Festival Jakuba Jana Ryby - aneb nechte Rybu vyplout!

Rybův festival je hudební festival klasické hudby, kde se potkávají posluchači všech generací. Na koncertech hrají čeští umělci námi vybranou Rybovu neznámou, ale stejně krásnou hudbu jako Vánoční mše. Letos vás prvně žádáme o peníze na honoráře hráčům.

Author: Anthonea Musica

 • CD Festival Jakuba Jana Ryby 2019_front cover

 • CD Festival Jakuba Jana Ryby 2019_info_back cover

 • Rybův festival 2019_Březnice_Škampovo kvarteto

 • Rybův festival 2019_konference-disputace

 • Rybův festival 2019_publikum v Mníšku pod Brdy

 • Rybův festival 2019_Rožmitál p. Třemšínem_Šístek

 • Rybův festival 2019_Z. Klauda a L´Armonia Terrena

 • Rybův festival_Eliška Hejhalová_Rybův junior

 • Rybův festival_Šimon Kaňka a Zdeněk Klauda

 • Inlay CD Festival Jakuba Jana Ryby 2018

 • Seminář na téma Život a dílo J. J. Ryby 2018

 • Kostel Povýšení sv. Kříže_Starý Rožmitál

 • Publikum prvního koncertu Rybova festivalu 2018

 • Tvůrčí dílny v oboru varhany 2018

 • Zahajovací koncert 1.ročníku Rybova festivalu 2018

EUR 5,787
pledged of EUR 5,622

102%

102% completed

133 contributors pledged

Music

Rožmitál pod Třemšínem, Středočeský kraj, Česko

Show all rewards

Podaří se to?

Před pár dny jsme se dozvěděli nepříznivou zprávu pro Rybův festival. Odborná komise Ministerstva kultury náš návrh programu 3. ročníku Rybova festivalu bodově ohodnotila tak, že nedostaneme na tento rok z grantu ani korunu. Přitom minulý rok jsme od stejné komise peníze dostali a jsme přesvědčení, že letos je program ještě zajímavější. Když jsme mluvili se dvěma členy odborné komise, bylo nám řečeno, že to je „normální“ a že se nemáme nechat odradit. Taky že nenecháme!

Dobře, státní podporu nemáme. Obracíme se tedy na vás, na veřejnost, s prosbou: podpořte prosím Rybův festival v jeho pestré programové nabídce pro 3. ročník 2020. Pokud se nám nepodaří peníze v rámci této kampaně vybrat, budeme muset program ještě více redukovat, a to bychom nechtěli. Rybův festival je financován z více zdrojů, nejvíc peněz vybereme na darech od lokálních subjektů a společností, velice výrazně přispívá město Rožmitál pod Třemšínem, kde se koná nejvíce akcí, drobně přispívají i další městečka, kde se akce konají. Ale bez vaší podpory to stejně celé nezvládneme! Vaše peníze půjdou na honoráře umělců, kteří na Rybově festivalu letos vystoupí. Je to dobrá investice, vybíráme jen z toho nejlepšího. Pojďme společně nechat Rybu vyplout v jeho plné kráse!         

Návrh programu 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby:

Zahajovací koncert. Neděle 26. 04. 2020 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum, 19.00. Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Beseda s Rybovým interpretem: Jan Musil. Program: Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a orchestr, Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur „Zachránění Andromedy Perseem“, Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2. Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň, Jan Musil – lesní roh, dirigent Jiří Štrunc.

Interaktivní seminář, workshopy a tvůrčí dílny. Pondělí 27. 04. 2020 Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby, 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00. Jaroslav Pelikán – flétna, Zdeněk Klauda – skladba (kontrapunkt s přesahem k tvorbě současné liturgické hudby)

Symfonický koncert. Pondělí 27. 04. 2020 Plzeň, Sál Konzervatoře Plzeň, 19.00. Repríza koncertu ze dne 26. 04. 2020.

Komorní koncert. Středa 29. 04. 2020 Přeštice, Kulturní a komunitní centrum, 19.00. Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda. Program: Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll, Hob III:35. Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet d moll. Leoš Janáček: Výběr z cyklu “Po zarostlém chodníčku”. Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4 “Pocta Janáčkovi”. České filharmonické kvarteto

Mše svatá k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu. Pátek 08. 05. 2020. Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže. 18.00. Hudební doprovod Mše sv. dle výběru Jaroslava Pelikána. Jedno z mnoha poslání Festivalu Jakuba Jana Ryby je i péče o soudobou liturgickou hudbu. V tomto ročníku jsme se poprvé rozhodli využít konání Mše svaté k představení doprovodné liturgické hudby dle estetiky a funkčnosti tak, jak ji vidí a vybere její garant. Garantem roku 2020 je flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán.

