Kniha Zelená Matka, země svobody s obrazy Marie Brožové

Za dobrotu na žebrotu? Skutečně? Nebo je to jedno z obecně přijímaných dogmat trávicí společnost. Pomozte s vydáním 1. série knihy a audioknihy pojednávající o přechodu některých lidí do nové dimenze, kde mohou žít sen, jak může společnost fungovat.

 • Obraz Marie Brožové použitý v knize, možný dárek.

 • Obraz Marie Brožové použitý v knize, možný dárek.

 • Kniha a dárek Himálaj učitelka života,...

 • Foto Rea- celkem bude 12 f. ze života na Jamajce

 • Foto Rea- celkem bude 12 f. ze života na Jamajce

 • Obraz Marie Brožové použitý v knize, možný dárek.

 • Obraz Marie Brožové použitý v knize, možný dárek.

 • Logo autorky Terezy Namituche

3 978 €
vybrané z 3 973 €

100%

100% splnené

59 ľudí prispelo

Umenie, Literatúra

Česko

Zobraziť všetky odmeny

A tak padlo finální rozhodnutí... po tísíce let byla možnost se skrze čisté milující bytosti nechat povznést na vyšší úroveň vědomí života... Co budou prožívat ti co přešli do nové dimenze a co ti, kteří zůstali ve staré zemi? 

Co je náš cíl?

“Za dobrotu na žebrotu”, “Hodný rovná se hloupýa dalo by se pokračovat. Každý z nás se může v životě rozhodnout, zda když uvidí na zemi ležet peněženku, zvedne ji a pokusí se vrátit majiteli nebo ji ukradne. A tak všichni den co den píšeme do své linie knihy života příběhy. Tereza Namituche by skrze fantasy žánr s cílem do budoucna s vydáním dalších dílů, představila čtenářům a u audioknihy posluchačům, možnosti nových úhlů pohledů. Rádi bychom tak přispěli na váhu k představě a pochopení, proč je zajímavější a úžasnější peněženku vrátit, či se snažit najít majitele. Jak jiná a fantastická cesta čeká na dobrodruha, který se nenechá navábit chytrým hláskem “Ukradnit to. Budou se hodit. Nemá je co ztrácet. Využij příležitost...”

Kdo jsme?

Autorka Tereza Namituche je maminka cestovatelka, normální žena, která byla ve více jak 30 zemích a vždy se zajímala o lidi v místech kam jela a o chod společnosti. Již vydala knihu a profesionálně natočenou audioknihu: Himálaj učitelka života, ve škole jsme neprobírali. Zajímá se o filosofii a její aktivní propojení s reálným životem, tak aby se měl člověk skutečně rád. Aby člověk objevil, že může být přínosem sobě, okolí a opravdu se cítil jako součást komunity. Ne však jako vlk a ovce, ale bytosti, které mají svůj domov, Matku Zemi a její děti - lidi, opravdu rádi a používali dar vyvinuté inteligence k rozvoji, ne k záhubě či obírání jeden druhého.

V knize byly použity obrazy Marie Brožové, známé svým projektem Obhajoba Pastelky. Paní Marie Brožová je fantastická obhájkyně kresby Pastelkou s velkým P. Nádherné obrazy vycházejí s unikátního vnímání reality, které je skutečným darem. Založila Galerii Pastleka u Staroměstského náměstíkam se můžete přijít podívat. 

Proč to děláme?

Protože můžeme a věříme, že akce vyvolává reakci. Chceme udělat reálné kroky, které budou vidět a mít skutečný dopad pro toho, kdo bude knihu číst nebo poslouchat audioknihu. Peníze bychom použili na náklady spojené s vydáním 1. dílu plánované beletrie s názvem Zelená Matka, země svobody a nejen pro nevidomé audio verzi. 

