Norimberský trychtýř - kniha o fyzice

Cílem je vydat knihu NORIMBERSKÝ TRYCHTÝŘ, aneb PRŮVODCE PŘEMÝŠLIVÉHO STUDENTA STŘEDOŠKOLSKOU FYZIKOU. Vybrané finanční prostředky budou použity na tisk, případně na propagaci. PROSÍM, PŘISPĚJTE, ODMĚNA VÁS NEMINE!

Author: RNDr. Jan Tomsa

Rozdávání odměn - závěrečná inventura

Dec 12, 2022

Vážení dárci všech kategorií!

Podle informací od vydavatele jsou v této chvíli skoro všechny odměny rozeslány. Výjimkou jsou 2 pro dárce v zahraničí (1x Slovensko, 1x Francie) - nevím, na co se čeká, ale doufám, že k odeslání dojde během 1 - 2 dnů. Dále pak několik případů, kde je v adrese uvedeno jiné jméno než jméno dárce, ale to už jsme odladili. Dovolte mi tedy malou závěrečnou inventuru:

 • Na vydání knihy přispělo celkem 200 fyzických osob a firem, z toho 199 prostřednictvím HitHitu, 1 přímo vydavateli. Z těch 199 ovšem 1 dáma, která se zapojila jako poslední, přispěla dvakrát, čímž "opticky" zaokrouhlila počet dárců přes HitHit na 200. Zaslouží si proto posun do vyšší kategorie :-)
 • 2 z dárců nedodali doručovací adresu, a to ani po opakovaných urgencích. Odměnu jim tedy zatím ani při nejlepší vůli poslat nelze
 • 54 výtisků jsem předal osobně, z toho polovinu (přesně) na křtu, polovinu později.
 • Vydavateli tak k rozeslání zbyl rovný veletucet (144).

Pevně doufám, že všechny odměny své adresáty buď už našly nebo je najdou během tohoto týdne. Pokud by se tak v některých případech nestalo, ozvěte se, budeme to operativně řešit.

Na tomto místě tak mohu kromě závěrečného upřímného poděkování všem, kdo pomohli knize spatřit světlo světa, už jen vyslovit přání, aby se Vám kniha líbila a splnila Vaše očekávání. Budu vděčný za případné čtenářské reflexe, ať již pozitivní, či kritické (můžete mi je posílat na soukromou adresu jtomsa@volny.cz). Oficiální recenze by měla v dohlednu vyjít v časopise Vesmír.

Ve Cvičení 7 na str. 75 si laskavě opravte tiskovou chybu - ve vzorci pro dráhu tělesa chybí u času exponent 3.

A to je od mne pro tuto chvíli (a doufám, že pro celý projekt) opravdu všechno. Prosím zachovejte mi přízeň a podpořte i vydání mé příští knihy, pokud se někdy přinutím ji napsat. Zatím o ní jen nezávazně přemýšlím - měla by to být, jak už jsem kdysi avizoval, středoškolská fyzika "čtená podruhé", tedy již s plným využitím matematického aparátu, jaký si zasluhuje.

Všem přeji krásné Vánoce a šťastné vykročení do Nového roku!

S přátelským pozdravem

J. Tomsa

Zpráva o křtu

Nov 10, 2022

Pro ty z Vás, kteří se nemohli dostavit na křest, píšu aspoň tuto stručnou zprávu:

Za úvodní motto večera jsem zvolil báseň "Trychtýře" od Christiana Morgensterna.

V první řadě bylo nutno odměnit autorskými výtisky osobnosti, které se tak či onak, byť ne přímo finančně, na vzniku knihy podílely. Zde musím na prvním místě jmenovat svou drahou choť Alenu, jejíž jméno sice nikde nefiguruje, ale jejíž zásluha je opravdu velká. Nejen trpělivostí, kterou se mnou měla během příprav k vydání, ale i svou aktivní účastí, zejména detailním laděním naladatelské smlouvy (dle vyjádření vydavatele "žádný z jeho autorů nemá tak kvaitní právní zastoupení"). Alena mi také přes internet koupila pohlednici, použitou jako frontispice, a na mě už bylo jen přeložit německé verše... Dále (a to jsem při křtu zapomněl zmínit, což tímto napravuji), se zasloužila o vznik kapitoly "Fyzika jako zpráva o světě". Ta nebyla původně plánována a napsal jsem ji až poté, co se (právnička, nikoli fyzička) pozastavila nad tím, že by tam měly být jen samé historické věci a nic ze současnosti. V neposlední řadě patří Aleně dodatečný dík za sponzoring nájmu klubu.

