Výstava a monografie malíře a ilustrátora Miloslava Troupa

30. června 2017 uplyne 100 let od narození malíře Miloslava Troupa. Pomozte nám prosím svým příspěvkem rozšířit povědomí o umělci, který se svým způsobem vzepřel komunistickému režimu. Pomozte nám uspořádat výstavu a vydat o něm rozsáhlou monografii.

 • Báseň o Praze deštěm myté, 1969

 • Děti, 1948

 • Král blešího trhu, 1948

 • Život na vozíku, 2. polovina 40. let 20. století

 • Sutomore II, 1965

 • Zvěstování, 1949

 • Karlův most, 1986

 • Hrad nad mořem, 1948

 • Zpívající fontána, 1966

 • Nazzano, 1970

 • Osamělá, 1946

 • Ochranitelka rodu, 1949

 • Ženich, 1948

 • Sluneční Vít, konec 60. let 20. století

 • Mrtvé milenky cit, 1942

 • Chrám sv. Mikuláše, 1977

 • Zpěvačka na trhu, konec 40. let 20. století

 • Zamilovaná, 1948

 • Týnský chrám, 1969

 • Milánský dóm, 1972

5 800 Kč
vybráno z 300 000 Kč

1%

1% splněno

13 lidí přispělo

Umění

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Občanské sdružení Společnost TROUP 2017 bylo již v roce 2004 ustanoveno k tomu, aby připomínalo širší veřejnosti, že jedním z nejzajímavějších tvůrců 20. století byl malíř a ilustrátor Miloslav Troup - malíř, o kterém se František Kupka vyjádřil jako o svém pokračovateli a nástupci. Pro Troupovo dílo je určující jeho pobyt v Paříži ve 2. polovině 40. let 20. století. Zde se seznámil s řadou vynikajících umělců té doby - František Kupka, Pablo Picasso, Marc Chagall, Fernand Léger - a navštěvoval jejich ateliéry. Po návratu do Československa mu sám Georges Braque napsal: „Drahý Mistře! Těším se, až se znovu uvidíme.“ Umělec se ale bohužel do Paříže už nikdy znovu nepodíval. 30. června 2017 uplyne 100 let od narození Miloslava Troupa. A právě s tímto jubilejním rokem je spojena řada akcí směřující k malířově větší popularizaci a k hlubšímu poznání jeho díla. K těmto aktivitám shromažďuje naše nezisková organizace nutné prostředky a podporu, o níž si Vás tímto dovolujeme požádat. 

Co je náš cíl?

Zásadní akcí jubilejního roku bude velká retrospektivní výstava s názvem MILOSLAV TROUP - 100 LET, která se bude konat ve výstavních sálech Obecního domu v Praze od 15. června do 15. září 2017. Některá malířova díla potřebují nákladnější restaurátorské zásahy, rozměrné obrazy, gobelíny a další díla je nutné do Prahy dopravit. Současně s výstavou připravujeme rozměrnou monografii, která přinese nové poznatky o životě a díle Miloslava Troupa a také obsáhlý obrazový soubor jeho prací. A právě kvalitní fotografie rozsáhlého Troupova díla čítající tisíce položek vyžadují značné finanční prostředky. Prosím pomozte nám svým příspěvkem dovést obě akce do zamýšlené podoby a vynést tak na světlo umělce poškozeného komunistickým režimem pro své výrazné profrancouzské vlivy. 

Kdo byl Miloslav Troup?

