České stavovské povstání

Čtyřdílní dokumentární cyklus mapující stavovskou vzpouru z let 1618–1620, její příčiny a důsledky (4e*26min). Podpořte náš projekt a pomozte tak vytvořit dílo, které se vší poctivostí zpracovává významný mezník české historie - České stavovské povstání.

Autor: JK & Co.

 • Autor: Tomáš Šimůnek

 • Autor: Pavel Sýkora

 • Autor: Pavel Sýkora

 • Autor: Pavel Sýkora

 • Autor: Pavel Mužatko

 • Autor: Pavel Mužatko

 • Autor: Pavel Mužatko

54 550 Kč
vybráno z 100 000 Kč

54%

54% splněno

10 dní do konce

53 lidí přispělo

Film

Praha, Hlavní město Praha, Česko

Přispět
Zobrazit všechny odměny

Pozadí vzniku

Myšlenka natočit cyklus o českém stavovském povstání se zrodila během natáčení školního dokumentu, který se věnoval dobývání města Písku v letech 1619 – 1620. Tematika nás natolik zaujala, že jsme se rozhodli tuto dobu a události zpracovat komplexně, se vší úctou a poctivostí. Jedním z důvodů realizace je také to, že od zmiňovaných událostí právě uplynulo čtyři sta let.

Co je náš cíl?

Náš maximální cíl je vyobrazit toto významné historické téma přehledně, řemeslně kvalitně, a především
se vší pečlivostí a úctou. Aby se tak mohlo stát, tak se bohužel neobejdeme bez vaší finanční pomoci. Peníze pokryjí realizační náklady, přispějí ke kvalitě scénografie a kostýmové výpravě, a v neposlední řadě by pomohly v postprodukční fázi – nahrání komentáře, komponované hudby, tvorbě animací atd.

.

Detailní popis projektu

Pražská defenestrace ze dne 23. května 1618 se stala roznětkou válečného konfliktu pramenícího
z dlouhodobých kontroverzí mezi stavovskou opozicí a politickou linií vládnoucí habsburské dynastie. Stavovské direktorium jako vládní orgán rebelů verbovalo žoldnéře z různých koutů Evropy, kteří měli čelit habsburským vojskům. Zájmy českých evangelických stavů měly podporu části protestantské Evropy, zatímco vídeňský dvůr hájil zájmy katolického tábora.

Zpočátku zaznamenali povstalci nesporné úspěchy: ještě v roce 1618 se zmocnili Plzně, oblehli České Budějovice jako strategicky významný opěrný bod katolického tábora a několikrát během rebelie ohrožovali dokonce samotnou Vídeň.

V průběhu roku 1619 se však na straně povstalců začaly projevovat finanční a organizační potíže, přičemž přislíbená pomoc ze zahraničí byla v nedohlednu. Habsburský tábor postupně získával zřejmou převahu,
až konečně v září 1620 překročily hranice jižních Čech dvě armády hájící jeho zájmy – vojsko katolické ligy
a vojsko císařské. Jejich úkol byl jasný…

V následujících dnech obě armády, čítající dohromady téměř třicet tisíc mužů, vyrazily ku Praze. Cestou dobývaly města ovládaná stavy, z nichž některá před zjevnou přesilou kapitulovala. Dne 8. listopadu se odehrál rozhodující střet na Bílé hoře…

Povstalecká moc se zhroutila jako domeček z karet. Prahu obsadili vojáci katolických armád, „zimní král“
a mnozí exponenti vzbouřených stavů uprchli do exilu. V zemi na několik let nastolen mimořádný stav, během nějž bylo účtováno s rebely. Stavovský program byl zašlapán do země, myšlenka náboženských svobod však žila dále a byla rozvíjena mimo jiné v prostředí českých pobělohorských exulantů. Stavovské povstání zahájilo dosud nejkrvavější evropský ozbrojený konflikt, který trval až do podpisu mírových smluv roku 1648. Jelikož dlouholeté válčení začalo defenestrací v roce 1618, budeme o tomto konfliktu mluvit jako o třicetileté válce. 

O tvůrcích

Projekt vzniká zastoupením tří hlavních skupin. Tou první jsou studenti píseckých škol SVOŠF a FAMO – kteří ale cyklus nevytvářejí jako školní cvičení, nýbrž k jeho realizaci přispívají dlouhodobě – výčet všech si tedy budete moci přečíst až v závěrečných titulcích u každého dílu. Další skupinou je tým historiků či badatelů, kteří se specializují na období třicetileté války, a kteří momentálně zpracovávají své verze scénářů, a kteří budou na projekt v postprodukci zpětně dohlížet z hlediska faktografického
a dramaturgického.

Posledními členy tříčlenného pilíře je plzeňská skupina historického šermu Rytíři koruny české  - která
v našich hraných záběrech nejčastěji vystupuje, a zároveň se podílí na realizaci. Mimo jiné je hlavním organizátorem každoroční rekonstrukce na Bílé hoře. V neposlední řadě pak nesmíme opomenout další skupiny historického šermu, kteří s projektem pomáhají – jejich výpis a naše poděkování si rovněž budete moci přečíst v závěrečných titulcích.

Kdy a kde se můžete na projekt těšit

Momentálně nejsme schopni zaručit, kde cyklus uvidíte – buďto by se jednalo o nějakou z veřejnoprávních nebo internetových televizích, anebo si najdeme ještě jinou cestu, rozhodně však máme v plánu s ním jít „do světa“. A za každou cenu se budeme snažit, aby se tak stalo symbolicky dne 21. června 2021 – tedy
v den výročí od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. 
Za veškerou podporu předem děkujeme.

