Postavme památník z pošlapaných židovských náhrobků

6 000 dlažebních kostek z rozřezaných hřbitovních náhrobků donedávna pokrývalo Václavské náměstí. Přišlo se na to až při rekonstrukci. Pomozte nám společně s manžely Rónovými, kteří zhotoví památník Návrat kamenů, vrátit jim jejich pietní význam!

Poděkování za skvělý výsledek

Jul 17, 2022

Vážené přispěvatelky a přispěvatelé!

Děkujeme za Vaši přízeň a ocenění projektu Návraty kamenů. Díky příspěvkům a darům budeme moci památník doplnit o důstojnou informační tabuli a upravit okolí památníku, kde budou uloženy nalezené úlomky i celé náhrobky ze zničené části hřbitova pod televizní věží. To vše jako připomenutí, že Mahlerovy sady bývaly kdysi židovským hřbitovem.
Odměny začneme rozesílat ve druhé polovině srpna. Současně budeme informovat o termínech prohlídek našich památek. Zapálení svíček proběhne při příležitosti varhanního koncertu v Jeruzalémské synagoze dne 14. září 2022. Slavnostní odhalení památníku proběhne podle původního plánu 7. září 2022 v 13 hod.

Více o tématu najdete například v článku na Deníku nebo Lidovkách.

Ještě jednou ze srdce děkujeme.

Poděkování dárcům

Jun 22, 2022

Vážené přispěvatelky a přispěvatelé!

Děkujeme za Vaši přízeň a ocenění projektu Návraty kamenů. Díky příspěvkům i darům budeme moci památník doplnit o důstojnou informační tabuli a upravit okolí památníku, kde budou uloženy nalezené úlomky i celé náhrobky ze zničené části hřbitova pod televizní věží. To vše jako připomenutí, že Mahlerovy sady bývaly kdysi židovským hřbitovem.

Více o tématu najdete například v článku na Deníku nebo Lidovkách.

Ještě jednou ze srdce děkujeme.

Pozvánka na koncert v Jeruzalémské synagoze

Jun 13, 2022

Dobrý den!

Přijďte s námi oslavit začátek léta na koncert do Jeruzalémské synagogy. Vystoupí Synagogenchor z Drážďan. Zazní skladby významných skladatelů a kantorů.

Koncert je zdarma a koná se coby doprovodná akce k výstavě Hudební poklady Jeruzalémské synagogy.

Zároveň může posloužit jako příjemné setkání pro naši nově vzniklou dárcovskou komunitu.

Děkujeme vám všem za podporu a těšíme se na viděnou 26. června od 18.00 hodin. 

Pozvánka na koncert do Jeruzalémské synagogy

Ze zničených židovských náhrobků staví památník: Jsem rád, že neskončily na skládce

Jun 8, 2022

Podívejte se na rozhovor předsedy obce a autora projektu, Františka Banyaie, v DVTV.

Vysvětluje v něm pozadí projektu, osvětluje rozpočet a průběh návratu kamenů - logistickou operaci, na které se podílela Židovská obec, firma DAP i Technická správa komunikací.

Když vybereme 220 tisíc, necháme u památníku zhotovit uměleckou informační desku

Jun 7, 2022

Částka 220 tisíc nás dostane nad polovinou celkových potřebných prostředků. Kromě Hithitu jsme oslovili i další dárce a s 220 tisíci od Vás se přiblížíme cílové rovince mílovými kroky. 

Umožní nám vyrobit uměleckou pamětní informační desku, kterou po dokončení památníku navrhne opět Jaroslav Róna. 

Přidali jsme některé nové odměny –⁠ opět umělecké, spirituální i estetické hodnoty –⁠ proto vybírejte a podporujte dál Návraty kamenů. Díky vám se dostanou na místo, kam patří. 

Do naplnění rozpočtu 750 tis. na realizaci památníku nám schází už jen asi 150 tisíc Kč

Jun 6, 2022

Je to neuvěřitelné! Podařilo se nám vybrat přes 100 % cílové částky během prvních dvou dnů kampaně. Všem patří obrovské díky za příspěvky!

