Edukace rodičů v rozvodové situaci formou on-line vzdělávání

Smyslem projektu je vytvořit bezplatný e-learningový kurz pro rodiče v rozvodové situaci, který by je časově, a prostorově efektivním a současně intimním způsobem seznámil s procesy, právy a povinnostmi, jež je při rozvodu manželství čekají.

 • ukázka motivačních kartiček

 • Logo ESPEDIENTE, z.s.

 • Ukázka motivační kartičky

 • Mgr. Milena Mikulková s knihami a kartičkami

448 €
vybrané z 2 738 €

16%

16% splnené

30 dní do konca

10 ľudí prispelo

Komunita, Vzdelávanie

Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj, Česko

Prispieť
Zobraziť všetky odmeny

Jak to začalo

Každých 30 minut se jednomu dítěti v naší republice v roce 2020 rozpadla rodina. Máma a táta se rozvedli. To je 48 dětí za jeden den. A to se ve statistice neobjevují děti, jejichž rodiče nebyli sezdaní, ale jdou od sebe. Dalších přibližně 50 denně. Devadesát osm dětí každý den. Téměř čtyřicet tisíc dětí ročně. Je to málo, je to hodně? Za každým číslem je příběh. Příběh dítěte, příběh partnerů, kteří přece jenom ten život chtěli žít jinak!

Když už jsme u čísel, statistiky říkají, že od roku 2000 tato životní událost zasáhla okolo čtvrtmilionu dětí, jejichž rodiče se rozvedli. A dalšího čtvrtmilionu dětí ve statistikách vůbec nefiguruje, protože u jejich rodičů nedošlo k rozvodu, ale rozešli se jako nesezdaní.

A tak přemýšlíme a počítáme, kdybychom na pomoc každému dítěti dali 1Kč, nebo 10Kč nebo třeba 100Kč, nebo dokonce 1000Kč… Kolika dětem bychom mohli pomoci? Kolika rodičům bychom přispěli ke zvládnutí jejich životní změny?

 •  „Já si ani nepamatuji, že by se naši někdy měli rádi.“ (Veronika, 13 let, rodiče spolu bojují od jejích dvou let)
 • „Já bych si asi nejvíc přál, aby naši byli zase spolu – ale vím, že to se mi už nesplní.“ (Michal, 11 let, 6 let po rozvodu rodičů)
 • „Prý patřím oběma, ale já mám pocit, že teď už nepatřím nikomu.“ (Markéta, 15 let)
 • „Večer někdy pláču, ale to vidí jenom můj plyšák.“ (Honzík, 8 let)
 • Asi by mi stačilo, kdyby na sebe naši byli slušní a třeba se jenom pozdravili.“ (Jonáš, 10 let)

Tyto a tisíce podobných výroků nás dennodenně utvrzují v tom, že rozvod rodičů či rozchod rodičů děti vnímají, mají své touhy a potřeby a někdy i znají řešení. To je důvod, proč se zabýváme pomocí rodinám v (po)rozvodové situaci či rozchodu. U našich klientů to začalo láskou a končí neláskou. U nás to začalo vnímáním potřeb rozpadajících se rodin a ještě to neskončilo. Hledáme cesty. Děti rozvod (rozchod) rodičů lépe zvládnou, když ho zvládnou rodiče.

Co je náš cíl?

Cílem je vybavit klienty znalostmi, posílit dovednosti a přispět k řešení porozuměním situaci a potřebám. V současné době se ukazuje, že je potřeba podpořit rodiče, aby o vlastních záležitostech a záležitostech dítěte rozhodovali oni – kdo jiný?

K tomuto účelu chceme vytvořit on-line kurz v délce max. 4 hod., obsahující prezentace, odkazy na již existující edukační videa (vlastní i jiných organizací), možnost stažení dokumentů, kvízy a osvědčení o absolvování kurzu. Pozorujeme, že i česká legislativa směřuje k modelu zvyšování kompetencí rodičů, tak jak je to i v jiných zemích. V zahraničí existují modely povinné edukace rodičů v rozvodové situaci. Tímto kurzem můžeme ověřit fungování v českých podmínkách a být připraveni na masivnější nárůst zájemců vlivem legislativních změn.

Detaily

Smyslem projektu je vytvořit bezplatný e-learningový kurz pro rodiče v rozvodové situaci, který by je časově, prostorově efektivním a současně bezpečným a důvěrným způsobem seznámil s procesy, právy a povinnostmi, jež je při rozvodu manželství čekají. Koncept kurzu vychází z 20letých zkušeností metodičky, Mgr. Mileny Mikulkové. Máme jasný, mnohonásobně ověřený soubor informací a způsob práce s rodiči v dané situaci. Ukazuje se, že právě flexibilita a dostupnost skrze moderní technologie přispívá k zapojení rodičů v širším měřítku a v konečném důsledku mívá pozitivní dopad na vyjednávání rodičů.

Co se změní, zlepší oproti původnímu stavu?