Vice detailů

Nejlepším detailem knihy je co jiného než Úvod:

A tak padlo finální rozhodnutí... Tísíce let byla možnost se skrze čisté milující bytosti nechat povznést na vyšší úroveň vědomí života. Tisíce let nepřetržitého učení, vysvětlování, diskuzí, knih, seminářů, webinářů... Po tisíce let se naplňoval témeř nekonečný pohár trpělivého vedení k jednotě. Co však netušil v úvodu nikdo, i tento pohár se podařilo kvůli zarputilým stoupencům Ignorance, Připoutanosti a Nenávisti naplnit a tím vyhlídky statisíců lidí na možnost povznesení zahodit. Pohár přetekl a Mistři vydali finální rozhodnutí. Pod tíhou nekonečné únavy z nekončícího utrpení, soubojů, nepochopení s urážlivými posměšky při neustálé snaze dokola a dokola vysvětlovat sice jednoduché, ale k žití obtížné principy a plynoucí výhody pro všechny jak a proč je nezbytné, aby na sobě lidé vnitřně pracovali a rozvíjeli se směrem k Pravdě, Lásce, Soucit a Moudrosti. Aby lidé vědomě odmítali sličné vábení Ignorance, Nenávisti, Připoutanosti. Tlak na “hledající” i naleznuvší se stal tak nesnesitelný a všeokupující, že začali vyčerpaně nevědomě zapomínat, jak své uvědomění snít a především s klidem a láskou pro nádheru samotnou žít. 

Zelená Matka však vyslyšela jejich volání. Rozhodla se je přijmou i přes zdání chybějících částí nepovznesených bratrů a sester, na které čekali. Moudrá Matka věděla, že ochrana již uvědomělých nádherných částí, je jistou cestou k uchránění společného tajemství posvátného učení navždy, před zaslepenými posluhovači Ignorance, Nenávisti a Připoutanosti. Nejeden mocichtivý kreatura chycený v jejich službách, se jak komár snažil po staletí najít její žílu a sát. I přes logické vysvětlování komárům podobným, že není možné dopustit, aby malárií a svým zhoubným přístupem k životu čistý svět nakazili, stále se syceni Třemi jedy o to urputně snažili.

A tak už bylo dost věčného přesvědčování a stále hlubšího rozkrývání možností, které čistá cesta nabízí. Už bylo dost psaní osvícených knih, přednášek, učení o seberozvoji. "Děti je konec" šeptala s klidem Zelená Matka. "Vše co bylo třeba jste již udělali. Děkuji vám za Vaši píli, teď zase dopřeji já Vám". Za tisíciletá učení, měla každá jedna bytost možnost se rozhodnout, jako cestou se vydá. Bilióny lekcí života poskytované každé jedné bytosti. Teď nastal čas, aby si každý vybral svou odměnu. Zelená Matka, vytoužená vysněná země svobody, konečně volá a odměna za tisíciletá utrpení přichází. “Matko!” S úlevou a slzami v očích, nad léty prožitými děsy, šepotají její děti, pronášející s povzdechem úlevné: “Díky.” V klidu a míru, že víru ve své srdce měli a odhodlaně jej následovali a snaživě jej rozvíjeli a zvládli dřinu, kterou vše obnášelo. Konečně děti, mladí, staří všemi barvami hrající, v jednotě s láskou, soucitem, pravdou a moudrostí, se přenesli na proudu světla osvícené cesty. Cesta je provázela skrze všepronikající harmonii Vesmírné Matky a Otce do vytoužené náruče, všezahrnujícího zeleného světla, domů

Vládnoucí Silná trojka Ignorance, Nenávisti a Připoutanosti vše sledovala a chvástavě se po ramenou plácala, blahopřála si. Děsivým smíchem vlastní důležitosti se zajíkala. Každý jeden odchod hnusících se jim bytostí, jež takovou dobu z jejích dortíku ukrajovali, halasně oslavovali a mocně se radovali. Pijácké písně zněly, když se svými přívrženci posměšně jásali a láhví za láhví si na vítězství připíjeli. “Zbabělci! Prcháte, co? Už to nemůžete vydržet? Slaboši!” Znělo davem padlých bytostí. S pohrdavými pohledy a pošměšnými gesty k odcházejícím bytostem, které v proudu mizely. Dny a noci se slavilo velkolepé Vítězství. Monstrózní plány na přebudování planety se nebojácně nesly z jejich úst o pokroku a novém věku. Sliby o velkoleposti se předháněly se sliby o dokonalosti.