Do naplnění rozpočtu 750 tis. na realizaci památníku nám schází už jen asi 150 tisíc Kč, budeme vděčni, když si ještě vyberete z našich odměn. Pomáháte nám společně s manžely Rónovými, kteří už tvoří památník Návrat kamenů, s dalším dějstvím neuvěřitelného příběhu zničených náhrobků.

Slavnostní odhalení památníku bude 7. září 2022

May 23, 2022

Slavnostní odhalení Památníku návratu kamenů plánujeme na 7. září 2022 ve 13. hodin. Odhalení bude součásti Dnů žižkovského kulturního dědictví s podporou MČ Prahy 3, která podpoří i komentované porhlídky Starého žižkovského židovského hřbitova.

18.3.2022 Územní souhlas Odboru výstavby Praha 3

May 23, 2022

Městská část Praha 3 vydala dne 18.3.2022 Územní souhlas s realizací památníku.

Vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Městské části Prahy 3 dne 2. 12. 2021

Feb 22, 2022

Oddělní životního prstředí doporučilo postupy z hlediska ochrany ovzduší, z hlediska ochrany přírody a zeleně i z hlediska nakládání s odpady. Vyjádření je použito k žádosti o územní souhlas ke Stavebnímu odboru Městské části.

Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy 15.10.2021

Feb 18, 2022

Navrhované práce v rozsahu předloženého návrhu „Památník Návratu kamenů“, který je
součástí žádosti a který zpracovali Jaroslav Róna, Lucie Rónová a Ing. Zdeněk Podráský,
Chotouňská 479/4, 100 00 Praha 10, ČKAIT 0004820 v 8/2021 jsou z hlediska zájmů státní
památkové péče p ř í p u s t n é bez podmínek.

Návrh na realizaci památníku na Starém židovském hřbitově na Žižkové 8.7.2021.

Feb 18, 2022

S plánem na vytvoření památníku z rozřezaných náhrobních kamenů na Starém židovském hřbitově na Žižkové Židovská obec v Praze oslovila paní Lucii Rónovou a pana Jaroslava Rónu a dne 8 .7. 2021 jsme obdřželi první skycu památníku s názvem Návrat kamenů. Skycu jsme přijali a pak následovalo postupná technická specifikace památníku.

Nález prvních dlažebních kostek z rozřezaných náhrobních kamenů 5.5.2020

Feb 18, 2022

Ráno v 8:00hod. dne 5.5.2020 byly zahájeny práce v dolní části Václavského náměstí rozebíráním žulové dlažby akce Revitalizace Václavského náměstí a došlo okamžitě k nálezu vělkého počtů dlažebních kostek vyrobených z nárobních kamenů. Informace se během krátké doby dostala do médií.

Memorandum o vydání kamenů z židovských náhrobků 3.12.2019

Feb 18, 2022

Hlavní město Praha, Technická správa komunikací a Židovská obec v Praze uzavřely Memorandům o vydání dlažebních kostek vyrobených ze židovských náhrobků. Následně během několika měsíců bylo nalezeno cca 6000 takových kamenů o celkové váze 6 tun. Náhrobní kameny byla uloženy ve skladu TSK, kameny se zbytkem nápisů byly vystaveny v Jeruzalémské synagoze.

EUR 12,315
pledged of EUR 5,939

207%

207% completed

335 contributors pledged

Community, Art

Praha, Hlavní město Praha, Česko

All or nothing. Project finished on Jul 17, 2022 at 09:28.

Choose reward for your contribution

 • sold 74
  Dobrý pocit

  Dobrý pocit z příspěvku na nápravu minulých křivd a zlých skutků. Dobrý pocit je snad nejlepší odměnou pro každého dárce.