Autorským výtiskem byl dále odměněn můj kamarád RNDr. Vladimír Wagner, CSc. z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Jemu vděčím za podrobné přečtení textu a řadu kritických připomínek, jimiž mne ochránil před "kázáním fyzikálních bludů". Zejména pak mu patří dík za recenzi, která jak doufám, se objeví v některém tištěném a časem snad i elektronickém médiu.

Dalším "spolupachatelem" knihy, jemuž autorský výtisk právem patří, byl Ing. Milan Guštar, Ph.D., počítačový grafik, který mé neumělé kresbičky přetvořil v nádherné obrázky ve vektorovém formátu.

Nebylo možno neodměnit vydavatele, PhDr. Zdenko Pavelku. Zavzpomínali jsme si při tom, jak jsme před lety vydávali knihu Perspektivy české energetiky, kde jsem dělal redakční práce a mám tam i malý autorský vklad.

Připomenuty byly i zásluhy nepřítomné Mgr. Jitky Šindlerové, renomované češtinářky, která si dala nemalou práci s jakzykovou korekturou.

Čestné autorské výtisky obdrželi i Mgr. Ivan Boháček (časopis Vesmír), Ing. Petr Kabeš, který perfektně zorganizoval uložení výtisků v přilehlých prostorách klubu, a o něco později se dostavivší doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků.

To tedy byli mí V.I.P. Hosté.

A nyni již přišel na řadu onen slavnostní akt, kdy s pomocí několika symbolických kapek sektu byla knize popřána šťastná cesta na knihkupecké pulty a odtud do rukou čtenářů. Tohoto čestného úkolu se ujali nejštědřejší z Vás:

Ing. Tomáš Vodenka (VORK consulting. s.r.o.)
Mgr. Tomáš Kosička
RNDr. Slavomír Kapusta, CSc.
RNDr. Miroslav Beláň, Ph.D.

Poslední z "top five", Tomáš Martinec, nebyl přítomen.

Křest se myslím docela vydařil. Jedinou vadou na kráse je, že postrádáme 1 autorský výtisk, v němž bylo věnování konkrétní osobě (na křtu nepřítomné). Pokud by náhodou někdo z Vás zjistil,že jsme mu omylem vydali výtisk patřící někomu jinému, prosím kontaktujte mě a rád Vám ho vyměním.

Jinak ještě jednou a naposled děkuji všem dárcům a doufám, že nebudete příliš čtenářsky zklamáni. Pokud ne, možná se ještě v budoucnu setkáme, až budu shánět prostředky na další knihu.

NA SHLEDANOU!
 

Distribuce odměn

Nov 10, 2022

Drazí sponzoři!

Děkuji všem, kteří se dostavili na křest knihy a převzali si odměnu. Ostatním bude distribuována v nejbližší době, a to:

 • pro dárce, které osobně znám, mám výtisky u sebe a po dohodě je i osobně předám,
 • ostatním je rozešle nakladatel (to už jde mimo mě)..

Někteří z Vás bohužel neuvedli doručovací adresu. Část jsme vypátrali pomocí katastru nemovitostí, zbývá 7 případů, kde se to nepodařilo: V 1 případě máme adresu neúplnou, chybí město. [Zde nechci být adresný, ještě jednou Vás obešlu e-mailem.]

Těm, kteří už knihu mají, přeji hezké čtení, ostatní se na ni mohou ještě chvíli těšit.

*** POZVÁNKA NA KŘEST ***

Oct 21, 2022

Drazí příznivci, sympatizanti, sponzoři, mecenáši a partneři,

dočkali jsme se!. Kniha je již "venku" a já si Vás tímto dovoluji pozvat na její slavnostní křest, který se uskuteční v úterý 1. listopadu v klubu Carpe diem, Jičínská 4, Praha 2 (asi 50 m od stanice Metra Flora směrem k Orionce). Otevřeno bude od 18 h, začátek v 19 h.

