Michael Čakrt - webové stránky k uchování skladatelova díla

Michael Čakrt, hudební skladatel, učitel a výrazná osobnost města Trutnova. Nechceme nechat upadnout v zapomnění jeho díla, která překvapí svou vysokou uměleckou hodnotou a nezaměnitelnou elegancí. K oživení jeho odkazu přispěje nová webová stránka.

Author: Adéla Drechsel

 • Michael Čakrt při práci se sborem

 • Michael Čakrt - maturitní fotografie

 • Michael Čakrt s dcerou Agátou

EUR 3,669
pledged of EUR 3,643

100%

100% completed

35 contributors pledged

Music

Trutnov, Královéhradecký kraj, Česko

Show all rewards

Michael Čakrt - nezaslouží si, abychom zapomněli

Ačkoliv nebyl Michael Čakrt trutnovským rodákem, jeho osobité působení zanechalo v Trutnově nesmazatelné stopy. Mnozí, kteří tohoto skromného člověka vysoké postavy a otcovsky přísného vzezření znali, věděli odkud a proč přišel. Michael byl v roce 1949 po pěti semestrech studia na AMU v Praze z politických důvodů vyloučen a poslán jako učitel do Sokolova a odtud pak po jednom roce kvůli závažným zdravotním potížím přemístěn do Krkonoš. Michael nemiloval sníh, nechtěl žít „na venkově“, nechtěl být učitelem na hudební škole ve východočeské provincii s pohnutou historií obce českého pohraničí. A přesto byl Michael Čakrt morálním vzorem, byl symbolem skromnosti a píle, byl obdivovaným umělcem a odborníkem, vzdělaným protějškem se schopností naslouchat a porozumět. Byl trpělivým člověkem s otcovskou oddaností svým svěřencům v hudební škole a nenechal se zlomit svévolností praktik komunistických hodnostářů.

Odkaz 

Michael Čakrt odešel z tohoto světa již v roce 1997. Odešel po dlouhé nemoci v tichosti a pokoře. Na místě jeho odpočinku na hřbitově v Trutnově se tato pokora zrcadlí ve verších žalmu 88 „Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech!“ Teprve dlouho po jeho odchodu jsme se začali zabývat tím, co zanechal. Objevili jsme mnohé umělecky velice zajímvé skladby, o jejichž hodnotě a obsahu nikdo nevěděl. Po vyhoštění z Prahy Michael už pravěpodobně nikdy více svou skladatelskou činnost nerozvinul natolik jako v době studií v Praze, v době, kdy věřil v životní cestu hudebního skladatele a teoretika.

Nechceme zapomenout

Bohužel jsou umělecká díla Michaela Čakrta určena k zapomnění. Už těch 22 let, které uplynuly od jeho smrti přikryla všechny partitury notnou vrstvou prachu. V minulých letech jsme se snažili některá díla uvést na veřejnost formou koncertů, nyní máme jiný cíl. Aby se co nejvíce lidí o životě a díle pana Čakrta dovědělo, využijeme výhod našeho digitálního světa a vybudujeme novou webovou stránku se všemi známými informacemi o Čakrtově životě ilustrovanou dostupnými fotografiemi a zveřejněním všech dochovaných partitur jeho skladeb. Nebudou tu chybět ani nahrávky či zvukové ukázky jeho děl. Webová stránka nabídne kromě české ještě i anglickou a německou verzi, aby byla informativní pro co nejvíce zájemců. 

Dále se pokusíme setřídit a pečlivě zarchivovat všechny dochované dokumenty, svědectví a hudební díla a vytvořit ucelený přehled Čakrtova odkazu. Partitury dochované jen v rukopise zdigitalizujeme a vytvoříme použitelný notový materiál pro hudebníky, který nabídneme ke stažení. Celý projekt nebude výdělečný. Zde určená suma bude rozdělena mezi web design, překladatele a opis not jako honorář za provedenou práci.    

O projektu

Autoři projektu jsou Adéla Drechsel, profesionální houslistka, o život Michaela Čakrta se zajímá od roku 2004, autorka rozsáhlé diplomové práce o Čakrtově odkazu a Mgr. Anežka Mišoňová, germanistka, archivářka a nadšená a zkušená hudebnice

Partnery tohoto projektu jsou dcera pana Michaela Čakrta, paní Agáta Hauserová a pan MgA. Libor Kasík, ředitel Společenského centra UFFO Trutnov.