  Reward delivery: not specified

  EUR 3.96
  (CZK 100)
 • remaining 111 from 200
  Zapálení děkovné svíčky v Jeruzalémské synagoze

  Zhruba dva týdny po odhalení pomníku uspořádáme slavnostní setkání s dárci, kteří jeho realizaci podpořili, v Jeruzalémské synagoze. V rámci setkání mimo jiné zapálíme 200 svíček a přečteme jména těch, kteří přispěli nákupem této odměny. Informaci o setkání zašleme darcům emailem.

  Reward delivery: in a quarter after the Hithit project end

  EUR 9.90
  (CZK 250)
 • remaining 167 from 200
  Pohlednice k novému židovskému roku

  Vyberte si kombinaci pětice uměleckých pohlednic s židovskou tematikou.

  Zašleme Vám pět reprintů starých pohlednic s přáním k novému židovskému roku. 
  Zásilkovna v ceně.
   

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 9.90
  (CZK 250)
 • sold 16
  Prohlídka židovského hřbitova

  Komentovaná prohlídka významné žižkovské památky. Starý žižkovský hřbitov byl založen jako morový hřbitov a pohřbívalo se zde až do roku 1890. Jsou zde hrobky významných osobností jako Rabi Löw a dalších rabínů židovské obce v Praze. Přibližně hodinová prohlídka s našimi odborníky na historii židovských hřbitovů.
  Vždy pro skupinu 25-30 v předem nabídnutých termínech. Celkový počet není omezen.

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 23.76
  (CZK 600)
 • remaining 16 from 30
  Návštěva Radnice Židovské obce.

  Zcela mimořádná možnost prohlídky Radnice Židovské obce v Praze včetně Vysoké synagogy a s výstupem na ochoz věže radnice.

  Reward delivery: in a quarter after the Hithit project end

  EUR 41.58
  (CZK 1,050)
 • sold 14
  Prohlídka Staronové synagogy

  Komentovaná prohlídka Staronové synagogy v Praze. Více než 750 let stará synagoga, která je z velké části v původním stavu, patří mezi nejvýznamnější pražské památky. Jako odměnu nabízíme posezení v synagoze a odborný výklad profesionálního průvodce nejenom o synagoze, ale i všem, co se kolem ní v historii dělo. 
  Vždy pro skupinu 25-30 v předem mailem nabídnutých termínech. Celkový počet není omezen.

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 47.52
  (CZK 1,200)
 • remaining 49 from 50
  Prohlídka Josefova

  Prohlídka památek bývalého židovského města Josefova. S kvalitním průvodcem navštívíte Starý židovský hřbitov a expozice v synagogách Maiselova, Klausova, Španělská a Pinkasova. 
  Návštěva potrvá cca 3 hodiny a návštěvník se seznámí s památkami, které každý rok navštíví přes 700 tisíc turistů.
  Vždy pro skupinu 25-30 v předem nabídnutných termínech.

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 118.79
  (CZK 3,000)
 • remaining 5 from 20
  Uvedení jména dárce na informačním panelu u památníku

  Vaše jméno bude navždy vepsáno mezi donory přímo u památníku na židovském hřbitově na Žižkově. Návrh informační a pamětní desky budeme konzultovat s autorem v návaznosti na počtu významných dárců. 

  Reward delivery: in a year after the Hithit project end

  EUR 197.98
  (CZK 5,000)
 • remaining 19 from 20
  Účast na odhalení památníku a posezení s autory

  Slavnostní odhalení památníku dne 7. září 2022 bude významnou společenskou akcí, na kterou pozveme zástupce Magistrátu, Prahy 3, Židovského muzea a samozřejmě novináře, kteří se o toto znepokojivé téma v minulosti zajímali. Následné posezení s manželi Rónovými bude jistě velice příjemné. Zahájení se uskuteční v rámci Dnů Žižkovského kulturního dědictví a s podporou Městské části Praha 3. Pohoštění i hudba budou součástí!

