Vydání knihy Cesta do modrého

Pomozte mi, prosím, získat potřebnou finanční částku na vydání knihy Cesta do modrého. Kniha je inspirována skutečným příběhem chlapce, který přežil holocaust. Je na nás všech, abychom nikdy nezapomněli. Budu velmi šťastná, když mě v tomto podpoříte.

 • Cesta do modého titulní strana

 • Cesta do modrého zadní strana

 • František s památkou na Osvětim

 • Z besedy se studenty

 • Z besedy na židovské obci

8 612 Kč
vybráno z 35 000 Kč

24%

24% splněno

39 dní do konce

18 lidí přispělo

Literatura, Vzdělávání

Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přispět
Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Před více jak sedmi lety jsem potkala báječného člověka, Františka Lederera. Bylo to jedno z těch setkání, kterým se říká „osudové“. Hned od prvního okamžiku jsme si padli do oka a postupem času se naše přátelství prohlubovalo. S každým naším setkáním padaly zábrany a mně se postupně odkrýval celý jeho příběh. Příběh, kdy do bezstarostného dětství malého kluka nemilosrdně zasáhla druhá světová válka. Vzhledem k židovskému původu jeho rodiny, byl tento zásah fatální.

Co je můj cíl?

Dala jsem si předsevzetí, že nenechám Františkův příběh upadnout v zapomnění. On sám do poslední chvíle ochotně předával své vzpomínky dál, především mladým lidem na různých besedách.  Je to kus historie našeho národa, který se musí vyprávět a předávat dál. Tu dobu můžeme pochopit jedině tak, že se na ní podíváme očima těch, kteří ji sami prožili. Je důležité nedopustit, aby se tato doba opakovala. To si přál i František.

Detaily

Kniha není obsáhlá. Má celkem 68 stran. Je psána jednoduchou formou, kterou pochopí i dítě starší deseti let. Již jsem nechala na vlastní náklady, ale i za podpory teplické židovské obce, vytisknout několik desítek výtisků, které byly vždy rychle rozebrány. Nyní bych ráda nechala knihu vytisknout ve větším nákladu a lepším formátu (pevná a šitá vazba), proto se na Vás všechny obracím s prosbou o podporu. Vybranou částku použiji na výtisk potřebného počtu knih, dále část peněz poputuje na poštovné a balné za knihy odeslané poštou. Další část peněz půjde mému kamarádovi, profesionálnímu průvodci, který ty z Vás, jenž zvolíte odměnu "knihu s prohlídkou", provede terezínským ghettem včetně půdy s autentickými nápisy a kresbami z doby ghetta.

Kdo jsem?

Jmenuji se Martina Brousilová, pracuji jako státní zaměstnanec, jsem matka dvou puberťáků a ve volných chvílích ráda naslouchám příběhům jiných lidí, neboť za každým člověkem se skrývá nějaký příběh. Někdo měl svou životní cestu snažší, jiný ji měl krkolomější a složitější. Každý si však zaslouží svou pozornost. Nejvíce mne zajímá doba druhé světové války a osudy obyčejných lidí...

Proč to dělám?

Ráda bych Františkův příběh dostala mezi více lidí, proto zkouším sílu Hithitu. Nechejme společnými silami žít Františkův příběh…příběh chlapce, který přežil. Děkuji celým srdcem Vám všem, kteří můj projekt podpoříte.

Úryvek z knihy

Zhruba po třiceti hodinách cesty vlak s mohutným nárazem zastavil. Po chvíli se s rachotem otevřela zasouvací vrata vagónu do husté mlhy a chladného žlutého světla. Téměř v tom stejném okamžiku nastal kolem nich chaos a řev.

„Schnell, schnell, runto, runto!“… Rychle vystupovat, vy psi!“

Bylo velmi brzké ráno. Ještě se téměř ani nezačalo rozednívat. Většina lidí rozespalých po strašné cestě nejdříve vůbec nechápala, co se vlastně děje. Museli nechat ve vagónu všechna zavazadla. Většina v nich měla poslední zbytky jídla. Tentokrát si František nemusel hlídat svou rodinu, aby se od nich neodloučil. Byl tu sám, bez opory svých blízkých. Jeho „Cesta do modrého“ tentokrát skončila v Osvětimi – Březince (Auschwitz – Birkenau).

Vagóny byly dost vysoko nad zemí. František lehce seskočil, ale starší lidé nebo malé děti s tím měli problém. Snažil se i zde pomoci, jak se dalo. Na nástupišti se to hemžilo lidmi a vojáky s puškami. Řev vojáků a štěkot psů zazníval ze všech stran.