Malíř, grafik a ilustrátor Miloslav Troup (30. 6. 1917 - 22. 2. 1993) absolvoval Státní grafickou školu a Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Velmi důležitou roli v jeho výtvarném vývoji sehrálo studium v Paříži v druhé polovině 40. let, kde se vzdělával na École des Beaux Arts a École des Arts décoratifs. Ještě za pobytu ve Francii jej rodina i tehdejší ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Karel Herain nabádal k tomu, aby se do vlasti nevracel. Troup byl však až příliš spjat s rodnou zemí a počátkem 50. let se vrátil. Usadil se v Praze na Starém Městě, kde žil a pracoval. Mezitím došlo k radikální změně politické situace. K moci se dostala komunistická strana, která začala v umění propagovat socialistický realismus, jenž se neslučoval s jeho tvorbou. Umělec však tomuto režimu vzdoroval neuvěřitelnou pílí – denně maloval. Odhaduje se, že celý rozsah Troupova díla představuje zhruba 700 obrazů a téměř 3000 ilustrací, výtvarně doprovodil přes 130 knižních titulů. Věnoval se i užitému umění (lustry, lampy, malovaný nábytek), zaobíral se navrhováním tapisérií a výzdobou sakrálních interiérů, kde vynikly zejména jeho návrhy na vitráže. 

Rozsáhlá, pestrá a kvalitní tvorba Miloslava Troupa tvoří součást české výtvarné kultury 20. století. Miloslav Troup svou tvorbu prezentoval již za svého života na mezinárodních výstavách, kde získal i několik ocenění, např. v roce 1963 zlatou medaili na mezinárodním Bienále knižní ilustrace v Sao Paulu nebo v roce 1966 cenu UNESCO za nejlepší knižní ilustrace na frankfurtském knižním veletrhu. Díky svému studijnímu pobytu ve Francii v letech 1945 - 1950 se zapsal i do mezinárodního výtvarného dění. Tehde se svým dílem hlásil k poválečné francouzské škole a byl vysoce oceňován tamní odbornou kritikou.

Rozsah díla

Odhaduje se, že celý rozsah díla představuje zhruba 700 obrazů. Jedná se především o olejomalby na plátně, malby kvašovými a temperovými barvami na papíře a enkaustiky. Troup rád experimentoval s výtvarným materiálem, a tak zde nalezneme i sklomalby a malby na plexiskle. V pozůstalosti je dále uloženo téměř 3.000 ilustrací. Materiálové složení je rovněž velice různorodé, od klasické kresby tužkou nebo tuší na papíře, přes temperu, akvarel, kvaš, barevný pastel, fixy, až k různým kombinacím těchto technik. Jsou zde často zastoupeny malby na skle a plexiskle podlepované zlatou fólií, enkaustiky, malby na stanovém plátně, brokátu a hedvábí. Z oblasti užité tvorby se v umělcově pozůstalosti dochovaly četné návrhy na vitráže a gobelíny, lustry a lampy ve formě vitráží a malovaný nábytek. Kromě samotných výtvarných děl obsahuje pozůstalost také osobní korespondenci, fotografie a jiné osobní dokumenty.

Malířova pozůstalost obsahuje většinu potřebného materiálu k vytvoření výstavy a monografie. Tento zdroj je však zapotřebí doplnit, a to díly, která se nacházejí v majetku galerií a jiných institucí (Galerie umění Karlovy Vary, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění Litoměřice, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Památník národního písemnictví, Alšova jihočeská galerie, Magistrát hlavního města Prahy), či případně v jiném soukromém majetku v České republice i v zahraničí.

Poslední z důležitých zdrojů, kde se nachází Troupova díla, jsou kostely a kaple v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Zde je soustředěno Troupovo dílo, které lze jen stěží přenést do výstavní síně, jelikož je pevnou součástí architektury, ale které by nemělo být opomenuto, a tudíž bude zdokumentováno v monografii a zástupným způsobem představeno na výstavě.

Obsah výstavy

Jelikož se jedná o soubornou výstavu, bude představeno Troupovo celoživotní dílo z různých výtvarných odvětví. Kromě samotných děl budou vystaveny exponáty dokumentárního charakteru, které napomohou divákovi k vytvoření plastické představy o Troupově životě a tvorbě.

Výstava bude řazena tematicky, návštěvník si připomene kromě obrazů a ilustrací poprvé vystavené rozměrné tapisérie, ale i nábytek, který malíř vyzdobil pro své nejbližší. Umělecká díla doplní archivní materiál z malířovy pozůstalosti, např. dobové fotografie, korespondence či návrhy děl. Výstava spolu s monografií vynese tohoto umělce na světlo, poodhalí a zpřístupní jeho tvorbu a ukáže její vysokou uměleckou hodnotu.

