Otevřete Znakovárnu

Už 2 roky je Znakovárna jedinečným komunitním a vzdělávacím centrem pro neslyšící i slyšící se zájmem o znakový jazyk a svět ticha. Jen nadšení ale na udržení Znakovárny nestačí. Pokud má fungovat dál, nepůjde to bez prostor, techniky a tlumočníků.

Author: Jan Wirth

Poděkování hlavním partnerům Znakovárny

Feb 7, 2018

Díky vám, kteří jste dobrovolně přispěli ve výzvě HitHit, se podařilo otevřít Znakovárnu. Největší díky patří Leoš Procházka a Radim Pařík, kteří přispěli nejvyšší částkou a stali se tak hlavními partnery.

Můžete se podívat na naše reportáže ze Znakovárny, které jsou opatřeny titulky - odkaz zde.

A sledujte nebo lépe nám dejte Like na stránce Znakovárny na Facebooku - zde a těšíme se někdy na viděnou ve Znakovárně! :-) 

Znakovárna je neziskovou organizací. Díky Hithitu bude nadále pokračovat.

Oct 25, 2017

Hithit je webová stránka, která podporuje kreativní lidi, kteří chtějí něčeho dosáhnout. Každý projekt má na shromáždění požadované částky maximálně 45 dní. Pokud se mu to nepodaří, nedostane ani korunu a peníze se vrátí těm, kteří projekt finančně podpořili.

Do projektů se zapojila i Znakovárna pod vedením Jana Wirtha. Znakovárna je už dva roky jedinečným komunitním a vzdělávacím centrem pro neslyšící i slyšící se zájmem o znakový jazyk a svět ticha.Pravidelně pořádá různé přednášky, workshopy, setkání apod. Vše se to ale pořádalo dobrovolně. Právě díky více než 440 přispěvatelům se podařilo Znakovárně dosáhnout požadované částky 200.000 korun a dokonce získali víc než to, krásných 241.787 korun.

Jaké jsou dojmy Jana Wirtha? Upřímně, nečekal, že se podaří dosáhnout požadované částky, protože když zbýval týden do ukončení projektu, zbývalo toho ještě dost. Byl překvapený, že se to ale podařilo a moc si váží ochoty neslyšících a slyšících a jejich podpory. Také si cení tří sponzorů, kteří přispěli velkou částkou. Hlavními sponzory Znakovárny jsou Leoš Procházka a Radim Pařík, firma Promifin a Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr a Kubát.

A co má Znakovárna v plánu s penězi udělat? Chce zajistit kvalitnější přednášky, které se pak musí proplatit. Zajistit tlumočnické a přepisovatelské služby. Přednášky se tak otevřou nejen neslyšícím, ale i slyšícím, kteří chtějí nahlédnout do světa neslyšících. Zaplatí se i nájem a také v případě reportáží nebo rozhovorů se musí zaplatit lidem, kteří vyrobí titulky nebo sestříhají video.

Dobrou zprávou je také, že Znakovárna je už neziskovou organizací. Může tak shánět projekty a dotace pro budoucí dny.

Ti, kteří neviděli přednášky, nemusí zoufat. Znakovárna má v plánu vydávat videa, reportáže nebo rozhovory. Takže každý může nahlédnout do Znakovárny. Přejeme jim mnoho úspěchů.

Zdroj

Projekt Znakovárna na HitHit úspěšně otevřen - to díky vám

Oct 19, 2017

Den 29. září skončila naše výzva o podporu na hithit.com. Přispěli jste nám částkou 241 787 Kč a dosáhli jsme tak 120% požadované částky. Všem 440 přispěvatelům patří ohromný díky za důvěru a za podporu otevření Znakovárny!

Díky finanční podpoře budeme moci zaplatit nájemné za prostor, mít tlumočníky do znakového/mluveného jazyka, kameramana na natáčení rozhovorů a reportáží a titulkáře. 

Těšíme se, že díky vám budeme moci realizovat náš sen. Budeme se snažit důvěru v nás nezklamat. Naši snahu můžete sledovat na www.znakovarna.cz a www.facebook.com/znakovarna.

Chcete, aby Znakovárna fungovala ještě líp? Sdílejte nás!

Sep 26, 2017

Moc si vážíme toho, že nás podporujete. Za náš tým vám upřímně děkujeme. Naše hithitová kampaň ale ještě nekončí! Máme ještě necelé dva dny a každá pomoc se počítá.
Pokud bychom díky vám vybrali 250 000 Kč, mohli bychom koupit další technické vybavení, např. osvětlení a klíčové pozadí. A pokud bychom dosáhli až k 300 000 Kč, mohli bychom naší kameře koupit objektiv.
Dokážeme to jen díky vám.