Koncert duchovní hudby. Pátek 08. 05. 2020. Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.00. Dramaturgický úvod Věra Hrdinková. Program: Jaroslav Pelikán: Salve Regina. Jakub Jan Ryba: Jesu decus angelicum. Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli. Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina. Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr), Radovánky nevinných dítek o Vánocích (výběr). Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr). Jan Bernátek: Čtyři písně na texty žalmů pro nižší hlas a varhany. Bohuslav Martinů: Píseň nábožná. Jan Novák: Gloria. František Gregor Emmert: Magnificat. Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Markéta Böhmová – soprán, Jarmila Balážová – alt, L'Armonia Ensemble, Linda Sítková – pozitiv, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, dirigentka Věra Hrdinková.

Konference – disputace. Sobota 09. 05. 2020. Rožmitál pod Třemšínem, Zasedací síň Městského úřadu, 10.00 – 13.00. Konference-disputace bude tento rok vedena jako rozbor, kde se budeme zabývat reflexemi a kritickému hodnocení hudebního doprovodu Mše svaté ze dne předcházejícího s přizváním odborné i laické veřejnosti v podobě účastníků zmíněné Mše svaté. Akce bude realizována pod patronátem P. Mgr. Petra Misaře, administrátora Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál.

Komorní koncert. Pátek 15. 05. 2020, Zámek Březnice. 19.00 Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda. Program: Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet a moll, Ervin Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto, Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet a moll, op. 132. Bennewitzovo kvarteto.

Komorní koncert. Pátek 22. 05. 2020 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka. 17.30 prohlídka areálu. 19.00. Dramaturgické průvodní slovo Jiří Sycha a Filip Dvořák. Program: Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur, Nicola Matteis: Aria amorosa a Ground, Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta e moll, Henry Purcell: Ground pro cembalo sólo, Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta d moll, Jakub Jan Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo, Henry Eccles: Ground, Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století. Jiří Sycha – housle a Filip Dvořák – cembalo.

Závěrečný symfonický koncert. Čtvrtek 04. 06. 2020, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově, 17.30 prohlídka Betlémské kaple, 19.00. Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Adam Viktora. Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll, KC 546, Jakub Jan Ryba: Stabat mater (české), N 438. Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámová sonáta D dur, KV 245. Johann Georg Leopold Mozart: Missa in A. Gabriela Eibenová – soprán, Daniela Čermáková – alt, Jakub Kubín – tenor, Roman Hoza – bas, Ensemble Inégal, dirigent Adam Viktora.

Svatý Hubert

Než jsme začali natáčet naše první rybovské CD Stabat mater, sebrali jsme se a jeli do Rožmitála pod Třemšínem, navštívit Huberta Hoyera. Na Rybůvě kůru jsme si nechali uprostřed parného léta zahrát kousek České mše vánoční. A pak Hubert vyprávěl. O Rybovi, o jeho životě, jeho radostech i trampotách. Hubert Hoyer je nejen pečlivým správcem Rybova odkazu, ale také bdělým strážcem mnoha hudebních pokladů, které po sobě Ryba zanechal. Když jsme se podívali do hlubin notového archivu skladeb, které nikdo nehraje, užasli jsme. Užasli jsme nad množstvím a nádherou, která se před námi otevřela. Že to takhle nenecháme jsme věděli ještě před tím, než za námi zapadly dveře kostela ve Starém Rožmitále.

Na Rožmitál! 

Naše CD poté sklidilo vavříny v podobě nejvyššího ocenění světa klasické hudby - řád zlaté ladičky! (Diapason Découverte). Rozhodli jsme se, že my na těchto listech vavřínů neusneme. Rozjeli jsme Festival Jakuba Jana Ryby - http://www.rybuvfestival.cz s krycím názvem Nechte Rybu vyplout do Vltavy - Váš Bedřich Smetana. Bedřich by si určitě přál, aby hudba jeho mimořádně nadaného kolegy nezůstala skryta v bahně minulosti. 

