Žádná tabu před tabulí

Podpořme školy ve výuce sexuální nauky! Vyvíjíme podrobné metodiky s konkrétními návrhy zábavných cvičení pro výuku 4 témat souvisejících se sexuální výchovou. Metodiky poskytneme všem vyučujícím v Česku zdarma.

Author: Konsent

 • johanna

 • barush

 • plátěnka, batoh

 • plátěnka

 • batoh

 • Litografie Markéty Garai

 • Litografie Markéty Garai - v procesu tvorby

EUR 15,694
pledged of EUR 11,405

137%

137% completed

739 contributors pledged

Community, Education

Show all rewards

Žádná tabu před tabulí - podpořme vyučující ve výuce sexuální nauky! 

Vyvíjíme podrobné metodiky s konkrétními návrhy zábavných cvičení pro výuku 4 témat souvisejících se sexuální naukou. Metodiky poskytneme všem vyučujícím v Česku zdarma.

Jak to začalo

Jsme Konsent a od roku 2016 boříme mýty kolem sexu a sexuálního násilí. Máme za sebou kolem stovky workshopů na základních a středních školách. V jednu chvíli nám došlo, že nikdy nebude v našich možnostech obejít všechny školy v Česku a umožnit všem studujícím, aby se od nás dozvěděli potřebné informace. A proto jsme se rozhodli podpořit pedagogy v tom, aby mohli sexuální výchovu učit sami. Víme totiž, že většina pedagogů si uvědomuje, že je sexuální nauka důležitou součástí vzdělávání. Najít k ní dobré podklady ale není jednoduché, a proto jim chceme práci usnadnit.

K čemu peníze použijeme

Podle řady výzkumů nemají pedagogové a pedagožky dostatečné podklady pro výuku sociální sexuální výchovy. My to chceme změnit. Kvalitní výuka sexuální výchovy totiž funguje jako prevence sexuálního násilí a kybernásilí. Proto vyvíjíme podrobný návod včetně hotových lekcí pro její výuku. Uspořádali jsme jeden workshop pro pedagogy a v plánu máme ještě druhý o tom, jak vyučovat sociální aspekty sexuálního života, jak komunikovat o sexu a jak předcházet škodlivým genderovým stereotypům. Od proškolených vyučujících, kteří námi navržené lekce zkouší ve vlastních hodinách, získáváme zpětnou vazbu. Na základě získaných poznatků vydáme metodickou brožuru s konkrétními plány hodin sexuální výchovy, která bude dostupná široké pedagogické veřejnosti. Všichni učitelé v Česku tak získají zdarma podrobný návod na to, jak do své výuky zahrnout kvalitní sexuální výchovu.

Vyvíjíme konkrétní plány hodin sociální sexuální nauky pro 8. a 9. třídy základních škol a první ročníky středních škol. Lekce pokrývají témata souhlasu a komunikace v sexu, mýty kolem pohlavních orgánů a prvního sexu, vyvrací stereotypy spojené se sexem a věnují se tématům jako jsou orgasmus, masturbace, porno a další tabuizované oblasti. Všechny lekce budeme testovat přímo ve školách, abychom sesbírali zpětnou vazbu a lekce dovedli do nejlepší možné podoby. Poté je rozšíříme mezi pedagogy v celé České republice. Lekce budou volně a zdarma dostupné všem, kteří o ně budou mít zájem.

Jak konkrétně peníze použijeme?

META I. 300 000 kč 
za tyto peníze budeme moci dokončit a otestovat 4 lekce sexuální výchovy, které se věnují

 1. souhlasu a komunikaci v intimních vztazích (Učíme se o souhlasu u sexu)

 2. pornu  (Učíme se o vlivu pornografie na vztahy a vlastní sebepojetí)

 3. zasílání intimního obsahu (Učíme se o důsledcích a prevenci sdílení intimního obsahu)

 4.  mýtům a tabu o pohlavních orgánech (Učíme se o diverzitě lidských těl)
   

META II: 400 000 kč 
za tyto peníze budeme moci přidat 2 další lekce a předat tak vyučujícím dohromady 6 lekcí sociální sexuální výchovy. Dvě navazující lekce se budou věnovat:

