Nadační fond Minga na podporu původních obyvatel Ekvádoru

Držitelka ceny pro dobrovolníky Křesadlo zakládá Nadační fond Minga. Pomozte mu na svět a podpořte tak domorodou oblast Ekvádoru vysoko v Andách, ve které působila jako dobrovolnice a pomáhala se vzděláváním i stavbou obydlí nejchudších obyvatel.

Autor: Eliška Ochoa

 • Řemeslné výrobky žen - podtácky splétané ze slámy

 • Ručně dělané podtácky z místní slámy, průměr 8 cm

 • Střední shigry

 • Střední a malá shigra

 • Střední a malá shigra

 • Ručně vyšívaná taštička na drobnosti

 • Malé shigry

 • Ručně dělané podtácky splétané ze slámy

 • Ochranné náramky dle domorodé tradice

 • Náhled kalendáře 2022

 • Peruánská kuchařka

 • Příběhy z džungle

 • Nosící šátky a reboza AYU

 • Voucher na barefootovou obuv

 • Brožura SADBY obsahující mé fotky a příběhy

55 827 Kč
vybráno z 180 000 Kč

31%

31% splněno

5 dní a 8 hodin do konce

75 lidí přispělo

Komunita, Vzdělávání

Praha, Hlavní město Praha, Česko

Přispět
Zobrazit všechny odměny

O čem je náš projekt?

Před třemi lety jsem pomáhala rok jako dobrovolnice v Simiatugu, domorodé vesnici vysoko v Andách Ekvádoru, o jejíž existenci mnohdy neví ani samotní Ekvádorci. Život místních obyvatel jsem tak mohla poznat opravdu zblízka, včetně mnohých problémů, kterým musí čelit.

Mimo diskriminaci a nedostatek základních potřeb jako je pitná voda, kanalizace, či z části elektřina, je to především extrémní chudoba a nedostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělání a pracovním příležitostem.

Mým snem je založit Nadační fond Minga a pomáhat místním lidem, především domorodým dětem se studijními náklady a domorodým ženám znevýhodněným na trhu práce.

Také projektem podpoříme komunitní rozvoj místního venkova, a to stavbou udržitelného komunitního centra s využitím tradičních technik a materiálů.

Spolu s místními ženami již plánujeme vzdělávací aktivity pro děti a ženy, které budou v centru probíhat.

Dalším cílem projektu je vzdělávat o místní kultuře u nás v Česku. Chceme se podělit o naše znalosti místních tradic a života domorodých obyvatel formou přednášek a projektů pro školy i veřejnost. O své zkušenosti v Ekvádoru také v současné době píšu knihu.

Jak to začalo?

Do Ekvádoru jsem odjela v roce 2018 s programem Adopce Nablízko. Tato zkušenost mě hluboce proměnila a když jsem zblízka poznala podmínky, ve kterých zdejší lidé žijí, vzbudilo to ve mně touhu jim pomoci ještě o trochu více. Poté, co měl manžel naší kuchařky nehodu na motorce a nebyl kvůli nedostatku prostředků převezen do nemocnice ani nijak ošetřen, spustila jsem iniciativu na pomoc s léčebnými výdaji.

Reakce lidí z ČR byla úžasná a příspěvků se sešlo více, než by bylo moudré darovat jedné rodině. Tak vznikl dočasný projekt Fond solidarity, který podporoval nejchudší rodiny a studenty dané oblasti po dobu mého pobytu.

Pomohlo se se stavbou obydlí pro rodiny, které například měli místo střechy pouze igelit, nebo měli děravou střechu a tak v období dešťů nemohli vařit, protože měli mokro v kuchyni (vaří na ohni). Jiné rodině se nakoupila hospodářská zvířata, které musela rodina prodat, aby měla na lékařské vyšetření maminky umírající na rakovinu. Také jsem pomohla dětem matek samoživitelek se studijními náklady a stavbou sprch pro místní internát, aby děti mohly studovat ve vesnici a nemuseli docházet každý den několik hodin pěšky. Organizovala jsem různé volnočasové aktivity a podporovala je i materiálně nákupem potřebných pomůcek.