A teď přichází vaše chvíle. Každá resuscitace je těžká. Resuscitace Rybova díla je navíc taky drahá, protože chceme, aby se na ní podíleli jen ti nejlepší. Prosíme vás, pomožte Rybovi znovu vyplout! 

Rybova hudba

Cílem našeho projektu je dostat neznámé skladby tohoto autora nejen na koncertní pódia, ale i na kůry českých kostelů, aby se staly nedílnou součástí provozovací praxe nejen profesionálních, ale i amatérských hudebníků. Naši vizi o propagaci Rybova díla jsme začali naplňovat při natáčení Rybova Stabat mater pro vydavatelství Nibiru Publishers v roce 2016. Získali jsme přesvědčení, že Rybova hudba je skrytý poklad naší země.

O Rybově festivalu

Rádi bychom Rybův festival v roce 2020 rozšířili o nové koncertní lokality v Rybově rodišti Přešticích a též v Plzni. Obsahovou náplní Rybova festivalu je pravidelné koncertní provádění Rybových skladeb instrumentálních i liturgických vedoucí nejen k oživení jeho odkazu, ale i ke kompletní koncertní realizaci jeho širokého a pestrého katalogu. Vzhledem k okolnostem Rybova života se však můžeme dočkat i překvapivých objevů jeho dosud neznámých skladeb. Další obsahovou náplní je koncertní uvádění zajímavých programů složených z hudby Rybovy a zároveň z hudby jeho předchůdců, současníků i následovníků. Při přípravě koncertního uvedení Rybových skladeb vždy odborně revidujeme notové materiály, který po svém vydání poslouží větší míře využití těchto děl nejen ke studiu, ale i k jejich četnějšímu koncertnímu uvádění. Spolupracujeme jak s předními českými umělci, tak i s představiteli mladé perspektivní generace českých umělců. Workshopy jsou částí programu, kterou bychom rádi rozvíjeli nejdynamičtěji v závislosti na možnostech finančních zdrojů. Živou otázkou je situace soudobé liturgické a duchovní hudby, kterou se zabýváme na platformě konference-disputace. Tato živná půda dala vzniknout myšlence založení a realizace skladatelské soutěže.     

News

Mar 26, 2020 Srdečné poděkování všem přispěvatelům kampaně "Festival Jakuba Jana Ryby - aneb nechte Rybu vyplout!"

Vážení a milí přátelé, fanoušci Festivalu Jakuba Jana Ryby. Chtěli bychom srdečně poděkovat vám všem přispěvatelům, kteří jste podpořili naší kampaň na podporu 3. ročníku Rybova festivalu 2020. Sbírka byla úspěšná a před pár minutami byla regulérně ukončena. O dalších krocích vás budeme dále…

More

Mar 24, 2020 Radostná zpráva a poděkování všem přispěvatelům :-) - kampaň je úspěšná!

Vážení a milí přátelé, drazí přispěvatelé kampaně "Festival Jakuba Jana Ryby - aneb nechte Rybu vyplout!", srdečně vám všem děkujeme za skvělou podporu a spolupráci! Kampaň je úspěšná, vybralo se o trochu více jak 150 000 Kč! Těšíme se s vámi z našeho společného úspěchu! Ještě jednou vám všem moc…

More

Comments

Choose reward for your contribution

 • 10 Dobrý pocit

  Prosíme Vás, podpořte Rybův festival pro Váš dobrý pocit!

  Reward delivery: Not specified

  EUR 1.87
  (CZK 50)
 • 27 from 50 Dvě vstupenky na libovolný koncert v rámci 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020

  Vyberte si koncert z programu 3. ročníku Rybova festivalu dle vašeho gusta a získejte 2 vstupenky za zvýhodněnou cenu! Vstupenky vám zašleme poštou.

  Pro 3. ročník v roce 2020 rozšiřujeme v době konání festivalu mezi 26. dubnem a 4. červnem veškerá stávající místa koncertů, tedy Rožmitál pod Třemšínem, Březnici, Mníšek pod Brdy a Prahu, o Rybovo rodiště Přeštice a též město Plzeň, kde Ryba svoje díla též realizoval. Ke každému koncertu bude předcházet dramaturgický úvod, kde výrazné osobnosti hudebního života upozorní na všechny souvislosti uváděných skladeb, zajímavosti z Rybova života či genia loci jednotlivých míst.      