       5. Sexuálnímu obtěžování  (Učíme se o formách sexuálního obtěžování)

       6. Respektu (Učíme se o tom, co je to respekt a proč je důležitý)

META III. 500 000 kč 
za tyto peníze budeme moci přidat 2 další lekce a budeme tak d mít k dispozici 8 lekcí sexuální výchovy, které předáme vyučujícím. Sedmá a osmá lekce se budou věnovat 

     7. mýtům a stereotypy o sexu (Učíme se o stereotypech, které panují a mužích, ženách a sexualitě)

     8. lásce, vztahům a jejich navazování (Učíme se o tom, jak vyjádřit náklonnost a jak přijmout odmítnutí)

Témat, která se dají zpracovat je mnohem více, například sexualita, identita, orgasmus a potěšení v sexu, první sex. Poté, co zpracujeme témata týkající se sociální sexuální výchovy, můžeme kvalitně pokrýt i obecná témata jako jsou ochrana a antikoncepce, interrupce, biologie sexu.

Proč je to vůbec potřeba?

Mnoho dětí se stydí svých rodičů zeptat na věci, které je kolem sexu zajímají. Stejně tak mnoho rodičů zase neví, jak by dětem potřebné informace měli předat. Proto je potřeba vytvářet bezpečné prostředí, kde se dospívající dozví vše, co je zajímá, i co je nezbytné pro zodpovědné navazování respektujích a zdravých vztahů. Sexualita a sex je všude kolem nás. V reklamách, populární kultuře i v literatuře. Neutečou před ní rodiče, natož děti. Na internetu je mnoho informací, ale často se v nich neumí zorientovat ani dospělí. Dospívající pak jako hlavní zdroj informací často volí porno nebo kamarády. To vede k předávání stereotypů a polopravd, které mohou končit nepříjemnými zážitky se sexem. 

Sex a sexualita jsou důležitou součástí života většiny lidí. Pokud si ale ke svému tělu, sexu a vztahům nevytvoříme v dospívání zdravý vztah, může nás to poznamenat na celý život. Mít dostatek informací ve všech oblastech souvisejících se sexem a sexualitou nám pomáhá lépe nastavovat a bránit vlastní hranice, což je důležitý aspekt prevence sexuálního násilí. 

Podle průzkumu České středoškolské unie se 47 % studujících nedozví relevantní informace o sexu a sexualitě ve škole. Druhá polovina pak ve škole zjistí biologické aspekty sexuálního života v hodinách biologie nebo z přednášek externích pracovníků - a překvapivě z hodin výtvarné výchovy. Nejvíc si toho však děti a mládež ze školy odnesou o sexu z toho, co si sdílí mezi sebou.
Ve škole se - když už vůbec - nejčastěji učí o AIDS a dalších pohlavně přenosných chorobách, antikoncepci a prevenci kybernásilí. Tématům jako je souhlas při sexu, masturbace či orgasmus je věnováno minimum prostoru nebo se jim vyučující v hodinách nevěnují vůbec.  80 % dotázaných studujících přitom považuje sexuální výchovu za důležitou a chtělo by se jí ve škole věnovat víc.

Myslíme si to samé a rádi bychom vyučující ve výuce tohoto nelehkého předmětu podpořili. Jsme si vědomi toho, že bez dostatku materiálů a podpory školy je realizace kvalitních hodin sexuální výchovy takřka nemožná. Z toho důvodu jsme se rozhodli vyvinout podrobný návod obsahující konkrétní hodiny sexuální výchovy a poskytnout jej volně všem pedagogům a pedagožkám, kteří o něj budou mít zájem. 

(Dotazníkového šetření České středoškolské unie se zúčastnilo dohromady 2283 respondentů.)

Kdo jsme?

konsent

Konsent se od roku 2016 věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování. Do veřejného prostoru vstupujeme s osvětovými kampaněmi a zábavnou formou boříme mýty, jež jsou s  spojené s tématem sexu.V rámci primární prevence jsme ve spolupráci s týmem odborníků vyvinuli workshopy Když to chce pro základní a střední školy, které se věnují  sexuální výchově. Ta  se v českém školství často opomíjí. Od loňského roku pracujeme také na mezinárodním peer to peer projektu Power, podpořeném Evropskou komisí, který upozorňuje na genderově specifické kybernásilí. Rodičům pomáháme připravit se na rozhovory s dětmi o sexu v rámci workshopů připravených jim na míru. Vstoupili jsme také na pole nočního života a s kampaní Respekt je sexy jsme proškolovali zaměstnance barů a klubů, v rámci projektu Respekt až na půdu se věnujeme prevenci sexuálního obtěžování na akademické půdě a nově pomáháme také kultivovat pracovní prostředí ve firmách s projektem Respekt je profi. Pro oběti sexuálního násilí provozujeme svépomocnou skupinu. 