Za tyto aktivity jsem v roce 2020 získala ocenění pro dobrovolníky Křesadlo - cenu pro ty, kteří pomáhají vykřesat jiskru lidství.

Se svými znalostmi, fotografiemi a dalšími materiály jsem spolupracovala s organizací SADBA na vzdělávacím projektu Dnes jím jako Ekvádorec, do kterého se v letech 2020-21 navzdory pandemii covid-19 zapojilo cca 60 českých škol. Mé příběhy také byly publikovány v brožurce Barevný Ekvádor.

Postupně vznikla myšlenka na založení nadačního fondu, aby se obyvatelům Simiatugu mohlo pomáhat dlouhodobě.

Jak chceme pomoci?

Program udržitelného rozvoje se bude realizovat skrze tyto projekty:

 1. Podpora talentovaných žáků skrze kmotrovství – koupě školních pomůcek, doučování, vzdělávací volnočasové aktivity, zajištění studia na universitě, apod.

 2. Podpora podnikání žen – zlepšení kvality řemeslných výrobků, podpora a školení v marketingu, distribuci produktů a také export a prodej do zahraničí.

 3. Stavba a zprovoznění udržitelného komunitního centra:

Abychom trochu decentralizovali pomoc, která bývá poskytována výhradně Simiatugu, komunitní centrum postavíme přímo v domorodé komunitě Salaleo, která je vzdálená tři hodiny chůze (přibližně 10-12km) od centra Simiatugu. Obývá ji okolo 500 domorodých obyvatel a v blízkosti se vyskytují další tři početné komunity Mindina, Cascarilla a Cutahua.

Centrum postavíme s využitím ekologických materiálů a původních tradičních domorodých technik, které se dnes již zapomínají. Skrze spolupráci s architektonickou firmou, která těmito technikami staví moderní domy, chceme místním ukázat, že jejich tradice má smysl a je o ni zájem i v jiných vrstvách společnosti. Navíc jsou tyto materiály dostupnější a poskytují lepší podmínky, než nově využívané bloky cementu či zinkové plechy.

K realizaci stavby využijeme hromadnou mingu, takže se domorodci naučí tyto techniky opět používat a budou je moci využívat ke stavbě vlastních obydlí.

V centru budou probíhat vzdělávací akce pro děti i dospělé, volnočasové aktivity pro děti a dále rekvalifikační kurzy, školení v oblasti správného stravování především dětí a těhotných a kojících žen, školení ohledně domácího násilí a práv žen, kurzy s tématikou podnikání pro ženy i školení prevence alkoholismu.

Nezbytnou součástí centra budou studijní prostory s malou knihovnou a počítači, které rodiny nemají a děti je často potřebují ke studiu.

Zároveň centrum bude sloužit k příjmu dobrovolníků, školitelů či turistů, kteří tím získají možnost dojet přímo do komunity.

Ve spolupráci s Al Cubo Arquitectura v centru zavedeme pilotní udržitelný model, který vyřeší základní chybějící služby. Využijeme moderní ekologické metody rezervoárů dešťové vody s biofiltry a suché záchody, případně i solární panel. Na pozemku náležícímu k centru také budeme aplikovat zásady permakultury s využitím ekologických hnojiv, abychom dosáhli diverzifikace pěstovaných plodin a pomohli tak bojovat s dětskou podvýživou. Cílem je, aby se tento udržitelný model postupně mohl přenést do jednotlivých rodin i dalších komunit.

Všechny aktivity v centru budou organizovány s respektem na lokální tradice a způsob života a se snahou podpořit kulturní identitu domorodců.

Proč má smysl jim pomáhat?

