ENTRYPOINT HLADOVKA

Entrypoint Hladovka je nástroj k trvale udržitelnému zdraví a my jej chceme předat dál prostřednictvím tištěné knihy. Udělejte něco pro své zdraví a zdraví Vašich blízkých a podpořte tento projekt! Děkujeme!

 • Mezi Námi Autory podporuje vydání knihy Hladovka

 • Rozšířené vydání

 • Ukázka knihy

 • Jiří v knize odkazuje přes QR kódy na videa

 • Ukázka knihy

 • Autor Jiří Dvořák a kniha Entrypoint Hladovka

7 200 Kč
vybráno z 350 000 Kč

2%

2% splněno

8 lidí přispělo

Literatura, Vzdělávání

Zobrazit všechny odměny

ENTRYPOTINT HLADOVKA - Evoluční nástroj k trvale udržitelnému zdraví a změně života. Jedná se o manuál, který jsem sestavil na základě svých zkušeností a svých poznatků. Nic, co v této publikaci najdete není teorie. Vše jsem si prožil, a to nejen jednou, ale i vícekrát za poslední rok. Já se na Entrypoint hladovku dívám jako na nástroj, který jsem úplně náhodou objevil, vyzkoušel jsem si jej a nyní bych vám ho rád nabídnul k vašemu vlastnímu vyzkoušení. Publikace je rozdělena do šesti následujících částí.

NÁSTROJ

V této první části vám popíši, jaké všechny benefity vám nástroj může poskytnout, zejména pak:

- Vyléčení zdravotních problémů

- Prevence před onemocněními

- Nalezení odpovědí na životní otázky

- Osvobození od závislosti na jídle

- Zpevnění vůle

- Objevení skrytých dovedností

- Zlepšení kognitivních zkušeností

- Navýšení IQ - Vzhledem k tomu, že během hladovky dochází z důvodu maximálního vlivu ketogeneze k velkému zaplavení mozku ketony, vede toto k efektu fungování mozku v jiném módu než během standardní stravy. Tím, že člověk vnímá realitu z lehce jiného pohledu, dokáže tak z reality získat více informací než v běžném stavu, tedy vnímá více souvislostí. Míra vnímání souvislostí je definice inteligenčního koeficientu. Tudíž hladovka navyšuje množství souvislostí, co člověk vnímá, tudíž navyšuje IQ.

Abyste uvěřili, že výše uvedené obecné benefity nejsou výmysl, ale jsou podloženy na základě mých zkušeností, popíši vám v sekci BENEFITY NÁSTROJE, jak mi tento nástroj změnil život.

Věrohodnost nástroje, doplním o popis VZNIK NÁSTROJE, abyste věděli, jakým způsobem se mi ho podařilo objevit.

Samozřejmě ke správnému používání potřebujete uživatelský MANUÁL. Když se po jeho přečtení rozhodnete Entrypoint hladovku absolvovat, průběh díky manuálu bude o dost snadnější.

V části ENTRYPOINT vám popisuji, že Entrypoint hladovka je součástí daleko rozsáhlejšího systému. 

CO JE TO TEN ENTRYPOINT? 

Entrypoint je životní filozofie, která vychází z faktu, že lidské vnímání reality skrze smysly je evolučně ovlivněno kognitivními zkresleními, která následně vedou k nepřesné interpretaci reality. Tyto zkreslení si mnohokrát vůbec neuvědomujeme, a tudíž rozhodnutí v životě, která se nám kolikrát zdají benefitní, nám v konečném důsledku mohou více škodit.

Na závěr jsem přidal REJSŤŘÍK, ve kterém si můžete vyhledávat stránky podle témat, která vás zajímají. Kniha též obsahuje odkazy na mé sociální profily, kde najdete další informace k tématu. Doporučuji také přečíst komentáře pod příspěvky, které jsou též o spoustě věcech vypovídající. Stačí, když budete mít po ruce mobilní telefon, do kterého si stáhnete aplikaci, která umí číst QR kódy, a ta vám otevře vybraný příspěvek.

Veškerá tvrzení jsou autorovy názory na základě svých zkušeností a dohledatelných informací. 

