Rudá Soňa, Stín supa

Novela R.E. Howarda Stín supa inspirovala známý komiks a film Rudá Sonja. Předloha ovšem není fantasy, ale dobrodružný příběh ze 16. století. Pomozte jeho českému vydání a oživení tradice edic dobrodružné literatury na úrovni poloviny 20. století.

Autor: Wolf

 • Záložka

 • Původní ilustrace J. M. Wilcoxe

33 300 Kč
vybráno z 50 000 Kč

66%

66% splněno

16 dní do konce

38 lidí přispělo

Literatura

Přispět
Zobrazit všechny odměny

O čem kniha je?

Sultán Sulejman rozšířil nadvládu Osmanů do mnoha zemí. Po bitvě u Moháče, kde rukama jeho vojáků padl poslední jagellonský král na českém, polském a uherském trůně, se měla i celá Evropa pokořit před jeho vůlí.
V předvečer bouře, kterou se sultán chystal rozpoutat, objevil se před ním v rakouském poselstvu starý rytíř von Kalmbach, který mu kdysi u Moháče uštědřil nepříjemné zranění.

Vládce Turků pověřil svého vezíra, aby jeho potupu smyl a doručil mu rytířovu hlavu, jako by žádal, aby odehnal dotěrného komára. Jenže nevěděl, jak neústupný a tvrdohlavý umí být věčně opilý lancknecht.

Vrah pronásleduje von Kalmbacha až k branám obležené Vídně, kde se Němcovi dostane nečekaného spojence: bojovné ženy zvané Rudá Soňa, která má se sultánem své vlastní nevyřízené účty. A tak jako samo obléhání, i Sulejmanova osobní msta dopadne docela jinak, než si pán Vysoké porty představoval.

Kniha obsahuje překlad Howardovy novely The Shadow Of The Vulture, poznámky k historickým reáliím a doslov, věnovaný autorovu stylu a kulturním souvislostem.

Proč chceme knihu vydat?

V Howardově příběhu se mísí historické skutečnosti s čistě fiktivními příběhy a ozvuky antických vzorů, oslavujících odhodlání postavit se přesile a vytrvat bez ohledu na okolnosti. Zatímco poslední jmenované u autora dobře známe, zpracování historických reálií a zájem o dějiny a kulturu Evropy a Blízkého východu si s jeho jménem (nejen) český čtenář dosud spojuje méně.

Komiks a film nesoucí jméno Rudá Sonja patří mezi příklady zjednodušeného vidění Howarda jako jednoho ze zakladatelů fantasy. Postavu totiž adaptace zasadily do fikčního Conanova světa místo Evropy 16. století a touto zkratkou zcela zrušily autorův původní záměr.

A to je zkrátka škoda, i když Howard jistě mezi zakladatele fantasy patří. Každý, kdo má rád Conanovy příběhy, bude mít radost z Howardova nezaměnitelného rukopisu, vyprávějícího příběh o Němcích, Polácích, Rusínech, Turcích, Arménech a Kurdech. A i pro fanoušky samotné Rudé Sonji je jistě zajímavé poznat, co s postavou vlastně zamýšlel její autor.

Kdo jsme?

Píšeme, překládáme a redigujeme. Nejčastěji akademické texty. Ale také rádi čteme. Zvláště dobrodružné romány. Publikovali jsme články a knihy v několika časopisech a u různých nakladatelů. Teď bychom rádi vydali knihu sami a případný výtěžek použili k její výrobě a následnému vytvoření vlastní edice, pro kterou jsme zvolili grafickou úpravu, vycházející z české tradice dobrodružné literatury 20. století. Tak jako v případě Rudé Soni chceme totiž vydávat věci, které nebudou jen dobové a chvilkové, ale které vydrží a zůstanou, a tak chceme také aby podle toho vypadaly. Ukázky z překladů i původních textů budeme průběžně publikovat na stránkách Ozymandias.cz.