Avšak, když odešel značný počet nádherných bytostí, i vychytralá Trojka se zmrzlým srdcem, začala cítít prapodivnou proměnu, která se kolem nich a ve družině odehrávala. Najednou chyběl příjemný pocit z piva, silných řečí a rvaček. Vše bylo stále mrtvolněji prázdnější. Jakoby ve všem chyběla radost, euforie, extáze, síla. Divný chlad a temnota se šířila. Nicota a strach je stále tísnivěji, dokonce i ve dne, obklopovala a zahalovala do morku kostí. Stále více a silněji vnímali nové vjemy a odmítali uvěřit pravdě. Jen s nevyřčenou otázkou v očích a stoupajícím strachem se na sebe dívali. Proud čistých bytostí stále plynul a tíživý pocit strachu zmaru s beznadějí v Trojce a jejich stoupencích rostl. Vytrácela se pohoda, klid, mír, štěstí, co je tak bavilo pojídat a nárokovat jako svůj osobní majetek. Začala v nich stoupat panika, když bylo stále jasnější pochopení. Mráz jim přejíždět po těle, žaludek se svíral strachem a bezmocnost nad promarněnými možnostmi je paralyzoval. Jen dokázali hledět k postavě, která jako poslední stála u mostu pro ně do neznáma, jim uzavřených dveří. Stála tam. Tolik jimi opovrhovaná a nenáviděná Matka lvice. Najednou ji ale viděli i jinak, jako nádhernou láskou a soucitem zářící ženu a pak udělala krok a.... Zmizela. Chlad a temnota zesílila. jakoby je celé zahalila tíživým pocitem vězení. Rozhlédli se kolem sebe. Děs a hrůza jimi vnitřně cloumala při pochopení. Okamžitě plnýma očima viděli ohromný rozdíl ve vnímání okolní reality. Místo věrných posluhovačů zde byli kreaturní závistivci, lakomci, zrádci. Jejich vychytralé k dokonalosti dovedené krysí oči na ně zírali s dychtivým: “Co ještě uzurpneme? Co ještě máte a dáte? Máme hlad. My něco chceme a tak nám to dejte”. Viděli oči nenávistných posluhovačů a prázdné očí temných schránek mrtvých hladových démonů, jež ztratili lesklý punc získaný ždímáním nádherných čistých bytostí, které teď odešli s veškerou svojí energi. Srdce se jim sevřelo děsuplným zjištěním, v nekonečnou omračující závrať. Vraťte se!!!!!! Rozběhli se marně křičící do prostoru již temného opuštěného světa...

Jen slova: “Nikdy se nevzdávejte.” Jim jakoby od Vesmírné Matky a Otce přicházela.      

Poděkování dárcům

Všichni, kdo nám pomůžou a budou si přát uveřejnění jména, budou zveřejněni s poděkováním u stálého popisu knihy na stránkách autorky Terezy Namituche, www.namituche.com. Prosíme vždy uvést u příspěvku, zda si přejete uveřejnění a pod jakým jménem (přezdívky musí splňovat etické základy).