Jak jsem již jednou avizoval, oproti původní představě (viz Odměny) jste zváni všichni, kdo jste přispěli, ať již jakoukoli částkou. Pravda, 200 lidí se do klubu nevejde, ale přijďte alespoň Pražáci. Osobním vyzvednutím dárku nám ušetříte výdaje za poštovné.

Protáhlo se to víc, než jsme čekal a než je mi příjemné; pokud na tom mám svůj podíl viny, omlouvám se za to. Budiž mi omluvou má nezkušenost - s výjimkou jedné malé brožurky o kalendářích jsem ještě nikdy žádnou knihu nenapsal ani nevydával. Příště to snad půjde snadněji. Bude-li totiž kniha úspěšná, budu uvažovat o pokračování, které by se mohlo jmenovat "Kolumbovo vejce, aneb Středoškolská fyzika čtená podruhé".

Těším se na Vaši účast!

Kniha vyjde v předvečer státního svátku.

Oct 7, 2022

Na protálu KOSMAS se už objevil termín vydání - 27. října. Viz následující odkaz

https://www.kosmas.cz/knihy/514469/norimbersky-trychtyr/

Trvalo to trochu déle, než jsem předpokládal, je mi to líto, ale "jsme tam". Křest by měl následovat během 1-2 týdnů. Prosím zejména partnery, mecenáše a sponzory, aby mi sdělili své časové možnosti začátkem listopadu, abychom mohli vybrat pokud možno všem vyhovující termín.

Všem děkuji za spolupráci a těším se na příjemné setkání.

Jsme skoro u cíle

Sep 29, 2022

Kniha už se už tiskne, ale potrvá to prý ještě asi měsíc (vazba, balení atd.) K expedici by mělo dojít do konce října, takže v listopadu má být na pultech knihkupců. A ovšem také slavnostní křest a rozdávání odměn Vám, vážení partneři, mecenáši, sponzoři a ostatní příznivci. Už se na to moc těším!!!

Ježkovy voči, jak já si oddechnu, až ze mě tenhle balvan spadne...

Kniha je v tiskárně.

Sep 7, 2022

Jak jsem se právě dověděl, sazba knihy je hotová a v pondělí odešla do tiskárny. Jak dloho bude tisk trvat, se prý nedá odhadnout (ještě se budou dělat náhledy aj.), ale to už je jen technikálie. Původní představa, že křest bude někdy v polovně září, byla asi příliš optimistická, ale doufám, že o mnoho se už nezpozdí. Sad tedy někdy na přelomu září / října.

Druhé korektury

Aug 23, 2022

Včera jsem odevzdal druhé korektury, jejichž předmětem byly především (kromě několika zbývajících překlepů) čísla stránek v rejstříku. Znamenalo to "rozsekat" původní text ve Wordu tvrdými konci stránek tak, aby stránkování souhlasilo se sazbou. Zde musím za vydatnou pomoc poděkovat své manželce Aleně. Pak už zbývalo jen automaticky vygenerovat obsah, rejstřík a seznam obrázků. Vše už je u vydavatele.

Předpokádaný "timing" (viz předchozí aktualita) má trochu zpoždění, nicméně vše směřuje ke zdárnému konci. Nedojde-li k neočekávaným komplikacím, měla by kniha vyjít během září. Předběžně už jsem zamluvil termín křtu na třetí záříjový týden. Pozvánku samozřejmě včas obdržíte.

První korektury hotovy

Aug 2, 2022

Včera jsme s vydavatelem odsouhlasili první korektury, na kterých jsme oba pracovali cca 2 týdny. Tímto mu děkuji za pomoc, neboť se mu podařilo najít řadu překlepů a jiných chybiček, které mi unikly.

Sazbu ke 2 korekturám bych měl mít k dispozici někdy v polovině srpna, ale ty už snad budou jen formalita...

Také už začaly práce na slíbeném dárku - "opravdovém trychtýři". Držte mi palce, ať se povede!

IMPRIMATUR

Jun 14, 2022

Tento týden (od poslední aktuality) jsme s grafikem dolaďovali technické detaily sazby (formáty nadpisů, zvýrazněné bloky textu apod.) a včera jsme dospěli k jakémus-takémus kompromisu. [Mimochodem - jedna změna: obálka nebude laděna do zelena, nýbrž do modra.]

