Společně oživíme minulost a dávno zapomenuté bitvy

Kniha, která chce čtenářům představit i bitvy na které učebnice dějepisu zapomněly. Doplněna celou řadou černobílých i kolorovaných fotografií. Pomozte prosím knize na svět.

 • Němci s opuštěným britským tankem

 • Rozbahněné zákopy

 • Francouzi pózují v zákopech

 • Utrpení u Yper

 • Řečtí vojáci na makedonské frontě

 • Německý kavalerista v Africe

 • Velbloudí patrola

 • Generál Pershing

 • Kniha vojenské malorážky

EUR 1,963
pledged of EUR 850

230%

230% completed

106 contributors pledged

Community, Literature

Chvaletice, Pardubický kraj, Česko

All or nothing. Project finished on Mar 1, 2024 at 10:33.

Show all rewards

Jak to začalo

Řadu let jsem pročítal informace o menších i větších bitvách 1. světové války. Přečetl jsem mnoho knih o tomto konfliktu, ale valná většina z nich se věnovala největším střetům u Verdunu, u Yper, neúspěchu u Gallipoli nebo na řece Soči. Obdobně i drtivá většina  televizních dokumentů, které jsem za ta léta zhlédl, dává přednost těmto bojům před menšími operacemi mimo hlavní válečná tažení. Dlouho jsem sbíral střípky o dávno zapomenutých bitvách a nakonec ze střípků poskládal celou mozaiku v podobě této knihy. 

Co je náš cíl?

Cílem projektu je dostat do tisku knihu Zapomenuté bitvy. Korektura textů která je u každé knihy nezbytná, grafické úpravy a tzv. zlom (tedy příprava na tisk v požadovaném formátu) stojí nemalé peníze. Pomocí vybraných peněz na platformě Hithit bude celá příprava knihy financována. Pomozte knihu konečně odeslat do tiskárny.

Detaily

Velká válka byla prvním konfliktem, který zasáhl doslova celý svět. Bojovalo se na zemi, na moři i ve vzduchu a mimo starých vojenských technologií přinesl tento konflikt i celou řadu novinek. Novinek, které navždy změnily způsob vedení boje. V mořských hlubinách se schovávaly ponorky, vedle vzducholodí a pozorovacích balonů létaly ve vzduchu první stíhací letouny a rozbahněnou Zemí nikoho projížděli první tanky. Kulomety kosily pěchotu, a tak se vojáci zakopali a vybudovali neproniknutelné linie zákopů, které nerozbilo ani těžké dělostřelectvo. Už v dětských učebnicích se dozvídáme o krvavých bojích u Verdunu nebo o prvním plynovém útoku u Yper. Tím ale většinou informace o První světové válce končí a mnoho velkých bitev časem upadlo v zapomnění. A právě tyto bitvy se kniha snaží čtenářům připomenout. 12 bojů napříč celou válkou, od Afriky, přes evropskou západní frontu až po boje ve Žlutém moři u čínských hranic. Bitvy, na které učebnice dějepisu zapomněly....

... a ještě něco navíc

Ukázka z knihy:

13. listopadu skončila britským vítězstvím bitva u dnes již zaniklé palestinské vesničky Al-Maghar (El Mughar). Generál Edmund Allenby, vrchní velitel egyptských expedičních sil, porazil dvě osmanské armády pod vedením německého velitele Ericha von Falkenhayna. Falkenhayn v převzaté osmanské hodnosti mushir (polní maršál) nedokázal dohodová vojska zastavit, v bojích ztratil 10 000 mužů a množství děl 7. a 8. osmanské armády, a nakonec vydal rozkaz k ústupu. O den později přestěhoval svůj štáb z Jeruzaléma do Nábulusu, protože Jeruzalém byl dalším logickým cílem britského útoku. Britský válečný kabinet však nedoporučil Allenbymu postupovat, respektive nabádal generála ke zdrženlivosti. Mírová jednání mezi ruskou bolševickou vládou a císařským Německem vzbuzovala na Západě velké obavy. Ukončení bojů na východní frontě by Německu umožnilo přesunout řadu jednotek na jiná bojiště a zcela jistě i posílit osmanské sbory v Palestině. Alleby nicméně nepatřil k velitelům, kteří by si do své práce nechali příliš mluvit. Byl si ovšem vědom problémů, které by vyvstaly během jeho tažení. Frontové síly pochodovaly daleko od svých základen, vojáci byly unavení, vázlo zásobování, nedostávalo se lékařské péče a chyběly mapové podklady regionu. Současně ale předpokládal, že pokud nechá své muže zakopat, budou se vší pravděpodobností vystaveni zdrcujícímu protiútoku nepřítele na nedokonalém, ve spěchu zbudovaném zákopu. Ve snaze předejít tomuto scénáři se proto rozhodl zaútočit na osmanskou 7. armádu v Judských horách a nařídil obsadit Jeruzalém.

Plánovaný postup směrem do oblasti Judeje byl ve značné míře závislý na schopnosti britské armády udržet zásobování předních jednotek, zvláště pak v první linii. Ty totiž operovaly v místech, kterými se stahovala osmanská vojska, během ústupu živelně ničící infrastrukturu. Navíc se britští vojáci přesouvali ve značné vzdálenosti od železničních uzlů a tempo postupu nešlo udržovat do nekonečna. Zásobování armády potravinami, vodou, střelivem a krmivem muselo probíhat každodenně, ve dne v noci. Už jen uživit 25 000 koňů, kterými vojsko disponovalo, bylo takřka nadlidským úkolem. Denní příděl krmiva pro jednoho koně činil zhruba 4,3 kg obilí, každý den ho tudíž bylo zkrmeno 100 tun. Obrovské množství proviantu se přepravovalo po železnici do cílových stanic, kde bylo překládáno na nákladní automobily a velbloudy egyptského sboru. Přeprava mířila po úzkých a nezpevněných cestách do Julisu, dnes již zaniklé vesnice. Byly zde zřízeny sklady, ve kterých neúnavně pracovali členové egyptského pracovního sboru. Dělníci veškerý materiál překládali na menší povozy, tažené koňmi australských a novozélandských divizí. V roce 1917 byla tak rozsáhlá logistická operace a součinnost zcela nesourodých jednotek nevídaná. 

