KNIHA: Vrch Klepec na Kolínsku

Postavit dům, zasadit strom nebo vydat knihu...? Staňte se součástí nově připravované knihy o Přírodní památce Klepec, podpořte Honzu a objevte s ním klíč k poznání významné geologické lokality...

Autor: Jan Psota ml.

 • Zkamenělý Slouha na Klepci

 • Babočka admirál

 • Zalévání úvalské lípy (Petra Kyselová)

 • Mapa klepeckých balvanů

 • Přírodní lavička od rodiny Smolíkovy

 • Slouha a zlá selka (Martin Šnajdr 2011)

 • Archeolog Václav Krolmus 1790-1861

 • Den Země na Klepci (Stanislava Řádková 2012)

 • Magnetka a pastelka (Veronika Kuchařová)

 • Jan Psota ml. u Slouhy (Roman Šulc)

26 400 Kč
vybráno z 180 000 Kč

14%

14% splněno

25 lidí přispělo

Literatura

Přišimasy, Středočeský kraj, Česká republika

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Na Klepec chodím tak dvanáct let. Prazvláštní kamenné městečko mě doslova učarovalo a to nejsem ezoterik. Nacházím tu soulad živé a neživé přírody, ale především klid od každodenního shonu a povinností. Pověsti o zkamenělém slouhovi, zlé selce i fůře sena tu tiše doznívají v podobě přerostlých balvanů. Ti jako němí svědkové odedávna přihlížejí své vlastní zdlouhavé destrukci (zvětrávání) a s kamennou tváří nehnutě sledují zásahy člověka v okolní krajině. Kdyby tak mohl Slouha promluvit, rozpovídal by se o hordách unavených kališníků, kteří před bitvou u Lipan hledali pod Klepcem zásoby a věrné přívržence? Jak na Lipanech pořídili, víme všichni.

Začalo to nevině. Od přítele knihovníka Josefa Buchara jsem před lety získal turistický článek z Večerní Prahy a několik vlastních fotografií Klepce. Přirozeně to ve mě zapálilo touhu dozvědět se o vrchu a jeho kamenném městečku víc informací. Tak nějak začíná asi každý sběratel...

Postupem let se na Klepci podařilo otevřít krátkou naučnou stezku, obnovit turistické značení, posílit údržbu vrchu a také vzkřísit zašlou tradici setkávání v podobě regionálně-kulturní akce Den Země na Klepci – to se psal rok 2007. Pozapomenutá lokalita k sobě najednou začala vábit nové návštěvníky, horolezce, ale přijíždějí sem dokonce i autobusy s výpravami vysokoškolských studentů geologických a zemědělských fakult. Co asi všichni na Klepci hledají?

Mimo jiné tu Česká televize natáčela pořady Divnopis (2008) nebo Toulavá kamera (2009).

Materiály o Klepci (novinové výstřižky, fotografie, vědecké práce, mapy aj.) mezitím rostly až jejichž sběr dozrál roku 2010 do fáze přípravy odborně-populární knihy, na níž se mnou autorsky spolupracují: Mgr. Milan Bednář, Josef Dupal, Ing. Miloslav Klicpera, Silvie Matušinská, Radek Morávek, RNDr. Jaroslav Novák a Martina Vykouřilová.

Co je náš cíl?

Vydat kvalitní knihu obohacenou historickými fotografiemi, grafikou a příspěvky autorského kolektivu. Vyvrátit polopravdy a zažité omyly a naopak zachytit genius loci krásného místa za pomoci neznámých příběhů a skutečností. Knihu bychom rádi vydali u příležitosti 10. výročí regionální kulturní akce Den Země na Klepci 16. dubna 2016, kde by měla být i slavnostně pokřtěna – za tímto účelem chceme vyzkoušet portál HITHIT jehož prostřednictvím se pokusíme vybraz peníze.

Detaily

Kniha se bude zabývat problematikou ochrany přírody, historií těžby kamene, geologickými poměry, turistickým ruchem, polemikou původu pomístních jmen, dochovanými pověstmi o jednotlivých kamenech a archeologickými nálezy jako doklady o životě dávných obyvatel na území této lokality a jejího okolí. Součástí knihy bude část věnována tajným, regionálním, politickým i zakázaným kulturním akcím, které se na vrchu pořádaly nebo pořádají. Jednotlivé kapitoly jsou provázány s významnými osobnostmi, spojenými s tématy: vědeckého, kulturního i běžného života z řad geologů, historiků, politiků, stavitelů, archeologů, trampů, mistrů turistiky, geognostiků nebo spisovatelů, mezi nimiž se na Klepci objevují i zakladatelé nebo průkopníci vědních oborů na českém území.

Harmonogram

03-06/2015 řešení autorských práv

06/2015 kniha dopsána včetně předmluvy

06-09/2015 jazykové korektury knihy

10-12/2015 zpracování DTP obálky a knihy

01-02/2016 grafické korektury

03-04/2016 tisk a sešití knihy (vazba V8)

16/04/2016 křest publikace na Dni Země na Klepci

04/2016 distribuce a zasloužený odpočinek ;-)

Kdo jsme?

