Festival Jakuba Jana Ryby - aneb nechte Rybu vyplout!

Rybův festival je hudební festival klasické hudby, kde se potkávají posluchači všech generací. Na koncertech hrají čeští umělci námi vybranou Rybovu neznámou, ale stejně krásnou hudbu jako Vánoční mše. Letos vás prvně žádáme o peníze na honoráře hráčům.

Program 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 28. září - 23. října 2020

26.8.2020

Vážení a milí podporovatelé, přispěvatelé a příznivci Festivalu Jakuba Jana Ryby. S jistou dávkou opatrnosti vzhledem k aktuální situaci si přesto dovolujeme zveřejnit program nadcházejícího 3. ročníku Rybova festivalu, který se bude letos konat od 28. září do 23. října 2020. Detailní informace naleznete na www.rybuvfestival.cz Velice se na Vás těšíme a děkujeme Vám za přízeň!

Srdečné poděkování všem přispěvatelům kampaně "Festival Jakuba Jana Ryby - aneb nechte Rybu vyplout!"

26.3.2020

Vážení a milí přátelé, fanoušci Festivalu Jakuba Jana Ryby. Chtěli bychom srdečně poděkovat vám všem přispěvatelům, kteří jste podpořili naší kampaň na podporu 3. ročníku Rybova festivalu 2020. Sbírka byla úspěšná a před pár minutami byla regulérně ukončena. O dalších krocích vás budeme dále informovat. Těšíme se s vámi na viděnou na koncertech 3. ročníku na podzim 2020!

Radostná zpráva a poděkování všem přispěvatelům :-) - kampaň je úspěšná!

24.3.2020

Vážení a milí přátelé, drazí přispěvatelé kampaně "Festival Jakuba Jana Ryby - aneb nechte Rybu vyplout!", srdečně vám všem děkujeme za skvělou podporu a spolupráci! Kampaň je úspěšná, vybralo se o trochu více jak 150 000 Kč! Těšíme se s vámi z našeho společného úspěchu! Ještě jednou vám všem moc děkujeme a stvrzujeme Rybovou pečetí :-) !   

3. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby - podzim 2020

24.3.2020

Vážení a milí přátelé, drazí fanoušci Festivalu Jakuba Jana Ryby. Srdečně děkujeme všem 117 přispěvatelům, kteří naší kampaň do dnešního dne podpořili! Do konce kampaně na podporu 3. ročníku 2020 již zbývají pouze 2 dny a nám chybí vybrat ještě 50 000 Kč. Prosíme vás, podpořte kvalitní kulturní program klasické hudby na krásných místech Středočeského a Plzeňského kraje.

Pokud vše půjde dobře, v což doufáme, Rybův festival se uskuteční na přelomu září a října 2020 v Rožmitále pod Třemšínem, v Plzni, v barokním areálu Skalka u Mníšku pod Brdy, na Státním zámku v Březnici a v Rybově rodišti v Přešticích. O dalším vývoji situace vás budeme včas informovat.

Snad budeme mít již více štěstí a setkáme se s vámi na koncertech v rámci 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020. Srdečně vás s přáním pevného zdraví pozdravujeme! Šimon Kaňka a Zdeněk Klauda.

Státní fond kultury ČR - podpora Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020

20.3.2020

Drazí přátelé, abychom nebyli pouze poslové špatných zpráv, chtěli bychom vás informovat o současném vývoji situace ohledně 3. ročníku Rybova festivalu 2020. Stále se totiž vyplatí kampaň podpořit a vybrat si z mnoha krásných odměn! Nenecháte tím 105 vybraných odměn prozatímních podporovatelů propadnout. Do konce kampaně již zbývá pouze 6 dní a máme sice vybranou slabou polovinu celkové částky, ale stále podnikáme aktivity k naplnění sbírky tím, že stále hledáme další finanční zdroje na její případné dokrytí.