První verze knihy ke stažení zde: https://www.jirigeorgedvorak.eu/entrypoint-hladovka.pdf

PROČ JSEM NAPSAL KNIHU A PROČ SI JI PŘEČÍST

43 let jsem bojoval s tím, jak se stravovat. Mám jíst více či méně? Častěji a menší porce? Mám raději cvičit a jíst, co chci? Nebo mám určité potraviny z jídelníčku zcela eliminovat? Na všechny tyto otázky jsem hledal odpovědi a celý život hledal systém, který by mi odpovědi našel.

Ve svých 43 letech jsem objevil hladovku a následně absolvoval od léta 2019 do jara 2021 čtyři hladovky. 50 dnů, 41 dnů, 42 dnů a 51 dnů. Jelikož mám rád, když z každé aktivity dostanu maximum tak, abych naučené poznatky mohl aplikovat ve svém běžném životě, sepsal jsem následující publikaci. A to z následujících důvodů:

 • Chtěl jsem veškeré své poznatky sepsat tak, abych svůj koncept Entrypoint Hladovka dostal mezi lidi, protože na základě svých poznatků a poznatků vědecké komunity jsem přesvědčen, že se opravdu jedná o evoluční nástroj k trvale udržitelnému zdraví.

 • Systém není pouze o hladovění, ale též, jak se stravovat v běžném životě. K tomuto účelu jsem vytvořil stravovací řadu KETO Dieta z opravdových surovin, kterou nabízí společnost ABC Dieta. Konzumace pouze této diety má též blahodárné účinky nejen na mě, ale též na klienty společnosti ABC Dieta.

 • Chtěl jsem též zjistit, jestli jsem schopen, skrz instrument psaní knihy, komunikovat své myšlenky tak, že čtenáře zaujmou a informaci předají.

 • Kniha je zároveň strukturovaná tak, že ji můžete číst od konce do začátku, od začátku do konce, na přeskáčku. Dále kniha funguje jako komunikační průvodce informacemi dostupných o hladovce. Kniha vás odkáže na další zdroje doplňujících informací a postupně zjistíte, že znak Entrypoint Hladovky je vlastně mnemotechnická pomůcka, jak informace komunikovat a mít uložené v hlavě.

PŘEDSTAVENÍ AUTORA: 

Jmenuji se Jirka Dvořák. A jako fyzická osoba neoplývám žádným vyjímečným talentem. Přestože jsem absolutně průměrný člověk, dokázal jsem se v životě dostat do různých prostředí a odvětví, díky tomu, že jsem ke každé oblasti svého působení přistupoval jako k listu bílého papíru a sám jsem se v každé oblasti vše naučil tak, abych v daném oboru byl pro své okolí přínosem a obohacením.

Posledních 30 let se věnuji IT, a to jak z pohledu učením se nových technologií, designování aplikací a občasného programování, tak hlavně mezinárodnímu obchodu. 20 let jsem pracoval v nadnárodních firmách, kde jsem měl na starost prodej ve světě, což mi umožnilo získat ohromné množství zkušeností, co se vyjednávání, kultur a lidské psychologie týče.

Posledních 10 let se též zabývám produkcí různých audio-vizuálních materiálů s cílem komunikovat určitou myšlenku či záměr. To vedlo od režírování videí, po naučení se natáčet videa, stříhat videa, dále se naučit zpracovávat grafiku ve všech různých softwarech. Díky této oblasti jsem získal spousty zkušeností ze světa komunikace, marketingu, obchodu a PR, které jsem následně přetavil v jasně formulovaný systém vedoucí k efektivní komunikační strategii.

Posledních 20 let se též věnuji politice. Byl jsem aktivním členem ODS na Praze 4, následně zastupitelem na Praze 4. Bohužel, můj přístup k politice a životu vedl k tomu, že jsem v roce 2008 odevzdal svůj zastupitelský mandát a vystoupil jsem z ODS.  Od roku 2008 se věnuji realizaci politických kampaní a pracoval jsem též jako poradce různých ministrů a starostů.

Měl jsem tu čest, spolupracovat s Úřadem vlády České republiky. Měl jsem tu čest, být oficiálním zástupcem České republiky při oficiálním jednání se zástupcem cizího státu. Měl jsem tu čest, vystoupit oficiálně na půdě Poslanecké sněmovny České republiky, abych představil svoji politickou iniciativu Plán pro ČR.

