Vydání novely o Janu Zajícovi V očích měli plameny

Tato kniha vypráví skutečný příběh tzv. Pochodně č. 2 - Jana Zajíce. Podpořte vydání knihy, která připomíná, kam až může dojít lhostejnost, pokrytectví a přizpůsobování se omezování svobody.

 • Ilustrace V očích měli plameny

 • Ilustrace V očích měli plameny

 • Ilustrace V očích měli plameny

 • Ilustrace V očích měli plameny

 • Ilustrace V očích měli plameny

 • Ilustrace V očích měli plameny

40 710 Kč
vybráno z 40 000 Kč

101%

101% splněno

63 lidí přispělo

Literatura

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 5.10.2020 v 15:05.

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Na začátku bylo vyprávění Zajícova kamaráda a průvodce při uskutečnění jeho zoufalého činu Jana Nykla. Pro tehdy sotva šestnáctiletého chlapce se jednalo o zážitek, který ho poznamenal na celý život. Marná snaha odradit staršího kamaráda od jeho tragického záměru, následné stíhání pro trestný čin napomáhání sebevraždě, obviňování ze strany Zajícových sourozenců, nátlak Státní bezpečnosti … To vše vedlo k tomu, že po dalších 50 let o svých zážitcích mlčel. Tak se stalo, že s vlastně jediným přímým účastníkem celé události od roku 1969 nikdo – žádný novinář či historik – dosud nehovořil.

Dříve, než jsem se pustil do psaní, jsem začal studovat všechny dostupné prameny – archivy, dobové i současné články, zdokumentované rozhovory a výpovědi, reportáže, filmy. Vedle spolupráce s historiky jsem ale čerpal také ze vzpomínek dosud žijících Zajícových kamarádů z trampingu a spolužáků. To vše vedlo k tomu, že se v knize objevují i dosud nepublikovaná fakta a řada zatím neznámých detailů a okolností.

Co je můj cíl?

Když jsem rukopis V očích měli plameny nabídl běžným, komerčním, nakladatelstvím, byl výsledek vždy stejný. Knihu odmítla s tím, že takové téma je málo ekonomicky zajímavé. Jinými slovy – spíše by, podle jejich názoru, na knize prodělali, než něco vydělali. Z toho důvodu jsem se rozhodl do jejího vydání vložit vlastní peníze. Zatím mám zajištěn odbyt 300 výtisků. Cílová částka mi umožní vydat knihu alespoň v minimálním nákladu 600 kusů bez finanční ztráty.

Hodnocení historika

Mgr. Branislav Dorko, Ph.D., autor monografie Jan Zajíc (Matice slezská, 2012), ve svém posudku knihy „V očích měli plameny“ mimo jiné uvádí:

Novela ostravského autora, který se vedle svých odborných publikací týkajících se řízení a manažerských dovedností věnuje rovněž krásné literatuře, má všechny znaky zdařilého a současně velmi potřebného díla.

Zajícův tragický a zároveň heroický příběh již více než půlstoletí stále vzbuzuje zájem a emoce široké veřejnosti. Jeho osud se ale jen ojediněle odráží v dílech, která by měla spíše umělecký než odborný či publicistický charakter. Tuto mezeru se pokusil zaplnit Oldřich Šuleř svou novelou, v níž na jednu stranu využil maximum dostupných zdrojů, aby jeho ztvárnění Zajícova příběhu plně odpovídalo realitě, na stranu druhou pak do něj svým literárním pojetím vnesl zcela nový rozměr.

Tím, že se Šuleř nijak neodkláněl od doložených faktů, je jeho práce poutavě beletrizovaným, ale současně velmi přesným podáním událostí, které Zajícově činu předcházely, které s ním souvisely – a také těmi, které následovaly. Líčí jej s věcnou přesností a zároveň i s patřičnou pietou a úctou. Novela čerpá velkou měrou z vyprávění Zajícova kamaráda a průvodce při jeho uskutečnění jeho zoufalého činu – Jana Nykla. Právě paralelní dějová linie zaměřená na Jana Nykla, jež se s linií Jana Zajíce neustále protíná, dodává dílu na plastičnosti.

Jan Zajíc pojal svůj tragický čin jako krajní způsob boje proti diktatuře i proti lidské malosti a lhostejnosti. Stejně jako Jan Palach se stal symbolem touhy po svobodě. Tehdejší deziluze ve společnosti v období nastupující normalizace byla zcela odlišná od současné situace, neboť dnes žijeme ve zcela jiných poměrech. To však nic nemění na tom, že i naše stávající společnost má stále mnoho důvodů zůstávat velmi ostražitá vůči snahám tuto svobodu omezovat.