Komentáre

Vyberte si odmenu za váš príspevok

 • 4 Jen tak pro pocit štěstí

  Pomozte nám ukázat, že stojí za to žít vědomý slušný život!
  • Libovolný příspěvek od 85 Kč výše
  • Uděláte nám obrovskou radost!
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy

  Doručenia odmeny: Nešpecifikované

  3,13 €
  (85 Kč)
 • 2 Pozdrav fotografa Rea z Karibiku, Jamajky

  Pohlednice odeslaná rovnou do Vaší schránky. Nádherné fotografie momentů Karibského ostrovního života na Jamajce zachycené okem místního fotografa, který se rozhodl tímto podpořit realizaci Zelené Matky, země svobody. Možnosti volby pohlednic ve fotogalerii.
  • Možnost vybrat jednu z nádherných pohlednic od profesionálního fotografa Rea z Jamajky   (viz. galerie) 
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy
  • Poštovné v ceně

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  3,97 €
  (108 Kč)
 • 16 z 21 Kniha Himálaj učitelka života, ve škole jsme neprobíhali

  Projďěte se Himálají při učení v buddhistické škole či klášteře, nepálskou džunglí a řadou dobrodružství... Zažijte učení Jeho Svatosti dalajlámy XIV. Kniha Himálaj učitelka života, ve škole jsme neprobírali s podpisem autorky Terezy Namituche.
  • 1x kniha (namituche. com)
  • Podpis včetně věnování 
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy
  • Poštovné v ceně 

  Doručenia odmeny: Nešpecifikované

  11,81 €
  (321 Kč)
 • 5 z 5 English version Himalaya the teacher od life, what se haven’t learnt at school

  Come with me through the Himalaya and experience teaching at Buddhist school and monastery, walking at Nepalese jungle and meeting a rhino. Be part of the teaching of His Holliness Dalai Lama XIV. The book Himalaya the teacher od life, what we haven’t learnt at school assigned by authoress  Tereza Namituche
  • 1x book (Namituche.com)
  • Assigned by author
  • Thank you message with the name od donor at the page of the authoress
  • Price for post included 

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  11,81 €
  (321 Kč)
 • Vypredané!! Sada podepsaných autorských pohlednic Marie Brožové

  Sada 5 pohlednic s autorským podpisem pani Marie Brožové s Vaším vlastním individuálním výběrem na stránkách www.galeriepastelka.cz
  • Možnost výberu (viz. galeriepastelka.cz).
  • 5x pohlednice
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy
  • Poštovné v ceně

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  11,81 €
  (321 Kč)
 • 5 Kniha Zelená Matka, země svobody (s vyzvednutím v Praze)

  Kniha Zelená Matka, země svobody k vyzvednutí v našem určeném výdejním místě v Praze. 
  • Kniha (vyzvednutí v Praze)
  • Ušetříte na poštovném
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy

  Doručenia odmeny: Do roka

  14,71 €
  (400 Kč)
 • 0 Kniha Zelená Matka, země svobody (s vyzvednutím v Hradci Králové)

  Kniha Zelená Matka, země svobody k vyzvednutí v našem určeném  výdejním místě v Hradci Králové. ​
  • Kniha (vyzvednutí v HK)
  • Ušetříte na poštovném
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy

  Doručenia odmeny: Do roka

  14,71 €
  (400 Kč)
 • 5 Kniha Zelená Matka, země svobody

  Kniha Zelená Matka, země svobody.
  • Kniha
  • Balné i poštovné v ceně
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy

  Doručenia odmeny: Do roka

  15,45 €
  (420 Kč)
 • 11 z 18 Kniha Zelená Matka, země svobody s věnováním a podpisem

  Autorsky podepsaná kniha s osobním věnováním od  Terezy Namituche.
  • Autorsky podpis a osobní věnování
  • Balné i poštovné v ceně
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy

  Doručenia odmeny: Do roka

  17,88 €
  (486 Kč)
 • Vypredané!! Podepsaný autorský tisk A4 od Marie Brožové

  Nádherný tisk A4 s autorským podpisem paní Marie Brožové s možností individuálního výběru vlastní tématiky na stránkách www.galeriepastelka.cz
  • Možnost naprosto individuálního výběru! (viz. galeriepastelka.cz)
  • Poštovné v ceně
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  19,16 €
  (521 Kč)
 • Vypredané!! Podepsaný autorský tisk A3 od Marie Brožové