  Reward delivery: In a month

  EUR 5.62
  (CZK 150)
 • 36 from 50 CD z hudebních nahrávek 2. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2019

  Získejte CD s nahrávkami z minulého ročníku Rybova festivalu, které jinde neseženete! CD vám zašleme poštou.

  Budete si moci poslechnout Rybovy skladby ve špičkovém provedení: např. Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello od proslulého souboru Collegium Marianum flétnistky Jany Semerádové, Koncert pro violoncello a orchestr v podání mladého a skvělého violoncellisty Eduarda Šístka, člena České filharmonie, a v neposlední řadě světovou premiéru Nešporních zpěvů pro sóla, symfonický orchestr a pěvecký sbor!     

  Reward delivery: In a month

  EUR 9.37
  (CZK 250)
 • 83 from 100 CD Jakub Jan Ryba: Stabat mater. Ve světě oblíbená nahrávka, které říkáme "hrací šupinka"

  Doručíme vám poštou hudební objev roku 2016. Ten s vavříny!

  Rybovo Stabat mater v podání našeho souboru L'Armonia Terrena. Se sólisty Simonou Šaturovou, Markétou Cukrovou, Adamem Plachetkou a Jamesem Kryshakem. 

  Až domů. 

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 13.12
  (CZK 350)
 • 42 from 50 Nové CD s dílem Jakuba Jana Ryby "Missa Solemnis"

  Získejte zbrusu nové CD s nahrávkou Rybova díla Missa Solemnis z provenience respektovaného českého vydavatelství Nibiru Publishers, které se objevováním a vydáváním Rybovy hudby dlouhodobě zabývá. CD vám zašleme poštou.

  Uměleckou zárukou je dirigent Zdeněk Klauda, který se řadí k novodobým pokračovatelům v bádání v Rybově odkazu a který nově uvádí Rybovu hudbu v život ve špičkové interpretaci nejen na poli nahrávek, ale i na koncertních pódiích!         

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 13.12
  (CZK 350)
 • 5 from 20 Kniha o Rybovi: celobarevná monografie Jakub Jan Ryba

  Věděli jste, že v roce 2015 vyšla k 250. výročí Rybova narození nejnovější monografie?
   
  Máme tady pro vás pár výtisků knihy, jejímž prostřednictvím se dostanete Rybovi pod šupiny! Knihu vám zašleme poštou.

  Získejte první celobarevnou monografii poutavě se věnující Rybovu životu a dílu, kterou napsala Ivana Hoyerová, členka rožmitálské Společnosti Jakuba Jana Ryby pečující o Rybův odkaz. Výpravná publikace velkého formátu obsahuje na 500 barevných fotografií, které ukazují Rybova výjimečná díla uložená v muzeích, knihovnách i archivech. Čtenáři tak mají možnost detailně si prohlédnout mnoho jeho rukopisů. Seznámí se uceleně nejen s Rybovou hudební tvorbou, ale také s tvorbou literární, která je neméně rozsáhlá a zajímavá.     
   

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 16.87
  (CZK 450)
 • 42 from 50 "Ryba komplet"

  CD Rybova Stabat mater vám nebude nestačit! Rádi v notách sledujete, co se v hudbě děje? Pošleme vám poštou k CD i noty ve verzi klavírního výtahu a vy pak můžete zářit radostí. 

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 18.74
  (CZK 500)
 • 10 from 10 Osobní účast na nahrávání CD s hudbou Jakuba Jana Ryby

  Zažijte něco, co se běžně zažít nedá!

  Staňte se na chvíli součástí tvorby nové nahrávky Rybovy hudby a pozorujte celou akci z režie, kde se setkáte s celou řadou mimořádných uměleckých osobností a odneste si svojí památeční fotografii, kterou pro Vás vyrobíme.

  Nahrávat budeme v Praze ve studiu Domovina v červnu od 9. do 12.

  Voucher k vaší osobní účasti na nahrávání nového CD vám zašleme poštou a následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Třeba výběr konkrétního dne a hodiny, kdy vás budeme na natáčení čekat.         

  Reward delivery: In half a year

  EUR 28.11
  (CZK 750)
 • 4 from 5 "Hodina houslí" s Václavem Hudečkem

  Chcete se potkat s žijící legendou? U nás tu možnost máte! Během 60 minut se toho dá stihnout opravdu hodně.