Program Znakovárny

Sep 25, 2017

Připravili jsem pro váš program a témata na Znakovárně od října do května v Praze na Újezdě 

 1. neděle 1. října, Znakovárna s Deaf Friendly, Mezinárodní dne překladu
 2. neděle 1. října, promítání filmu + debata s neslyšícími hosty: Slyšet očima
 3. pátek 6. října, Čching-Kung - staročínské umění a cvičení pro zdraví a harmonii těla u duše, H. Sobotová
 4. pátek 20. října, Proč neslyšící (ne)milují češtinu? Mgr. Lucie Štefková
 5. pátek 3. listopadu, Jak hledat práci aneb problémy zaměstnávání neslyšících, Gabriela Petrušková
 6. středa 15. listopadu, IZS a prevence ohrožení života, Martin Látal
 7. pátek 1. prosince, Nenásilná komunikace, Jan Wirth
 8. pátek 15. prosince, CODA (slyšící potomci neslyšících rodičů), Karel Redlich
 9. sobota 16. prosince, blešák, aromaterapie, předvánoční soutěž pečení koláčů s CDY
 10. pátek 12. ledna, Diskriminace neslyšících, Jan Wirth
 11. pátek 26. ledna, Výchova neslyšícícho a nedoslýchavého dítěte, Iva Jungwirthová
 12. středa 7. února, Vzdělávaní neslyšících a nedoslýchavých, Mgr. Petr Vysuček
 13. pátek 23. února, Partnerské vztahy slyšících a neslyšících, Milan Fritz
 14. pátek 9. března, Indiáni znakového jazyka, Karel Redlich
 15. pátek  23. března, Identita neslyšících Romů, Josefína Fritzová Kalousová
 16. středa 4. dubna, Konec prokrastinace aneb jak přestat odkládat, Martin Krejčí
 17. pátek 20. dubna, Historie výzkumu znakového jazyka, Mgr. Radka Nováková
 18. pátek 4. května, Autismus neslyšících, Ťulákovi
 19. pátek 18. května, Bez odpadu, Magdalena Hronová

*Změna programu vyhrazena. Omlouváme se za případné změny programu.

http://znakovarna.cz/udalosti/

Znakovárna je komunitní vzdělávácí centrum

Sep 4, 2017

Mám bariéry, ale nejsem postižený, říká neslyšící Jan Wirth. Založil centrum, kde učí znakovat

Neslyšící jste od narození. Myslíte si, že sluchové postižení může posilovat odloučení od společnosti?

Na neslyšící existují dva pohledy - kulturní a medicínský. Kulturní pohled se na neslyšícího dívá jako na člověka patřícího do určité komunity, majícího svou kulturu a jazyk. Nedívá se na něj jako na postiženého. Medicínský pohled vnímá sluchově postiženého člověka jako někoho, kdo má životní bariéry - neslyší, musíme to něčím nahradit nebo jej nějak vyléčit. Dostane třeba doporučení pro implantaci, učí se mluvený jazyk atd.

Já sám se necítím jako postižený člověk. Jsem neslyšící a ano, mám v životě nějaké bariéry, ale nejsem postižený. Můžu v životě dosáhnout všech svých cílů a jako jedinou bariéru vnímám to, že nemůžu telefonovat. Neslyšící lidé mohou dělat v životě cokoliv.

Takže používat termín sluchově postižený není úplně vhodné.

Termín sluchově postižený se nyní moc nepoužívá, je totiž hodně nekonkrétní. Správně se říká: osoby či lidé se sluchovým postižením. Existuje mnoho typů sluchových vad a lidé se dělí na neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé. Každý z nich má různé potřeby. Například nedoslýchaví nemusí používat znakový jazyk. Obecně je v České republice "sluchově postižených" zhruba půl milionu, neslyšících uživatelů znakového jazyka je pak plus minus deset tisíc.

....

Přestože vám život občas ztěžují bariéry, založil jste vlastní podnikání a učíte znakový jazyk. Myslíte si, že je to i díky tomu, že se situace pro neslyšící v Česku za posledních dejme tomu patnáct let zlepšila?

