Kniha Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák

Pomozte nám vydat knihu o zapomenutém legionáři, důstojníku, odbojáři a politickém vězni. Příběh plk. Jaroslava Mikuláše Nováka, vysoce vyznamenaného vojáka, jehož krédo bylo: Slušnost je mince, kterou si každý razí sám, ale platnost má v celém světě...

Author: Lukáš Cohorna

 • Náhled do rozpracovaného díla

 • Náhled do rozpracovaného díla

 • Autor knihy, poručík Martin Vaňourek (vlevo)

EUR 2,253
pledged of EUR 2,512

89%

89% completed

4 days a 1 hour until the end

114 contributors pledged

Literature, Education

Česko

Pledge
Show all rewards

Každý příběh má svůj začátek...

... ale tenhle má hned dva. První v roce 1897 a druhý v roce 2017. I přes rozdíl 120 let se oba týkají jednoho člověka, jehož jméno je pro mnohé neznámé. A to se má teď změnit,  protože plukovník Novák byl výjimečnou osobností československých dějin. Pomozte nám s vydáním chystané knihy!

Kdo byl plukovník Jaroslav Mikuláš Novák?

 • člen Československých legií na Rusi za první světové války
 • člen Hradní stráže
 • první velitel dělostřelecké tvrze Hanička
 • příslušník odbojového hnutí Obrana národa za druhé světové války
 • člen československého zahraničního odboje za druhé světové války
 • důstojník vyznamenaný Řádem Britského Impéria a jedenácti dalšími vyznamenáními
 • politický vězeň po komunistickém převratu
 • slušný a zásadový člověk
 • zapomenutá postava našich dějin

A právě to bychom chtěli i s vaší pomocí změnit!

Co je náším cílem?

Zajistit financování chystané knihy, která mapuje život plukovníka Jaroslava Mikuláše Nováka. A také rozšířit povědomí o činech, které vykonal, a době, ve které žil. Jeho život zrcadlí pohnuté dějiny Československé republiky, jejíž zrození před 100 lety si letos připomeneme.

Kdo jsme?

Autor knihy

 • poručík Martin Vaňourek

Vojenský historik, který napsal množství knih s tematikou osudů vojáků převážně prvorepublikové armády (například o armádním generálu Bohumilu Bočkovi, o brigádním generálu Josefu Eretovi a několik publikací, které se věnují prvorepublikovým hraničářům).

Autor projektu na Hithit

 • Lukáš Cohorna

Geograf, historik a redaktor pedagogického nakladatelství, příbuzný plukovníka Nováka.

Když jsem se kdysi sám poprvé dozvěděl útržky ze života plukovníka Nováka, nevěřil jsem, že takto dramatický osud ještě nebyl zpracován knižně. Sám jsem se jako vysokoškolský student historie pokusil v rámci jedné seminární práce vytvořit krátký seznam osudů plukovníka Nováka, ale bylo mi hned jasné, že takový projekt si žádá mnohem důkladnější bádání a také mnohem větší zkušenosti. Odložil jsem prozatím své aktivity na neurčito.

Když mě v únoru roku 2017 kontaktoval pan poručík Vaňourek s tím, že by rád zpracoval a vydal knihu o mém příbuzném, Jaroslavu Mikuláši Novákovi, byla to pro mě skoro neuvěřitelná zpráva. Nadšeně jsem souhlasil. Po dlouhých měsících usilovného bádání, hledání informací, pronásledování i nejmenších stop a náznaků v pramenech se kniha poručíka Martina Vaňourka blíží ke svému vydání a zbývá už jen posledních pár kroků. Jedním z nich je získat na její vydání finance.

- autor projektu

Proč to děláme?

Kniha, která vzniká, je z 99 % úsilím autora, kterému se my ostatní snažíme být co nejvíce nápomocni. Její vznik zaštítil starosta Rokytnice v Orlických horách pan Petr Hudousek. Město Rokytnice v Orlických horách spolufinancovalo v loňském roce umístění pamětní desky věnované plukovníku Novákovi v areálu tvrze Hanička. Touto formou tak chceme ulevit panu starostovi (a všem ostatním) od shánění financí na chystanou knihu.

News

Jul 15, 2018 Posledních pět dní a zbývá 15 % do cíle!

Vážení přátelé, moc si vážíme Vaší přízně při podpoře našeho projektu. Zatím se zúčastnilo 105 lidí a v tuto chvíli je na počítadle projektu už neuvěřitelných 55 300 Kč! Na začátku projektu jsme si nebyli jisti, jestli je kniha o jednom, byť výjimečném člověku, jehož osud je úzce spjat s osudy…

More

Jul 6, 2018 Jsme v polovině! Čas na další ukázku!

Děkujeme všem přispěvatelům, díky Vám všem jsme na polovině cílové částky. Stále nám zbývá ta druhá polovina, proto nám držte palce! A pokud můžete, šiřte nás všude, kde můžete. Chystaná kniha bude mít přibližně 160 stran. Vedle samotného autorského textu v knize najdete také mnoho fotografií nebo…

More

Comments

Choose reward for your contribution

 • 13 Vojín

  Symbolickou částkou podpoříte vznik knihy a budete se podílet na tom, že osud plukovníka Nováka neupadne v zapomnění. Knihu Vám sice nezašleme, ale budeme Vám za podporu velmi vděční. Hodnotu Vašeho symbolického příspěvku můžete libovolně navýšit.

  Reward delivery: Not specified

  Pledge EUR 3.86
  (CZK 100)
 • 81 Svobodník

  Zafinancujete tisk dvou knih. Po vydání Vám dodáme jednu (1) kopii knihy "Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák". Druhá kniha půjde do distribuce.
  Vydání plánujeme na konec letních prázdnin.

  Reward delivery: In a quarter

  Pledge EUR 9.66
  (CZK 250)
 • 18 Desátník

  Zafinancujete tisk deseti knih. Po vydání Vám dodáme pět (5) kopií knihy "Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák", kterými můžete například obdarovat známé. Zbytek půjde do distribuce.
  Vydání plánujeme na konec letních prázdnin.

  Reward delivery: In a quarter

  Pledge EUR 38.64
  (CZK 1,000)
 • 2 Četař

  Zafinancujete tisk padesáti knih. Po vydání Vám dodáme až dvacet (20) kopií knihy "plukovník Jaroslav Mikuláš Novák", kterými můžete například obdarovat známé, věnovat je do škol nebo je jinak šířit vlastní cestou. Zbytek půjde do distribuce.
  Vydání plánujeme na konec letních prázdnin.

  Za tuto odměnu získáte pozvánku na akt žehnání knize, který proběhne za přítomnosti autora, příbuzných plukovníka Nováka a za účasti zástupců Armády České republiky v Panenských Břežanech na přelomu září/října 2018. Termín i místo budou v dostatečném předstihu upřesněny.

  Pokud nemáte zájem o celé uvedené množství kopií, ale přesto chcete přispět, kontaktujte autora projektu.

  Reward delivery: Not specified

  Pledge EUR 193.20
  (CZK 5,000)