iFund.cz: Investiční e-platforma pro širokou veřejnost

iFund.cz je samoobslužná e-platforma pro investování do fondů určená široké veřejnosti. Pohodlně, odkudkoli, plně informovaně a transparentně, elektronicky a ekologicky. Díky vybraným prostředkům urychlíme spuštění iFund.cz!

 • Martina Vlachová - zakladatelka iFund.cz

 • Antonín Kunz - zakladatel iFund.cz

 • Martina si v přírodě dobíjí energii

 • Tonda udává směr dalšího vývoje

 • Legraci zažijete i při investování

4 246 Kč
vybráno z 200 000 Kč

2%

2% splněno

41 dní do konce

4 lidé přispěli

Komunita, Technologie

Česko

Přispět
Zobrazit všechny odměny

Co je iFund.cz – a proč ho podpořit

Smyslem projektu je dát začínajícím i pokročilým investorům k dispozici nestrannou a 100% spolehlivou e-platformu pro samostatné investování do podílových fondů.

A to z pohodlí domova, bez nutnosti s kýmkoli jednat, s přehlednými údaji o souvisejících nákladech a zcela transparentně.

Díky vybraným prostředkům budeme moci spuštění iFund.cz výrazně urychlit, aby mohlo co nejvíce lidí v Čechách i na Moravě začít ziskově investovat co nejdříve.

Abychom skrze iFund.cz pomohli zpřístupnit investice do podílových fondů co nejširšímu spektru investorů, místo budování sítě prodejců využíváme běžných moderních technologií, navíc s minimální uhlíkovou stopou (žádný tisk, převozy listin apod.).

Guido je průvodce světem fondů

Každý, kdo je měsíčně alespoň trochu finančně v plusu a je ochoten nechat čas pracovat pro sebe, si díky iFund.cz dokáže vybrat investici na míru svým očekáváním. S výběrem fondů pomůže uživateli sofistikovaná filtrace mezi fondy a pokročilý algoritmus. Díky nim se každý investor může rozhodnout samostatně a kompetentně, se všemi potřebnými informacemi. Přestože je fondů skoro 1 000, jsou seřazeny podle shody s konkrétními požadavky investora, nikoli podle výše provize třetí straně. S iFund.cz tak máte jistotu, že výběrem kteréhokoliv z prvních fondů jednáte ve svém nejlepším zájmu.

Kdo za projektem stojí

Jmenujeme se Martina Vlachová a Antonín Kunz, a koncept e-platformy pro nezávislé investování je naší společnou ideou. Klienti i spolupracovníci o nás tvrdí, že jsme na slovo vzatí profesionálové v investičním poradenství. Věříme, že našich 20 let zkušeností na finančních trzích je k tomu opravňuje (a že to nepůsobí neskromně). 

Původně jsme pracovali jako privátní bankéři ve velkých bankách. Tato práce však dlouhodobě uspokojí málokoho. Proto jsme se rozhodli spojit síly a začít privátním klientům nabízet vlastní, profesionální služby na pevných morálních základech. Dnes již osmým rokem řídíme vlastní společnost Kunz a partneři s.r.o. plně podléhající regulaci ČNB. Náplní naší práce je radit a zprostředkovávat firmám i jednotlivcům investice do fondů.

Na iFund.cz jsme začali pracovat před dvěma lety. Naším cílem je, aby naše služba byla první volbou pro každého, kdo chce investovat bez zbytečných výdajů. Abychom si pojistili, že se na e-platformě každý uživatel snadno a rychle vyzná, s návrhem nám pomáhá celý externí tým spolupracovníků (programátorů, marketingových specialistů, grafiků a copywriterů).