Für deutsche Förderer:

Michael Čakrt - er verdient es nicht, vergessen zu werden

Michael Čakrt stammt zwar nicht aus Trutnov, dennoch ist seine langjährige musikalische und pädagogische Tätigkeit aus der Geschichte der Stadt nicht wegzudenken. Michael war ein bescheidener Mensch, eine würdevolle Figur mit väterlich strenger Ausstrahlung. Alle, die ihn kannten, wussten woher er kam und warum: Im Jahr 1949 wurde er nach fúnf Semestern an der Prager Akademie der Künste vom Studium aus politischen Gründen ausgeschlossen und als Lehrer nach Sokolov (Westböhmen) eingeteilt. Wegen chronischer Atembeschwerden versetzte man ihn nach einem Jahr ins Riesengebirge. Michael mochte keinen Schnee und wollte nicht Musikschullehrer werden. Er wollte auch nicht auf dem Land leben und schon gar nicht in der ostböhmischen Provinz mit ihrer traurig bewegenden Geschichte der böhmischen Grenzgebiete. Und dennoch war Michael Čakrt ein moralisches Vorbild, ein gebildeter Gesprächspartner mit der Gabe, zuhören und verstehen zu können. Er war ein geduldiger Mensch mit väterlicher Hingabe für seine Schüler und ließ sich nicht durch die Willkür der kommunistischen Machthaber zerbrechen.    

Nachlass

Michael Čakrt verstarb bereits 1997 nach langer Krankheit in Stille und Ergebenheit. Auch seine Ruhestätte auf dem Trautenauer Friedhof lässt seine Demut erkennen mit den Worten des Psalms 88: „Herr, von deiner Gnade will ich für immer singen“. Erst etliche Jahre nach seinem Tod entdeckten wir  in seinem Nachlass seine eigenen Kompositionen, die sich als besonders interessant zeigten. Von ihrem künstlerischen Wert und Inhalt hatte bisher niemand etwas geahnt. Vermutlich entwickelte Michael nach der Verbannung aus Prag seine Schaffenskraft nie wieder in dem Maße wie während seines Studiums, als er noch an seinen Lebensweg als Komponist und Musiktheoretiker glaubte.

Wir wollen nicht vergessen

Leider waren bis heute Čakrts Werke dazu verurteilt, in Vergessenheit zu geraten. Bereits 22 Jahre nach seinem Tod waren die Partituren mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Es gab zwar Versuche in den vergangenen Jahren, einige der Werke aufzuführen, doch jetzt setzen wir uns ein anderes Ziel: Damit möglichst viele Menschen über das Leben und Wirken von Michael Čakrt etwas erfahren, arbeiten wir an einer neuen Homepage mit allen uns bekannten Informationen über ihn. Illustriert wird diese Seite mit uns zugänglichen Bildern, und seine Werke werden darauf frei zur Verfügung gestellt. Auch Aufnahmen oder zumindest Hörbeispiele werden nicht fehlen. Die Website erscheint dreisprachig auf Tschechsich, Englisch und Deutsch, damit sie möglichst viele Interessenten erreichen kann.

Weiterhin versuchen wir, möglichst gründlich alle seine Werke und Dokumente sowie Belege seines Tuns und Schaffens zu archivieren und damit ein übersichtliches Verzeichnis des Nachlasses zu erstellen. Die handschriftlichen Partituren werden digitalisiert, um sie als praxistaugliches Aufführungsmaterial frei zugänglich im Internet bereitzustellen.

Über das Projekt

Autoren des Projektes sind Adéla Drechsel, Berufsmusikerin, seit  2005 beschäftigt sich mit Michael Čakrt, Autorin einer Diplomarbeit zum Thema "Michael Čakrt, sein Leben und Wirken" und Mgr. Anežka Mišoňová, Germanistin, Archivarin und begeisterte Musikerin.

Partner des Projektes ist die Tochter des Komponisten Michael Čakrt, Frau Agáta Hauserová und Herr MgA. Libor Kasík, direktor des Kulturzentrums UFFO Trutnov.