Co se týká přesunutí termínů Rybova festivalu na podzim 2020, máme již spolupráci předjednanou s naším základním festivalovým partnerem, kterým je město Rožmitál pod Třemšínem. O symfonický koncert v Podbrdském muzeu a v Plzni ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň tedy nepřijdeme! Stejně tomu bude i v případě komorních koncertů v Rožmitále pod Třemšínem, Březnici, Mníšku pod Brdy a Přešticích. Koncerty v Praze a na Svaté hoře u Příbrami budeme realizovat v následujících ročnících.

Další dobrou zprávou je, že jsme byli úspěšní v prvním z několika grantových řízení, do kterých jsme již zaslali nebo zašleme žádosti. Budeme mít možnost uvádět v souvislosti s 3. ročníkem Rybova festivalu 2020, že projekt vznikl za finanční podpory ve výši 40. 000 Kč ze strany Státního fondu kultury České republiky. Velice děkujeme Radě Státního fondu kultury ČR za podporu!     

 

Plzeňský kraj a město Přeštice - podpora Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020

12.3.2020

Vážení a milí Rybovi fanoušci, i přes současnou nejistotu budoucího vývoje aktuální společenské situace naše kampaň na HitHit stále běží dále a za 14 dní skončí. Prosíme, podpořte náš projekt. Rybův festival letos plánujeme poprvé realizovat i v rámci Plzeňského kraje. Proto srdečně děkujeme Plzeňskému kraji za podporu Festivalu Jakuba Jana Ryby a za udělení záštity jeho hejtmana Ing. Josefa Bernarda. Dále též srdečně děkujeme městu Přeštice za finanční podporu Festivalu Jakuba Jana Ryby a za udělení záštity starosty Mgr. Karla Naxera.

Ve středu dne 29. dubna 2020 plánujeme v Kulturním a komunitním centru v Přešticích vystoupení Pražského filharmonického kvarteta. Informace o souboru naleznete na webu https://www.czechphilquartet.com

Podpořte prosím kampaň na HitHit a vyberte si z mnoha nabízených odměn, které Vám zprostředkují třeba i návštěvu tohoto koncertu v Rybově rodišti. Děkujeme Vám za podporu.

Hlavní město Praha - podpora Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020

10.3.2020

Vážení a milí Rybovi fanoušci, děkujeme srdečně hlavnímu městu Praze za podporu Festivalu Jakuba Jana Ryby a za udělení záštity radní hlavního města Prahy MgA. Hany Třeštíkové. Slova přání k našim dalším úspěchům v prospěšné činnosti jsou mimořádně laskavá a velice radostná. Současně též srdečně děkujeme městské části Praha 2 za podporu Festivalu Jakuba Jana Ryby a za udělení záštity místostarosty Ing. Jaroslava Šolce.
V rámci letošního 3. ročník Rybova festivalu 2020 se opět uskuteční závěrečný koncert v Praze. Na 04. června je plánováno vystoupení Adama Viktory a jeho souboru Ensemble Inégal v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově, kde se chystá provedení mj. české Stabat mater, N 438 Jakuba Jana Ryby. Snad budeme mít možnost tento koncert s vaší podporou realizovat!
Chcete se dozvědět něco blíže o Rybově vztahu (nejen) k Praze? Podpořte prosím kampaň na HitHit a vyberte si z mnoha pestrých nabízených odměn. Jednou z odměn je i první celobarevná monografie poutavě se věnující Rybovu životu a dílu, kterou napsala Ivana Hoyerová, členka rožmitálské Společnosti Jakuba Jana Ryby pečující o Rybův odkaz. Výpravná publikace velkého formátu obsahuje na 500 barevných fotografií, které ukazují Rybova výjimečná díla uložená v muzeích, knihovnách i archivech. Čtenáři tak mají možnost detailně si prohlédnout mnoho jeho rukopisů. Seznámí se uceleně nejen s Rybovou hudební tvorbou, ale také s tvorbou literární, která je neméně rozsáhlá a zajímavá. Děkujeme Vám za podporu!