Ukázka z knihy

Vrávoravě vrátil úder a ucítil náraz svého ostří o tělo. Krev mu vy­tryskla na ruce a on vy­trhl svůj meč. Vzápětí se někdo s po­křikem chvatně po­stavil po jeho bok a on uslyšel, jak se kroužky zbroje rychle tříští pod šílenými ranami šavle, vrhající stříbřité zá­blesky v místech, kam směřoval jeho na­vracející se zrak.

Byla to Rudá Soňa, která mu při­šla na pomoc, a její nápor byl děsivý jako útok lev­har­tice. Údery ná­sledo­valy jeden druhý příliš rychle, než aby jim oči uvykly. Její čepel byla jako šmouha bílého plame­ne a mužové před ní padali jako klasy před žnecem. S hlubokým řevem se Gottfried vrhl po její bok, krvavý a strašlivý, mácha­jící mohut­nou čepelí. Jak je ne­změr­nou silou tlačil zpět, musli­mové vrávorali na okraji zdi a potom začali na­skakovat zpátky na žebříky nebo se s křikem řítili do prázd­noty.

Ze Soniných rudých rtů se bez přestání hrnuly nadávky a ne­spouta­ný smích, jak se její šavle dala do zpěvu a okolo ostří tryskala krev. Poslední z Turků na baště řval a divoce se bil, když na něj do­rážela. Upadl mu kilidž a on v zoufal­ství zkřížil ruce proti dopadu její zkrvave­né čepele. Se zasténá­ním se za­potácel na okraji opev­nění a z roz­seknu­tých prstů se mu řinula krev.

„K čertu s tebou, ty psí duše!“ zasmála se. „Smaž se v pekle!“

Celý text této kapitoly je dostupný na Ozymandias.cz

Aktuality

4.7.2020 Skoro půlka

Vážení a milí příznivci, už jsme téměř na polovině potřebné částky. To je skvělé! Všem vám děkujeme za podporu. Aby bylo co číst, než kniha vyjde, uveřejnili jsme pro vás novou povídku na našich stránkách Ozymandias.cz. Budeme rádi, když se vám bude líbit a doporučíte ji svým přátelům spolu s Rudo…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 5 Dobrý pocit

  Odměnou Vám budiž dobrý pocit, že jste pomohli na svět pěkné knížce. Zaručit to nemůžeme, ale při navýšení částky by mohl být Váš pocit ještě lepší.

  Doručení odměny: Do týdne

  Přispět 100 Kč
 • 17 Rudá Soňa až domů

  Výtisk knihy, včetně poštovného. Pokud dáte víc a příspěvek bude dělitelný 200, dostanete o to více knih.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 200 Kč
 • 9 Rudá Soňa se záložkou

  Výtisk knihy a záložka s motivem obléhání Vídně, která nebude rušit v žádné knize a při zakládání Vám snad i připomene některou zábavnou epizodu z dobrodružství rytíře von Kalmbach a Rudé Soni. Nebo zkrátka skutečnost, že jste jim pomohli doputovat až do češtiny. Poštovné je zahrnuto ve výši příspěvku.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 300 Kč
 • 1 Stín supa nad celou rodinou

  Třikrát se záložkou nebo pětkrát bez. Poštou až domů. Do poznámky napište, o kterou variantu máte zájem.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 900 Kč
 • 5 Adoptujte Soňu a Gottfrieda

  Výtisk knihy se záložkou a jmenovitým poděkováním v knize. Poštovné je zahrnuto ve výši příspěvku.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 1 000 Kč
 • 0 Celý regál

  Dvanáct výtisků knihy včetně poštovného.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 2 000 Kč
 • 1 Patronus Soniae Rubrae

  Logo nebo jméno na stránce knihy věnované partnerům projektu. V případě zájmu je zaslání výtisku knihy samozřejmostí.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  Přispět 10 000 Kč