  Václav Hudeček vám rád ukáže svoje houslové mistrovství a velice rád vám povypráví o svých životních zážitcích ze svojí pozoruhodné světové kariéry!    

  Voucher k vaší osobní účasti na setkání s Václavem Hudečkem vám zašleme poštou.

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Domluvíme výběr konkrétního místa, dne a hodiny, kdy vás budeme na setkání čekat.   

  Setkání se může realizovat pouze v České republice. Cena je uvedena bez cestovních nákladů! Prosím počítejte s tím, že pokud si vyberete k místu setkání jiné místo než Prahu, budete muset cestovní náklady zaplatit zvlášť. Zde je kontakt, skrze který domluvíme výši cestovních nákladů: info@anthoneamusica.cz          

  Reward delivery: In a year

  EUR 48.73
  (CZK 1,300)
 • 13 Přispěvatelé Rybova festivalu

  Staňte se přispěvatelem Rybova festivalu!

  Vaše jméno nebo název Vaší společnost bude uveden na webu a sociálních sítích Rybova festivalu mezi dalšími laskavými dárci podporující Rybův festival.   

  Certifikát "Přispěvatele Festivalu Jakuba Jana Ryby" vám zašleme poštou.

  Reward delivery: In a month

  EUR 56.22
  (CZK 1,500)
 • 7 from 10 Permanentní vstupenka pro 2 osoby na všechny koncerty v rámci 3. ročníku Rybova festivalu 2020

  Získejte permanentní vstupenku pro 2 osoby na všechny koncerty 3. ročníku Rybova festivalu za bezkonkurenční cenu! Permanentní vstupenky vám zašleme poštou.

  Pro 3. ročník v roce 2020 rozšiřujeme v době konání festivalu mezi 26. dubnem a 4. červnem veškerá stávající místa koncertů, tedy Rožmitál pod Třemšínem, Březnici, Mníšek pod Brdy a Prahu, o Rybovo rodiště Přeštice a též město Plzeň, kde Ryba svoje díla též realizoval. Ke každému koncertu bude předcházet dramaturgický úvod, kde výrazné osobnosti hudebního života upozorní na všechny souvislosti uváděných skladeb, zajímavosti z Rybova života či genia loci jednotlivých míst.      

  Reward delivery: In a month

  EUR 74.96
  (CZK 2,000)
 • Sold out!! Donátoři Rybova festivalu - odměna s komentovanou prohlídkou Rybova kostela

  Staňte se donátorem Rybova festivalu!

  Vaše jméno nebo název Vaší společnost bude uveden na webu a sociálních sítích Rybova festivalu mezi dalšími laskavými dárci podporující Rybův festival. V rámci Vaší odměny získáte osobní komentovanou prohlídku farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, ve kterém Ryba působil a tvořil. S Rybovým nevšedním životem a tvorbou Vás osobně seznámí strážci Rybova odkazu Hubert a Ivana Hoyerovi, členové rožmitálské Společnosti Jakuba Jana Ryby, která dlí nad péčí o Rybův odkaz.       

  Certifikát "Donátora Festivalu Jakuba Jana Ryby" vám zašleme poštou. 

  Reward delivery: In a month

  EUR 112.44
  (CZK 3,000)
 • 14 from 15 Večeře s osobností spojenou s Rybovým festivalem

  Na přípravě a realizaci Rybova festivalu se podílí osobnosti společenského a kulturního života. Jsou to: ředitel Šimon Kaňka. Dramaturg Zdeněk Klauda. Jaroslav Pelikán, hudební skladatel. Ivana Hoyerová, pedagožka ZUŠ J. J. Ryby. Hubert Hoyer, předseda Společnosti J. J. Ryby a strážce všech pokladů Rybova odkazu. S každou osobností je možné se sejít pouze třikrát. Získejte možnost strávit příjemný večer ve společnosti některé z těchto osobností. Rádi vám poodkryjeme „roušku tajemství“ výroby hudebního festivalu.         

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Domluvíme výběr konkrétního místa, dne a hodiny, kdy vás budeme na setkání čekat.   