Dnes jsem se sešel s vydavatelem a podepsal mu souhlas se sazbou. Nedojde-li k zemětřesení, následující "timing" by mohl vypadat takhle:

 • do konce června - prvotní sazba
 • pak mám 3 týdny na autorskou korekturu
 • kolem 10. srpna - tisk
 • do konce prázdnin - kniha hotová
 • kolem poloviny září - křest

Kéž už se nic nezvrtne

Už víme, jak bude kniha vypadat - podívejte se do galerie!

Jun 7, 2022

Dnes se mi poprvé ozval vydavatelem vybraný grafik. Zatím řešíme technické detaily po e-mailu. Poslal jsem mu své připomínky k první ukázce sazby, další verzi mám dostat v pátek. Co se týče obálky, moje původní představa to sice úplně není, ale vem to čert, hlavně ať už je kniha na pultech.

Peníze převedeny vydavateli

May 5, 2022

Právě jsem dostal zprávu, že vybrané peníze (po nezbytných srážkách provize, DPH a bankovních poplatků) byly převedeny na účet vydavatele. Musím HITHIT pochválit, převáděná částka sedí s mým výpočtem na halíř. Pro info - čistý výnos projektu je 114 491,25 Kč.

Sazba by měla být k dispozici v první polovině června, pak mě čeká autorská korektura, ale slibuji, že se ji budu snažit udělat co nejrychleji. Mým zbožným přáním je, aby kniha spatřila světlo světa ještě před začátkem školního roku.

Smlouva podepsána!

Apr 11, 2022

Dnes, po několika měsících, jsme konečně podepsali nakladatelskou smlouvu.

Proč tak pozdě? Od poslední aktuality, kdy se už zdálo, že dohoda je uzavřena a podpis smlouvy je pouhou formalitou, probíhaly nekonečné dohady s vydavatelem o formulačních detailech, právních vadách návrhů obou stran a podobných věcech. Vydavatele bylo navíc v posledních týdnech obtížné zastihnout, Tomu je dnešním dnem konec, smlouva je v šuplíku a vydání knihy se definitivně přesouvá do realizační fáze. Sláva Pánu Bohu!

Dnes již tedy mohu zveřejnit, že vydavatelem bude nakladatelství Novela Bohemica. Jak už jsem zmínil v minulosti, o distribuci projevil zájem Kosmas, a věřím, že nezůstane sám. Náklad by měl být 1500 výtisků s možností dotisků. Text a obrázky jsou předány, kniha může jít do sazby a mě ještě čekají autorské korektury. Ale to už bude práce radostná. Zatím si netroufám odhadnout, kdy se mé skromné dílko objeví na pultech knihkupectví, osobně bych si přál, aby to bylo do začátku školního roku.

Konečně dohoda!

Jan 13, 2022

Minulý týden se uskutečnila dlouho očekávaná schůzka s nakladatelem, kde jsme dořešili zejména právní a ekonomické aspekty. Zde musím ocenit klíčovou roli mé manželky, která si dala velkou práci s tím, aby smlouva byla právnicky v pořádku a abych "z toho taky něco měl". Inu, není nad to mít doma advokátku :-)

Příští týden by se měla smlova podepsat a pak už to může jít do sazby. A samozřejmě také může konečně dojít k čerpání prostředů z projektu.

Mimochodem, od Nového roku mám opět práci, takže se zdá, že vše se v dobré obrací.

Vypadá to, že se nic neděje, ale děje se.

Nov 10, 2021

Milí příznivci,

ani mě netěší, že se věc vyvíjí tak pomalu. Problém nastal v okamžiku, kdy jsem s původně dohodnutým vydavatelem začal projednávat výši nákladu a některé technické parametry. Mezitím se ozval další zájemce o vydání knihy, ten mi ovšem nabídl trochu jiný typ nakladatelské smlouvy, než by odpovídal mé představě. Podle starého pravidla "Duobus litigantibus tertius gaudet" jsem si vzpomněl na třetího, s nímž jsem o možném vydání knihy jednal už před lety, tehdy však byly podmínky z mé strany reálně nesplnitelné. To ovšem Hithit změnil. Od té doby pracujeme na smlouvě, dohadujíce jednak detaily technické (což je moje parketa), jednak právně-ekonomické (což laskavě převzala na svá bedra má drahá choť). Současná situace je taková, že jsem před chvílí odeslal nakladateli právnicky revidovanou verzi smlouvy. Doufám, že s tím nebude mít zásadní problém a že finální verzi podepíšeme nejpozději do konce listopadu. A pak už hurá s textem do tiskárny!