Jak jsem se již zmínil, ke všem výše uvedeným oblastem, jsem vždy přistupoval bez předsudků a ohledem na okolím doporučované postupy, a vždy jsem preferoval vlastní závěry na základě mých vlastních poznatků, které jsem si ještě navíc vždy pro jistotu otestoval v praxi.

A právě poslední dva roky mě přivedly k další důležité oblasti našich životů, a tím je zdraví, a na něj samozřejmě napojené stravování. Tuto oblast přivedlo do mého života něco, co se stalo v srpnu 2019. Držel jsem svoji první hladovku. Tedy pil jsem pouze vodu a nejedl žádné jídlo. Tuto první hladovku jsem držel 50 dnů a doslova, bez nadsázky, mi tato hladovka změnila život.

Od té doby mám za sebou již 4 hladovky, kde každá trvala 40+ dní.

K hladovce nyní nepřistupuji k jako nějakému detoxu nebo zábavě. Vytvořil jsem si a dále vytvářím systém, který při aplikaci během hladovky zvyšuje efektivitu hladovky v oblasti práce s myslí a mozkem. (Více se dozvíte v knize). Toto v mém životě vedlo, vede a určitě i nadále povede k tomu, že každá hladovka můj běžný reálný život vždy posune o kus dál.

Při ukončení své třetí hladovky v roce 2020 jsem se rozhodl, že část svého systému a poznatků sepíši do krátké publikace, kterou jsem nazval Entrypoint Hladovka – Evoluční nástroj k trvale udržitelnému zdraví.

Publikace má několik atypických rysů. 

Publikace se dá samozřejmě číst od začátku do konce, ale zároveň je rozdělena do šesti tématických bloků, kde každý blok se dá číst sám, ale zároveň každý blok doplňuje ostatní bloky. Tyto bloky jsou barevně odlišeny a jsou symbolizovány ve znaku knihy. Každý blok má též v úvodu vizuálně znázorněno, jak hlavní myšlenky v bloku na sebe navazují.

Další komunikační úrovní publikace je, že obsahuje u zajímavých témat odkazy na videa na mém FB profilu, které dané téma dále rozebírají, a též obsahují odkazy na externí informační zdroje. Čtenáři se tak otevírá cesta k obšírnému zdroji informací.

Na publikaci se z výše uvedených důvodů dá hledět jako na průvodce do obřího světa informací o hladovění, stravování a zdraví. Tyto informace jsou tam venku ve světě a samozřejmě kdybyste je hledali, tak je najdete, ale místo toho zde máte možnost, že jsem tyto informace prošel a vyselektoval ty relevantní. Ty relevantní jsem během dvou let zveřejňoval u sebe na FB. Následně jsem vybral ty nejpodstatnější a shrnul je v publikaci tak, abyste po přečtení měli vše v hlavě a nemuseli ztrácet čas vyhledáváním.

ROZŠÍŘENÁ VERZE

Publikaci „Entrypoint hladovka – evoluční nástroj k trvale udržitelnému zdraví“ jsem sepsal během své třetí hladovky, s cílem přiblížit čtenářům, jak přistupuji ke hladovění. Tuto publikaci jsem následně nabídnul k přečtení sledujícím mého FB profilu. Na základě pozitivních recenzí od čtenářů Entrypoint hladovky jsem se rozhodl pro crowdfundingovou kampaň, aby tato publikace mohla vzniknout v tištěné podobě.

Jelikož chci, aby za podporu crowdfundingové kampaně přispivatel získal adekvátní hodnotu, rozhodl jsem se publikaci Entrypoint hladovka rozšířit o vše, co se přihodilo od sepsání první části:

 • Průběh čtvrté hladovky, která končila tím, že jsem od prvního dne po skončení jedl ihned standardní stravu a neabsolvoval jsem žádné návratovky
 • Jak jsem díky čtvrté hladovce přišel na stopu eliminace cukrovky 
 • Jaký vliv má dlouhodobá keto strava na moji fyzičku
 • Jak ze čtvrté hladovky vznikla cesta k propagaci konzumace hmyzu
 • Více o filozofii Entrypoint, díky které vše vzniklo

a samozřejmě náznak cesty, na kterou jsem se díky Entrypointu vydal, ale to již bude součástí velké Entrypoint knihy, kterou plánuji psát na konci léta. Nepůjde tu jen o zdraví, ale o všechny další aspekty a odvětví života, která jsou pro lidi důležitá. Můžete se těšit na Entrypoint - vztahy, - práce, - politika a tak dále. 