  Setkání se může realizovat pouze v České republice. Cena je uvedena bez cestovních nákladů! Prosím počítejte s tím, že pokud si vyberete k místu setkání jiné místo než Prahu, budete muset cestovní náklady zaplatit zvlášť. Zde je kontakt, skrze který domluvíme výši cestovních nákladů: info@anthoneamusica.cz   

  Reward delivery: In a year

  EUR 149.93
  (CZK 4,000)
 • 5 from 5 Domácí koncert! ...s flétnou

  Koncertů není nikdy dost, a proto pro vás máme na výběr. Ti, kdo by u sebe v obýváku z nějakého důvodu raději slyšeli flétnu než housle, mají jedinečnou příležitost. 

  Jaroslav Pelikán a Zdeněk Klauda mají repertoár přichystaný!

  PS. Než se rozhodnete pro tuto odměnu, ujistěte se, že vašim sousedům nevadí vysoké tóny. 

  Voucher k vašemu domácímu koncertu vám zašleme poštou.

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Domluvíme výběr dne a hodiny, kdy se koncert uskuteční.   

  Setkání se může realizovat pouze v České republice. Cena je uvedena bez cestovních nákladů! Prosím počítejte s tím, že pokud si vyberete k místu setkání jiné místo než Prahu, budete muset cestovní náklady zaplatit zvlášť. Zde je kontakt, skrze který domluvíme výši cestovních nákladů: info@anthoneamusica.cz   

  Reward delivery: In a year

  EUR 187.41
  (CZK 5,000)
 • Sold out!! Partneři Rybova festivalu - odměna s komentovanou prohlídkou Rybovy expozice v Podbrdském muzeu

  Buďte partnerem Rybova festivalu!

  ​Vaše jméno nebo název Vaší společnost bude uveden na webu a sociálních sítích Rybova festivalu mezi dalšími laskavými dárci podporující Rybův festival.

  V rámci Vaší odměny získáte osobní komentovanou prohlídku Rybovy bohaté a poutavé expozice v Podbrském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem, kde Ryba prožil většinu svého pracovního a tvůrčího života.

  S Rybovým nevšedním životem a tvorbou Vás osobně seznámí strážci Rybova odkazu Hubert a Ivana Hoyerovi, členové rožmitálské Společnosti Jakuba Jana Ryby, která dlí nad péčí o Rybův odkaz.         

  Certifikát "Partnera Festivalu Jakuba Jana Ryby" vám zašleme poštou.   

  Reward delivery: In a month

  EUR 187.41
  (CZK 5,000)
 • 5 from 5 Domácí koncert! ...s houslemi

  Tak tohle jste doma ještě neměli.

  Až k vám domů přijde náš maestro, klavírista a dirigent Zdeněk Klauda v doprovodu mladé hvězdy houslového nebe Milana Al Ashhaba a provedou vám v obýváku něco nevídaného.

  Nejpravděpodobněji ovšem houslový koncert. Pozvěte sousedy a můžete se vytahovat! 

  PS: Než se rozhodnete pro tuto odměnu, ujistěte se, že vašim sousedům nevadí hudba
  :-)

  Voucher k vašemu domácímu koncertu vám zašleme poštou.

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Domluvíme výběr dne a hodiny, kdy se koncert uskuteční.   

  Setkání se může realizovat pouze v České republice. Cena je uvedena bez cestovních nákladů! Prosím počítejte s tím, že pokud si vyberete k místu setkání jiné místo než Prahu, budete muset cestovní náklady zaplatit zvlášť. Zde je kontakt, skrze který domluvíme výši cestovních nákladů: info@anthoneamusica.cz   

  Reward delivery: In a year

  EUR 374.81
  (CZK 10,000)
 • 2 from 3 Vytvoříme pro Vás drobnou skladbu podle vaší objednávky.

  Třešničkou na pomyslném dortu odměn, je možnost získat svoji vlastní hudební skaldbu.

  Hudební skladatel Jaroslav Pelikán pro Vás vypracuje ve Vámi zvoleném hudebním slohu (renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20.-21.stol…) drobnou skladbu, například fugu na Vámi zvolené téma (z data Vašeho narození, z PSČ Vašeho bydliště nebo z Vámi vybrané melodie).

  Skladbu od nás dostanete v notách i s demo nahrávkou.

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace. Skladatele Jaroslava Pelikána je možno kontaktovat na emailové adrese jarda.pelikan@seznam.cz.

  Reward delivery: In a year

  EUR 449.78
  (CZK 12,000)