Původní obyvatelé a také ženy a děti jsou podle OSN prioritní, zranitelnou skupinou. Je to dáno právě jejich dlouhodobou, historickou diskriminací a nerespektováním jejich lidských práv.

I přes svou vytrvalost, za několik staletí nadvlády původní obyvatelé Simiatugu ztratili většinu své kultury, tradic, jazyka, i náboženství a tím i svou identitu. 

V Ekvádoru fungoval systém haciend. To byla obrovská panství, velkostatky s rozsáhlými pozemky, přičemž domorodí obyvatelé usídlení na tomto území museli pro majitele půdy, patrona, pracovat jako nevolníci v nespravedlivých podmínkách. Ačkoliv v důsledku zemědělské reformy z roku 1964 měli patroni vrátit pozemky původnímu obyvatelstvu do komunálního vlastnictví, v oblasti Simiatugu se tak nestalo až roku 1980, kdy se obyvatelé Simiatugu vzbouřili a haciendu dobyli.

První domorodé školy v Simiatugu vznikly teprve v 70-80 letech 20. století.

Ještě v nedávné minulosti byli domorodci ponižováni, využíváni a vykořisťováni, a jejich lidská práva byla hrubě porušována. Následkem toho žijí obyvatelé Simiatugu dodnes v hluboké chudobě.

Navzdory všemu se místní lidé umí radovat, jsou vděční a inspirují svou skromností a vytrvalostí.

Mým snem je pomoci tomuto národu opět se postavit na vlastní nohy a pocítit místo studu hrdost za svůj původ a lásku k vlastním tradicím. Věřím, že jedině skrze poznání své vlastní historie a skrze vzdělanost se toto násilné „zlomení“ původního lidu může zase pomalinku začít napravovat.

Jaké jsou největší problémy Simiatugu?

Simiatug je poměrně odříznutý od zbytku Ekvádoru.

Žádná doprava do domorodých komunit neexistuje, přestože některé jsou vzdálené až 5 hodin chůze od centra Simiatugu.

Ve většině komunit již sice existují školy, jejich kvalita není příliš vysoká. Studium ve městě není ve finančních možnostech většiny rodin.

Mnoho dospělých nemá žádné vzdělání a neumí číst ani psát.

Další velký problém Simiatugu je extrémní chudoba a s ní spojené problémy jako dětská podvýživa, nedostatek pitné vody a dalších základních potřeb, alkoholismus a s ním související domácí násilí, znevýhodnění žen a migrace obyvatel do měst kvůli nedostatku pracovních míst.

Rodiče proto své děti živí prací na poli, chovem dobytka a také ruční výrobou řemeslných výrobků, které jednou týdně prodávají na trhu.

Vinou diskriminace a ponižování již od dob dávné minulosti jsou ale často ženy nuceny své zboží prodávat pod cenou.

Příběh Blanquity

Více o příběhu Blanquity si můžete přečíst tady.

Kdo ještě tvoří tým v Ekvádoru?

Kde se nachází tato domorodá oblast?

Rozsáhlá farnost Simiatug se nachází v centrální části Ekvádoru v západním pásmu And, v rozmezí 2800 až 4000 metrů nad mořem. Náleží provincii Bolívar. Průměrné denní teploty nepřesáhnou 10°C. Území se skládá ze 42 domorodých komunit rozptýlených na obrovské ploše hor, z níž největší je Simiatug-centrum jakožto vesnice, do které se z okolí běžně dochází za vzděláním, prací i nákupy.

V populaci čítající téměř 12 tisíc obyvatel převládají ženy. 95% těchto obyvatel je domorodého původu.

Jaký je účel projektu?

Účelem je vzájemné obohacení prostřednictvím kulturní výměny a posílení udržitelného rozvoje farnosti Simiatug a jejích obyvatel.

Ačkoliv příjemcem pomoci jsou Ekvádorští domorodci, nechceme, aby energie proudila jen jedním směrem. Vycházíme z domorodého principu Randi-Randi, který nastoluje rovnováhu mezi dáváním a přijímáním.