S láskou Konsent <3

www.konsent.cz 

Za dary do kampaně děkujeme Blinkee.cityBarush MaushHeroineKamil FilaPavel KarousLucie IngrováPrimeros, PasekaWo-menHonza Vojtkočasopis FUD, všem členům teamu Konsent <3
Za propůjčení prostor děkujeme Alta a Invalidovna

News

Dec 28, 2020 A je to! Děkujeme

Drazí přátelé Konsentu, hithitová kampaň projektu Žádná tabu před tabulí je u konce a vybráno bylo neskutečných 412 832 Kč! Děkujeme všem, kteří*ré nás podpořili*y jakoukoli částkou. Díky vám budou mít čeští pedagogové a pedagožky v rukou metodiku, která jim pomůže vzdělávat budoucí generace o sex…

More

Dec 24, 2020 Krásné svátky přeje Konsent

Drazí přátelé, děkujeme moc za vaši podporu! Přejeme všem krásné svátky! Pokud můžete být se svýma rodinama, užijte si to jak jen to jde! A pokud nemůžete, nebo doma není bezpečný místo, zase tak důležitý ty svátky nejsou. Hlavně ať máte duševní pohodu, ta je nad všechny dárky   Pro nás je velkým…

More

Comments

Choose reward for your contribution

 • 315 Vyučující mají podklady pro výuku sexuální nauky

  Pošlu peníze na tvorbu metodik a odměnou mi bude, že se dospívající ve školách dozví vše potřebné!

  Krom dobrého pocitu vám v mailu do roka přistanou hotové metodiky, abyste věděli, co jsme za vaše peníze připravili.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  pošlu libovolnou částku od 200 kč (při platbě lze částka navýšit dle potřeby)

  Reward delivery: In a year

  EUR 7.60
  (CZK 200)
 • Sold out!! ​Tohle je pořádný řízek! Kytky!

  Řízek květiny od Konsent teamu
  V Konsentu milujeme květiny. A proto jsme se rozhodli podporovatelům sexuální nauky každý oddělit řízek ze své nejmilejší rostliny.

  Na koho vyjde zelenec, na koho oxalis a na koho avokádo určit neumíme. Ale víme, že když se o ně budete hezky starat, budou vám vaši pomoc každý den připomínat.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu, poště je nesvěříme

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 11.40
  (CZK 300)
 • 7 from 30 Tohle je pořádný řízek! Kytky! (2)

  Řízek květiny od Konsent teamu

  V Konsentu milujeme květiny. A proto jsme se rozhodli podporovatelům sexuální nauky každý oddělit řízek ze své nejmilejší rostliny.

  Na koho vyjde zelenec, na koho oxalis a na koho avokádo určit neumíme. Ale víme, že když se o ně budete hezky starat, budou vám vaši pomoc každý den připomínat.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu, poště je nesvěříme

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 11.40
  (CZK 300)
 • Sold out!! ​Plátěnka Respekt je sexy (3)

  Naše stylová plátěnka s ovocem a logem Respekt je sexy. Protože Respekt je sexy!

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  Reward delivery: In a month

  EUR 13.31
  (CZK 350)
 • Sold out!! ​Plátěnka Respekt je sexy (2)

  Naše   stylová plátěnka s ovocem a logem Respekt je sexy. Protože Respekt je sexy!

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  Reward delivery: In a month

  EUR 13.31
  (CZK 350)
 • Sold out!! ​Plátěnka Respekt je sexy

  Naše  stylová plátěnka s ovocem a logem Respekt je sexy. Protože Respekt je sexy!

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  Reward delivery: In a month

  EUR 13.31
  (CZK 350)
 • Sold out!! Holky! tady máte hadr!

  Plakát ze série Holky! Tady máte hadr

  Náš oblíbený časopis FUD Fakulty umění a designu UJEP a jeho krásné ilustrace.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)   

  Reward delivery: In a month

  EUR 13.31
  (CZK 350)
 • 2 from 30 Plátěnka Respekt je sexy (4)

  Naše  stylová plátěnka s ovocem a logem Respekt je sexy. Protože Respekt je sexy!