VYBRANÁ ČÁSTKA: Půjde na výtisky a distribuci knih Entrypoint Hladovka, také na finální korekci a grafickou úpravu. Dále podpoříte marketing a rozšíření Entrypoint filozofie. Tím myslíme, vytvoření videí a kreativního obsahu spojené s knihou.

REFERENCE ČTENÁŘŮ PRVNÍ VERZE: 

Dorazilo mi mnoho příjemných a rozsáhlých referencí. Bohužel se sem všechny nevejdou. Důležité ale je, že mě povzbudily posunout knihu Entrypoint Hladovka na další level. A to rozšířit ji a knižně vydat ve spolupráci s Mezi Mámi Autory.

R. L.

... Moc děkuji za možnost si pročíst Vaší příručku.

Poslední dobou jsem věnovala čas jiným věcem, tak jsem Vás teď nesledovala.

Ale mohu napsat, že jsem  velmi ráda věnovala čas Vaším videím a teď i příručce.

Jste velmi inspirující člověk, byl to super nápad tohle zveřejnit a být tak i příkladem pro ostatní lidi.

Vaše objevy ohledně ketózy, Vaše sdílení vlastních zkušeností a to jakým způsobem na to vše jdete se mi moc líbí, a proto Jste mne zaujal- inspiroval to také vyzkoušet...

R. S.

Zdravím a díky za přijetí...

Je to pro mě inspirující...a zkušenosti, které máte..., nelze ani zlatem zaplatit...

kniha super...musím ještě jednou přečíst . Možná i vícekrát :-)

M. G.

Dobrý večer. Právě jsem po druhé dočetl vaši knihu. Líbí se mně a mnoho věcí, o kterých píšete, jsem sám při několika svých půstech sám zažil. Ovšem držel jsem maximálně 21 dní. Kniha a vlastně vaše "teorie" je dobrou pomůckou pro začátečníka a potvrzením některých věcí i pro pokročilejší zájemce o půstování. Já používám raději tenhle termín, i když "hladovka" se mně vlastně začíná docela líbit. Docela bych uvítal nějaký rozhovor či besedu mezi vámi a panem Knězem, který byl pro mě před několika lety, na dálku velmi dobrou inspirací. Vaše práce mně trochu připomíná aktivity pana Máchy (pust.cz) před mnoha lety. Každopádně držím palce a docela bych vaši knihu uvítal v tištěné podobě. S podpisem, samozřejmě :-)

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 0 Chci podpořit vydání knihy ENTRYPOINT HLADOVKA

  Knihu nepotřebuji, ale chci podpořit její vznik. 

  Částku můžete libovolně navýšit v dalším kroku. 

  Děkujeme!

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  100 Kč
 • 4 Výtisk knihy ENTRYPOINT HLADOVKA s podpisem autora

  Nejen, že dostanete výtisk knihy Entrypoint Hladovka s podpisem autora, ale zároveň přispíváte na propagaci “velké” knihy Entrypoint, která bude komplexním průvodcem Entrypoint filozofie ve všech důležitých aspektech lidského života.

  Osobní předání Praha nebo doručení poštou. Doprava je v ceně. 

  Doručení odměny: Do půl roku

  300 Kč
 • 2 Výtisk knihy ENTRYPOINT HLADOVKA s podpisem autora a věnováním

  Nejen, že dostanete výtisk knihy Entrypoint Hladovka s podpisem autora a věnováním, ale zároveň přispíváte na propagaci “velké” knihy Entrypoint, která bude komplexním průvodcem Entrypoint filozofie ve všech důležitých aspektech lidského života. 

  K věnování potřebujeme znát jméno věnované osoby a nějaké info o osobě, ať může být věnování lépe cílené a osobnější. 

