Rudá Soňa, Stín supa

Novela R.E. Howarda Stín supa inspirovala známý komiks a film Rudá Sonja. Předloha ovšem není fantasy, ale dobrodružný příběh ze 16. století. Pomozte jeho českému vydání a oživení tradice edic dobrodružné literatury na úrovni poloviny 20. století.

Autor: Wolf

 • Záložka

 • Původní ilustrace J. M. Wilcoxe

52 150 Kč
vybráno z 50 000 Kč

104%

104% splněno

80 lidí přispělo

Literatura

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 31.7.2020 v 13:27.

Zobrazit všechny odměny

O čem kniha je?

Sultán Sulejman rozšířil nadvládu Osmanů do mnoha zemí. Po bitvě u Moháče, kde rukama jeho vojáků padl poslední jagellonský král na českém, polském a uherském trůně, se měla i celá Evropa pokořit před jeho vůlí.
V předvečer bouře, kterou se sultán chystal rozpoutat, objevil se před ním v rakouském poselstvu starý rytíř von Kalmbach, který mu kdysi u Moháče uštědřil nepříjemné zranění.

Vládce Turků pověřil svého vezíra, aby jeho potupu smyl a doručil mu rytířovu hlavu, jako by žádal, aby odehnal dotěrného komára. Jenže nevěděl, jak neústupný a tvrdohlavý umí být věčně opilý lancknecht.

Vrah pronásleduje von Kalmbacha až k branám obležené Vídně, kde se Němcovi dostane nečekaného spojence: bojovné ženy zvané Rudá Soňa, která má se sultánem své vlastní nevyřízené účty. A tak jako samo obléhání, i Sulejmanova osobní msta dopadne docela jinak, než si pán Vysoké porty představoval.

Kniha obsahuje překlad Howardovy novely The Shadow Of The Vulture, poznámky k historickým reáliím a doslov, věnovaný autorovu stylu a kulturním souvislostem.

Proč chceme knihu vydat?

V Howardově příběhu se mísí historické skutečnosti s čistě fiktivními příběhy a ozvuky antických vzorů, oslavujících odhodlání postavit se přesile a vytrvat bez ohledu na okolnosti. Zatímco poslední jmenované u autora dobře známe, zpracování historických reálií a zájem o dějiny a kulturu Evropy a Blízkého východu si s jeho jménem (nejen) český čtenář dosud spojuje méně.

Komiks a film nesoucí jméno Rudá Sonja patří mezi příklady zjednodušeného vidění Howarda jako jednoho ze zakladatelů fantasy. Postavu totiž adaptace zasadily do fikčního Conanova světa místo Evropy 16. století a touto zkratkou zcela zrušily autorův původní záměr.

A to je zkrátka škoda, i když Howard jistě mezi zakladatele fantasy patří. Každý, kdo má rád Conanovy příběhy, bude mít radost z Howardova nezaměnitelného rukopisu, vyprávějícího příběh o Němcích, Polácích, Rusínech, Turcích, Arménech a Kurdech. A i pro fanoušky samotné Rudé Sonji je jistě zajímavé poznat, co s postavou vlastně zamýšlel její autor.

Kdo jsme?

Píšeme, překládáme a redigujeme. Nejčastěji akademické texty. Ale také rádi čteme. Zvláště dobrodružné romány. Publikovali jsme články a knihy v několika časopisech a u různých nakladatelů. Teď bychom rádi vydali knihu sami a případný výtěžek použili k její výrobě a následnému vytvoření vlastní edice, pro kterou jsme zvolili grafickou úpravu, vycházející z české tradice dobrodružné literatury 20. století. Tak jako v případě Rudé Soni chceme totiž vydávat věci, které nebudou jen dobové a chvilkové, ale které vydrží a zůstanou, a tak chceme také aby podle toho vypadaly. Ukázky z překladů i původních textů budeme průběžně publikovat na stránkách Ozymandias.cz.