Blížíme se k cíli...

Sep 8, 2021

Do konce projektu zbývají už jen 2 dny, takže je čas k předběžnému zhodnocení.

Tak především: Projekt byl nečekaně úspěšný - dnes ráno jsme překročili magickou hranici 250 %. Když si vzpomenu, s jakými pocity jsem ho zakládal ("Asi to nevyjde, ale proč to nezkusit?"), jsme dnes opravdu úplně jinde. Nechci spekulovat o příčinách takového úspěchu, zvlášť když zatím neznám jména více než poloviny přispěvatelů. Konstatovat mohu pouze to, že mezi těmi, kdo přispěli veřejně, je jen velmi málo mých známých, naprostá většina jmen mi nic neříká. To snad vypovídá něco o tom, že projekt nebyl připraven až tak špatně. Velký dík za to ale patří paní Paděrové z HitHitu, která mi při tom velice užitečně radila. Samozřejmě si zaslouží přinejmenším knihu.

Jaká je tedy aktuální situace:

 • Na účtu je 125 509 Kč od celkem 186 přispěvovatelů, z toho 98 anonymních. Podrobnější pohled ukazuje, že máme 88 Galileů, 52 Newtonů, 20 Laplaceů, 14 Maxwellů, 7 Plancků, 4 Einsteiny a 1 Hawkinga. Tato čísla se možná ještě změní po odtajnění, protože někteří přispěli více, než přiznali, celkem o 10 309 Kč.
 • Tato čísla ukazují, že bude vhodné poměkud rozšířit odměny, zejména co se týče pozvání na křest knihy. Podle původní představy by bylo pozváno jen 12 hostů, což by věru nebyla veselá oslava. Tímto vyhlašuji, že zvaní jsou všichni, kdo přispěli. Předpokládám, že přijdou přinejmenším Pražáci, což mi ušetří výdaje za posílání odměn poštou. Zatím nevím, kde křest bude, zatím to vypadá buď na klub Carpe diem (Jičínská 4) nebo restauraci Excelsior (Bělehradská 19).
 • O vydání knihy se aktuálně ucházejí 3 nakladatelství. Zatím nejsem rozhodnut, komu to finálně svěřím. Hodně dám na radu své manželky, která jako erudovaná právnička už pečlivě studuje návrhy smluv. Z toho také plyne, že zatím není jasný termín, kdy kniha vyjde, ani termín křtu. Doufám, že to bude možné zveřejnit i poté, co projekt skončí, případně že přespěvatelé udali e-mailovou adresu. Původně jsem si přál, aby křest byl současně oslavou mých 60tých narozenin. To se nejspíš nestihne, ale budu dělat vše pro to, aby kniha byla na vánočním trhu.

No a co dál? Bude-li mít kniha úspěch, začnu psát novou. Předběžný pracovní název je "KOLUMBOVO VEJCE, aneb STŘEDOŠKOLSKÁ FYZIKA ČTENÁ PODRUHÉ".

Ještě jednou všem děkuji a přeji příjemné čtení.

Jsem na dlažbě :-(

Sep 3, 2021

Tahle aktualita sice přímo nesouvisí s projektem, ale nedá mi to, abych se "nepochlubil". Od 1 září jsem bez zaměstnání. Ke konci srpna mi vypršela smlouva a přestože jsem celé prázdniny odpovídal na inzeráty a chodil po pohovorech, výsledek nula. České školství holt už o mé služby nestojí. Taky se už v něm angažuji hezky dlouho - 30 let, to je půl života. No co se dá dělat, nějakou dobu budu "dojit" stát na podpoře a pak se uvidí. Třeba půjdu řídit tramvaj...

Ptáte se, jaký to bude mít vliv na projekt? Myslím, že pozitivní. Budu mít víc času na přemýšlení o volbě vydavatele, a potom na související práce (korektury, výroba dárků, příprava křtu...). Nullum malum est sine aliquo bono :-)

Máme hektolitr, ale už "v čistém".

Aug 30, 2021

K dnešnímu dni se vybralo 116750 Kč, což v "čistém" (po odečtení provize a dalších obligatorních výdajů) dělá 101419 Kč.

