektové týdny na středních školách a spolu s nimi realizovat jeden pilotní projektový týden na střední škole v Bujumbuře tak, jak jsem si to sám vyzkoušel v ČR.

Detaily

Jak bude konkrétně projekt v Burundi vypadat?

Skupina burundských vysokoškoláků se zúčastní školení na téma práce se středoškolskými studenty, na kterém se s nimi podělím o své vlastní zkušenosti. Připravíme a realizujeme projektový týden, který bude čerpat z modelu vyzkoušeného během projektu v ČR. Skupina středoškoláků se zapojí do diskuze o rozvoji a jejich vlastních možnostech aktivně se na něm podílet. Studenti během týdne vytvoří vlastní vize, jak prospět svému okolí a k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí přímo v Burundi. Konzultaci jim poskytnou zástupci místních neziskových organizací. V závěru týdne pak uspořádáme konferenci, na níž studenti své nápady představí ve formě konkrétních projektů, které budou následně ve své komunitě realizovat. Konference se zúčastní také zástupci městské správy, neziskových organizací i médií.

Co se bude dít po skončení projektu?

Aby byl projekt smysluplný a udržitelný, je potřeba v něm v případě úspěšné realizace pokračovat. Metodika tak přejde do rukou místní neziskové organizace FO.CO.DE, která jej zapojí do své práce a bude v projektu pokračovat v dalších letech s dalšími středoškoláky. Tím dojde ke zvýšení počtu aktivních mladých lidí, kterým není lhostejná situace v jejich komunitě, městě či zemi.

Za 50 tisíc utratíme dva miliony!

Téměř dva miliony burundských franků, které bych v podobě českých 50 tisíc korun rád vybral, jsou určeny na přímou podporu projektu v Burundi. Využiji je na zajištění veškerých materiálů, které studenti v rámci školení facilitátorů a projektového týdne dostanou v podobě metodické příručky, pomůcky (papíry, fixy...), pronájem konferenční místnosti, náklady na cestovné účastníků projektu a odměnu pro místního burundského koordinátora, který mi s přípravou pomůže. Veškeré vlastní osobní náklady (cestovné, ubytování, stravování) budu hradit z vlastních zdrojů, moje práce bude ryze dobrovolnická.

Ani dva miliony ale nemohou vyčíslit hodnotu, kterou projekt má. Cílem rozvojové spolupráce je stav, v němž už jí nebude třeba. Rád bych tak pomohl mladým Burunďanům poznat nové obzory, přijít s vlastními nápady a být tak součástí procesu skutečné rozvojové spolupráce, která pomůže skutečným lidem.

Proč právě Hit Hit?

Díky Hit Hitu se o projektu může dozvědět velká spousta lidí. Každý si může vybrat, co se mu líbí a co by rád podpořil, může projekt ukázat přátelům nebo známým a plno lidí se tak může podílet na něčem zajímavém. Je to originální cesta fundraisingu, a pro rozvojový projekt ne zcela tradiční. Už proto jsem se rozhodl vybrat pro sesbírání peněz právě Hit Hit.

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 0

  Díky! Zajímá vás, kde pro svůj projekt čerpám nápady? Pak určitě oceníte malého průvodce ve formě knížky, která vás provede metodami a aktivitami úspěšného mezinárodního projektu 8 Goals... We Act!, kterého jsem se zúčastnil, který mi umožnil navštívit Burundi a který je mou inspirací.

  Doručení odměny: Do týdne

  200 Kč
 • 17 z 20

  Díky! Vám posílám látkovou tašku z biobavlny přes rameno s logem projektu 8 Goals... We Act!, díky kterému můžu realizovat svůj projekt v Burundi, jako poděkování za váš příspěvek. Užijte ji dobře!

  Doručení odměny: Do týdne

  350 Kč
 • 14 z 15

  Díky i vám! Vaší odměnou za podporu mému projektu je tričko z biobavlny s ikonami Rozvojových cílů tisíciletí a logem projektu 8 Goals... We Act!, který mě inspiroval k vlastním aktivitám se studenty v Burundi (velikosti triček limitovány, ponejvíce dámská S).

  Doručení odměny: Do týdne

  500 Kč
 • 3

  Obrovské díky! Získáváte osobní pozvánku na besedu o životě v Burundi spojenou, kterou uspořádám po svém návratu. Můžete se těšit na spoustu fotek a výbornou burundskou kávu či čaj.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • 0

  Díky, díky, díky! Aby vaše podpora nezůstala v utajení, je mi potěšením vám nabídnout poděkování na webu neziskové organizace Partners Czech, která mi umožnila účast na projektu 8 Goals... We Act! Získáváte také osobní pozvánku na besedu o životě v Burundi spojenou s promítáním fotek, kterou uspořádám po svém návratu. Pro každého bude připraven šálek výborné burundské kávy či čaje a malá pozornost přímo z Burundi.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  3 000 Kč
 • 4 z 5

  Převelice děkuji! Za takto štědrý příspěvek si vám dovoluji nabídnout poděkování na webu neziskové organizace Partners Czech a osobní pozvánku na besedu o životě v Burundi spojenou s promítáním fotek, kterou uspořádám po svém návratu. Dostanete také speciální dárkový balíček - látkovou tašku z biobavlny, publikaci s projektovou metodikou a malou pozornost přímo z Burundi.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  5 000 Kč