Nezbytnou součástí tohoto projektu je propojovat svět domorodých obyvatel Ekvádoru s obyvateli České republiky, a to především snahou sdílet místní hodnoty a zprostředkovávat život v odlehlých oblastech Simiatugu a jeho okolí, přinášet zajímavé informace z místních tradic, historie a kultury.

Jaká je naše vize?

Do budoucna rádi pomoc rozšíříme i mezi další domorodé skupiny Ekvádoru, například do Amazonie, kde mají o naši podporu zájem, a poté klidně ještě dál. Domorodých i jinak znevýhodněných obyvatel, a především žen, je v celé latinské Americe i zbytku světa mnoho. 

Více o SDG's zde.

Na co vaše peníze použijeme?

Vybraná částka bude použita v první řadě na právní podporu, legalizaci a další nezbytné kroky ke spuštění nadačního fondu. V druhé řadě budou peníze použity jako první vklad zakladatele do nadačního fondu a postupně se z nich budou realizovat první kroky výše zmíněných projektů.

A kdo jsme my?

Co znamená minga?

Minga je v latinské Americe tradiční způsob komunitní spolupráce, dobrovolná účast rodiny, přátel či sousedů na aktivitách přispívajících k dobru komunity.

Funguje jako vzájemná výpomoc při sklizni, stavbách domů či opravách veřejného prostoru. Přispívají muži, ženy i děti - někdo zajistí občerstvení, jiný nářadí, další sílu.

Minga je velmi poctivě zorganizované kolektivní utváření společného prostoru. Odehrává se v radosti, v rodinném prostředí, v sounáležitosti a ve vzájemném respektu. Znamená spolupráci a sdílení, přiložit ruku k dílu, je opakem lhostejnosti a individualismu.

Já jako někdo, kdo toho tolik získal během poměrně krátké etapy života v jedné polozapomenuté vesničce uprostřed Ekvádorských And, cítím zodpovědnost i touhu darovat jim kousek ze sebe a pomoci do té míry, do jaké je to v mých silách a schopnostech.

Bez vás to ale nezvládnu.

Svolávám tedy na pomoc všechny dobré duše, které potěší zúčastnit se této velké Mingy pro Simiatug, Mingy pro Ekvádor a snad i Mingy pro trochu lepší a spravedlivější svět.

Pomůžete nám?

Aktuality

24.12.2021 Děkujeme a přejeme krásné svátky!

Za tým Minga (až z Ekvádoru!) moc děkujeme za vaši štědrost a podporu a přejeme vám krásné a požehnané Vánoce plné radosti a lásky. 🎄💝❄️A také to nejlepší do Nového roku! 🥂  

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 19 Podaná ruka

  Soucítíte s těžkým osudem domorodců?

  Projekt vás oslovil, chcete ho podpořit a žádnou odměnu za to nechcete?

  Aby to bylo Randi-Randi, na e-mail Vám pošleme alespoň pořádné poděkování s tajným bonusem.

  Navíc věříme, že se vám tento dobrý skutek odněkud vrátí.

  Můžete přispět 100 Kč, ale také je možné částku libovolně navýšit.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  Přispět 100 Kč
 • 3 Ekvádor na dlani - sleva 10%

  Podpořte nás částkou 150Kč a získáte jedinečnou slevu na e-shop  Ekvádor na dlani.

  V nabídce je výborná káva či kakaové boby od malých pěstitelů a také řemeslné výrobky jako hamaky, šátky a klobouky "panamáky" přímo z Ekvádoru!

  Voucher se slevovým kódem Vám pošleme na e-mail po skončení kampaně.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  Přispět 150 Kč
 • 2 Pohlednice s motivy ekvádorských And

  Balíček čtyř krásných pohlednic s motivy ekvádorských And dle vlastního výběru.

  Pohlednice si můžete prohlédnout a vybrat zde.