Když jsem se před lety skromným dílem podílel na vydání jedné odborné publikace, dotázal jsem se vydavatele, zda by mohl vydat také mou knihu. Odpověď zněla: "Jo, dones sto tisíc a vydám."  Tehdy mi to připadlalo jako trochu cynický vtip. Dnes se fantazie stala realitou.

Aktuálně se o vydání Trychtýře ucházejí už 3 vydavatelství. Vítězem bude samozřejmě ten, kdo nabídne nejlepší podmínky.

Máme hektolitr!

Aug 21, 2021

Když jsem zadával cílovou částku (50 tisíc), tak jsem úplně nevěřil, že se vůbec vybere. Když se pak vybrala během pár dnů, bylo to příjemné překvapení. Ale že dosáhneme dvojnásobku, o tom se mi vážně ani nesnilo. Díky, přispěvatelé,díky, Hithite!!

A potom: Nic tak nepotěší srdce kantorovo, jako když si na něj vzpomene bývalý žák...

Zájem roste

Aug 19, 2021

Včera se mi ozval vydavatel z Brna a projevil zájem Trychtýř vydat. Já už samozřejmě "svého" nakladatele mám a zatím necítím potřebu na tom něco měnit, ale pokud by se ukázalo, že nabízí výrazně lepší podmínky (plnobarevný tisk, vyšší náklad, nižší výdaje na distribuci apod.), asi bych uvažoval o změně. Zatím věřím, že to nebude nutné - třeba zapůsobí i prostý fakt možné konkurence :-)

Ale aby bylo jasno: Nejde mi primárně o autorský honorář. Mým základním cílem je, aby se kniha dostala k co největšímu počtu čtenářů, ideálně aby si ji mohl koupit každý student.

A také mám teď jiné starosti - od 1. září jsem bez zaměstnání. Nevte někdo o škole, kde potřebují fyzikáře? Kdyžtak napište do Komentářů...

KOSMAS ZABRAL!

Aug 10, 2021

Tuhle aktualitu píšu z technických důvodů s mírným zpožděním, ale snad to nevadí.

Před pár dny se mi ozvalo knihkupectví KOSMAS a deklarovalo zájem o distribuci knihy. To je skvělá zpráva samozřejmě pro mě, ale i pro vydavatele. Přinejmenším odpadá riziko, že o knihu nebude zájem. Jestlipak se přidají i jiní knihkupci? Neváhejte!

Vyvíjí se to skvěle!

Aug 10, 2021

Jsme ve třetině kampaně a máme vybráno 123 % cílové částky. To jsem opravdu nečekal. Díky!!!!

Když to takhle půjde dál, možná budeme mít i na tisk BAREVNÝCH OBRÁZKŮ. Dosavadní kalkulace nákladů totiž vychází z předpokladu, že obrázky budou černobílé, nebo max. s jednou doplńkovou barvou. Plně barevný tisk by jistě výrobu prodražil (zatím nevím o kolik, vydavatel se vrátí asi za 10 dnů), ale posuďte sami: nestálo by to za to, když už se s nimi grafik tolik nadřel? Já myslím, že ano.

A i kdyby se to nepodařilo: peníze vybrané navíc mohou pomoci zvýšit náklad. Nebo obojí.

Reálný výsledek sbírky

Aug 2, 2021

Přestože cílové částky 50 tisíc Kč už bylo dosaženo, příspěvky stále přicházejí. To je moc dobře. Dnes jsem se totiž dověděl podrobnosti o tom, kolik z toho zůstane "v čistém" na knihu, tedy co všchno se z toho musí zaplatit, než zbytek doputuje na účet nakladatele:

 • 9% je provize provozovetele Hithitu
 • z toho ještě 21% DPH
 • 1,5% jsou bakovní poplatky (+ 1 Kč za každou transakci)
 • 699 Kč administrační poplatek

Tak jsem si sedl k Excelu a spočítal jsem si, že kdyby se např. vybralo rovných 50000 Kč od 30 dárců, reálně by na vydání zbylo 43073 Kč.

Anebo jinak: K dosažení 50 tisíc "netto" by bylo potřeba vybrat okrouhle 58 tisíc. K dnešnímu dni je tam 54300,- (což je skvělé), ale nic nezkazí, kdo ještě trochu přihodí... :-)

Díky předem!

Jsme tam!!!

