Otevřete Znakovárnu

Už 2 roky je Znakovárna jedinečným komunitním a vzdělávacím centrem pro neslyšící i slyšící se zájmem o znakový jazyk a svět ticha. Jen nadšení ale na udržení Znakovárny nestačí. Pokud má fungovat dál, nepůjde to bez prostor, techniky a tlumočníků.

Autor: Jan Wirth

Mým cílem je otevřít neslyšícím oči, pomoci jim najít jejich smysl života

31.8.2017

„Jsem od narození neslyšící, stejně jako celá moje rodina. Máma, táta neslyší, brácha neslyší, jeho děti také neslyší. Doma všichni znakujeme, takže se v pohodě domluvíme. Ale komunikace se slyšícími je pro moji rodinu těžká. Já hodně špatně slyším, ale mluvím. Oni mluví hodně špatně.“

„Mnoho slyšících se na neslyšící stále dívá jako na postižené, vlastně hloupé lidi. Protože ve společnosti stále přežívá to, co kdysi dávno řekl Aristotelés – že ti, kdo se narodí neslyšící nebudou schopni myšlení. Tenhle pohled už dva tisíce let způsobuje, že neslyšící se ve společnosti hodně uzavírají do sebe. Většina z nich mají slyšící rodiče, kteří na ně samotní někdy pohlíží jako na chudáky, kteří nemohou různé věci dělat. A tak to dělají za ně a ten neslyšící člověk je pak méně samostatný.“

„Děláme od letošního roku diskuze a workshopy, kterým říkáme ‚Znakovárna‘ – bavíme se, slyšící i neslyšící dohromady, o tématech jako jsou vztahy v rodině, duchovno nebo smrt. Snažím se tím otevřít neslyšícím oči, pomoci jim najít jejich smysl života. Ale filosofická a duchovní témata jsou pro neslyšící těžké. Mnoho z nich nečte, protože čeština je pro ně cizí jazyk – od narození neslyší, nemohou ji tedy mít jako jazyk mateřský. Jako první se naučí znakový jazyk a až později mluvený a psaný. Ale znakový jazyk je stejně přirozený a systematický jako jazyk mluvený. A lidé, co ho používají mají díky tomu i různé výhody, například vyvinutější vizuální myšlení a paměť.“

„Já znakový jazyk miluji, je to můj život. Mluvený jazyk je moje bariéra. Ale snažím se v něm stále zlepšovat, abych ty dva světy mohl propojovat. Protože mezi nimi nakonec není žádný rozdíl – slyšící i neslyšící mají stejné srdce.“

/

„I am hearing-impaired since I was born, just like my whole family. My mom is deaf, my father is deaf, my brother is deaf, his children are deaf too. We use sign language to communicate at home, so that’s okay. But it’s hard for my family to communicate with hearing people. I can hear very poorly but I talk. The others talk very poorly.“

„Many hearing people still look at deaf people as if they were in fact dumb. Because in our society, the ancient belief of Aristotelés is still widely held. He said that those who are born deaf are not able to think. For 2000 years this view has been causing that deaf people withdraw into themselves. Most of them have hearing parents who themselves sometimes look at them as if they were unable to do things so they do it for them. The deaf person becomes less independent this way.“

„Since this year we started with workshops and discussion that we call ‚Znakovárna‘ – we talk, both hearing and deaf people, about topics such as relations in the family, spirituality or death. By doing this, I try to open eyes of teh deaf people who comes, to help them find their meaning of life. But it’s hard for deaf people to discuss philosophy or spirituality. Many of them don’t read because Czech is a foreign language for them – they’ve been deaf since they were born so it cannot be their mother language. They learn sign language at first and only later spoken and written language. But sign language is as natural and systematic as any other language. And people who use it even have all kinds of advantages, for instance well-developed visual thinking and visual memory.“

„I love sign language, it’s my life. A spoken language is my barrier. But I try to get better at it so I can connect the two worlds. Because there’s no difference between them anyway – both deaf and hearing people have the same heart.“

http://humansofprague.ihned.cz/archiv/4522

241 787 Kč
vybráno z 200 000 Kč

120%

120% splněno

440 lidí přispělo

Komunita, Vzdělávání

Česko

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 126 Líbí se mi to - podporuji to!