1. zvýší se dostupnost odborné přípravy rodičů zvládnout rozvod – klienti mohou kurz absolvovat ve svém volném čase, zdarma, nezávisle na provozní době poradny, geograficky dostupně po celé ČR

2. zajištění soukromí a snížení obav ze ztráty soukromí – řada klientů nechce docházet fyzicky do poradny, nechtějí být spojováni s „institucí“, v menších městech, kde není tak vysoká anonymita, jsou velké obavy z úniku intimních informací

3. zajistíme individuální přístup ke klientovi – kurz si klient může procházet postupně dle svých potřeb, může se k dílčím kapitolám vracet, čas, který v kurzu stráví, si stanovuje on sám

... a ještě něco navíc: Děti rozvod rodičů lépe zvládnou, když ho zvládnou rodiče.

Kdo jsme?

ESPEDIENTE, z.s. se primárně zaměřuje na podporu rodin v krizi (v rozvodové a porozvodové situaci) a na snížení negativních dopadů rozpadu rodiny na děti. Podporujeme rodiče a partnery v jejich společném soužití. Realizujeme také programy, které pomáhají odhalit děti ohrožené školní neúspěšností.

Realizujeme řadu projektů, díky kterým můžeme naše služby nabízet zdarma či za drobný poplatek. Máme tým zkušených odborníků a terapeutů, ročně pracujeme s přibližně 60 až 70 rodinami a celorepublikově realizujeme kampaně na podporu rodičovství a rodiny.

Proč to děláme?

Chceme pomáhat rodičům v krizi, kteří vidí jako východisko své situace v rozvodu. Vzhledem k tomu, že naše činnost je nízkoprahová a zpravidla pro naše klienty zdarma, potřebujeme na vývoj nových metod práce finanční prostředky. Část jich získáváme z velkých grantů, které však zpravidla financují nutný provoz, nikoli jeho rozvoj. Proto jsme oslovili Hithit, který by umožnil vytvořit nový produkt a pomohl tak rodinám v nesnázích po celé ČR.

Komentáre

Vyberte si odmenu za váš príspevok

 • 3 Pro dobrý pocit

  Rádi přispějete, dárek nepotřebujete? Pak je tato odměna přesně pro Vás. Děkujeme!

  A pokud byste měli zájem, v druhém kroku při placení je možné částku libovolně navýšit.

  Doručenia odmeny: Nešpecifikované

  Prispieť 5,87 €
  (150 Kč)
 • 0 Motivační karty Drobné podněty pro domácí štěstí

  Výbor z díla v citátech s ilustracemi z knihy Hlavu vzhůru, rodiče! Motivační karty jsou vhodným doplňkem zmíněné knihy, nebo dokonce samostatným souborem inspirativních výroků pro ty, kteří neradi čtou, nemají čas číst nebo si libují v citátech.

  Cena včetně poštovného a balného v rámci ČR.

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  Prispieť 7,82 €
  (200 Kč)
 • 0 Motivační karty Několik slov o mužích

  Výbor z díla v citátech s ilustracemi z knihy Hlavu vzhůru, chlap(c)i! Motivační karty jsou vhodným doplňkem zmíněné knihy. Drobné doporučení pro ženy: Nekupujte tuto knihu svému muži, aby se zlepšil – ale spíše, kupte si tuto knihu pro sebe, abyste mužům lépe porozuměla, a stává se, že muž se pak mění (když ji necháte na nočním stolku, dokonce vám ji bude tajně číst!) Soubor inspirativních výroků je určen i těm, kteří neradi čtou, nemají čas číst nebo mají rádi citáty.

  Cena včetně poštovného a balného v rámci ČR.

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  Prispieť 7,82 €
  (200 Kč)
 • 0 Motivační karty Laskavá povzbuzení pro ženy

  Výbor z díla v citátech z knihy Hlavu mírně vzhůru, ženy! Motivační karty mohou být každodenním průvodcem na vaší cestě k sebeúctě, přináší laskavé povzbuzení a podporu vašeho ženství, vztahu k sobě i druhým.

  Cena včetně poštovného a balného v rámci ČR.

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  Prispieť 7,82 €
  (200 Kč)
 • 0 Kniha Hlavu mírně vzhůru, ženy!

  Kniha Mgr. Mileny Mikulkové. Být ženou je dar. Být krásnou ženou je poslání. Být spokojenou ženou je umění. Umění, které objevujeme my ženy snad celý život. Protože tím, co je pro nás charakteristické, je naše proměnlivost. Proměnlivost, která je na jednu stranu inspirací, jistým druhem dobrodružství. Na druhou stranu je i bezednou studnicí stále nových výzev.

  A protože i vaše pomoc je osobní, rádi opatříme vaši odměnu podpisem autorky. 

  Poštovné a balné  knihy v rámci ČR v ceně.

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  Prispieť 11,73 €
  (300 Kč)
 • 0 Hlavu vzhůru, chlap©i! Osvobozený muž - stručně, jasně a výstižně.