  Nádherný tisk A3 s autorským podpisem paní Marie Brožové s možností individuálního výběru vlastní tématiky na stránkách www.galeriepastelka.cz
  • Možnost naprosto individuálního výběru! (viz. galeriepastelka.cz)
  • Poděkování na stránkách (pokud nechcete zůstat anonymní)
  • Poštovné v ceně

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  25,23 €
  (686 Kč)
 • 8 5 kousků knihy Zelená Matka, země svobody

  Paklík 5 knih Zelená Matka, země svobody.
  • 5x kniha
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy
  • Balné i poštovné v ceně

  Doručenia odmeny: Do roka

  84,61 €
  (2 300 Kč)
 • 7 10 kousků knihy Zelená Matka, země svobody

  Paklík 10 knih Zelená Matka, země svobody.
  • 10x kniha
  • Balné i poštovné v ceně
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy

  Doručenia odmeny: Do roka

  165,53 €
  (4 500 Kč)
 • Vypredané!! Osobní filosofické setkání s autorkou

  Osobní filosofické setkání u čaje s autorkou Terezou Namituche v Praze či na Moravě (Kolem Olomouce dle předešlé dohody. Osobní předání knihy s podpisem a věnováním. Setkání ve dvou s diskuzí o rozmanitých nuancích života. O autorce zde
  • Filosofická diskuze
  • Osobní setkání 
  • Kniha s podpisem a osobním věnováním
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy

  Doručenia odmeny: Do roka

  183,92 €
  (5 000 Kč)
 • 8 z 10 Výhodný balíček: 18 knih + 3 zdarma navíc (omezená série)

  18 knih Zelená Matka, země svobody i s originálními záložkami jako dárek pro Vaše zaměstnance, klienty či odměna za vysvědčení pro Vaše ratolesti. K paklíku navíc přidáme ještě 3 kousky navíc zdarma, jako poděkování za Vaši podporu. Odměna je omezena na 10 kusů! 
  • 18x kniha + 3 knihy zdarma navíc!!
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy
  • Balné i poštovné v ceně

  Doručenia odmeny: Do roka

  278,83 €
  (7 580 Kč)
 • 10 z 10 Výhodný balíček: 30 knih + 5 zdarma navíc (omezená série)

  30 knih Zelená Matka, země svobody jako dárek pro Vaše zaměstnance, klienty či odměna za vysvědčení pro Vaše ratolesti. K paklíku navíc přidáme ještě 5 kousků navíc zdarma, jako poděkování za Vaši podporu.
  • Odměna je omezena na 10 kusů! 
  • 30x kniha + 5 knih zdarma navíc! 
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy
  • Balné i poštovné v ceně

  Doručenia odmeny: Do roka

  462,76 €
  (12 580 Kč)
 • 5 z 5 Partner knihy

  Budete jedním z pěti partnerů knihy Zelená Matka, země svobody. Uvedeme Vaše jméno/logo na webu jako partnera, budeme Vás uvádět jako partnera po celou dobu propagace knihy (příspěvky podporující prodej knihy na sociálních sítích, webu, a všech propagačních materiálech) po celou dobu kampaně. 
  • Partner knihy
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy
  • Propagace Vás/Vaši firmy v rámci marketingové kampaně

  Doručenia odmeny: Dlhšie než rok

  919,62 €
  (25 000 Kč)
 • 1 z 1 Hlavní partner knihy

  Budete  hlavním partnerem knihy Zelená Matka, země svobody. Uvedeme Vaše jméno/logo na webu jako  hlavního partnera, budeme Vás uvádět jako  hlavního partnera po celou dobu propagace knihy (příspěvky podporující prodej knihy na sociálních sítích, webu a všech propagačních materiálech). 
  • Hlavní partner knihy
  • Poděkování na stránkách autorky u stálého popisu knihy
  • Propagace Vás/Vaši firmy v rámci marketingové kampaně

  Doručenia odmeny: Dlhšie než rok

  2 501,38 €
  (68 000 Kč)