  Podporuji vás bez nároku na odměnu, ať Znakovárna jede!

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  100 Kč
 • 23 z 50 Jednotlivý vstup do Znakovárny

  Kupte si vstupenku a nahlédněte do světa komunity neslyšících na Znakovárně.

  www.znakovarna.cz

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  100 Kč
 • 15 z 100 Zeď slávy!

  Jako čestné poděkování, že podporujete Znakovárnu, dáme vaše jméno na celý rok na zeď na našich webových stránkách!

  www.znakovarna.cz

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  200 Kč
 • 16 z 50 Ve dvou se to lépe táhne: nechoďte do Znakovárny sami

  Kupte si vstupenku (klidně i víc) pro dva a poznejte nový jazyk a nové lidi třeba s partnerkou, sestrou, tátou nebo s kamarády.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  200 Kč
 • 26 z 50 Speciální děkovné video ve znakovém jazyce

  Pošlu vám speciální děkovné video, uvidíte, jak se ve znakovém jazyce poděkuje!

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  200 Kč
 • 17 z 20 Hodina o lidech se sluchovým postižením

  Víte, kdo jsou lidé se sluchovými postiženími, jaký je rozdíl mezi neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými? Jak s nimi správně komunikovat? Jak takoví lidé fungují ve většinové společnosti? Přijďte na přednášku a dozvíte se nejen to.

  Přednáška bude tlumočena do češtiny, lektorem je Honza.

  Koná se v 18 hodin v pátek 24.listopadu na Újezdě 26 Praha 1.

  www.znakovky.cz

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  250 Kč
 • 17 z 20 Hodina o znakovém jazyce

  Víte něco o znakovém jazyce? Jak funguje, jestli je mezinárodní, jestli ho lze nějak zapsat a mnohé další věci? Pokud ne, přijďte na přednášku. Jestli to zvládnete a budete mít chuť, můžete se pak přihlásit na kurz znakového jazyka a jednou se třeba stát tlumočníkem…

  Přednáška bude tlumočena do češtiny, lektorem je Honza. 

  Koná se v 19 hodin v pátek 24.listopadu na Újezdě 26 Praha 1.

  www.znakovky.cz

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  250 Kč
 • 29 z 50 Látková taška s prstovou abecedu

  Tašek není nikdy dost! Ta od nás bude mít na sobě znaky prstové abecedy: třeba ji využijete místo seznamu na nákup.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  300 Kč
 • Vyprodáno!! Látková taška s prstovou abecedu

  Tašek není nikdy dost! Ta od nás bude mít na sobě znaky prstové abecedy: třeba ji využijete místo seznamu na nákup.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  300 Kč
 • 31 z 50 Speciální děkovné video s vaším jménem přeloženým do znakového jazyka

  Pošlu vám nejen speciální děkovné video, ale ukážu vám také vaše jméno prstovou abecedou, a pokud bude existovat, připojím i jmenný či speciální znak.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  300 Kč
 • 11 z 20 Balíček Dvě hodiny o znakovém jazyce a o lidech se SP

  Zúčastněte se obou přednášek: o lidech se sluchovým postižením a o znakovém jazyce. Nahlédněte do hloubky světa ticha a znaků. 

  Koná se od 18 do 20 hodin v pátek 24. listopadu na Újezdě 26 Praha 1.

  www.znakovky.cz

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  400 Kč
 • Vyprodáno!! Permanentka do Znakovárny

  10 vstupů na přednášky Znakovárny. Zajistíme vám tlumočníka ze znakového jazyka do češtiny.

  www.znakovarna.cz

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  1 000 Kč
 • Vyprodáno!! Individuální kurz Znakovky.CZ

  Chtěli byste mít soukromý rychlokurz v Praze s neslyšícím lektorem Honzou? Jen během jedné hodiny se naučíte 100 znaků nazpaměť!