  Kniha Mgr. Mileny Mikulkové. Tato kniha je dialogem ženy a muže. Autorka se zamýšlí nad mnohými PROČ? a muž nabízí odpovědi a řešení ve smyslu JAK?. K sepsání knihy ji inspirovaly stovky příběhů klientů - mužů, kteří našli odvahu a vydali se na cestu k sobě – s odvahou a nadějí, aby našli i další cestu - k druhým. A inspirovala ji i cesta vlastního manžela – jak dorůst v muže, manžela, otce, když slovo „tati“ chybí.

  A protože i vaše pomoc je osobní, rádi opatříme vaši odměnu podpisem autorky.

  Poštovné a balné  knihy v rámci ČR v ceně.

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  Prispieť 11,73 €
  (300 Kč)
 • 0 Hlavu vzhůru, rodiče! Na výchovu selským rozumem.

  Kniha Mgr. Mileny Mikulkové. Nabízí náhled na zdravé odpoutání od rodičů a zdravé propuštění vlastními rodiči, abyste byli volní pro vytvoření nové svébytné jednotky. Kniha představuje základní témata souběhu důležitých životních rolí v partnerství a rodičovství. Podporuje rodiče v odhodlání být dost dobrými rodiči. Přispívá k porozumění dítěti při výchově, k naplňování jeho potřeb a k řešení situací ve výchově. Text doplněný ilustracemi.

  A pokud budete mít zájem, autorka Vám ráda napíše osobní věnování.

  Poštovné a balné  knihy v rámci ČR v ceně.

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  Prispieť 11,73 €
  (300 Kč)
 • 2 Soubor knihy a motivační karty

  Ke každé z knih je vytvořen soubor citátů – motivačních karet s výroky z knih. Tvoří příjemný komplet, kdy jedno doplňuje druhé.

  Z čeho můžete vybírat:
  A, kniha Hlavu vzhůru, rodiče! a motivační karty Drobné podněty pro domácí štěstí
  B, kniha Hlavu vzhůru, chlap(c)i! a motivační karty Několik slov o mužích
  C, kniha Hlavu mírně vzhůru, ženy! a motivační karty Laskavá povzbuzení pro ženy

  Do poznámky napište, zda máte zájem o set A, B nebo C.

  Cena včetně poštovného a balného v rámci ČR.

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  Prispieť 17,60 €
  (450 Kč)
 • 2 Všechny knihy a motivační kartičky

  Máte rádi ucelené sady?
  Pak pro Vás máme všechny tři knihy a k nim motivační kartičky v jednom balíčku.

  Budou Vám patřit knihy a kartičky:
  • Hlavu vzhůru, rodiče! a motivační karty Drobné podněty pro domácí štěstí
  • Hlavu vzhůru, chlap(c)i! a motivační karty Několik slov o mužích
  • Hlavu mírně vzhůru, ženy! a motivační karty Laskavá povzbuzení pro ženy
  Cena včetně poštovného a balného v rámci ČR.

  Doručenia odmeny: Nešpecifikované

  Prispieť 39,11 €
  (1 000 Kč)
 • 1 Koučink & dobrý pocit

  Koučink patří mezi seberozvojové techniky, může vám pomoci si ujasnit, čeho chcete v životě méně a čeho více a pomůže vám najít to, čeho byste chtěli dosáhnout, pomáhá vám vidět život z různých úhlů pohledu.

  Nabízíme 90 min. koučinku osobně ve Veselí nad Moravou, v Jeseníku nebo on-line. A k tomu dobrý pocit, že jste přispěli na správnou věc. 

  Věnovat se Vám bude Mgr. Monika Struhárová nebo Mgr. Stanislav Kocourek.
   

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  Prispieť 58,66 €
  (1 500 Kč)
 • 3 z 5 Doprovod na konec světa

  Udělejte si výlet do Jeseníku a budeme se Vám věnovat!

  Nabízíme Vám osobní setkání v Jeseníku s naší paní šéfovou, Milenou Mikulkovou. Pozveme Vás na kávičku, popovídáte si a pak si uděláte příjemnou procházku na čerstvém vzduchu. Milena Vás doprovodí až na „konec světa“, kde si můžete nerušeně oddechnout od všedních starostí.
   

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  Prispieť 78,22 €
  (2 000 Kč)
 • 0 1 denní workshop na míru

  Chcete se dozvědět něco nového a zároveň nás podpořit?

  Nabízíme Vám šestihodinový workshop realizovaný buď on-line nebo osobně Veselí nad Moravou až pro deset osob.  

  Téma na míru si domluvíte s Mgr. Martinem Bušinou, supervizorem ČIS, terapeutem, poradcem a lektorem. Může být zaměren například na vztahy, komunikaci, kompetence, apod.

  Pokud byste chtěli workshop realizovat u Vás, individuálně se domluvíme na doplatku za cestovné.

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  Prispieť 469,30 €
  (12 000 Kč)