Letecký průzkum probíhající 17. listopadu odhalil, že ani 7. osmanská armáda nezahálela a vybudovala v okolí Jeruzaléma linie zákopů, které sice nešly příliš do hloubky, ale zato jejich obranu zvyšovala celá řada menších předsunutých pevnůstek. Navíc samotný horský terén rozhodně nahrával spíše obranné taktice. Generál Allenby vytvořil plán, se kterým se chtěl vyhnout bojům v samotném Jeruzalémě. Na místo toho hodlal neustále atakovat turecká vojska, obsazením silničních přístupů přerušit jejich kontakt s Jeruzalémem a ve finále je donutit k ústupu a evakuaci města. K hlavnímu tažení vybral 52. a 75. pěší divizi s dostatečnou podporou jízdy.

Kdo jsme?

Historie 1. světové války je nesmírně obsáhlá. Je zcela pochopitelné, že autoři publikací v Čechách i zahraničí se soustředí na nejdůležitější momenty a zvraty této války. Mě však od už dětství zajímaly i bojiště, kam nepronikala civilizace a moderní prvky tak rychle. Kde se často bojovalo se zastaralým vybavením a kde vojáci museli překonávat i přírodní nástrahy. A o těchto bitvách budu vyprávět prostřednictvím této knihy. Texty do ní jsem sepisoval řadu let a teď už stačí jen krůček. Kniha je připravena k tisku a já pevně doufám, že se mi s Vaší pomocí podaří přes platformu Hithit vybrat částku, kterou tisk vyžaduje.

Proč to děláme?

Dlouhá léta hledání informací z různých koutů světa si zaslouží finále v podobě této knihy. Díky za každý příspěvek.

Comments

Choose reward for your contribution

 • sold 5
  Dobrý pocit

  Podpořte vydání knihy základní částkou a pomozte tak začínajícímu autorovi.  Částku lze libovolně navýšit.

  Reward delivery: in a week after the Hithit project end

  EUR 4.01
  (CZK 99)
 • sold 4
  Chci knihu jako první - elektronická verze (e-book)

  Ještě než se kniha dostane na pulty obchodů bude přednostně odeslána Vám pomocí e-mailu v nejpoužívanějších formátech e-knihy. Knihu si tak budete moci přečíst jako první. 

  Reward delivery: in a month after the Hithit project end

  EUR 6.43
  (CZK 159)
 • sold 4
  Kniha Vojenské malorážky

  Drobná, leč unikátní kniha více než 30 českých i zahraničních malorážek používaných v armádě. Koupíte-li knihu Vojenské malorážky obdržíte nejenom její výtisk pomocí Zásilkovny (poštovné v ceně), ale také pomůžete na svět knize Zapomenuté bitvy.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a month after the Hithit project end

  EUR 10.48
  (CZK 259)
 • sold 16
  Chci knihu jako první - měkká vazba

  Nejenom, že knihu obdržíte dříve než se objeví na pultech obchodů, ale jako poděkování za Vaši podporu bude kniha odeslána s podpisem autora pomocí Zásilkovny (poštovné v ceně) ve formátu A5 s měkkou (brožovanou) vazbou. Knihu tak lehce zabalíte a můžete číst třeba při cestě do práce.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a month after the Hithit project end

  EUR 12.10
  (CZK 299)
 • sold 53
  Chci knihu jako první - pevná vazba

  Pokud máte rádi knihy o první světové válce, budou Zapomenuté bitvy s pevnou vazbou dalším přírůstkem do Vaší sbírky. Kniha se totiž na pultech obchodů bude prodávat pouze s měkkou vazbou. Dostanete tedy unikátní knihu, budete ji číst jako první a pokud budete chtít, autor ji doplní podpisem a věnováním. Kniha bude doručena přes Zásilkovnu (poštovné v ceně).

  Reward delivery: Zásilkovna, in a month after the Hithit project end

  EUR 14.53
  (CZK 359)
 • sold 19
  Zapomenuté bitvy i Vojenské malorážky

  Ke knize s unikátní pevnou vazbou (prodej na pultech obchodů bude pouze s měkkou vazbou) dostanete ještě drobnou knihu, která se věnuje využití malorážek pro armádní účely. Ač je to s podivem, i za 1. světové války našly některé malorážky uplatnění. Obě knihy budou doručeny pomocí Zásilkovny (poštovné v ceně) a pokud budete chtít, autor obě doplní věnováním. 

  Reward delivery: Zásilkovna, in a month after the Hithit project end

  EUR 20.19
  (CZK 499)
 • remaining 4 from 10
  Staň se sponzorem knihy

  Pomozte knize na svět tímto štědrým příspěvkem. Odměnou Vám bude nejenom výtisk knihy s pevnou vazbou, ale na zadních listech knihy i krátká informace o Vás či Vaší společnosti, například s odkazem na Vaše webové stránky. Ostatní čtenáři si pak budou moci tyto informace přečíst. Autor si vyhrazuje právo na odmítnutí v případě, že texty nebo odkazy nebudou v souladu dobrými mravy či směřováním knihy.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a month after the Hithit project end

  EUR 80.94
  (CZK 2,000)