Ukázka z knihy

Vrávoravě vrátil úder a ucítil náraz svého ostří o tělo. Krev mu vy­tryskla na ruce a on vy­trhl svůj meč. Vzápětí se někdo s po­křikem chvatně po­stavil po jeho bok a on uslyšel, jak se kroužky zbroje rychle tříští pod šílenými ranami šavle, vrhající stříbřité zá­blesky v místech, kam směřoval jeho na­vracející se zrak.

Byla to Rudá Soňa, která mu při­šla na pomoc, a její nápor byl děsivý jako útok lev­har­tice. Údery ná­sledo­valy jeden druhý příliš rychle, než aby jim oči uvykly. Její čepel byla jako šmouha bílého plame­ne a mužové před ní padali jako klasy před žnecem. S hlubokým řevem se Gottfried vrhl po její bok, krvavý a strašlivý, mácha­jící mohut­nou čepelí. Jak je ne­změr­nou silou tlačil zpět, musli­mové vrávorali na okraji zdi a potom začali na­skakovat zpátky na žebříky nebo se s křikem řítili do prázd­noty.

Ze Soniných rudých rtů se bez přestání hrnuly nadávky a ne­spouta­ný smích, jak se její šavle dala do zpěvu a okolo ostří tryskala krev. Poslední z Turků na baště řval a divoce se bil, když na něj do­rážela. Upadl mu kilidž a on v zoufal­ství zkřížil ruce proti dopadu její zkrvave­né čepele. Se zasténá­ním se za­potácel na okraji opev­nění a z roz­seknu­tých prstů se mu řinula krev.

„K čertu s tebou, ty psí duše!“ zasmála se. „Smaž se v pekle!“

Celý text této kapitoly je dostupný na Ozymandias.cz

Aktuality

1.10.2020 Kniha už se tiskne

Vážení a milí podporovatelé, Rudá Soňa už se tiskne. Během příštího týdne byste ji měli mít doma. Ještě jednou vřelé díky za podporu projektu!

Více

31.7.2020 Hotovo!

Vážení a milí přátelé, dopadlo to dobře. Jakmile se k nám peníze dostanou, budeme zadávat tisk. Následně vás informujeme e-mailem, kdy vám přijdou odměny. Díky!

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 7
  Dobrý pocit

  Odměnou Vám budiž dobrý pocit, že jste pomohli na svět pěkné knížce. Zaručit to nemůžeme, ale při navýšení částky by mohl být Váš pocit ještě lepší.

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  100 Kč
 • prodáno 38
  Rudá Soňa až domů

  Výtisk knihy, včetně poštovného. Pokud dáte víc a příspěvek bude dělitelný 200, dostanete o to více knih.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  200 Kč
 • prodáno 26
  Rudá Soňa se záložkou

  Výtisk knihy a záložka s motivem obléhání Vídně, která nebude rušit v žádné knize a při zakládání Vám snad i připomene některou zábavnou epizodu z dobrodružství rytíře von Kalmbach a Rudé Soni. Nebo zkrátka skutečnost, že jste jim pomohli doputovat až do češtiny. Poštovné je zahrnuto ve výši příspěvku.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  300 Kč
 • prodáno 1
  Stín supa nad celou rodinou

  Třikrát se záložkou nebo pětkrát bez. Poštou až domů. Do poznámky napište, o kterou variantu máte zájem.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  900 Kč
 • prodáno 7
  Adoptujte Soňu a Gottfrieda

  Výtisk knihy se záložkou a jmenovitým poděkováním v knize. Poštovné je zahrnuto ve výši příspěvku.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 000 Kč
 • prodáno 0
  Celý regál

  Dvanáct výtisků knihy včetně poštovného.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • prodáno 1
  Patronus Soniae Rubrae

  Logo nebo jméno na stránce knihy věnované partnerům projektu. V případě zájmu je zaslání výtisku knihy samozřejmostí.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  10 000 Kč