Investování s iFund.cz je snadné v několika přehledných krocích

Jak e-platforma funguje

Na iFund.cz bude mít každý uživatel k dispozici všechny informace o fondu i o veškerých souvisejících nákladech a poplatcích. I když bude nabídka fondů široká, iFund.cz fondy seřadí podle shody s požadavky investora. Umožní mu vybrat správný fond na základě vstupních parametrů, které si každý nadefinuje podle své situace a investičního záměru. Zároveň transparentně a přehledně zobrazí i náklady spojené s investicí. Přehledněji už to nejde: iFund.cz vám vždy předem poskytne kompletní informace jako roční náklady na správu fondu a vstupní poplatek po nastavení částky.

iFund.cz umožňuje investovat v korunách i v jiných měnách. Kdykoliv a on-line, bez zdlouhavých řečí a osobních schůzek. Všechny dokumenty (smlouvy, obchodní podmínky, informační materiály atd.) jsou v elektronické podobě, bezpečně uložené a lehce dostupné v Klientské zóně. iFund.cz na pár kliknutí jako na dlani zobrazí stav investic, jejich aktuální hodnotu, graf s dosavadním vývojem, provedené transakce a mnoho dalších informací.

Prostředky, které získáme z crowdfundingové kampaně na hithit.cz, urychlí spuštění iFund.cz už v roce 2021 (kdo ví, třeba i díky vám).

Použít iFund.cz zvládá Alfréd, investor začátečník

Náš cíl: Narovnat investiční prostředí v ČR

Pro investice do fondů v České republice neexistuje snadno a všem dostupná webová e-platforma. Abyste mohli dnes na českém internetu investovat do podílových fondů, většinou musíte být klientem banky, která službu nabízí. Banka vám však nabídne jen omezený výběr fondů. 

Klienti bank nakupují fondy nejčastěji při osobním jednání s pracovníkem banky, a bývají často v „informační a odborné” nevýhodě.

iFund.cz nabízí možnost investovat všem, bez ohledu na to, u které banky máte účet. A hlavně: nabídne vám násobně širší výběr fondů než instituce nabízející hlavně vlastní fondy.

Warren, zkušený investor, si iFund.cz vyloženě užije

Upřímně, je nám záhadou, proč lidé v ČR investují do podílových fondů mnohem méně než v zahraničí. Nevědomky plýtvají tvrdě vydělanými penězi – bankovní účty se směšně nízkými (případně nulovými či zápornými) úrokovými sazbami nás o peníze obírají, místo aby nám je pomáhaly zhodnocovat.

Obyvatelstvo vyspělejších států udržuje na bankovních účtech menší část majetku

Zdroj dat: OECD. Obyvatelstvo ve vyspělejších státech (například: USA, Kanada, Finsko, SRN) nechává na účtech v bankách menší část vlastního majetku. Do investic tak umisťuje větší část, hodnota majetku roste rychleji.

Čísla hovoří jasně: správný a nezávislý výběr investice do podílových fondů se vyplácí. Navíc v aktuální situaci kritického zadlužování ČR funguje jako asi nejúčinnější (legální) obrana.

Zdroj dat: Česká národní banka, Conseq. Výnosy fondů jsou obvykle vyšší než úrokové sazby na účtech. Přes občasné výkyvy oběma směry dosahují fondy ve středně - a dlouhodobém období podstatně vyššího zhodnocení než účty v bankách.

Ve srovnání, dejme tomu, se spořicím účtem můžete u fondů očekávat daleko zajímavější zhodnocení, zvláště při středně - a dlouhodobé investici. Je přitom jedno, zda chcete investovat do budoucích studií svých dětí, do podnikání, bydlení nebo třeba jako finanční rezervu na důchod. V každém případě investicí do fondů uchráníte úspory před „sežráním“ inflací, a dokonce je podstatně zhodnotíte v reálném vyjádření. Je také dobré vědět, že stát do vašeho nakládání s touto rezervou nemůže jakkoli zasahovat!

OECD: Household financial assets, Mutual fund shares, % of total financial assets, 2020 or latest available

Zdroj dat: OECD (vlevo pod grafem v části "Perspectives" zvolte "Mutual fund shares"). Obyvatelstvo vyspělejších států (například:  Finsko, SRN, USA, Kanada) investuje do fondů výrazně vyšší část vlastního majetku než občané ČR.