Město Březnice a Státní zámek Březnice - podpora Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020

4.3.2020

Vážení a milí Rybovi fanoušci, děkujeme srdečně též městu Březnice a všem našim tamním podporovatelům za veškerou podporu Festivalu Jakuba Jana Ryby. Před pár dny byly uvedeny informace o naší kampani na webu města, velice děkujeme za zveřejnění!    

https://www.breznice.cz/volny-cas/kalendar-akci/festival-jakuba-jana-ryby-aneb-nechte-rybu-vyplout-410_215cs.html

Letošní 3. ročník Rybova festivalu 2020 se opět uskuteční pod záštitou starosty města pana Ing. Petra Procházky a za laskavé finanční podpory města. Dne 15. května 2020 vystoupí na zámku v Březnici https://www.zamek-breznice.cz/cs Bennewitzovo kvarteto. Životopis souboru byl převzat z webu http://bennewitzquartet.com/zivotopis   

Podpořte prosím kampaň na HitHit a vyberte si z mnoha pestrých nabízených odměn, některé Vám zprostředkují i návštěvu koncertu na překrásném zámku v Březnici, děkujeme!

Město Rožmitál pod Třemšínem - podpora Festivalu Jakuba Jana Ryby

2.3.2020

Vážení a milí příznivci Rybova Festivalu, děkujeme srdečně vám všem i městu Rožmitál pod Třemšínem a všem našim tamním podporovatelům za veškerou podporu Festivalu Jakuba Jana Ryby. https://www.rozmitalptr.cz/kultura/tradicni-akce/

Letošní 3. ročník 2020 se opět uskuteční pod záštitou starosty města pana Ing. Josefa Vondráška a za finanční podpory města. Podpořte prosím kampaň na HitHit a vyberte si z nabízeným odměn, které Vám zprostředkují návštěvu tohoto malebného středočeského města. V březnových Třemšínských listech vyšel článek o naší kampani, velice děkujeme za zveřejnění!    

154 387 Kč
vybráno z 150 000 Kč

102%

102% splněno

133 lidí přispělo

Hudba

Rožmitál pod Třemšínem, Středočeský kraj, Česko

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 10 Dobrý pocit

  Prosíme Vás, podpořte Rybův festival pro Váš dobrý pocit!

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  50 Kč
 • 27 z 50 Dvě vstupenky na libovolný koncert v rámci 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020

  Vyberte si koncert z programu 3. ročníku Rybova festivalu dle vašeho gusta a získejte 2 vstupenky za zvýhodněnou cenu! Vstupenky vám zašleme poštou.

  Pro 3. ročník v roce 2020 rozšiřujeme v době konání festivalu mezi 26. dubnem a 4. červnem veškerá stávající místa koncertů, tedy Rožmitál pod Třemšínem, Březnici, Mníšek pod Brdy a Prahu, o Rybovo rodiště Přeštice a též město Plzeň, kde Ryba svoje díla též realizoval. Ke každému koncertu bude předcházet dramaturgický úvod, kde výrazné osobnosti hudebního života upozorní na všechny souvislosti uváděných skladeb, zajímavosti z Rybova života či genia loci jednotlivých míst.      

  Doručení odměny: Do měsíce

  150 Kč
 • 36 z 50 CD z hudebních nahrávek 2. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2019

  Získejte CD s nahrávkami z minulého ročníku Rybova festivalu, které jinde neseženete! CD vám zašleme poštou.

  Budete si moci poslechnout Rybovy skladby ve špičkovém provedení: např. Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello od proslulého souboru Collegium Marianum flétnistky Jany Semerádové, Koncert pro violoncello a orchestr v podání mladého a skvělého violoncellisty Eduarda Šístka, člena České filharmonie, a v neposlední řadě světovou premiéru Nešporních zpěvů pro sóla, symfonický orchestr a pěvecký sbor!     

  Doručení odměny: Do měsíce

  250 Kč
 • 83 z 100 CD Jakub Jan Ryba: Stabat mater. Ve světě oblíbená nahrávka, které říkáme "hrací šupinka"

  Doručíme vám poštou hudební objev roku 2016. Ten s vavříny!