Jul 31, 2021

Vážení přátelé a příznivci,

tak tohle předčilo všechna moje očekávání. Představoval jsem si, že se to bude skládat po malých částkách a kdoví zda těch 45 dnů nebude málo. Ale že se 50 tisíc vybere behem 4 dnů, to je tedy pro mě šok (samozřejmě příjemný). VŠEM V PRVNÍ ŘADĚ VELKÝ DÍK!

Tak trochu jsem rozpačitý z anonymních dárců. Jak jim asi budu moci předat odměny?

V každém případě máme teď už jednu jistotu: KNIHA VYJDE! Zatím jsem domluveni na 1000 výtiscích, ale projekt poběží ještě 40 dnů, takže kdyby ještě někdo přispěl, třeba by se mohl náklad i zvýšit. Uvidíme.

EUR 5,529
pledged of EUR 2,099

263%

263% completed

200 contributors pledged

Literature, Education

Praha, Hlavní město Praha, Česko

All or nothing. Project finished on Sep 10, 2021 at 09:00.

Choose reward for your contribution

 • sold 0
  Charita [ARCHIMÉDÉS]

  Odměnou Vám bude jen dobrý pocit, že jste přispěl(a) na správnou věc.

  Poznámka 1: Při platbě lze částku i navýšit...
  Poznámka 2: Doručení je uvedeno do týdne, ale ten dobrý pocit získáte okamžitě :-)

  Reward delivery: in a week after the Hithit project end

  EUR 4.20
  (CZK 100)
 • sold 96
  Čtenář [GALILEI]

  Odměnou Vám bude 1 výtisk knihy.
   

  Reward delivery: not specified

  EUR 12.59
  (CZK 300)
 • sold 54
  Čtenář sběratel [NEWTON]

  Odměnou Vám bude 1 výtisk knihy s autorovým podpisem.
   

  Reward delivery: not specified

  EUR 16.79
  (CZK 400)
 • sold 22
  Sympatizant [LAPLACE]

  Jako odměnu dostanete:
  • Knihu s podpisem autora.
  • Malý úsměvný dárek - opravdový norimberský trychtýř :-)

  Reward delivery: not specified

  EUR 20.99
  (CZK 500)
 • remaining 4 from 20
  Sponzor [MAXWELL]

  Vaší odměnou bude:
  • Kniha s věnováním autora (počet výtisků dle dohody).
  • Malý úsměvný dárek - opravdový norimberský trychtýř :-)
  • Vaše jméno nebo logo na obálce knihy v sekci sponzorů.

  Reward delivery: not specified

  EUR 41.98
  (CZK 1,000)
 • remaining 3 from 10
  Mecenáš [PLANCK]

  Vaše odměna:
  • Kniha s věnováním autora (počet výtisků dle dohody).
  • Malý úsměvný dárek - opravdový norimberský trychtýř :-)
  • Vaše jméno nebo logo na obálce knihy v sekci sponzorů.
  • Pozvánka na slavnostní křest knihy do Prahy.

  Reward delivery: not specified

  EUR 83.96
  (CZK 2,000)
 • remaining 1 from 5
  Partner [EINSTEIN]

  Vaše odměna:
  • Kniha s věnováním autora (počet výtisků dle dohody).
  • Malý úsměvný dárek - opravdový norimberský trychtýř :-)
  • Vaše jméno nebo logo na obálce knihy v sekci sponzorů, kde budete uveden(a) jako PARTNER KNIHY.
  • Pozvánka na slavnostní křest knihy do Prahy, kde budete moci přednést i vlastní prezentaci.

  Reward delivery: not specified

  EUR 209.91
  (CZK 5,000)
 • Sold out!!
  Kmotr [HAWKING]

  Vaše odměna:
  • Kniha s věnováním autora (počet výtisků dle dohody).
  • Malý úsměvný dárek - opravdový norimberský trychtýř :-)
  • Vaše jméno nebo logo na obálce knihy v sekci sponzorů, kde budete uveden(a) jako HLAVNÍ PARTNER KNIHY.
  • Pozvánka na slavnostní křest knihy do Prahy, kde budete moci přednést i vlastní prezentaci.
  • Výsadní právo knihu pokřtít a umístit do ní svou vlastní noticku (proč jste se rozhodl(a) knihu podpořit a co jí přejete do života).

  Reward delivery: not specified

  EUR 419.82
  (CZK 10,000)