Mí dva bratři pracují na běžných pozicích v továrně. Myslím si, že je to individuální, pokud si člověk chce najít nějakou práci a být v něčem dobrý, tak může, a pokud nechce, nemusí. Já jsem se rozhodl jít vlastní životní cestou. Kromě toho, že jsem lektorem znakového jazyka ve Znakovky.cz, jsem založil ještě Znakovárnu - komunitní vzdělávací centrum. Cítil jsem potřebu dát něco více své komunitě. Děláme zde přednášky a workshopy na nejrůznější témata pro neslyšící i slyšící, kteří mají zájem o znakový jazyk.

A myslím, že se situace pro neslyšící zlepšuje. Zlepšují a rozšiřují se služby, neslyšící jsou více přijímaní do zaměstnání, lepší jsou i školy a tlumočnické služby. Navíc jsou více využívány kompenzační pomůcky ve školách i v dopravních prostředcích. Situace je tedy lepší než dříve. Ale třeba za socialismu museli pracovat všichni, včetně neslyšících. Zatímco v dnešní době si zaměstnavatel vybírá zaměstnance, a tím občas narážíme na bariéry.

Vcíe v rozhovoru aktualne.cz

Mým cílem je otevřít neslyšícím oči, pomoci jim najít jejich smysl života

Aug 31, 2017

„Jsem od narození neslyšící, stejně jako celá moje rodina. Máma, táta neslyší, brácha neslyší, jeho děti také neslyší. Doma všichni znakujeme, takže se v pohodě domluvíme. Ale komunikace se slyšícími je pro moji rodinu těžká. Já hodně špatně slyším, ale mluvím. Oni mluví hodně špatně.“

„Mnoho slyšících se na neslyšící stále dívá jako na postižené, vlastně hloupé lidi. Protože ve společnosti stále přežívá to, co kdysi dávno řekl Aristotelés – že ti, kdo se narodí neslyšící nebudou schopni myšlení. Tenhle pohled už dva tisíce let způsobuje, že neslyšící se ve společnosti hodně uzavírají do sebe. Většina z nich mají slyšící rodiče, kteří na ně samotní někdy pohlíží jako na chudáky, kteří nemohou různé věci dělat. A tak to dělají za ně a ten neslyšící člověk je pak méně samostatný.“

„Děláme od letošního roku diskuze a workshopy, kterým říkáme ‚Znakovárna‘ – bavíme se, slyšící i neslyšící dohromady, o tématech jako jsou vztahy v rodině, duchovno nebo smrt. Snažím se tím otevřít neslyšícím oči, pomoci jim najít jejich smysl života. Ale filosofická a duchovní témata jsou pro neslyšící těžké. Mnoho z nich nečte, protože čeština je pro ně cizí jazyk – od narození neslyší, nemohou ji tedy mít jako jazyk mateřský. Jako první se naučí znakový jazyk a až později mluvený a psaný. Ale znakový jazyk je stejně přirozený a systematický jako jazyk mluvený. A lidé, co ho používají mají díky tomu i různé výhody, například vyvinutější vizuální myšlení a paměť.“

„Já znakový jazyk miluji, je to můj život. Mluvený jazyk je moje bariéra. Ale snažím se v něm stále zlepšovat, abych ty dva světy mohl propojovat. Protože mezi nimi nakonec není žádný rozdíl – slyšící i neslyšící mají stejné srdce.“

/

„I am hearing-impaired since I was born, just like my whole family. My mom is deaf, my father is deaf, my brother is deaf, his children are deaf too. We use sign language to communicate at home, so that’s okay. But it’s hard for my family to communicate with hearing people. I can hear very poorly but I talk. The others talk very poorly.“

„Many hearing people still look at deaf people as if they were in fact dumb. Because in our society, the ancient belief of Aristotelés is still widely held. He said that those who are born deaf are not able to think. For 2000 years this view has been causing that deaf people withdraw into themselves. Most of them have hearing parents who themselves sometimes look at them as if they were unable to do things so they do it for them. The deaf person becomes less independent this way.“

„Since this year we started with workshops and discussion that we call ‚Znakovárna‘ – we talk, both hearing and deaf people, about topics such as relations in the family, spirituality or death. By doing this, I try to open eyes of teh deaf people who comes, to help them find their meaning of life. But it’s hard for deaf people to discuss philosophy or spirituality. Many of them don’t read because Czech is a foreign language for them – they’ve been deaf since they were born so it cannot be their mother language. They learn sign language at first and only later spoken and written language. But sign language is as natural and systematic as any other language. And people who use it even have all kinds of advantages, for instance well-developed visual thinking and visual memory.“

„I love sign language, it’s my life. A spoken language is my barrier. But I try to get better at it so I can connect the two worlds. Because there’s no difference between them anyway – both deaf and hearing people have the same heart.“

http://humansofprague.ihned.cz/archiv/4522

EUR 9,474
pledged of EUR 7,837

120%

120% completed

440 contributors pledged

Community, Education

Česko

Choose reward for your contribution

 • 126 Líbí se mi to - podporuji to!