  Rybovo Stabat mater v podání našeho souboru L'Armonia Terrena. Se sólisty Simonou Šaturovou, Markétou Cukrovou, Adamem Plachetkou a Jamesem Kryshakem. 

  Až domů. 

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  350 Kč
 • 42 z 50 Nové CD s dílem Jakuba Jana Ryby "Missa Solemnis"

  Získejte zbrusu nové CD s nahrávkou Rybova díla Missa Solemnis z provenience respektovaného českého vydavatelství Nibiru Publishers, které se objevováním a vydáváním Rybovy hudby dlouhodobě zabývá. CD vám zašleme poštou.

  Uměleckou zárukou je dirigent Zdeněk Klauda, který se řadí k novodobým pokračovatelům v bádání v Rybově odkazu a který nově uvádí Rybovu hudbu v život ve špičkové interpretaci nejen na poli nahrávek, ale i na koncertních pódiích!         

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  350 Kč
 • 5 z 20 Kniha o Rybovi: celobarevná monografie Jakub Jan Ryba

  Věděli jste, že v roce 2015 vyšla k 250. výročí Rybova narození nejnovější monografie?
   
  Máme tady pro vás pár výtisků knihy, jejímž prostřednictvím se dostanete Rybovi pod šupiny! Knihu vám zašleme poštou.

  Získejte první celobarevnou monografii poutavě se věnující Rybovu životu a dílu, kterou napsala Ivana Hoyerová, členka rožmitálské Společnosti Jakuba Jana Ryby pečující o Rybův odkaz. Výpravná publikace velkého formátu obsahuje na 500 barevných fotografií, které ukazují Rybova výjimečná díla uložená v muzeích, knihovnách i archivech. Čtenáři tak mají možnost detailně si prohlédnout mnoho jeho rukopisů. Seznámí se uceleně nejen s Rybovou hudební tvorbou, ale také s tvorbou literární, která je neméně rozsáhlá a zajímavá.     
   

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  450 Kč
 • 42 z 50 "Ryba komplet"

  CD Rybova Stabat mater vám nebude nestačit! Rádi v notách sledujete, co se v hudbě děje? Pošleme vám poštou k CD i noty ve verzi klavírního výtahu a vy pak můžete zářit radostí. 

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  500 Kč
 • 10 z 10 Osobní účast na nahrávání CD s hudbou Jakuba Jana Ryby

  Zažijte něco, co se běžně zažít nedá!

  Staňte se na chvíli součástí tvorby nové nahrávky Rybovy hudby a pozorujte celou akci z režie, kde se setkáte s celou řadou mimořádných uměleckých osobností a odneste si svojí památeční fotografii, kterou pro Vás vyrobíme.

  Nahrávat budeme v Praze ve studiu Domovina v červnu od 9. do 12.

  Voucher k vaší osobní účasti na nahrávání nového CD vám zašleme poštou a následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Třeba výběr konkrétního dne a hodiny, kdy vás budeme na natáčení čekat.         

  Doručení odměny: Do půl roku

  750 Kč
 • 4 z 5 "Hodina houslí" s Václavem Hudečkem

  Chcete se potkat s žijící legendou? U nás tu možnost máte! Během 60 minut se toho dá stihnout opravdu hodně.

  Václav Hudeček vám rád ukáže svoje houslové mistrovství a velice rád vám povypráví o svých životních zážitcích ze svojí pozoruhodné světové kariéry!    

  Voucher k vaší osobní účasti na setkání s Václavem Hudečkem vám zašleme poštou.

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Domluvíme výběr konkrétního místa, dne a hodiny, kdy vás budeme na setkání čekat.   

