Majerovská kúria-publikácia, ktorá obohatí vašu knižnicu

Kniha o histórii a rekonštrukcii pamiatkového objektu. Vyzbierané prostriedky použijem na tlač knihy. Cieľom publikácie je podpora turizmu a cestovného ruchu v regióne horný Zemplín. Poďme do toho spoločne. Vyberte si svoju odmenu, dajte knihe šancu.

 • Toto zariadenie si zaslúži knižnú propagáciu.

 • Moje knihy

 • V teréne na hrade Čičva

 • Interiér Majerovského kaštieľa s.r.o.

 • Moje aktivity v Hornozemplínskej knižnici

 • Ukážka z knihy I.

 • Ukážka z knihy II.

 • Umiestňovanie repliky komína.

1 004 €
vybrané z 1 000 €

100%

100% splnené

25 ľudí prispelo

Literatúra, Vzdelávanie

Slovensko

Všetko alebo nič. Projekt skončil 22.6.2022 v 15:21.

Zobraziť všetky odmeny

Milí účastníci môjho projektu,

je miesto, kde rád trávim letné dni. V areáli majerovského kaštieľa, ktorý bol prerobený na originálne ubytovacie zariadeníe. Prekrásny historický interiér, dobré jedlo, príjemný personál. V areáli je plavecký bazén, veľká vyhrievaná vírivka a bufet.

Som regionálny autor a ponúkam svoje knihy o histórii vranovských ulíc aj na takýchto miestach. Majiteľ zariadenia, môj známy, mi položil otázku: "Ako ti môžem pomôcť?" Ponúkol som mu na predaj moje knihy a on si u mňa objednal a zaplatil honorár za reprezentatívnu publikáciu o jeho zariadení, s tým, že kúpou  časti nákladu podporí jej vydanie. Rád som túto výzvu prijal, aj keď sa prioritne zaoberám históriou osídlenia Vranova a toto je trochu mimo centra mesta a centra môjho záujmu.

Milujem svoje rodné mesto, preto cieľom publikácie má byť propagácia zariadenia a nášho regiónu. Samozrejme, že som v obsahu knihy nemohol vynechať históriu objektu a rodiny, ktorá ho vlastnila. Bola to príjemná práca v peknom prostredí kaštieľa. Musel som síce naháňať majiteľa, aby mi poskytol čo najviac informácií o priebehu rekonštrukcie. On je v lete totiž veľmi zaneprázdnený a často som musel na neho aj tri hodiny čakať, aby sa mi 5 minút venoval. Nevadilo mi to. Bolo to príjemné čakanie v bazéne, vo vírivke, alebo pri fotení objektu. Myslím, že si konečnú verziu ani neprečítal. Nemal na to čas a verí mi, že do čoho sa pustím, urobím na 100 percent. Pozná úspešnosť mojich kníh. Toto je moja šiesta kniha a potrebujem zaplatiť jej tlač, aby sa dostala na verejnosť v potrebnom náklade. Moja v poradí štvrtá publikácia  Domaša, rekreačná oblasť Dobrá, bola tiež takouto rerezentatívnou publikáciou a mala veľký úspech. Žiaľ, vtedy mi finančné prostriedky pokryli len nízky náklad. Aj keď je o knihu naďalej enormný záujem aj zo strany objednávateľa, kniha je beznádejne vypredaná. Nízky príspevok súvisel s pandémiou a dočasným zatvorením hotela, pre ktorý som knihu robil. Verím, že sa takáto situácia nezopakuje a že sa mi to podarí vyzbierať dosť finančných prostriedkov aj prostredníctvom nášho spoločného  projektu.

O mne:

Primárne sa zaoberám genealógiou, demografiou a regionálnou históriou. Vo Vranove nad Topľou mapujem dom po dome, rodinu po rodine, jednu ulicu za druhou od najstaršie dostupných materiálov po koniec druhej svetovej vojny. Čitatelia nachádzajú svojich predkov na historických fotografiách, priezviská v častiach rodokmeňov. Toto nie je odborná literatúra, je to príbeh nášho mesta s overenými informáciami. Úspech mojich kníh spočíva v ich výnimočnosti. Robím prácu, ktorú na Slovensku nerobí nikto. Výnimočnosť je aj v tom, že ja nie som historik, a predsa podľa mojich kníh môžu študenti písať diplomové práce, alebo zostavovať rodokmene vranovských rodín. Podľa vyjadrenia čitateľov, z mojich kníh cítiť s akou vášňou píšem. Robím totiž túto prácou s láskou už 20 rokov.

