Včelí boží muka na hradišti Budeč

Pomozte nám splatit historický dluh - umístěme společně nová Včelí boží muka zasvěcena sv. Václavu na hradišti Budeč. Prototyp objektu tak může navázat na původem barokní tradice drobných zastavení s živoucí krajinou v podobě ochrany včel a čmeláků.

 • Nákres Včelích božích muk.

 • Výroba kopyta pro objekt.

 • Forma hlavy Včelích božích muk z laminátu.

 • Odlévání prototypu Včelích božích muk.

 • Odformování prototypu Včelích božích muk.

 • Akce se zákolanskými dětmi na Budči s maketou.

 • Místo, kde snad budou stát muka díky Vám trvale...

10 010 Kč
vybráno z 82 000 Kč

12%

12% splněno

22 lidí přispělo

Umění, Design

Zákolany, Středočeský kraj, Česko

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo - proč Včelí boží muka na Budeč...

I když se Svatý Václav podle historických pramenů na hradišti Budeč u Zákolan prokazatelně vyučil a žil, dodnes zde nestojí jediná památka, připomínající tohoto českého patrona...

Postupně se starostkou obce Lucií Wittlichovou vznikla idea umístit na rozcestí první Včelí boží muka - autorský objekt pro světce. Od roku 2015, kdy byl objekt naskicován, probíhali do roku 2017 variace jeho 3D tvarosloví tak, aby vyhovoval jak včelám, broukům, tak i oku člověka. Po mnoha variantách byl vyroben 1:1 dřevěný prototyp.

Vývoj a práce na laminátové formě, základech pro objekt, záborech, průzkumech a dalším nás zatím stál zatím přesně 148 200kč. 

Autorem projektu Včelích božích muk je student UMPRUM Praha a výtvarník MgA.,Bc. Jan Trejbal. 

www.neolokator.cz

I když prototyp bude v 27.Září 2018 (na místě) ukázán, pokud se nám nepodaří alespoň část nákladů vrátit, budeme muset Včelí boží muka opět demontovat. Část nákladů se svolila uhradit obec Zákolany, ale další už nezvládneme bez Vás...

Co je náš cíl?

Sbírka je vytvořena pro trvalé umístění Včelích božích muk nad obcí Zákolany, kdy dojde ke vzniku nové tradice a nově vzniklé místo s muky se stane dobrým důvodem k setkání i oslavě jara. O objekt se budou starat žáci ze základní školy Budeč. Včelí boží muka budou veřejně přístupna na cyklostezce i turistické trase z Okoře do Zákolan.

Detaily

Každý objekt vytvořený specifickým návrhem od architekta, inženýra, nebo výtvarného umělce je samozřejmě originálním dílem. Podstatné pro naše téma zde není jen originalita ve smyslu formy – tedy tvarosloví nového mobiliáře, ale posun v samotném propojení funkcí, které (minimálně v současné době) není zvykem. Idea návrhu betonových Včelích božích muk vznikla v roce 2015, jako náš dočasný finální produkt, kdy se přibližně posledních 12let intenzivně zabýváme vztahem mezi krajinou a prvky v ní obsaženými. 

Nyní se nacházíme v tzv. post-agrární etapě, kdy zemědělství není hlavním zdrojem obživy, je proto přirozené, že bude vznikat čím dál větší tlak (ze strany zadavatelů mobiliářů) na ochranářské a kulturní využití krajiny. Důkazem jsou například dnes zhusta vznikající okrašlovací sdružení (spolky), navazující na naše tradice před rokem 1935. Krajinný  prvek podle vynálezu svým umístěním plní funkci orientační, jeho včelí domek a broukoviště mají funkci ochranářskou a jeho specifický reliéf, např. kříž plní funkci sakrální. V minulosti nalézáme velké množství odkazů na včelstvo a brouky v souvislosti s křesťanskou tradicí, které jsou vzorem pracovitosti apod. nikdy zatím ovšem nedošlo k propojení entomologicky ochranného a sakrálního účelu v podobě originálně navrženého objektu. Obecně nutná ochrana včel samotářek či včelstev nebo jiného hmyzu je zde pak ideálně propojena s funkcí orientační. Podobné principy (z hlediska kompozice sakrálních objektů v krajině), lze naposledy vypozorovat u nás ve vrcholném baroku. Entomologicky-ochranné objekty – broukoviště i hmyzí domky dnes sice existují, jsou dokonce často nabízeny v hobby-marketech, nenabízejí ovšem nikdy propojení s výše popsanou sakrálně-církevní rovinou za pomoci vhodného designu, přičemž o jejich umělecké hodnotě či orientační funkci v krajině nelze vůbec mluvit.

Obecně se dá tvrdit, že vytvoření jakéhokoli nového mobiliáře (architektury), který v městské nebo venkovské krajině bude své okolí “výrazně jiným” způsobem aktivovat, je náročné nejen po stránce časové (často obsahuje nutný vývoj prototypu), ale i finanční a především kreativní…

Kdo jsme - komu pomůžete?