Až se spojení „podílový fond“ dostane do obecného povědomí jako nástroj, který je v dlouhodobém horizontu mnohem výhodnější než bankovní termínované či spořící účty, budeme vědět, že jsme svou misi splnili. 

Detaily služby: 6 výhod on-line investování

iFund.cz je on-line samoobslužná e-platforma na investování do otevřených podílových fondů a fondů kvalifikovaných investorů přes skupinu Conseq (distributora fondů a největšího nezávislého investičního manažera v ČR). Všechny fondy v nabídce jsou schváleny Českou národní bankou k distribuci v ČR.

Webové stránky ČNB obsahují seznamy všech schválených fondů k distribuci v ČR

Zdroj: Česká národní banka. Stránky České národní banky obsahují aktuální seznam tuzemských podílových fondů a zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny v ČR.

E-platforma je kompromisem mezi variantou, kdy za vás vaše portfolio někdo zcela spravuje a variantou, kdy musíte mít hlubší znalosti trhu, abyste mohli službu resp. investici ovládat. Investovat můžete jednorázově nebo pravidelně, a investování kdykoli bez udání důvodu přerušit. 

V čem je iFund.cz „o parník lepší“ než konkurence:

 • Nestrannost

Naši společnost ani e-platformu nevlastní žádná bankovní ani jiná skupina, která by diktovala podmínky. Nejsme omezeni nabídkou jedné banky, ale nabídneme fondy různých tuzemských i světových správců. S uživateli navíc sdílíme kompletní metodiku výběru fondu pomocí iFund.cz.

 • Transparentnost

Zobrazujeme transparentní informace o investiční strategii fondů, jejich likviditě, míře rizikovosti i o jejich nákladech a poplatcích.

Přehledné informace k nákupu fondu

 • Výhodnost

Dlouhodobě je investování výhodnější než využití bankovních účtů, spoření a termínovaných vkladů. Úroková sazba z bankovních vkladů je téměř vždy nižší než inflace a v důsledku toho dochází k reálnému znehodnocování vkladů. Investování je cesta, jak situaci obrátit ve svůj prospěch. Uživatelům iFund.cz nabídneme fondy, které odpovídají zadaným potřebám, setříděné podle historicky nejvyšších výnosů.

 • Informovanost

On-line investiční průvodce iFund.cz se vás nejprve detailně vyptá na vše podstatné, a až poté poskytne informace o tom, nakolik je váš konkrétní investiční krok v souladu s vaším investičním cílem a které fondy mu odpovídají.

Pokročilým investorům služba nabízí možnost využít nejpodrobnější filtrace podílových fondů v ČR, takže snadno najdou fondy s požadovanými specifickými parametry.

Přehledný výběr fondu se všemi potřebnými informacemi

 • Pohodlí

iFund.cz je přehledný a intuitivní. Dali jsme si záležet, aby se na stránkách každý snadno a rychle zorientoval. Smlouvy jsou podepisovány elektronicky na dálku, z pohodlí domova.

 • Pohled do budoucnosti

iFund.cz nabídne zcela unikátní simulaci vývoje hodnoty portfolia v období příštích pěti let. Pomůže tak investorovi odhadnout, zda a kdy hodnota portfolia může vzrůst na požadovanou úroveň.

Jako bonus zobrazí na grafu i fondy, které jsou na trhu v České republice, ale není možné do nich investovat přes iFund.cz. Snadno tak poslouží jako přehledný srovnávač fondů.

Necháte náš nápad ležet – anebo do toho jdete s námi?

Věříme, že se rozhodnete nás podpořit! Váš příspěvek umožní, aby na českém investičním trhu „zdola“ již brzy vyrostla nestranná a transparentní e-platforma, která umožní každému investovat do budoucnosti a pomůže kultivovat investiční prostředí v ČR.

Stačí vybrat si částku, kterou chcete přispět – a hned se můžete začít těšit na odpovídající odměnu.

Děkujeme!

Martina V. a Tonda K.

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 0 Chci PODPOŘIT DOBRÝ NÁPAD

  Příjemný pocit u srdce, že pomáháte na svět nové, užitečné službě. A o to tu přeci jde, že?