  Setkání se může realizovat pouze v České republice. Cena je uvedena bez cestovních nákladů! Prosím počítejte s tím, že pokud si vyberete k místu setkání jiné místo než Prahu, budete muset cestovní náklady zaplatit zvlášť. Zde je kontakt, skrze který domluvíme výši cestovních nákladů: info@anthoneamusica.cz          

  Doručení odměny: Do roku

  1 300 Kč
 • 13 Přispěvatelé Rybova festivalu

  Staňte se přispěvatelem Rybova festivalu!

  Vaše jméno nebo název Vaší společnost bude uveden na webu a sociálních sítích Rybova festivalu mezi dalšími laskavými dárci podporující Rybův festival.   

  Certifikát "Přispěvatele Festivalu Jakuba Jana Ryby" vám zašleme poštou.

  Doručení odměny: Do měsíce

  1 500 Kč
 • 7 z 10 Permanentní vstupenka pro 2 osoby na všechny koncerty v rámci 3. ročníku Rybova festivalu 2020

  Získejte permanentní vstupenku pro 2 osoby na všechny koncerty 3. ročníku Rybova festivalu za bezkonkurenční cenu! Permanentní vstupenky vám zašleme poštou.

  Pro 3. ročník v roce 2020 rozšiřujeme v době konání festivalu mezi 26. dubnem a 4. červnem veškerá stávající místa koncertů, tedy Rožmitál pod Třemšínem, Březnici, Mníšek pod Brdy a Prahu, o Rybovo rodiště Přeštice a též město Plzeň, kde Ryba svoje díla též realizoval. Ke každému koncertu bude předcházet dramaturgický úvod, kde výrazné osobnosti hudebního života upozorní na všechny souvislosti uváděných skladeb, zajímavosti z Rybova života či genia loci jednotlivých míst.      

  Doručení odměny: Do měsíce

  2 000 Kč
 • Vyprodáno!! Donátoři Rybova festivalu - odměna s komentovanou prohlídkou Rybova kostela

  Staňte se donátorem Rybova festivalu!

  Vaše jméno nebo název Vaší společnost bude uveden na webu a sociálních sítích Rybova festivalu mezi dalšími laskavými dárci podporující Rybův festival. V rámci Vaší odměny získáte osobní komentovanou prohlídku farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, ve kterém Ryba působil a tvořil. S Rybovým nevšedním životem a tvorbou Vás osobně seznámí strážci Rybova odkazu Hubert a Ivana Hoyerovi, členové rožmitálské Společnosti Jakuba Jana Ryby, která dlí nad péčí o Rybův odkaz.       

  Certifikát "Donátora Festivalu Jakuba Jana Ryby" vám zašleme poštou. 

  Doručení odměny: Do měsíce

  3 000 Kč
 • 14 z 15 Večeře s osobností spojenou s Rybovým festivalem

  Na přípravě a realizaci Rybova festivalu se podílí osobnosti společenského a kulturního života. Jsou to: ředitel Šimon Kaňka. Dramaturg Zdeněk Klauda. Jaroslav Pelikán, hudební skladatel. Ivana Hoyerová, pedagožka ZUŠ J. J. Ryby. Hubert Hoyer, předseda Společnosti J. J. Ryby a strážce všech pokladů Rybova odkazu. S každou osobností je možné se sejít pouze třikrát. Získejte možnost strávit příjemný večer ve společnosti některé z těchto osobností. Rádi vám poodkryjeme „roušku tajemství“ výroby hudebního festivalu.         

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Domluvíme výběr konkrétního místa, dne a hodiny, kdy vás budeme na setkání čekat.   

  Setkání se může realizovat pouze v České republice. Cena je uvedena bez cestovních nákladů! Prosím počítejte s tím, že pokud si vyberete k místu setkání jiné místo než Prahu, budete muset cestovní náklady zaplatit zvlášť. Zde je kontakt, skrze který domluvíme výši cestovních nákladů: info@anthoneamusica.cz   

  Doručení odměny: Do roku

  4 000 Kč
 • 5 z 5 Domácí koncert! ...s flétnou

  Koncertů není nikdy dost, a proto pro vás máme na výběr. Ti, kdo by u sebe v obýváku z nějakého důvodu raději slyšeli flétnu než housle, mají jedinečnou příležitost. 