O knihe:

Kniha je určená pre knižnice, pre široký okruh čitateľov, milovníkov histórie a turizmu, obyvateľov regiónu, obce Majerovce a v neposlednom rade návštevníkom Majerovského kaštieľa s.r.o..

Kniha má 54 strán, je plnofarebná na kriedovom papieri. Väzba bude šitá, tvrdá. V prvej časti  sa zaoberám problematikou rekonštrukcie pamiatkových objektov. Texty dokladám vlastnými fotografiami. V druhej časti uvádzam rozsiahly rodokmeň rodu Vladárovcov, majiteľov majerovskej kúrie. Obsahovo najrozsiahlejšia je časť, ktorá dokumentuje priebeh samotnej rekonštrukcie. V závere knihy uvádzam kontakty na zariadenie a abstrakt v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.

Vyzývam preto Vás, ktorí tieto riadky čítate, vyberte si svoju odmenu. Samozrejme, podľa záujmu a možnosti. Dajte knihe šancu dostať sa k čitateľom. Vyzbierané  finančné prostriedky využijem výlučne na tlač knihy.

Ukážme iným, že knihy môžu vychádzať aj pomocou crowdfundingu.

Aktuality

19.5.2022 Stav knihy

Rukopis knihy je momentálne v tlačiarni. Tlačiareň mi zaslala kalkuláciu na tlač. Prostredníctvom tohto projektu zbieram prostriedky, ktoré mi pomôžu zaplatiť jej tlač

Viacej

14.5.2022 Financovanie knihy

Rukopis knihy v rozsahu 55 strán je v tlačiarni. Zbieram prostriedky na jej vytlačenie.

Viacej

Komentáre

Vyberte si odmenu za váš príspevok

 • zostáva 19 z 20
  Dobrý pocit

  Príspevkom 5,-eur a viac podporíte regionálneho autora. Máte dobrý pocit, že sa budete spoločne podieľať na propagácii nášho regiónu.

  Doručenia odmeny: do týždňa po ukončení projektu na Hithitu

  5 €
 • predané 8
  Kniha s venovaním a podpisom

  Zaslanim finančného príspevku si vopred zakúpite knihu.
  V prípade úspešného projektu Vás budem kontaktovať a  knihu si môžete osobne vyzdvihnúť u mňa vo Vranove nad Topľou, Hviezdoslavova 2481/29. 
  Prípadné poštovné hradím.

  Doručenia odmeny: na adresu, do týždňa po ukončení projektu na Hithitu

  8 €
 • predané 3
  Kniha s venovaním a podpisom

  Zaslaním príspevku máte predplatenú knihu s venovaním a poďakovaním autora. 
  V prípade úspešného projektu Vás budem kontaktovať a  knihu si môžete osobne vyzdvihnúť u mňa vo Vranove nad Topľou, Hviezdoslavova 2481/29. 
  Prípadné poštovné hradím.

  Doručenia odmeny: na adresu, do týždňa po ukončení projektu na Hithitu

  15 €
 • zostáva 3 z 5
  Kniha s venovaním a podpisom

  Okrem novej knihy sú v ponuke tieto tituly z pera autora-História vranovských ulíc: Hlavná ulica a Štefánikova ulica, História vranovských ulíc: Rázusova ulica a Hrunok, História vranovských ulíc: Dobrianskeho ulica a Najstaršie vranovskej rody, Pôvodný stredoveký kostol vo Vranove.
  V prípade úspešného projektu Vás budem kontaktovat a  knihy si môžete osobne vyzdvihnúť u mňa vo Vranove nad Topľou, Hviezdoslavova 2481/29. 
  Prípadné poštovné hradím.

  Doručenia odmeny: na adresu, do týždňa po ukončení projektu na Hithitu

  20 €
 • predané 0
  Kniha s venovaním a obed v reštaurácii majerovskeho kaštieľa

  Zaslaním príspevku mate predplatenú knihu a spoločný obed v exkluzívnom prostredí majerovskeho kaštieľa.

  Doručenia odmeny: do štvrť roka po ukončení projektu na Hithitu

  30 €
 • predané 11
  Predplatenie knihy a elektronická podoba z doteraz vydaných kníh podľa vyberu

  Zaslaním finančného príspevku predplatiteľ získa novú knihu v printovej podobe a doteraz vydané knihy v elektronickej verzii spolu v počte 5. V prípade úspešného projektu Vás budem kontaktovať a  knihu si môžete osobne vyzdvihnúť u mňa vo Vranove nad Topľou, Hviezdoslavova 2481/29. 
  Prípadné poštovné hradím.

  Doručenia odmeny: na adresu, do týždňa po ukončení projektu na Hithitu

  50 €