Jsme jediná čistě mezioborová platforma u nás. Neolokator se věnuje nejen tvorbě nových objektů, ale i různých rozvojových studií a exkurzí do krajiny. Jsme také mediálně činní. Naše aktivity nejsou (od roku vzniku 2011) ziskové. Autorem projektu Včelích božích muk je student UMPRUM Praha a výtvarník Jan Trejbal. Ten je také správcem platformy Neolokator.

www.neolokator.cz

www.neozahrada.cz

Aktuality

12.9.2018 Prosíme o Vaši účast a přispění - POZVÁNKA na Budeč - vysvěcení objektu

Více

12.9.2018 Na Budči byl umístěn prototyp Včelích božích muk - PROSÍME o přispění, aby zde mohl zůstat...

https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/151278/bozi-kdepak-to-jsou-bzucici-muka.html Boží muka u přírodní památky Budeč u Zákolan na Kladensku budou už příští rok bzučet do daleka. Netradiční stavba urbanisty Jana Trejkala bude sloužit jako úl pro divoké včely. Záměrem je navázat na…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 9 Přispěj jen tak, pro přírodu v okolí hradiště Budeč

  Fandím projektu. Za přispění budu moci každý den pozorovat včelky a čmeláky na krásném místě. Odměnou nám všem bude setkání každý rok na jaře na hradišti. Informace na stránkách obecního úřadu Zákolany.

  Doručení odměny: Do týdne

  180 Kč
 • 3 Aktuální fotky Včelích božích muk

  Chcete vědět, jak se daří včelám a čmelákům na Budči? Každé dva měsíce vám pošleme aktuální fotografii na plochu počítače. Uvidíte, jak příroda na Budči jen kvete.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  270 Kč
 • 45 z 50 Pohlednice A5 Včelích božích muk s podpisem autora objektu Jana Trejbala

  Dárce dostane krásnou pohlednici z již (snad ne dočasně) instalovaných Včelích božích muk na staroslavné Budči. Samozřejmostí je originální podpis autora objektu.

  Doručení odměny: Do měsíce

  360 Kč
 • 11 z 15 Kus materiálu z božích muk (posvěcený)

  Dárce dostane originální kousek božích muk na památku - ze speciálního materiálu UHPC. Samozřejmě posvěcené svatou vodou a podepsané autorem...

  Doručení odměny: Do měsíce

  540 Kč
 • 19 z 20 Prohlídka objektu s autorem Včelích božích muk Janem Trejbalem

  Dárce se seznámí s autorem celého projektu a může přijet na půldenní akci na staroslavnou Budeč v Listopadu 2018. Společně s autorem pak projdeme celou oblast a na závěr vytvoříme společnou fotku, která bude umístěna do interiéru Včelích božích muk pro budoucí generace. Samozřejmě dostanete vytištěnou pozvánku jako upomínku.

  Doručení odměny: Do měsíce

  1 200 Kč
 • 10 z 10 V.I.P. osobní prohlídka objektu s autorem Včelích božích muk Janem Trejbalem

  Pojedete společně na Budeč s autory projektu! Seznámí se osobně se všemi autory celého projektu, včetně entomologa prof. Žďárka, starostkou Wittlichovou a samozřejmě i autorem Janem Trejbalem. Součástí výletu bude také občerstvení a na závěr vytvoříme společnou fotku, která bude umístěna do interiéru Včelích božích muk.

  Doručení odměny: Do týdne

  2 000 Kč
 • 10 z 10 Originální limitované skici k projektu.

  Dárce dostane signovanou původní skicu od autora návrhu (absolvent AVU Praha Jan Trejbal) v rámečku. Samozřejmostí je certifikace originálu. 

  Doručení odměny: Do měsíce

  3 600 Kč
 • 5 z 5 3D Včelí boží muka 1:10

  Dárce dostane 3D výtisk celých božích muk v měřítku 1:10 (výška přes 21cm). Lze je bez problémů umístit do exteriéru a jsou již osídlena pár včelami samotářkami.

  Doručení odměny: Do měsíce

  6 500 Kč
 • 1 z 1 Kopyto Včelích božích muk

  Dárce dostane dřevěné retušované kopyto Včelích božích muk, vyrobené na 3D fréze. Objekt lze využít díky povrchové úpravě stejně jako reálná betonová muka. Součástí bude i certifikát pravosti a osídlený interiér stavby. Samozřejmostí pak může být i medializace tohoto filantropského počinu.

  Doručení odměny: Do měsíce

  35 000 Kč
 • 1 z 1 Druhý prototyp Včelích božích muk

  Filantrop - milovník Včelích božích muk dostane druhý prototyp Včelích božích muk, který se kdy vyrobil...a to za mimořádně nízkou cenu. Samozřejmostí pak může být i medializace tohoto filantropského počinu.Součástí bude i certifikát pravosti a osídlený interiér stavby. 

  Doručení odměny: Do roku

  97 000 Kč