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  Reward delivery: In a month

  EUR 13.31
  (CZK 350)
 • Sold out!! Paseka - Respekt, Chavez Perez Intil

  Kniha
  Respekt - Všechno, co kluci potřebují vědět o sexu a lásce od Chavez Perez Intil
  naše oblíbená kniha z našeho oblíbeného vydavatelství Paseka

  Respekt je ojedinělá příručka o sexu pro chlapce, která se čtenářem mluví naprosto otevřeně a nenuceně. Dojde i na otázky o intimní hygieně, velikosti penisu nebo tělních tekutinách. Zároveň ukazuje, jak se chovat k ostatním, aby se s námi cítili příjemně a v bezpečí. 

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)
   

  Reward delivery: In a month

  EUR 15.21
  (CZK 400)
 • Sold out!! Utuž svaly s Kamilem Filou!

  Dvouhodinová návštěva posilovny s naším oblíbeným Kamilem Filou.

  Kamil je vskutku renesanční člověk - je nejen filmovým kritikem a gendermanem, ale ještě k tomu odborníkem na silový trénink.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Cena nezahrnuje vstupné do posilovny.
  Termín dle dohody. V Praze.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 15.21
  (CZK 400)
 • Sold out!! Paseka - Ovoce poznání, Liv Strömquistová

  Kniha
  Ovoce poznání od Liv Strömquistové 
  naše oblíbená kniha z našeho oblíbeného vydavatelství Paseka

  Žádná jiná část lidského těla nevzbuzuje po staletí tolik vášní jako to, čemu se říká „ženský pohlavní orgán“. Co to vlastně je? A proč máme právě k němu tak extrémně problematický vztah? 

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  Reward delivery: In a month

  EUR 15.21
  (CZK 400)
 • Sold out!! Wo-men - Ženy 60+, Pavla Frýdlová, Libuše Jarcovjáková

  Kniha
  Ženy 60+ Už nic nemusím, ale můžu hodně od Pavly Frýdlové a fotografky Libuše Jarcovjákové
  naše oblíbená kniha z našeho oblíbeného vydavatelství Wo-men 

  Kniha představuje deset vyprávění jedenácti inspirativních českých žen ve věku mezi šedesáti a sedmdesáti třemi lety.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  Reward delivery: In a month

  EUR 15.21
  (CZK 400)
 • Sold out!! Dva drinky v Lab Zero Waste Bistro

  Podpoř Konsent a raduj se z poukazu na dva drinky à la card v Labu na pražské náplavce. Lab je dvojče Swim baru, podniku z naší sítě Respekt je sexy. Zároveň je to náš oblíbený bar, jelikož dělá nejlepší koktejly! 

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Poukaz je platný na 3 měsíce. Kdyby bary zase zavřely, vyřešíme to flexibilně :)

  Reward delivery: In a month

  EUR 15.21
  (CZK 400)
 • Sold out!! PenisNow! CAP Crew kniha

  naše oblíbená kniha z našeho oblíbeného obchodu Page Five!

  Publikace s názvem PENISNOW přináší výběr z kreseb graffiti kolektivu CAP věnovaný symbolu penisu. Dané téma je přítomné v tvorbě skupiny od samého počátku jakožto archetypální graffiti gesto a pravzor spontánního veřejného výtvarného projevu.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.
   
  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)   

  Reward delivery: In a month

  EUR 17.11
  (CZK 450)
 • Sold out!! Vše je propojené! workshop

  Workshop hudební produkce (3h) pro ženy, nebinární a trans* lidi.

  Základy tvorby elektronické hudby a seznámení se s technologickými možnostmi pro začátečnice/íky. 

  Společně s Mary C budete mít příležitost probrat možnosti hudebního vyjádření i různé způsoby propojení s hudebními nástroji, technologiemi i vytváření systémů a hierarchií a jejich boření. Workshop je určen všem začínajícím, které/ří se chtějí podílet na vytváření vlídného prostředí a vztahů založených na respektu.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Workshop proběhne pod vedením Mary C v SYNTH LIBRARY PRAGUE. Termín dle dohody účastníků. 
   