  Do poznámky mi napište čísla zvolených fotografií.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu

  Přispět 250 Kč
 • 5 Výhodný balíček e-knih z Peru

  Okuste exotiku latinské Ameriky z pohodlí Vašeho domova!

  Speciální dárek od Zuzky Bartákové z jejího e-shopu S láskou z Peru. 

  Obsahem balíčku jsou dvě  e-knihy:
  1. Příběhy z džungle se skutečnými příběhy, které Zuzana zažila během dvou let života v peruánské Amazonii.
    
  2. Peruánská kuchařka s autentickými recepty na 12 jídel z Peru, podle kterých můžete vařit i u nás v Česku.

  E-knihy Vám zašleme na e-mail ihned po skončení kampaně.

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu

  Přispět 299 Kč
 • 88 z 100 Ručně dělaný tradiční náramek

  V Ekvádoru se velmi rozšířila jedna domorodá tradice. Už i malá miminka nosí na levé ruce červený náramek. Věří, že je ochrání před negativními energiemi. 

  K náramku také přiložíme osobní poděkování.

  Podívejte se do galerie, zda se vám líbí jen čistě červený, nebo tradiční se semínkem z Amazonie, případně více zdobený. Váš výběr uveďte do poznámky spolu s obvodem ruky.

  Je možné udělat náramek i pro děti.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do měsíce po ukončení projektu

  Přispět 300 Kč
 • 26 z 30 Skupinová lekce španělštiny s Ekvádorcem

  Předplaťte si u nás 60 minut lekce španělštiny s profesorem a rodilým mluvčím z Ekvádoru.

  Hodina proběhne osobně v Praze a je vhodná pro začátečníky, mírně pokročilé i zkušené. Studenti mohou být rozdělení do skupin podle úrovně.

  O termínu a místě konání Vás budeme informovat s předstihem.

  Doručení odměny: do měsíce po ukončení projektu

  Přispět 350 Kč
 • 294 z 300 Jedinečný kalendář s fotografiemi ekvádorské krajiny

  Kalendář na rok 2022 s jedinečnými fotografiemi z ekvádorských And.

  Kalendář je praktický, ve formátu A3 a s dostatečným prostorem pod fotkou na poznámky a plánování jednotlivých dnů.

  Doručen bude v lednu ihned po skončení kampaně.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu

  Přispět 380 Kč
 • 5 z 10 Poznej Ekvádor - předprodej vstupenek

  Pouze pro prvních 10 nejrychlejších snížená cena vstupenky na akci Poznej Ekvádor!

  Speciální sleva pouze pro naše podporovatele.

  Akce se uskuteční v Praze ve spolupráci se Spolkem "Casa Latinos".

  Nebude chybět latinsko-americká hudba, ochutnávka Ekvádorské kuchyně, ani přednášky a informace o Ekvádoru.

  Vše je již zahrnuto v ceně vstupenky.

  O termínu a detailním programu Vás budeme včas informovat e-mailem.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu

  Přispět 400 Kč
 • 9 z 10 Balíček řemeslných výrobků - malý

  Tradiční výrobky přímo z Ekvádoru, ručně dělané domorodými ženami.

  Balíček obsahuje 2ks podtácků pletených z místní slámy "paja" + 1 ručně vyšívanou taštičku na mince či drobnosti + 4 pohlednice Ekvádoru dle vlastního výběru.

  Výrobky si můžete prohlédnout v galerii. 

  Pohlednice si můžete prohlédnout a vybrat  zde.

  Do poznámky mi napište čísla zvolených fotografií.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu

  Přispět 420 Kč
 • 15 z 15 Voucher na kolumbijské šátky AYU

  Udělejte dva dobré skutky v jednom!

  Podpořte nás částkou 500 Kč a pak si vyberte nosící šátek či rebozo AYU zde na e-shopu, kde vám bude tato částka odečtena z nákupu!

  Šátky a reboza jsou šité z látek z recyklovaných materiálů a ručně je vyrábí znevýhodněné maminky samoživitelky v Kolumbii. 