  Podporuji vás bez nároku na odměnu, ať Znakovárna jede!

  Reward delivery: Not specified

  EUR 3.92
  (CZK 100)
 • 23 from 50 Jednotlivý vstup do Znakovárny

  Kupte si vstupenku a nahlédněte do světa komunity neslyšících na Znakovárně.

  www.znakovarna.cz

  Reward delivery: Not specified

  EUR 3.92
  (CZK 100)
 • 15 from 100 Zeď slávy!

  Jako čestné poděkování, že podporujete Znakovárnu, dáme vaše jméno na celý rok na zeď na našich webových stránkách!

  www.znakovarna.cz

  Reward delivery: Not specified

  EUR 7.84
  (CZK 200)
 • 16 from 50 Ve dvou se to lépe táhne: nechoďte do Znakovárny sami

  Kupte si vstupenku (klidně i víc) pro dva a poznejte nový jazyk a nové lidi třeba s partnerkou, sestrou, tátou nebo s kamarády.

  Reward delivery: Not specified

  EUR 7.84
  (CZK 200)
 • 26 from 50 Speciální děkovné video ve znakovém jazyce

  Pošlu vám speciální děkovné video, uvidíte, jak se ve znakovém jazyce poděkuje!

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 7.84
  (CZK 200)
 • 17 from 20 Hodina o lidech se sluchovým postižením

  Víte, kdo jsou lidé se sluchovými postiženími, jaký je rozdíl mezi neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými? Jak s nimi správně komunikovat? Jak takoví lidé fungují ve většinové společnosti? Přijďte na přednášku a dozvíte se nejen to.

  Přednáška bude tlumočena do češtiny, lektorem je Honza.

  Koná se v 18 hodin v pátek 24.listopadu na Újezdě 26 Praha 1.

  www.znakovky.cz

  Reward delivery: Not specified

  EUR 9.80
  (CZK 250)
 • 17 from 20 Hodina o znakovém jazyce

  Víte něco o znakovém jazyce? Jak funguje, jestli je mezinárodní, jestli ho lze nějak zapsat a mnohé další věci? Pokud ne, přijďte na přednášku. Jestli to zvládnete a budete mít chuť, můžete se pak přihlásit na kurz znakového jazyka a jednou se třeba stát tlumočníkem…

  Přednáška bude tlumočena do češtiny, lektorem je Honza. 

  Koná se v 19 hodin v pátek 24.listopadu na Újezdě 26 Praha 1.

  www.znakovky.cz

  Reward delivery: Not specified

  EUR 9.80
  (CZK 250)
 • 29 from 50 Látková taška s prstovou abecedu

  Tašek není nikdy dost! Ta od nás bude mít na sobě znaky prstové abecedy: třeba ji využijete místo seznamu na nákup.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 11.76
  (CZK 300)
 • Sold out!! Látková taška s prstovou abecedu

  Tašek není nikdy dost! Ta od nás bude mít na sobě znaky prstové abecedy: třeba ji využijete místo seznamu na nákup.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 11.76
  (CZK 300)
 • 31 from 50 Speciální děkovné video s vaším jménem přeloženým do znakového jazyka

  Pošlu vám nejen speciální děkovné video, ale ukážu vám také vaše jméno prstovou abecedou, a pokud bude existovat, připojím i jmenný či speciální znak.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 11.76
  (CZK 300)
 • 11 from 20 Balíček Dvě hodiny o znakovém jazyce a o lidech se SP

  Zúčastněte se obou přednášek: o lidech se sluchovým postižením a o znakovém jazyce. Nahlédněte do hloubky světa ticha a znaků. 

  Koná se od 18 do 20 hodin v pátek 24. listopadu na Újezdě 26 Praha 1.

  www.znakovky.cz

  Reward delivery: Not specified

  EUR 15.67
  (CZK 400)
 • Sold out!! Permanentka do Znakovárny

  10 vstupů na přednášky Znakovárny. Zajistíme vám tlumočníka ze znakového jazyka do češtiny.

  www.znakovarna.cz

  Reward delivery: Not specified

  EUR 39.18
  (CZK 1,000)
 • Sold out!! Individuální kurz Znakovky.CZ

  Chtěli byste mít soukromý rychlokurz v Praze s neslyšícím lektorem Honzou? Jen během jedné hodiny se naučíte 100 znaků nazpaměť!