Jan Psota ml. (*1983 Český Brod) je publicista, grafik a kronikář. Regionální historií Českobrodska se začal soustavně zabývat od středoškolských studií (1999). Publikoval nebo se spolupodílel na 9 knižních titulech, z nichž doznaly úspěchu publikace Úvaly v průběhu staletí (2004), Drobné památky v Úvalech a okolí (2009) nebo Tismice – Kulturní dědictví obce (2014). Jeho jméno nalezneme pod více než 150 historicky laděnými články v lokálním a regionálním tisku. Během deseti let vytvořil 40 informačních tabulí s historií obcí nebo přírodními zajímavostmi na území Českobrodska, včetně několika naučných stezek, např. NS Cesty které nás spojují nebo NS Údolím Šembery (2011). Dlouhodobě působí i jako obecní kronikář, nejprve na Hradešíně, ve Škvorci a nyní osmým rokem v Rostoklatech.

Zvídavému čtenáři

S dotazy k projektu nás můžete kdykoliv kontaktovat zde: info.drobnepamatky@email.cz

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 4 Kniha na křtu

  Díky. Právě jste si předplatili publikaci. Předáme Vám ji při jejím křtu na Dni Země na Klepci 16. 4. 2016.

  Doručení odměny: Nespecifikováno

  250 Kč
 • 3 Kniha poštou

  Skvělé. Právě jste si předplatili publikaci. Bude Vám zaslána poštou na Vámi uvedenou adresu ve stejný den, kdy vyjde.

  Doručení odměny: Do roku

  300 Kč
 • 1 Kniha s věnováním

  Dobrý nápad. Dostanete knihu s osobním věnováním a bude Vám předána přímo při jejím křtu na Dni Země na Klepci nebo Vám bude zaslána poštou na vámi uvedenou adresu ve stejný den, kdy vyjde.

  Doručení odměny: Do roku

  350 Kč
 • 2 Kniha a dárek

  Paráda. K publikaci s osobním věnováním dostanete jako dárek magnetku s největším kamenem Slouhou a pastelku na motivy Přírodní památky Klepec. Předání knihy zajistíme osobně na křtu nebo poštou na vámi uvedenou adresu.

  Doručení odměny: Do roku

  450 Kč
 • 7 2 knihy

  Velké poděkování. Právě jste si předplatili 2 publikace. Předání knihy zajistíme osobně na křtu nebo poštou na vámi uvedenou adresu.

  Doručení odměny: Do roku

  500 Kč
 • 1 2 knihy s věnováním a dárek

  Jste úžasní. Ke 2 publikacím s osobním věnováním obdržíte jako dárek 2 magnetky a 2 pastelky v odlišných barvách. Předání knihy zajistíme osobně na křtu nebo poštou.

  Doručení odměny: Do roku

  750 Kč
 • 4 3 knihy s věnováním a dárek

  Super nápad. Dostanete 3 výtisky publikace s osobním věnováním, 3 magnetky a 3 pastelky v odlišných barvách. Navíc uvedeme Vaše ctěné jméno jako projev poděkování v hlavní tiráži publikace. Předání knihy zajistíme osobně na křtu nebo poštou na vámi uvedenou adresu.

  Doručení odměny: Do roku

  1 000 Kč
 • 0 Dárkové balení 4 x 4

  Vážený literát aneb jak čtenář zavalen knihami ke štěstí přišel. Dárkové balení 4 + 4 + 4 (publikace, věnování, poděkování v tiráži, magnetky, pastelky). Předání na křtu nebo poštou na vámi uvedenou adresu.

  Doručení odměny: Do roku

  1 500 Kč
 • 3 Dárkové balení 4 x 4 a něco navíc...

  Jste blázen – do literatury. Vážíme si Vašeho zájmu o projekt. Ke všem bonusům z předchozí kategorie získáváte možnost „nepracovně“ posedět u vínka s autorem a vyslechnout zajímavé zážitky z objevování regionální historie Českobrodska. Na toto neformální setkání si můžete pozvat i několik přátel. Termín a místo dohodneme po křtu ;-)

  Doručení odměny: Do roku

  5 000 Kč
 • 0 Patron a vlastenec

  Jste kulturně založený a jistě velmi moudrý člověk, jemuž není lhostejný náš projekt ani podobné regionální aktivity. Jemu patří nejhlubší uznání a poděkování autorského kolektivu. Nejenže si tento přispěvatel zaslouží veškeré bonusy z předchozí kategorie - mimo to se jeho jméno dostane na nejčestnější místo v publikaci - na stranu s tištěným autorským věnováním (mezi titulkou a předmluvou). Osobní předání dárkového balíku na křtu od vedoucího autora nebo prostřednictvím pošty je samozřejmostí.

  Doručení odměny: Do roku

  10 000 Kč