  Reward delivery: In half a year

  EUR 19.01
  (CZK 500)
 • Sold out!! Jak se dělá (nejen) elektronická hudba

  Hudební workshop
  Dvouhodinový workshop pro všechny, co začínají prozkoumávat svět hudby a zvuku, bez ohledu na schopnosti a zkušenosti, mají chuť si hrát a experimentovat. Součástí workshopu bude komentovaný poslech různorodých přístupů tvorby hudby.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Workshop vede Matěj Kotouček. Dílna proběhne v Noise Kitchen na Krymské v Praze.  Termín dle dohody účastníků.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 19.01
  (CZK 500)
 • 16 from 20 Komentovaná procházka za díly československých sochařek

  Komentovaná procházka

  Komentuje a prochází se náš oblíbený světák a sochař Pavel Karous. Dlouhodobě se věnuje popularizaci československého umění ve svém projektu Vetřelci a volavky.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Po procházce půjdeme na pivo.
  Termín dle dohody účastníků.
  Procházka bude po Praze.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 19.01
  (CZK 500)
 • 18 from 20 Blinkee - na skútru za kvalitní výuku!

  Balíček 100 minut na našich oblíbených skútrech blinkee.city

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k užití od začátku skútrové sezony. Minuty vám nahrajeme do aplikace Blinkee.city.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 19.01
  (CZK 500)
 • Sold out!! Komentovaná procházka za díly československých sochařek

  Komentovaná procházka

  Komentuje a prochází se náš oblíbený světák a sochař Pavel Karous. Dlouhodobě se věnuje popularizaci československého umění ve svém projektu Vetřelci a volavky.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Po procházce půjdeme na pivo.
  Termín dle dohody účastníků.
  Procházka bude po Praze.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 19.01
  (CZK 500)
 • 24 from 30 Domácí likér od Johanny a Barush

  Láhev domácího likéru z kuchyně Johanny a Barush

  Že naše Johanna a Barush jsou bojovnice proti sexuálnímu násilí už asi víte. Kdo by to byl ale řekl, že taky uměj vařit domácí likér. Uměj! A je skvělý!

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  K vyzvednutí v kanceláři v Praze.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 20.91
  (CZK 550)
 • Sold out!! Heroine - roční předplatné

  Předplatné časopisu

  Magazín, který způsobuje nezávislost. Od žen pro ženy. A píše o tématech, která v Konsentu zpracováváme. 

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Časopis vám bude chodit domů do schránky.

  Reward delivery: In a month

  EUR 22.81
  (CZK 600)
 • Sold out!! Paseka - Vztahy a mýty, Honza Vojtko - s diskuzí

  Podepsaná kniha a diskuze
  Vztahy a mýty od Honzy Vojtka
  naše oblíbená kniha z našeho oblíbeného vydavatelství Paseka od našeho oblíbeného terapeuta

  Psychoterapeut Honza Vojtko se věnuje převážně párové a individuální terapii. Kromě terapie také píše knížky pro děti či články pro dospělé. Spolu s Ester Geislerovou a Josefinou Bakošovou vystupuje v rámci projektu Terapie sdílením.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  termín diskuze dle dohody s účastníky. Diskuze proběhne online.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 22.81
  (CZK 600)
 • Sold out!! Batoh Respekt je sexy

  Náš stylový batoh z kvalitní eko bavlny s logem Respekt je sexy. Protože Respekt je sexy!

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu, pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  Reward delivery: In a month

  EUR 24.71
  (CZK 650)
 • Sold out!! Ještě větší kritik, než jsme doufali - roční předplatné

  Kamil Fila looking at things

  Roční přístup ke všem článkům od našeho oblíbeného filmového kritika a genedermana Kamila Fily na www.jestevetsikritik.cz 

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Reward delivery: In a month

  EUR 26.61
  (CZK 700)
 • Sold out!! ​Kurz rétoriky s Lucií z Konsentu

  Kurz rétoriky s Lucií Ingrovou 
  vyzkoušejte si prezentaci ve veřejné anonymitě!

  Ať už se Vám zvedá žaludek při pomyšlení na státní závěrečnou zkoušku, nebo se hroutíte při myšlence, že popřejete kamarádovi na svatbě několik milých slov do budoucna, tento workshop se vám bude hodit.