  Reward delivery: Not specified

  EUR 39.18
  (CZK 1,000)
 • 6 from 10 Individuální kurz Znakovky.CZ

  Chtěli byste mít soukromý rychlokurz v Praze s neslyšícím lektorem Honzou? Jen během jedné hodiny se naučíte 100 znaků nazpaměť!

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 39.18
  (CZK 1,000)
 • 6 from 10 Permanentka do Znakovárny

  10 vstupů na přednášky Znakovárny. Zajistíme vám tlumočníka ze znakového jazyka do češtiny

  Reward delivery: Not specified

  EUR 39.18
  (CZK 1,000)
 • 1 Partnerství

  Opravdu si takové podpory nesmírně ceníme. Vaše jméno spojíme s námi. Třeba se najde způsob, jak více propojit nás a Vás? Při příspěvku nad 1000 Kč možnost sepsání darovací smlouvy pro daňové účely.

  Reward delivery: Not specified

  EUR 39.18
  (CZK 1,000)
 • 15 from 20 E-learning ČZJ

  Nebydlíte v Praze, ale chcete se naučit znakový jazyk přes mobil, tablet či PC? Bez problémů! Připravujeme e-learningový kurz pro veřejnost, který bude hotov na jaře. Touto částku si ho předplatíte.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 78.37
  (CZK 2,000)
 • 5 from 10 Permanentka do Znakovárny

  Vstup na všechny akce Znakovárny zdarma. Zajistíme vám tlumočníka ze znakového jazyka do češtiny.

  www.znakovarna.cz

  Reward delivery: Not specified

  EUR 78.37
  (CZK 2,000)
 • 2 from 3 Půlroční kurz Znakovky.CZ pro úplné začátečníky od září do prosince

  Chcete se naučit základy znakového jazyka? Přispěním této částky máte příležitost si to splnit. Termín od 11. září od 17 do 18:30 hodin v Praze na Újezdě.

  Reward delivery: Not specified

  EUR 137.15
  (CZK 3,500)
 • 5 from 5 Individuální kurz Znakovky.CZ

  Jedna hodina kurzu znakového jazyka vám nestačí? Není problém, za 5 lekcí zvládnete základy znakování s neslyšícími ve Znakovárně! Ideální zkušenost pro všechny, kteří se mohou setkat s neslyšícími: lékaře, zdravotní sestry, prodavače, kavárníky… Nebuďte k neslyšícím hluší.

  Reward delivery: Not specified

  EUR 156.74
  (CZK 4,000)
 • 2 from 3 Sponzor, vaše firemní logo na našem webu na 1 rok

  Budete všem na očích – vaše jméno a logo zveřejníme na celý rok na našich webových stránkách s poděkováním. 

  Reward delivery: Not specified

  EUR 195.92
  (CZK 5,000)
 • 3 from 3 Teambuilding - zažijte hru s neslyšícím lektorem

  Pro vaši firmu připravíme zážitkovou hru, ve které si zkusíte, jaké je to neslyšet a dorozumívat se pomocí znakování. Mluvit rukama a nohama se nehodí jen v komunikaci s neslyšícími, ale třeba i v zahraničí. Vizuální jazyk je srozumitelný všude na světě! Hra bude podle domluvy trvat 2 až 3 hodiny a je pro 6 až 12 lidí.

  Reward delivery: Not specified

  EUR 391.85
  (CZK 10,000)
 • 2 from 3 Vedlejší partner, vaše firemní logo na webu/facebooku na 1 rok


  Budete všem na očích – vaše jméno a logo zveřejníme ve všech svých propagačních materiálech. Během každé přednášky ve Znakovárně zazní na pódiu poděkování! Celý projekt sponzorujete právě vy!

  Reward delivery: Not specified

  EUR 979.62
  (CZK 25,000)
 • Sold out!! Hlavní partner, vaše firemní logo na webu/facebooku na 1 rok

  Budete všem na očích – vaše jméno a logo zveřejníme ve všech svých propagačních materiálech. Během každé přednášky ve Znakovárně zazní na pódiu poděkování! Celý projekt sponzorujete právě vy! Také pro vás máme připravených spoustu překvapení.

  Reward delivery: Not specified

  EUR 1,959.25
  (CZK 50,000)