  Osobní předání Praha nebo doručení poštou. Doprava je v ceně. 

  Doručení odměny: Do půl roku

  500 Kč
 • 1 USB FLASH se 43 videi ze 4 hladovek

  USB FLASH se 43 videi ze 4 hladovek Jiřího Dvořáka, jedná se cca o 20 hodin + bonus video nikdy nezveřejněné o celém konceptu (2 hodiny)

  Tyto videa perfektně doplňují knihu a jsou průvodcem úspěšného půstu. 

  Osobní předání Praha nebo doručení poštou. Doprava je v ceně. 

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • 0 Chci koupit 10 knih Entrypoint Hladovka

  Vím, že se mi kniha bude líbit a chci ji koupit i pro své nejbližší (rodinu, přátele, studenty ...) a obdarovat je. 

  Nemusíte ji dávat jen na narozeniny nebo Vánoce, ale je to i možnost, jak někomu sdělit, co by mohl udělat pro své zdraví. 

  Osobní předání Praha nebo doručení poštou. Doprava je v ceně. 

  Doručení odměny: Do půl roku

  2 200 Kč
 • 1 Velká kniha ENTRYPOINT s předstihem

  Jiří plánuje velkou knihu Entrypoint, kde nebude tématem jen zdraví, ale další důležitá odvětví lidských životů. Díky tomuto balíčku si pojistíte, že ji budete mít mezi prvními a to v online verzi. 

  V rozsáhlé knize Entrypoint naleznete témata jako: 

  - Entrypoint filozofie
  - Školství
  - Výchova
  - PR / marketing
  - Politika
  - Vztahy
  - Zdraví
  - Zaměstnání a podnikání
  - Grafika a design

  Struktura kapitol - Principy a konkrétní příklady

  Pokud vás osloví Entrypoint Hladovka, tak Vás osloví i kniha Entrypoint!

  Děkujeme!

  Doručení odměny: Déle než rok

  2 500 Kč
 • 10 z 10 Telefonická podpora při VAŠÍ HLADOVCE

  Jiří Dvořák bude Váš osobní mentor / kouč / kamarád na telefonu během Vaší hladovky.

  Bude Vás motivovat, podporovat, odpovídat na otázky, které během hladovky mohou přijít a radit, s čímkoliv bude potřeba.

  Jíří bude k dispozici od prvního týdne před zahájením Vaší hladovky, během ní, a týden po ní. Délka potřeby podpory a hladovek jsou individuální. Nicméně Jiří tu bude pro Vás. 

  Doručení odměny: Do měsíce

  5 000 Kč
 • 0 3hodinový seminář / workshop / satsang pro velkou skupinu lidí na libovolné téma

  Vytvořte pro své zaměstnance, studenty, přátele, či Vámi jinak specifikovanou skupinu lidí akci /  seminář / workshop / satsang na téma, které si zvolíte níže a Jiří Vám tento seminář zpracuje a přednese ve své filozofii Entrypoint včetně případého Entrypoint hudebního vystoupení.

  - Entrypoint filozofie
  - Školství
  - Výchova
  - PR / marketing
  - Politika
  - Vztahy
  - Zdraví
  - Zaměstnání a podnikání
  - Grafika a design
  - Náboženství

  Pokud máte nějaké jiné téma, které by Vás zajímalo, napište do otázek a Jiří posoudí, zda je nebo není schopen dané téma prezentovat.
   

  Doručení odměny: Do měsíce

  50 000 Kč
 • 5 z 5 Buďte součástí velké knihy Entrypoint + osobní setkání s Jiřím Dvořákem + zážitková večeře

  Staňte se součástí velké knihy Entrypoint, kde s Vámi Jiří probere veškeré důležité aspekty Vašeho života. 

  Samozřejmě Vás čeká osobní setkání a zážitková večeře, kterou Jiří vlastnoručně uvaří dle aspektů Vašeho života. Tím, že Vás Jiří pozná, vytvoří pokrm pro daného člověka tak, jak vnímá jeho život a situace, v kterých se onen člověk nachází. 

  Včetně Vaší osobní kapitoly, která může či nemusí být součástí oficiálního výtisku Velké knihy Entrypoint. 

  Doručení odměny: Do půl roku

  100 000 Kč