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 99 Kč
 • 1 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro jednorázovou investici 10.000 Kč

  Nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz ve výši 10 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 50 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám e-mailem zašleme slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 249 Kč
 • 0 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro pravidelnou investici 20.000 Kč

  Nulový vstupní poplatek pro Guidovu pravidelnou investici s cílovou částkou 20 000 Kč na 5 let. Investujte pravidelně do podílového fondu dle vašeho výběru 1 000 Kč čtvrtletně.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 51 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám e-mailem zašleme slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31.12. 2022 a můžete jej použít pro své děti, pro sebe, nebo jej můžete darovat.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 449 Kč
 • 9 z 10 Neformální ROZHOVOR SE ZAKLADATELI iFund.cz (online nebo osobně). Délka: 30 minut

  Zakladatelé iFund.cz vám osobně nebo přes on-line meeting odpoví na vše, co vás zajímá. Při osobním setkání v sídle iFund.cz v Brně se můžete těšit na kávu, čaj a něco sladkého k zakousnutí. Těšíme se na vás! Martina a Tonda

  Osobní setkání se uskuteční v sídle iFund.cz, Orlí 1, Brno. Maximálně 10 osob najednou. Napište nám do poznámky, zda preferujete osobní nebo on-line setkání!

  Dva konkrétní termíny vám zašleme e-mailem 14 dnů předem.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 499 Kč
 • 0 Pro rodiče: NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro pravidelnou investici pro děti 40.000 Kč

  Nulový vstupní poplatek pro Guidovu pravidelnou investici pro děti s cílovou částkou 40 000 Kč na 10 let. Investujte pravidelně 1 000 Kč čtvrtletně do podílového fondu dle vašeho výběru.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 54 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám e-mailem zašleme slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 749 Kč
 • 10 z 10 Online seminář: JAK NA SPOŘENÍ, INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ REZERVU. Délka: 1 hodina

  • Finanční rezerva a jak ji vytvořit.
  • Spoření a investování, výhody a rozdíly.
  • Úvahy nad budoucností.
  • Vyplatí se začít brzy?
  • A platí i zde, že nikdy není pozdě?

  Seminář povede jeden ze zakladatelů iFund.cz: Martina nebo Tonda.

  Dva konkrétní termíny k výběru vám zašleme e-mailem 14 dnů předem.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 0 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro jednorázovou investici až 50.000 Kč

  Nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz do výše 50 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 60 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám zašleme e-mailem slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 10 z 10 Online seminář: JAK UVAŽOVAT PŘI PRAVIDELNÉM INVESTOVÁNÍ? Délka: 1 hodina

  • Jak funguje pravidelné investování a jaké má výhody?
  • K čemu je dobré?
  • Co si rozmyslet předem a jak začít?
  • Které fondy jsou pro pravidelné investování nejlepší?

  Seminář povede jeden ze zakladatelů iFund.cz: Martina nebo Tonda.

  Dva konkrétní termíny k výběru vám zašleme e-mailem 14 dnů předem.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 10 z 10 Online seminář: JAK INFLACE OVLIVŇUJE VÁŠ MAJETEK? Délka: 1 hodina

  • Co je inflace?
  • Může být prospěšná nebo je vždy z definice špatná?
  • Jakou inflaci můžeme v blízké budoucnosti očekávat?
  • Jaký vliv má inflace na hodnotu majetku?
  • Lze se proti ní nějak bránit? A pokud ano – jak?

  Seminář povede jeden ze zakladatelů iFund.cz: Martina nebo Tonda.

  Dva konkrétní termíny k výběru vám zašleme e-mailem 14 dnů předem.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 0 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro dva na jednorázovou investici až 25.000 Kč (pro každou osobu)

  ​2x nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz do výše 25 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 60 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám zašleme e-mailem 2x slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31.12. 2022.