  Voucher také může být hezký dárek pro nastávající maminky či maminky novorozených miminek.

  Bude Vám poslán na e-mail v elektronické podobě.

  Platnost poukazu do konce roku 2022.

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu

  Přispět 500 Kč
 • 17 z 20 Bosonohý voucher

  Láká Vás dobrodružství v horách a chcete cítit matku zemi "Pachamama" pod nohama jako pravý domorodec, ale nejste zrovna otužilec?

  Máme pro vás řešení - barefootové boty, ve kterých se budete cítit jako naboso. Prospějete tím svému pohybovému aparátu a navíc jsou stylové.

  Kupte si od nás voucher a pak si za něj vyberte barefootovou obuv v eshopu naBOSo.

  K mání jsou boty do hor, zimní boty, i boty do města. Pro dospělé i pro děti!

  Voucher můžete použít i při nákupu na kamenné prodejně v Praze v Dejvicích.

  Ihned po skončení kampaně Vám voucher v elektronické podobě zašleme na e-mail.

  Platnost poukazu do konce roku 2022.

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu

  Přispět 500 Kč
 • 2 z 5 Balíček řemeslných výrobků - střední

  Tradiční výrobky přímo z Ekvádoru, ručně dělané domorodými ženami.

  Balíček obsahuje 2ks podtácků pletených z místní slámy "paja" + malou shigru z přírodního vlákna "cabuya", která může sloužit jako taštička, nebo jako obal na skleničku či menší květináč (rozměr cca 15x8) + 4 pohlednice Ekvádoru dle vlastního výběru.

  Výrobky si můžete prohlédnout v galerii. 

  Pohlednice si můžete vybrat zde.

  Do poznámky mi napište čísla zvolených fotografií.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu

  Přispět 550 Kč
 • 19 z 20 Individuální lekce španělštiny s Ekvádorcem

  Předplaťte si u nás 60 minut lekce španělštiny s profesorem a rodilým mluvčím z Ekvádoru.

  Hodina proběhne podle Vašich individuálních jazykových potřeb a můžeme Vám zaručit, že to rozhodně nebude nuda!

  Možno osobně v Praze nebo online.

  Čas a datum dohodou.

  Doručení odměny: do měsíce po ukončení projektu

  Přispět 550 Kč
 • 2 z 5 Balíček řemeslných výrobků - velký

  Tradiční výrobky přímo z Ekvádoru, ručně dělané domorodými ženami.

  Balíček obsahuje 2ks podtácků pletených z místní slámy "paja" + střední háčkovanou shigru z přírodního vlákna "cabuya" (cca 19x18) + 4 pohlednice Ekvádoru dle vlastního výběru.

  Výrobky si můžete prohlédnout v galerii. 

  Pohlednice si můžete vybrat zde.

  Do poznámky mi napište čísla zvolených fotografií.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu

  Přispět 650 Kč
 • 4 z 5 Konzultace cesty do Ekvádoru

  Plánujete cestu do Ekvádoru a nemáte čas sedět u internetu a pracně hledat informace?

  Poraďte se se zkušenou cestovatelkou.

  Daruje Vám 90 minut svého času a pomůže Vám cestu důkladně naplánovat.

  Bude s Vámi sdílet všechny své tajné tipy na to, co v Ekvádoru určitě neminout, jak a na co se připravit a jako bonus Vám může předat kontakty na místní lidi!

  Konzultace je možná osobně v Praze nebo online.

  Čas a termín dohodou.

  Doručení odměny: do měsíce po ukončení projektu

  Přispět 800 Kč
 • 4 z 4 Speciální balíček pro věrné podporovatele - malý

  Balíček obsahuje jedinečné pohlednice Ekvádoru s přiloženým osobním poděkováním a tradiční výrobky přímo z Ekvádoru, ručně dělané domorodými ženami. - 2ks podtácků splétaných z místní slámy "paja".