Oldřich Šuleř díky svému literárnímu uchopení tématu přináší nejen zcela nový úhel pohledu na okolnosti Zajícova činu, ale také formou vyprávění podloženého historickými fakty veřejnosti připomíná, že lhostejnost, pokrytectví a konformismus mají ve výsledku za následek beznaděj a zklamání.

Kdo jsem?

Nejsem žádný renomovaný spisovatel – tím byl můj otec stejného jména. Mé dětství, dospívání a pracovní začátky v době normalizace byly poznamenané mým „kádrovým“ profilem, který mi neumožnil studovat ani pracovat nikde jinde než v hornictví.

Po roce 1989 jsem zásadně změnil profesi. Poté, co jsem konečně mohl vycestovat do světa, jsem získával zkušenosti u zahraničních firem a začal se jako konzultant a lektor věnovat řízení a manažerským dovednostem. Externě jsem působil na některých vysokých školách a věnoval se psaní odborné manažerské literatury (např. Manažerské techniky I – III, Porada jako efektivní nástroj řízení, 100 klíčových manažerských technik, Management, Firemní strategie nebo 5 rolí manažera)

V roce 2018 jsem ve spolupráci s nakladatelstvím Klenov Pavla Kotrly vydal knihu Ukradený smích, vyprávějící s humornou nadsázkou o dětství, dospívání a začátcích pracovní kariéry v socialistickém Československu pod neblahým dohledem Státní bezpečnosti a stranických orgánů. Na této knize jsem si vyzkoušel, jak finančně náročné a obtížné je dostat ke čtenářům knihu, kterou jste vydali vlastním nákladem.

Aktuality

30.3.2022 Rozhlasové listování v knize V očích měli plameny

Až téměř do konce listopadu si můžete poslechnout všech pět dílů rozhlasového listování v knize V očích měli plameny (viz https://ostrava.rozhlas.cz/oldrich-suler-v-ocich-meli-plameny-8691837)

Více

2.3.2022 Rozhlasová dramatizace novely "V očích měli plameny"

V neděli 27.2.2022 odpoledne začala pětidílná četba z knihy V očích měli plameny. Rozhlasová dramatizace, bohužel opět aktuálního příběhu, si vyžádala práci jen s částmi textu. Výsledek můžete posoudit vždy v neděli od 15:30 až do 27. března. Poté bude ještě čtyři týdny k dispozici poslech všech…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 7
  Podpora

  Knihu nechci číst – ať už proto, že sebeobětování je pro mne neakceptovatelné, nebo proto, že nerad čtu tragické příběhy. Přesto, nebo právě proto, si myslím, že tento příběh nesmí být zapomenut – měl by naší společnosti připomínat, co už nikdy nesmí připustit. Chci proto podpořit vydání knihy.

  Částku, kterou chcete přispět, můžete libovolně zvýšit v příslušném políčku.
   

  Doručení odměny: nespecifikováno

  200 Kč
 • zbývá 81 z 100
  Kniha s podpisem autora

  Odměnou za příspěvek je kniha V očích měli plameny i s podpisem autora. Získáte tak knihu, která se s největší pravděpodobností ani nedostane na pulty knihkupectví. Kniha vám bude zaslána, jakmile dorazí z tiskárny. 

  Poštovné a balné je zahrnuto v ceně.
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  270 Kč
 • zbývá 42 z 50
  Kniha s osobním věnováním

  Odměnou za příspěvek je kniha V očích měli plameny nejen s podpisem ale i osobním věnováním autora. Do doplňkové poznámky můžete uvést konkrétní znění věnování.

  Poštovné a balné je zahrnuto v ceně.
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  350 Kč
 • zbývá 35 z 50
  Obě knihy autora

  Odměnou za příspěvek je kniha V očích měli plameny a kniha Ukradený smích (viz www.suler.cz) stejného autora. Obě knihy s podpisem autora.

  Poštovné a balné je zahrnuto v ceně.
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  440 Kč
 • zbývá 18 z 25
  Dvě knihy

  Odměnou za příspěvek jsou dvě knihy V očích měli plameny, obě podepsané autorem.

  Poštovné a balné je zahrnuto v ceně.
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  470 Kč
 • zbývá 13 z 20
  Originál ilustrace

  Odměnou za příspěvek je zarámovaný originál jedné z ilustrací Libuše Šuleřové ke knize V očích měli plameny nebo Ukradený smích dle vlastního výběru. Pokud budete chtít konkrétní ilustraci, napište mi na info@suler.cz a já vám pošlu právě aktuální soubor ilustrací, ze kterého si můžete vybrat. Ilustrace vám budou rezervovány podle pořadí, v jakém jste přispěli.

  Poštovné a balné je zahrnuto v ceně.
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 500 Kč