  Kód můžete darovat blízké osobě, některému z přátel nebo komukoliv uznáte za vhodné. Každý kód může být použit jen jednou.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 10 z 10 Online seminář: INVESTIČNÍ FOND: VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT – Část I. Délka: 1 hodina

  • Co je fond?
  • Jak funguje?
  • Rozložení rizika. Výnos, likvidita.
  • Profesionální správce a jeho přidaná hodnota.
  • Administrátor a depozitář.
  • Typy fondů.
  • Investiční strategie fondů.
  • Kombinování fondů, portfolio.

  Seminář povede jeden ze zakladatelů iFund.cz: Martina nebo Tonda.

  Dva konkrétní termíny k výběru vám zašleme e-mailem 14 dnů předem.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 10 z 10 REKREAČNÍ BĚH s Antonínem Kunzem, zakladatelem iFund.cz. Délka: 1 hodina

  Proběhneme se v Brně po cyklostezce nebo jiné zpevněné cestě v přírodě. Rekordy lámat nebudeme, prostě se příjemně proběhneme (po rovině běhám max. 12 km/h). Počasí objednáno! ;)

  Dva konkrétní termíny k výběru vám zašleme e-mailem 14 dnů předem.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 10 z 10 Online seminář: PROČ JE DOBRÉ INVESTOVAT? Délka: 1 hodina

  • Jak vlastně funguje investování?
  • Jaké jsou jeho hlavní výhody a proč je masivně využíváno ve vyspělých státech světa.
  • Jak pomáhá bohatnout.
  • Diverzifikace rizika – co to je a jak na to.
  • Vztah výnosu, rizika a likvidity.

  Společně překonáme váš možný nedostatek rozhodnosti a odstraníme typické psychologické bariéry (většinou vznikají z neinformovanosti). Investování se tak bude moci stát běžnou a důležitou součástí vašeho stále bohatšího života.

  Seminář povede jeden ze zakladatelů iFund.cz: Martina nebo Tonda.

  Dva konkrétní termíny k výběru vám zašleme e-mailem 14 dnů předem.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 100 z 100 PŘEDNOSTNÍ PŘÍSTUP do iFund.cz

  Podržíme vám místo ve frontě a zajistíme vám přednostní přístup do iFund.cz týden před přechodem do ostrého provozu. Buďte mezi hrstkou vyvolených!

  Týden před spuštěním iFund.cz vám zašleme emailem zprávu. Pustíme jen uživatele s e-mailovou adresou v naší databázi. Na nás se můžete spolehnout!

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 9 z 10 CHCI SE STÁT TESTEREM

  Staňte se beta testerem a pomozte vyladit iFund.cz k dokonalosti – váš názor nás zajímá! E-platformu začneme testovat před ostrým spuštěním ve druhé polovině roku 2021 (dáme vám včas vědět e-mailem). 

  Komunikovat s vámi budou oba zakladatelé iFund.cz a klíčoví členové externího týmu. Těšíme se na inovativní nápady, odhalené chyby a všechny vaše důležité postřehy!

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 999 Kč
 • 0 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro jednorázovou investici až 100.000 Kč

  Nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz do výše 100 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 60 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám zašleme e-mailem slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 1 999 Kč
 • 9 z 10 INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S PRIVÁTNÍM BANKÉŘEM (on-line nebo osobně). Délka: 1 hodina

  Individuální konzultace na témata: Rozmístění majetku. Různé třídy aktiv a jak je využít. Náklady a kde jsou uvedeny. Osobně konzultace proběhne v sídle iFund.cz: Orlí 1, Brno. On-line odkudkoliv.

  Konzultaci povede jeden ze zakladatelů iFund.cz: Martina nebo Tonda. Napište nám do poznámky návrhy termínů!

  Spojíme se s vámi v průběhu druhé poloviny roku 2021 a domluvíme přesný termín.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 2 499 Kč
 • 10 z 10 INVESTIČNÍ KONZULTACE PRO OBČANY I FIRMY (on-line nebo osobně). Délka: 1 hodina

  Konzultace k investování prostřednictvím on-line meetingu nebo osobně v sídle iFund.cz v Brně.
  • Za 1 hodinu probereme vaše dosavadní investiční zkušenosti, existující investice i obavy, záměry, cíle a sny.
  • Navrhneme orientační zastoupení jednotlivých tříd aktiv v investičním portfoliu.
  • Využijete naše know-how získané za 20 let praxe na finančních trzích.