  Lucie v Konsentu pracuje jako projektová manažerka workshopů pro ZŠ a SŠ. Živí se ale i jako divadelní a filmová herečka a kurzy rétoriky vede už léta.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  termín kurzu dle dohody s účastníky.

  Kurz bude v Praze nebo v Brně, dle dohody účastníků.


   

  Reward delivery: In half a year

  EUR 26.61
  (CZK 700)
 • 10 from 15 Jak mluvit s dětmi o sexu?

  Workshop pro rodiče (3h)

  Než se všichni učitelé naučí, jak učit sexuální výchovu, budete to s dětmi muset zvládnout sami. Víte, jak na to? 

  Vhodná výchova působí jako prevence sexuálního násilí a rizikového chování. Zároveň tak rodič může se svými dětmi budovat vzájemnou důvěru. 

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  workshop vedou 2 lektorující z Konsentu
  termín dle dohody účastníků. Kurz proběhne online.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 30.41
  (CZK 800)
 • Sold out!! ​Jak mluvit s dětmi o sexu?

  Workshop pro rodiče (3h)

  Než se všichni učitelé naučí, jak učit sexuální výchovu, budete to s dětmi muset zvládnout sami. Víte, jak na to? 

  Vhodná výchova působí jako prevence sexuálního násilí a rizikového chování. Zároveň tak rodič může se svými dětmi budovat vzájemnou důvěru. 

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  workshop vedou 2 lektorující z Konsentu
  termín dle dohody účastníků. Kurz proběhne online.

   

  Reward delivery: In half a year

  EUR 30.41
  (CZK 800)
 • Sold out!! Wo-men - Intimita, Barbora Baronová, Dita Pepe

  Kniha a 6 fotografických sešitů
  Intimita od Barbory Baronové a Dity Pepe
  naše oblíbená kniha z našeho oblíbeného vydavatelství Wo-men 

  Magnesia Litera 2016 za nakladatelský čin. Zachycuje vyprávění 6 českých žen. Pokouší se otevírat důležitá osobní a společenská témata. Hendikep, prostituce, deprese, rakovina, umírání. Témata, která jsou ve společnosti detabuizovaná, ale jednotlivec na ně neumí v osobní konfrontaci reagovat jinak než stereotypně.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.
   
  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  Reward delivery: In a month

  EUR 30.41
  (CZK 800)
 • 5 from 15 ​Násilí v online světě

  Workshop pro rodiče (3h)

  Děti žijí online. Sociální sítě, gaming, herní fóra, všude přítomné porno, darknet… 

  Jak se v online prostředí svých dětí zorientovat? Jaká nebezpečí dětem na internetu hrozí? Co je Tiktok? Co je Darknet? Jak předcházet tomu, aby se Vaše dítě stalo obětí kyberšikany? A jak předcházet tomu, aby se Vaše dítě stalo jejím strůjcem?

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  workshop vedou 2 lektorující z Konsentu
  termín dle dohody účastníků. Kurz proběhne online.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 30.41
  (CZK 800)
 • 12 from 20 Bezpečným sexem za bezpečný sex!

  Giftpack kondomů

  Náš nejoblíbenější výrobce prezervativů Primeros a jeho veganské, kaučukové kondomy <3
  9 druhů, 3 od každěho.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Kondomy vám pošle přímo Primeros.

   

  Reward delivery: In a month

  EUR 34.21
  (CZK 900)
 • 3 from 10 Barush.ink - tetování se slevou

  1/3 sleva na tetování od naší Barush Maush

  Naše skvělá kreativní ředitelka a spoluzakladatelka Konsentu Barush se rozhodla Konsent podpořit svým tetováním ještě jednou. Tentokrát máte šanci získat 1/3 slevu na tetování v hodnotě 3000 a víc. Když přispěješ 1000, za tetování v hodnotě 3000 pak už Barush zaplatíš jen 2000. Když ale přispěješ víc, získáš třetinovou slevu na dražší tetování. Celková cena, kterou tedy zaplatíš, bude sice plná cena tetování, ale tím, že zaplatíš třetinu přes HitHit, zároveň podpoříš dobrou věc a k tetování budeš mít ještě dobrý pocit :) 

  Příklad - zaplatíš:
  1000 HitHit + 2000 doplatek Barush = tetování v hodnotě 3000
  2000 HitHit + 4000 Barush = tetování za 6000

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Barush tetuje v Praze, termín dle dohody.