  Jaroslav Pelikán a Zdeněk Klauda mají repertoár přichystaný!

  PS. Než se rozhodnete pro tuto odměnu, ujistěte se, že vašim sousedům nevadí vysoké tóny. 

  Voucher k vašemu domácímu koncertu vám zašleme poštou.

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Domluvíme výběr dne a hodiny, kdy se koncert uskuteční.   

  Setkání se může realizovat pouze v České republice. Cena je uvedena bez cestovních nákladů! Prosím počítejte s tím, že pokud si vyberete k místu setkání jiné místo než Prahu, budete muset cestovní náklady zaplatit zvlášť. Zde je kontakt, skrze který domluvíme výši cestovních nákladů: info@anthoneamusica.cz   

  Doručení odměny: Do roku

  5 000 Kč
 • Vyprodáno!! Partneři Rybova festivalu - odměna s komentovanou prohlídkou Rybovy expozice v Podbrdském muzeu

  Buďte partnerem Rybova festivalu!

  ​Vaše jméno nebo název Vaší společnost bude uveden na webu a sociálních sítích Rybova festivalu mezi dalšími laskavými dárci podporující Rybův festival.

  V rámci Vaší odměny získáte osobní komentovanou prohlídku Rybovy bohaté a poutavé expozice v Podbrském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem, kde Ryba prožil většinu svého pracovního a tvůrčího života.

  S Rybovým nevšedním životem a tvorbou Vás osobně seznámí strážci Rybova odkazu Hubert a Ivana Hoyerovi, členové rožmitálské Společnosti Jakuba Jana Ryby, která dlí nad péčí o Rybův odkaz.         

  Certifikát "Partnera Festivalu Jakuba Jana Ryby" vám zašleme poštou.   

  Doručení odměny: Do měsíce

  5 000 Kč
 • 5 z 5 Domácí koncert! ...s houslemi

  Tak tohle jste doma ještě neměli.

  Až k vám domů přijde náš maestro, klavírista a dirigent Zdeněk Klauda v doprovodu mladé hvězdy houslového nebe Milana Al Ashhaba a provedou vám v obýváku něco nevídaného.

  Nejpravděpodobněji ovšem houslový koncert. Pozvěte sousedy a můžete se vytahovat! 

  PS: Než se rozhodnete pro tuto odměnu, ujistěte se, že vašim sousedům nevadí hudba
  :-)

  Voucher k vašemu domácímu koncertu vám zašleme poštou.

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace tak, aby to vyhovovalo nám všem. Domluvíme výběr dne a hodiny, kdy se koncert uskuteční.   

  Setkání se může realizovat pouze v České republice. Cena je uvedena bez cestovních nákladů! Prosím počítejte s tím, že pokud si vyberete k místu setkání jiné místo než Prahu, budete muset cestovní náklady zaplatit zvlášť. Zde je kontakt, skrze který domluvíme výši cestovních nákladů: info@anthoneamusica.cz   

  Doručení odměny: Do roku

  10 000 Kč
 • 2 z 3 Vytvoříme pro Vás drobnou skladbu podle vaší objednávky.

  Třešničkou na pomyslném dortu odměn, je možnost získat svoji vlastní hudební skaldbu.

  Hudební skladatel Jaroslav Pelikán pro Vás vypracuje ve Vámi zvoleném hudebním slohu (renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20.-21.stol…) drobnou skladbu, například fugu na Vámi zvolené téma (z data Vašeho narození, z PSČ Vašeho bydliště nebo z Vámi vybrané melodie).

  Skladbu od nás dostanete v notách i s demo nahrávkou.

  Pokud bude naše kampaň úspěšná a peníze se vyberou, následně spolu domluvíme veškeré detailní informace. Skladatele Jaroslava Pelikána je možno kontaktovat na emailové adrese jarda.pelikan@seznam.cz.

  Doručení odměny: Do roku

  12 000 Kč