  Také obdržíte jedinečný, praktický kalendář ve formátu A3 s fotografiemi Ekvádorských And a s prostorem na poznámky.

  Navíc budou Vaše iniciály zvěčněné na zdi díků v komunitním centru v Ekvádoru!

  Vyberte si 8 pohlednic zde.

  Do poznámky mi napište čísla Vámi zvolených fotografií.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu

  Přispět 1 500 Kč
 • 1 z 4 Speciální balíček pro věrné podporovatele - střední

  Balíček obsahuje 20 jedinečných pohlednic Ekvádoru s přiloženým osobním poděkováním, ručně dělaný červený náramek, který podle domorodé tradice ochrání před negativními energiemi a tradiční výrobky přímo z Ekvádoru, ručně dělané domorodými ženami. - 2ks podtácků splétaných z místní slámy "paja".

  Také obdržíte jedinečný, praktický kalendář ve formátu A3 s fotografiemi Ekvádorských And a s prostorem na poznámky.

  Navíc bude Vaše jméno zvěčněné na zdi díků v komunitním centru v Ekvádoru!

  Podívejte se do galerie, zda se vám líbí jen čistě červený náramek, nebo tradiční se semínkem z Amazonie, případně více zdobený.

  Váš výběr uveďte do poznámky spolu s obvodem ruky.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu

  Přispět 2 000 Kč
 • Vyprodáno!! Speciální balíček pro věrné podporovatele - velký

  Balíček obsahuje 20 jedinečných pohlednic Ekvádoru s přiloženým osobním poděkováním, ručně dělaný červený náramek, který podle domorodé tradice ochrání před negativními energiemi a tradiční výrobky přímo z Ekvádoru, ručně dělané domorodými ženami. - 2ks podtácků splétaných z místní slámy "paja".

  Také obdržíte jedinečný, praktický kalendář ve formátu A3 s fotografiemi Ekvádorských And a s prostorem na poznámky.

  Navíc bude Vaše jméno zvěčněné na zdi díků v komunitním centru v Ekvádoru!

  Balíček také obsahuje dvě vstupenky na akci Poznej Ekvádor.

  Podívejte se do galerie, zda se vám líbí jen čistě červený náramek, nebo tradiční se semínkem z Amazonie, případně více zdobený.

  ​Váš výběr uveďte do poznámky spolu s obvodem ruky.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  Přispět 3 000 Kč
 • 5 z 5 Přednáška o Ekvádoru kdekoliv v ČR

  Zajímá vás Ekvádor? Nebo chcete v těchto tématech vzdělat někoho dalšího?

  Přijedeme kamkoliv do ČR a uděláme přednášku s prezentací fotografií na Vámi vybrané téma:
  • Dobrovolnictví
  • Simiatug - Historie a současné problémy
  • Simiatug - Diskriminace domorodých žen
  • Cestování po Ekvádoru
  • Introducción al mundo indígena
  Možno v češtině nebo španělštině, případně i v angličtině. Povede autorka projektu a její manžel - Ekvádorec se vzděláním v oblasti antropologie a osobní zkušeností s domorodci z oblasti Amazonie i And.

  Délka přednášky 2 hodiny. V ceně je jízdné po ČR.

  Termín a další detaily dle domluvy.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu

  Přispět 3 500 Kč
 • 4 z 5 Osobní kurz ekvádorské kuchyně

  Jedinečná šance se naučit něco nového v kuchyni a vnést do té Vaší trochu exotiky.

  Autorka projektu a její manžel Ekvádorec, dva nadšenci do vaření, s Vámi rádi posdílí mnoho svých tipů do kuchyně inspirované Ekvádorem a naučí vás připravit dva pořádné, tradiční, ekvádorské pokrmy.

  Podle Vašich preferencí se můžeme domluvit, zda se chcete naučit typické jídlo od moře nebo raději z hor, nebo zda to budete chtít nakombinovat.