  Reward delivery: In a year

  EUR 38.02
  (CZK 1,000)
 • 6 from 10 Dobrodružný batůžek

  Batoh + gift pack od primerosu + řízek kytky

  Sbal se do batůžku a vyraž za dobrodužstvím

  - gift pack obsahuje 27 kondomů
  - batoh s logem respekt je sexy
  - řízek květiny od členů Konsent teamu

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. kytky se poštou bojíme posílat


   

  Reward delivery: In a month

  EUR 57.02
  (CZK 1,500)
 • 1 from 3 Další dílo do vaší umělecké sbírky!

  Litografický tisk od Markéty Garai

  Umělkyně a aktivistka MgA. Markéta Garai se dlouhodobě věnuje tématu postavení žen v erotickém průmyslu a reflektuje jej ve své tvorbě na základě osobních zkušeností a výzkumu. Přispějte a získejte signovaný litografický tisk "Veronika a Rebeka" ze série s názvem "pozdrav Lautrecovi z Darling Cabaretu". 

  Autorka po vzoru Henri de Touluse-Lautreca kreslila v letech 2014-2015 tanečnice v pražském kabaretu a jeden z motivů realizovaný jako litografický list teď může být součástí vaší umělecké sbírky! 

  Tisk má rozměry 30x42 cm, byl jednou vystavený a je nerámovaný. Fotky listu najdete v galerii HitHitu!

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  K vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč).

  Reward delivery: In a month

  EUR 57.02
  (CZK 1,500)
 • 6 from 10 Vstupte do světa obtěžování v barech a klubech

  Komentovaný večírek s Konsentem

  V projektu Respekt je sexy Konsent řeší sexuální obtěžování v barech a klubech. Pojďte se s námi jeden večer podívat, co se běžně v barech děje.

  Dáme si drinky a budeme se v maisntreamovém podniku dívat kolem sebe.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  dle dohody účastníků (do půl roku nebo až konečně opadne korona otevřou bary a kluby ). Pubcrowl po pražském nočním životě.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 57.02
  (CZK 1,500)
 • 1 Na rande stylově

  batoh + gift pack od primerosu + 100 minut od blinkee.cz

  - batoh s logem respekt je sexy
  - balení 27 kondomů
  -100 minut na eko jízdu po Praze se skútry Blinkee

  k vyzvednutí v pražské kanceláři Konsentu. Pro zaslání připočítejte k ceně poštovné (99Kč)

  jízdy možné od začátku sezony

   

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 76.03
  (CZK 2,000)
 • Sold out!! Barush.ink - tetování

  Tetování od naší nejlepší Barush Maush.

  Barush je v Konsentu od začátku, tvoří veškerou vizuální komunikaci a točí naše videa. Krom toho taky krásně tetuje. Uspořádáme tetovací session, kde si vyberete z nabízených originálních designů. Barush každý design tetuje jen jednou a všechny jsou její.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Barush tetuje v Praze.
   

  Reward delivery: In half a year

  EUR 95.04
  (CZK 2,500)
 • 10 from 10 Blinkee.city - na skútru za kvalitní výuku!

  Balíček 1000 minut na našich oblíbených skútrech blinkee.city

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  k užití od začátku skútrové sezony. Minuty se nahrají do aplikace Blinkee.city.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 171.07
  (CZK 4,500)
 • 1 from 3 Mediální partnerství

  Staňte se mediálním partnerem kampaně Žádná tabu před tabulí na dobu jednoho roku. Ve všech našich postech a videích umístíme vaše loga a zasdílíme vás ve speciálních děkovných postech.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  chcete přispět víc? klidně napiště a dohodneme se na podmnínkách <3

  Reward delivery: In a year

  EUR 570.23
  (CZK 15,000)
 • 7 from 8 Zaplatím jednu lekci sexuální nauky

  Tabu před tabulí už bylo dost!

  Chci aby se toho dospívající ve škole dozvěděli co nejvíc. A tak se stanu sponzorem jedné celé lekce.

  + Mé jméno se objeví s poděkováním v kampani na propagaci metodik.

  + Mi každý měsíc do mailu přistane jeden tip z metodik, protože i dospělým se hodí připomenout, jaké mýty a stereotypy se se sexem pojí.

  Reward delivery: In a year

  EUR 1,900.78
  (CZK 50,000)