Něco navíc...

Perličku celé výstavy tvoří obraz s názvem Jacqueline, jenž by měl být portrétem první dámy Jacquelin Kennedyové, dříve Lee Bouvierové, která rovněž studovala v Paříži a pravděpodobně byla umělcovou modelkou a snad i láskou. 

Kdo jsme?

Společnost přátel díla Miloslava Troupa, která nese název Společnost TROUP 2017 z.s., byla založena v roce 2004 a usiluje o všestranné povznesení Troupova uměleckého odkazu. Tato organizace má přímý přístup k umělcově pozůstalosti a jedním z jejích hlavních cílů je právě uspořádání souborné výstavy a vytvoření podrobné umělcovy monografie.

Pro tuto příležitost hledáme spojence, podporovatele umění a mecenáše, kteří by byli ochotní projekt výstavy a monografie podpořit. Budeme vděční za jakoukoli finanční podporu.

Proč to děláme?

Souborná výstava díla Miloslava Troupa v Praze představí široké veřejnosti zajímavého, avšak poněkud zapomenutého českého malíře, který svým dílem přesahuje rámec českého výtvarného umění. Zpřístupnění reprezentativního souboru děl různých výtvarných období přispěje k záchraně umělcova odkazu, zacelí bílé místo v dějinách české výtvarné kultury a ukáže, že i v době totalitního komunistického režimu vznikala v Československu nezávislá, osobitá a kvalitní výtvarná díla.

Milí přátelé, v případě, že naleznete pochopení pro naše záměry, podpoříte vzestup povědomí o malíři, který se nepochybně zapíše jako další významné jméno českého a evropského výtvarného umění 20. století. Věříme, že tato žádost bude posouzena s pozorností a že s vaší pomocí dokážeme vynést na světlo dílo, v němž je uloženo mnohé z toho, co jinde hledáme marně.

Aktuality

21.3.2017 Miloslav Troup - knižní ilustrace

Ve čtvrtek 6. dubna v 17:00 začne v křížové chodbě Klementina v Praze vernisáž výstavy, kterou pořádá Národní knihovna při příležitosti stoletého výročí narození Miloslava Troupa. Výstava bude věnována především ilustrační tvorbě. Vystaveno bude více než 100 knížních titulů z fondu Národní knihovn…

Více

16.2.2017 Výstava "Paříž, Paříž" ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích

V současné době si můžete vybraná díla malíře Miloslava Troupa prohlédnout na výstavě "Paříž, Paříž", kterou pořádá Alšova jihočeská galerie ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Výstava potrvá až do 16. dubna 2017.

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 0 Tapeta

  Originální tapeta pro smartphony, tablety a počítače z díla Miloslava Troupa dle vlastního výběru.

  Doručení odměny: Do měsíce

  50 Kč
 • 4 Plakát

  Jeden plakát k výstavě v Obecním domě nebo k dalším výstavám konaným v roce 2017.

  Doručení odměny: Do půl roku

  100 Kč
 • 199 z 200 Reprodukce díla

  Jedna reprodukce z děl Miloslava Troupa.

  Doručení odměny: Do roku

  400 Kč
 • 65 z 70 Vernisáž

  Účast na vernisáži výstavy v Obecním domě.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  500 Kč
 • 50 z 50 Komentované prohlídky

  Účast na komentovaných prohlídkách po výstavě v Obecním domě v Praze.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  600 Kč
 • 48 z 50 Monografie

  Jeden výtisk monografie o životě a díle Miloslava Troupa.

  Doručení odměny: Do roku

  700 Kč
 • 24 z 25 Komentovaná prohlídka s předsedou společnosti

  Jedinečná komentovaná prohlídka s předsedou Společnosti Troup 2017 PhDr. Zdeňkem Troupem.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 000 Kč
 • 20 z 20 Grafický list

  Jeden grafický list Miloslava Troupa.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  5 000 Kč
 • 5 z 5 Originální kresba

  Jedna originální kresba Miloslava Troupa.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  10 000 Kč