News

Jul 5, 2019 Pokračujeme.../ Weiter geht’s

Tisíceré díky 34 dárcům! Dosáhli jsme 100% a tím je náš první cíl dosažen! Finance, které budou nad 100% použijeme ke vzniku nové studiové nahrávky. Tak zajistíme kvalitní a hodnotnou zvukovou podobu Čakrtova kompozičního umění.  Eine große Freude! Wir haben 100% erreicht!! Dank 34 wunderbaren…

More

Jun 12, 2019 Nové video! / Ein neues Video!

Při psaní našeho projektu se nám vloudila chyba. V online verzi zůstalo původní video, které se na veřejnost dostat nemělo. Za to se moc omlouváme. Nyní je ale konečně k nakouknutí nová podoba krátkého filmu, koukněte na to... Beim Schreiben des Projektes schlich sich ein Fehler ein. Es ist die…

More

Comments

Choose reward for your contribution

 • 1 Děkujeme

  Ani měďáky se nenachází jen tak na ulici. Děkujeme za podporu!
  Vaše jméno se objeví mezi sponzory na nové webové stránce.

  Auch die kleinen Kreuzer findet man nicht so  schnell auf der Strasse  liegen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
  Ihr Name erscheint unter den Förderern auf der neuen Web site. 
   

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 3.83
  (CZK 100)
 • 8 VIP vstupenka / VIP Eintrittskarte

  Obdržíte čestnou vstupenku na koncert  dle vlastního výběru v rámci Trutnovského Adventu 2019, festivalu věnovaného památce Michaela Čakrta.
  Vaše jmého se objeví mezi sponzory na nové webové stránce.

  Sie erhalten freien Eintritt zum Konzert eigener Wahl im Rahmen des Festivals Trutnovský Advent 2019. Das Festival ist dem Andenken an Michael Čakrt gewidmet.
  Außerdem erscheint Ihr Name unter den Förderern auf der neuen Web site
  .

  Reward delivery: In half a year

  EUR 15.34
  (CZK 400)
 • 8 2 VIP vstupenky / 2 VIP Eintrittskarten

  Obdržíte čestné vstupenky pro 2 osoby na koncert dle vlastního výběru v rámci Trutnovského Adventu 2019, festivalu věnovaného památce Michaela Čakrta.
  Vaše jmého se objeví mezi sponzory na nové webové stránce.

  Sie erhalten VIP Eintrittskarten für 2 Personen zum Konzert eigener Wahl im Rahmen des Festivals Trutnovský Advent 2019. Das Festival ist dem Andenken an Michael Čakrt gewidmet. Außerdem erscheint Ihr Name unter den Förderern auf der neuen Web site.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 30.67
  (CZK 800)
 • 5 Pohlednice s fotografií / Postkarte mit Fotografie

  Zašleme Vám fotografii Michaela Čakrta, jak ho zachytil významný fotograf současnosti Bohdan Holomíček (mj. fotograf a přítel prezidenta Václava Havla) s naším osobním pozdravem a poděkováním.
  Vaše jméno se objeví mezi sponzory na nové webové stránce. 

  Sie erhalten eine Postkarte mit einer Fotografie von Michael Čakrt, wie ihn Bohdan Holomíček, ein bedeutender Fotograf der Gegenwart (u.a. Freund und Fotograf des früheren Präsidenten Václav Havel), eingefangen hatte. Von uns steht auf der Postkarte ein persönlicher Gruß und Dank.
  Außerdem erscheint Ihr Name unter den Förderern auf der neuen Website.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 57.52
  (CZK 1,500)
 • 4 Pohlednice s rukopisem / Postkarte mit Handschrift

  Obdržíte pohlednici s kopií rukopisu jednoho Čakrtova díla. Ačkoliv rukopis skladatele vždy nabízí mnohem hlubší náhled do obsahu skladby, jsou dnes hudební díla k dostání v rukopise jen velmi zřídka. Nenechte si tedy ujít náhled do láskyplně pečlivého písma tohoto umělce! Od nás samozřejmě opět s osobním poděkováním za podporu.
  Vaše jméno se objeví mezi sponzory na nové webové stránce