  Konzultace povede jeden ze zakladatelů iFund.cz: Martina nebo Tonda.

  Napište nám do poznámky, zda preferujete osobní nebo on-line setkání, a rovnou připojte i své návrhy termínů!

  Spojíme se s vámi v průběhu druhé poloviny roku 2021 a domluvíme přesný termín.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 2 499 Kč
 • 0 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro jednorázovou investici až 500.000 Kč

  Nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz do výše 500 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 60 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám zašleme e-mailem slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 8 199 Kč
 • 10 z 10 INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ PRO OBČANY I FIRMY (on-line nebo osobně). Délka: 4 hodiny

  Profesionální investiční poradenství těžící z 20 let našich zkušeností na finančních trzích.
  • TIP: 4 hodiny v průběhu roku, přibližně 1 hodina za čtvrtletí.
  • Lze i 8x půl hodiny, celkem 2 roky.
  • Poradenství vám poskytneme prostřednictvím on-line meetingu nebo osobně v sídle iFund.cz v Brně.
  • Výhodné pro minimální objem 1 000 000 Kč.

  Jak postupujeme:
  • Zodpovíte investiční dotazník.
  • My vytvoříme návrh portfolia, společně ho prodiskutujeme, včetně případných úprav.
  • Po vašem odsouhlasení připravíme dokumentaci a následně proběhnou investice.
  • Budeme s vámi konzultovat vývoj hodnoty vašeho portfolia, jeho složení a případné změny. 

  Kromě toho, že investice proběhnou BEZ VSTUPNÍHO POPLATKU, vrátíme vám také přijaté POBÍDKY od finančních institucí.

  Investiční poradenství poskytne jeden ze zakladatelů iFund.cz: Martina nebo Tonda. Napište nám do poznámky návrhy termínů prvního setkání! Spojíme se s vámi a nejlepší si potvrdíme.

  Doručení odměny: Déle než rok

  Přispět 8 999 Kč
 • 0 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro jednorázovou investici až 1.000.000 Kč

  Nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz do výše 1 000 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 60 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám zašleme e-mailem slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 11 999 Kč
 • 0 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro jednorázovou investici až 5.000.000 Kč

  Nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz do výše 5 000 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje AŽ 61 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.

  Po spuštění iFund.cz vám zašleme e-mailem slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 59 999 Kč
 • 0 NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro jednorázovou investici v libovolné výši

  Nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz v libovolné výši.
  • Výhodné pro objem od 6 450 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje MINIMÁLNĚ 60 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.
  • ČÍM VĚTŠÍ INVESTICE, TÍM VĚTŠÍ SLEVA.

  Po spuštění iFund.cz vám zašleme e-mailem slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 79 999 Kč
 • 3 z 3 TRVALÝ NULOVÝ VSTUPNÍ POPLATEK pro všechny investice 99.999 Kč

  Trvalý, nulový vstupní poplatek pro jednorázovou investici do otevřených podílových fondů prostřednictvím iFund.cz pro všechny jednorázové investice do doby, kdy bude platná a účinná smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (Classic Invest).
  • Výhodné pro postupně investovaný celkový objem od 8 070 000 Kč.
  • S přihlédnutím k ceně odměny to představuje MINIMÁLNĚ 60 % SLEVU na vstupním poplatku oproti standardnímu sazebníku.
  • Čím dynamičtější fond, tím větší sleva.
  • ČÍM VĚTŠÍ INVESTICE, TÍM VĚTŠÍ SLEVA.

  Po spuštění iFund.cz vám zašleme e-mailem slevový kód, který použijete na stránce iFund.cz při první investici. Nulový vstupní poplatek bude uveden na smlouvě při podání nákupního pokynu. Kód platí do 31. 12. 2022.

  Doručení odměny: Do půl roku

  Přispět 99 999 Kč