„Ženy a děti na jednu stranu a muži na druhou!“

Rodiny, které doteď zůstávaly pospolu, byly roztrženy. Jeden ze silných momentů pro Františka byl, když viděl, jak vojáci odtrhávali děti od jejich matek. Matky, které své děti nechtěly pustit, byly většinou sraženy pažbou pistole k zemi. Některé z nich omdlévaly hrůzou. Děti plakaly. Tato scéna se Františkovi z mysli nikdy nevymazala…

U nedaleké brány stála skupina asi pěti německých důstojníků v nažehlených uniformách a naleštěných holínkách. Jedním z nich byl sám Josef Mengele, ten se selekcí účastnil velmi často a vybíral z transportů „Häftlinge“ – práce schopné osoby. V té době František vůbec netušil, s kým má tu čest. Tito důstojníci většinou jen rukou ukazovali, kdo půjde doleva a kdo doprava. Děti přišly na řadu jako první a spolu se ženami, které šly za nimi, byly odeslány doleva. Většina mužů byla poslána doprava. Když přišel na řadu František, kterému bylo v tu dobu čtrnáct let, důstojník před kterého se postavil, na něj zařval:

„Kannst du arbeit?... Umíš pracovat?“

František věděl, že musí odpovědět stejně prudkým tónem. Že nesmí dát najevo strach či zaváhání.

„Ja, wohl!... Ano, dobře!“

Stál v pozoru jako voják s pohledem upřeným do očí důstojníka stojícího naproti němu. Ten po chvíli jen rukou ukázal doprava. V tu chvíli František nemohl vědět, že tímto gestem dostal šanci na další život.

Několik recenzí:

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 4 Podpora projektu Cesta do modrého a dobrý pocit

  Chci podpořit vydání knihy. Stačí mi dobrý pocit, že se projekt uskuteční.
  Částku můžu navýšit podle sebe.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  Přispět 100 Kč
 • 1 Kniha Cesta do modrého s věnováním – osobní předání

  Rád/a bych si knihu přečetl/a, proto mám zájem o zakoupení jednoho výtisku. Knihu si osobně vyzvednu v Teplicích.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 180 Kč
 • 9 Kniha Cesta do modrého s věnováním – zaslání poštou

  Rád/a bych si knihu přečetl/a, proto mám zájem o zakoupení jednoho výtisku. Knihu prosím zaslat poštou.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 250 Kč
 • 3 Dva výtisky Cesty do modrého za jedno poštovné

  Dva výtisky Cesty do modrého s věnováním za jedno poštovné.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 420 Kč
 • 10 z 10 Kniha Cesta do modrého a prohlídka bývalého židovského ghetta Terezín s profesionálním průvodcem

  V odměně je zahrnut jeden výtisk Cesty do modrého včetně poštovného a balného a dále několikahodinová prohlídka bývalého ghetta Theresienstadt s profesionálním průvodcem. Poznáte místa, na které byste se bez průvodce nedostali. Na výběr bude několik termínů dle aktuální nabídky a obsazenosti, které si se zájemci o odměnu upřesníme v případě úspěšného ukončení projektu.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 650 Kč
 • 20 z 20 Kniha Cesta do modrého a beseda s autorkou knihy

  Kniha Cesta do modrého a beseda s autorkou knihy. Beseda se dle aktuální Covidové situace uskuteční pravděpodobně v prostorách sídla Židovské obce v Teplicích. Spojená bude s vyprávěním o Františkovi a místech, kterými prošel během 2.sv.války. Bonusem bude poslech ukázky z audio verze Cesty do modrého namluvené českým hercem Achabem Haidlerem. Součástí bude i malé občerstvení.
  Termín bude upřesněn v případě úspěšného ukončení projektu.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 650 Kč
 • 9 z 10 Kniha Cesta do modrého a prohlídka bývalého žid. ghetta Terezín s profesionálním průvodcem pro dva

  V odměně je zahrnut jeden výtisk Cesty do modrého včetně poštovného a balného a dále několikahodinová prohlídka bývalého ghetta Theresienstadt s profesionálním průvodcem pro dvě osoby. Poznáte místa, na které byste se bez průvodce nedostali. Na výběr bude několik termínů dle aktuální nabídky a obsazenosti, které si se zájemci o odměnu upřesníme v případě úspěšného ukončení projektu.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 1 000 Kč