Další čtení

Synopse díla:

Cyklus přibližuje celkový kontext, nejvýznamnější události a osobnosti spojené s českým stavovským povstáním, a dále pak období těsně pobělohorské. Zaměříme se jednak na vysvětlení dobových souvislostí, tedy na klíčové otázky, co vedlo k pražské defenestraci a jaké měla důsledky. Kromě významných stavovských úspěchů, k nimž patřilo dobytí Plzně, si připomeneme i jiné mezníky, jako například bitvu
u Záblatí – ta v polovině roku 1619 výrazně přispěla k obratu poměrů v neprospěch povstalců. Podrobně
a objektivně nahlédneme i na Bílou horu a na následující dění v letech 1621-1622, kdy se vzdávaly poslední ostrůvky stavovské moci, vedle záborů majetku rebelů došlo k exemplárním popravám povstaleckých předáků a začal se rozbíhat proces rekatolizace.

Z klíčových postav nebudeme věnovat pozornost pouze panovníkům – Matyášovi I., Ferdinadovi II., Fridrichovi Falckému, ale také nejvýznamějším vojevůdcům, jakými byli například Jindřich Matyáš Thurn, Petr Arnošt II. Mansfeld a Kristián I. Anhaltský na straně stavů či Karel Bonaventura Buquoy, Jindřich Duval Dampierre a Albrecht z Valdštejna na habsburské straně. To vše zpracováváme ve čtyřech šestadvacetiminutových dílech ve spolupráci s historiky a šermířskými skupinami. 

Aktuality

16.10.2020 50% z finální častky a Václav Vydra jako Jindřich Matyáš Thurn!

Naši vážení přispěvatelé, nadešel čas, abychom opět VÁM všem vzdali dík. Za poslední dva týdny jsme se posunuli o úctyhodnou částku, ale ještě jako vždy nás neustále čeká dlouhá pouť za cílem, bez kterého nebude vznik cyklu možný. A proto VÁS opět prosíme, držte s námi dál, ať se nám podaří dovrši…

Více

2.10.2020 Děkujeme za dovršení 1/4 z finální částky. Pojďme dál!

Překročili jsme 25% z požadované částky, za což každému, z momentálně 26 přispěvatelů, patří naše ohromná vděčnost. Za ten čas se nám podařilo účastnit se na rekonstrukci Bitvy na Bílé hoře, odkud jsme si odnesli mnoho zajímavých záběrů (malá ukázka toho, na co se můžete tešit, níže). Do konce…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 17 Poděkování

  Ručně podepsané poděkování štábu.

  (poštovné v ceně)

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 200 Kč
 • 9 Poděkování +

  Ručně podepsané poděkování štábu a unikátní plakát 

  Na znak naší vděčnosti Vám věnujeme kromě poděkování i unikátní plakát podepsaný všemi členy štábu.

  (poštovné v ceně)

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  Přispět 350 Kč
 • 9 Poděkování ++

  Ručně podepsané poděkování štábu, unikátní plakát a čestné místo v titulcích dokumentárního cyklu.

  Podpořením našho projektu získáte nejen naši úpřimnou vděčnost, ale i pár zajímavých odměn.

  (poštovné v ceně)

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 500 Kč
 • 4 Návštěva natáčení

  Kromě ručně podepsaného poděkování štábu nebo zmínění v titulcích je Vám k dispozici možnost navštívit natáčecí plac - datum, čas a místo natáčení se předem dohodne skrz e-mail.

  Nahledněte do zákulisí a naší práce na place!

  (poštovné v ceně)

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 1 000 Kč
 • 12 Hraná role / postprodukce

  Kromě ručně podepsaného poděkování štábu nebo zmínění v titulcích je Vám k dispozici možnost obsazení do hrané role, nebo mít umělecký podíl na postprodukci dokumentárního cyklu - všechny detaily ohledně dat, časů a míst budou řešeny skrz e-mail.

  Staňte se tak nepostradatelnou součástí samotné tvorby dokumentárního cyklu!

  (poštovné v ceně)

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 2 000 Kč
 • 1 Rekvizita

  Kromě ručně podepsaného poděkování štábu a zmínění v titulcích, nebo návštěvy natáčení, si jako suvenýr můžete odnést autentickou rekvizitu přímo z placu.

  Nechte se překvapit, co pro Vás vybereme... Možnost bude získat i součást kostýmu rytířů.

  (poštovné v ceně)

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 5 000 Kč
 • 1 VIP

  Kromě ručně podepsaného poděkování štábu a zmínění v titulcích, nebo návštěvy natáčení, budete mít přístup k dokončenému materiálu ještě před oficiální premiérou, stejně jako možnost podílet se na scénáři - všechny detaily ohledně dat, časů a míst budou řešeny skrz e-mail.

  Odměna také zahrnuje posezení / oběd s tvůrci.

  Nenechte si ujít skutečně unikátní možnost přímeho zásahu do příprav natáčení.

  (poštovné v ceně)

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 10 000 Kč
 • 1 z 1 Generální partner projektu

  Kromě ručně podepsaného poděkování štábu a zmínění v titulcích, nebo návštěvy natáčení, uvedeme jméno Vaší společnosti na veškerých propagačních materiálech, na plakátu a, samozřejmě, v úvodních a závěrečních titulcích dokumentárního cyklu. Také budete mít přístup k dokončenému materiálu ještě před oficiální premiérou.

  Staňte se Generálním partnerem dokumentárního cyklu a buďte tak pilířem nášho projektu, bez kterého by vznikal jen s obtížemi.

  (poštovné v ceně)

  Doručení odměny: Do roku

  Přispět 70 000 Kč