  Reward delivery: in a quarter after the Hithit project end

  EUR 316.77
  (CZK 8,000)
 • remaining 6 from 10
  Účast na odhalení památníku a grafický list

  Slavnostní odhalení památníku dne 7. září 2022 bude významnou společenskou akcí, na kterou pozveme zástupce Magistrátu, Prahy 3, Židovského muzea a samozřejmě novináře, kteří se o toto znepokojivé téma v minulosti zajímali. Následné posezení s manželi Rónovými bude jistě velice příjemné. Zahájení se uskuteční v rámci Dnů Žižkovského kulturního dědictví a s podporou Městské části Praha 3. Pohoštění i hudba budou součástí!
  Hosté, kteří si vyberou tuto odměnu, dostanou navíc originální grafický list, který pro tuto příležitost vytvoří sochař a grafik Jaroslav Róna. Inspirací grafického listu bude právě slavnostní odhalení památníku a umělecká zkušenost z celého projektu. Ukázka Rónova grafického listu z roku 2015 najdete pro představu u odměny "Grafický list".

  Reward delivery: in a quarter after the Hithit project end

  EUR 593.94
  (CZK 15,000)
 • Sold out!!
  Záložky

  Umělecké záložky do knihy se spirituálními motivy od Biblical Bookmakers.
  Doručení Zásilkovnou je v ceně.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 9.90
  (CZK 250)
 • Sold out!!
  Kalendář Židovské obce v Praze pro rok 5783

  Chcete vědět, kdy se slaví židovské svátky a vyznat se v organizaci židovského roku. Pořiďte si nástěnný kalendář.

  Najdete v něm významné osobnosti židovského života, sváteční dny a 12 krásných grafik. Zásilkovna v ceně.   

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 15.84
  (CZK 400)
 • Sold out!!
  Kalendář Židovské obce v Praze pro rok 5783

  Chcete vědět, kdy se slaví židovské svátky a vyznat se v organizaci židovského roku. Pořiďte si nástěnný kalendář.
  Najdete v něm významné osobnosti židovského života, sváteční dny a 12 krásných grafik. Zásilkovna v ceně.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 15.84
  (CZK 400)
 • Sold out!!
  Kalendář Židovské obce v Praze pro rok 5783

  Chcete vědět, kdy se slaví židovské svátky a vyznat se v organizaci židovského roku. Pořiďte si nástěnný kalendář.
  Najdete v něm významné osobnosti židovského života, sváteční dny a 12 krásných grafik. Zásilkovna v ceně.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 17.82
  (CZK 450)
 • Sold out!!
  Pamětní bronzová medaile výročí Staronové synagogy

  Pořiďte si bronzovou mediali s ikonickou památkou Židovské čtvrti v Praze. Byla pořízena k 700letému výročí postavení synagogy. 

  Zásilkovna je v ceně.

   

  Reward delivery: Zásilkovna, in a month after the Hithit project end

  EUR 21.78
  (CZK 550)
 • Sold out!!
  Pamětní bronzová medaile výročí Staronové synagogy

  Pořiďte si bronzovou mediali s ikonickou památkou Židovské čtvrti v Praze. Byla pořízena k 700letému výročí postavení synagogy. 

  Zásilkovna je v ceně.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 21.78
  (CZK 550)
 • Sold out!!
  Golem: grafika Jaroslava Róny, 2015

  Originální dílo přímo na Vaši stěnu. Sbírání umění je současným hitem, jak ukládat peníze do něčeho trvalého. Pověste si na zeď grafiku od jednoho z nejslavnějších současných umělců.

  Dílo má rozměry 30x30cm.

  Zásilkovna je v ceně.
   

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 716.69
  (CZK 18,100)
 • Sold out!!
  Golem: grafika Jaroslava Róny, 2015

  Originální dílo přímo na Vaši stěnu. Sbírání umění je současným hitem, jak ukládat peníze do něčeho trvalého. Pověste si na zeď grafiku od jednoho z nejslavnějších současných umělců.

  Dílo má rozměry 30x30cm.

  Zásilkovna je v ceně.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 716.69
  (CZK 18,100)