  Sie erhalten eine Postkarte mit einer Kopie der Handschrift eines der Werke Čakrts. Obwohl eine Handschrift viel teiferen Einblick ins Musikwerk bietet, werden heutzutage nur äußerst selten Werke in eigenhändiger Schrift publiziert.  Lassen Sie sich also nicht entgehen diese seltene Gelegenheit, die liebevoll gepflegte  Handschrifft Michael Cakrts anzusehen! Von uns natürlich mit  persönlichem Gruß und Dank versehen. 
  Außerdem erscheint Ihr Name unter den Förderern auf der neuen Web site.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 76.69
  (CZK 2,000)
 • 3 Unikátní CD s hudbou od M. Čakrta / Einzigartige CD mit Musik von M. Čakrt

  CD s Live nahrávkou Čakrtova smyčcového kvarteta "Na cestách“ v podání Quattrovaganti s podpisy interpretů a s osobním poděkováním od nás. Čakrtova hudba dosud nebyla vydána žádným vydavatelem a tady se Vám nabízí jedinečná příležitost, získat nahrávku tohoto  okouzlujícího díla a tím i možnost, kdykoli přizvat Michaela Čakrta na návštěvu do vlastního obývacího pokoje. 
  I Vaše jméno se objeví mezi sponzory na nové webové stránce. 
  CD mit Live Aufnahme des Streichquartetts "Na cestách" von Michael Čakrt gespiellt vom Quattrovaganti mit Unterschriften der Interpreten und unserem persönlichem Gruß und  Dank. Die Musik Čakrts wurde bis jetzt nicht verlegt und daher haben Sie hier die einzigartige Gelegenheit, dank der CD Michael Čakrt zum beliebigen Zeitpunkt zu Besuch ins eigene Wohnzimmer einzuladen.
  Auch Ihr Name erscheint unter den Förderern auf der neuen Web site.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 134.20
  (CZK 3,500)
 • 1 Ještě více hudby od M. Čakrta / Noch mehr Musik von M. Čakrt

  CD s  Live nahrávkou Čakrtova smyčcového kvarteta "Na cestách“ a "Quartetto" v podání Quattrovaganti s podpisy interpretů a s osobním poděkováním od nás. Čakrtova hudba dosud nebyla vydána žádným vydavatelem a tady se Vám nabízí jedinečná příležitost, získat nahrávku těchto   okouzlujících děl a tím i možnost, kdykoli přizvat Michaela Čakrta na návštěvu do vlastního obývacího pokoje. 
  I Vaše jméno se objeví mezi sponzory na nové webové stránce. 

  CD mit Live Aufnahme des Streichquartetts "Na cestách" und "Quartetto" von Michael Čakrt, gespiellt vom Quattrovaganti, mit Unterschriften der Interpreten und unserem persönlichem Gruß und Dank. Die Musik Čakrts wurde bis jetzt nirgends verlegt und daher haben Sie hier die einzigartige Gelegenheit, dank der CD Michael Čakrt zum beliebigen Zeitpunkt zu Besuch ins eigene Wohnzimmer einzuladen.
  Auch Ihr Name erscheint unter den Förderern auf der neuen Web site.

   

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 191.72
  (CZK 5,000)
 • 5 CD, VIP vstup, Foto a dobrá káva / CD, VIP Eintritt, Foto und Kaffee

  Live nahrávka Čakrtových smyčcových kvartetů na CD a čestné vstupenky pro dvě osoby na koncert  vlastního výběru v rámci Trutnovského Adventu 2019, festivalu věnovaného památce Michaela Čakrta. Mimoto i pohlednice s fotografií pana Čakrta z dílny Bohdana Holomíčka. Chtěly bychom se s Vámi osobně setkat a u šálku dobré kávy poděkovat za laskavou podporu.
  I Vaše jméno se objeví mezi sponozory na nové webové stránce.

  Live Aufnahme von zwei Čakrts Streichquartetten als CD und freier Eintritt für zwei Personen zum Konzert eigener Wahl im Rahmen des Festivals Trutnovský Advent 2019. Das Festival ist dem Andenken an Michael Čakrt gewidmet. Außerdem eine Postkarte mit Čakrts Fotografie von Bohdan Holomíček. Darüber hinaus würden wir Sie gern zum schönen Kaffee einladen, um uns persönlich bei Ihnen für die großzügige Unterstützung zu bedanken.   
  Auch Ihr Name erscheint unter den Förderern auf der neuen Web site.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 383.44
  (CZK 10,000)