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  1 000 Kč
 • 6 z 10 Individuální kurz Znakovky.CZ

  Chtěli byste mít soukromý rychlokurz v Praze s neslyšícím lektorem Honzou? Jen během jedné hodiny se naučíte 100 znaků nazpaměť!

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • 6 z 10 Permanentka do Znakovárny

  10 vstupů na přednášky Znakovárny. Zajistíme vám tlumočníka ze znakového jazyka do češtiny

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  1 000 Kč
 • 1 Partnerství

  Opravdu si takové podpory nesmírně ceníme. Vaše jméno spojíme s námi. Třeba se najde způsob, jak více propojit nás a Vás? Při příspěvku nad 1000 Kč možnost sepsání darovací smlouvy pro daňové účely.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  1 000 Kč
 • 15 z 20 E-learning ČZJ

  Nebydlíte v Praze, ale chcete se naučit znakový jazyk přes mobil, tablet či PC? Bez problémů! Připravujeme e-learningový kurz pro veřejnost, který bude hotov na jaře. Touto částku si ho předplatíte.

  Doručení odměny: Do půl roku

  2 000 Kč
 • 5 z 10 Permanentka do Znakovárny

  Vstup na všechny akce Znakovárny zdarma. Zajistíme vám tlumočníka ze znakového jazyka do češtiny.

  www.znakovarna.cz

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  2 000 Kč
 • 2 z 3 Půlroční kurz Znakovky.CZ pro úplné začátečníky od září do prosince

  Chcete se naučit základy znakového jazyka? Přispěním této částky máte příležitost si to splnit. Termín od 11. září od 17 do 18:30 hodin v Praze na Újezdě.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  3 500 Kč
 • 5 z 5 Individuální kurz Znakovky.CZ

  Jedna hodina kurzu znakového jazyka vám nestačí? Není problém, za 5 lekcí zvládnete základy znakování s neslyšícími ve Znakovárně! Ideální zkušenost pro všechny, kteří se mohou setkat s neslyšícími: lékaře, zdravotní sestry, prodavače, kavárníky… Nebuďte k neslyšícím hluší.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  4 000 Kč
 • 2 z 3 Sponzor, vaše firemní logo na našem webu na 1 rok

  Budete všem na očích – vaše jméno a logo zveřejníme na celý rok na našich webových stránkách s poděkováním. 

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  5 000 Kč
 • 3 z 3 Teambuilding - zažijte hru s neslyšícím lektorem

  Pro vaši firmu připravíme zážitkovou hru, ve které si zkusíte, jaké je to neslyšet a dorozumívat se pomocí znakování. Mluvit rukama a nohama se nehodí jen v komunikaci s neslyšícími, ale třeba i v zahraničí. Vizuální jazyk je srozumitelný všude na světě! Hra bude podle domluvy trvat 2 až 3 hodiny a je pro 6 až 12 lidí.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  10 000 Kč
 • 2 z 3 Vedlejší partner, vaše firemní logo na webu/facebooku na 1 rok


  Budete všem na očích – vaše jméno a logo zveřejníme ve všech svých propagačních materiálech. Během každé přednášky ve Znakovárně zazní na pódiu poděkování! Celý projekt sponzorujete právě vy!

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  25 000 Kč
 • Vyprodáno!! Hlavní partner, vaše firemní logo na webu/facebooku na 1 rok

  Budete všem na očích – vaše jméno a logo zveřejníme ve všech svých propagačních materiálech. Během každé přednášky ve Znakovárně zazní na pódiu poděkování! Celý projekt sponzorujete právě vy! Také pro vás máme připravených spoustu překvapení.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  50 000 Kč