  Nebude chybět dezert, kvalitní pití ani veselá společnost.

  Akce se uskuteční v komorním prostředí u nás doma v Praze a tak nebude nouze o zábavu a cestovatelské historky.

  Od Vás se nic nechce, vše už máte zaplaceno. Stačí přijít, inspirovat se a pořádně si to užít!

  Vhodné pro anglicky nebo španělsky mluvící, ale pokud cizí jazyk neumíte, zvládneme to i česky.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu

  Přispět 4 000 Kč
 • 4 z 5 Originální autorský fotoobraz ekvádorské krajiny

  Vytvořte si jedinečnou upomínku na Vaši štědrost, která Vám může dělat radost každý den.

  Autorskou fotografii ekvádorské krajiny si můžete vybrat  zde.

  Fotoobraz  dle Vašeho výběru vám vytiskneme ve formátu 40x30 na zarámované akrylátové sklo nebo na plátno a budete tak mít jedinečnou dekoraci do bytu či kanceláře, nebo můžete někoho obdarovat originálním dárkem.

  Do poznámky mi napište číslo Vámi zvolené fotografie a vybraný druh tisku.

  Cena zahrnuje poštovné po ČR.

  Doručení odměny: do měsíce po ukončení projektu

  Přispět 5 000 Kč
 • 3 z 3 Sponzor NF - malý

  Staňte se sponzorem Nadačního fondu Minga!

  Na oplátku Vám poděkujeme sociálních sítích, zvěčníme Vás na webu a jako bonus dostanete ručně dělaný dárek přímo z Ekvádoru - překvapení od domorodých žen.

  Také obdržíte jedinečný, praktický kalendář ve formátu A3 s fotografiemi Ekvádorských hor a s prostorem na poznámky.

  Navíc získáte 2 vstupenky na akci Poznej Ekvádor.

  A to nejlepší - Vaše jméno napíšeme na zeď díků budoucího komunitního centra v Ekvádoru.

  Máte-li další návrhy ke vzájemné spolupráci, kontaktujte nás před zakoupením odměny.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  Přispět 20 000 Kč
 • 2 z 2 Sponzor NF - velký

  Staňte se sponzorem Nadačního fondu Minga!

  Na oplátku Vám poděkujeme sociálních sítích, zvěčníme Vás na webu a jako bonus dostanete ručně dělaný dárek přímo z Ekvádoru - překvapení od domorodých žen.

  Také obdržíte jedinečný, praktický kalendář ve formátu A3 s fotografiemi Ekvádorských hor a s prostorem na poznámky a ještě k tomu sadu pohlednic.

  Navíc získáte 4 vstupenky na akci Poznej Ekvádor.

  A to nejlepší - Vaše jméno či jméno firmy napíšeme na zeď díků budoucího komunitního centra v Ekvádoru.

  Máte-li další návrhy ke vzájemné spolupráci, kontaktujte nás před zakoupením odměny.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  Přispět 50 000 Kč
 • 1 z 1 Hlavní sponzor Nadačního fondu Minga

  Staňte se hlavním sponzorem Nadačního fondu Minga!

  Na oplátku Vám poděkujeme sociálních sítích, zvěčníme Vás na webu a jako bonus dostanete ručně dělaný dárek přímo z Ekvádoru - překvapení od domorodých žen.

  Také obdržíte jedinečný, praktický kalendář ve formátu A3 s fotografiemi Ekvádorských hor a s prostorem na poznámky a ještě k tomu sadu pohlednic.

  Navíc získáte 8 vstupenek na akci Poznej Ekvádor.

  A to nejlepší - Vaše jméno či jméno firmy napíšeme na zeď díků budoucího komunitního centra v Ekvádoru.

  Také dáme Vaše logo na všechny propagační materiály Nadačního fondu po dobu jednoho roku.

  Máte-li další návrhy ke vzájemné spolupráci, kontaktujte nás před zakoupením odměny.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  Přispět 100 000 Kč