Vstupte s námi do projektu instalace píšťalových varhan!

K otevření kostela svatého Františka Serafínského po rozsáhlé rekonstrukci chystá náš Spolek přátel kultury Kněžmost instalaci repasovaných varhan. Potěší nás, když se náš projekt uskuteční také díky vaší pomoci!

Autor: Spolek

 • Rozebírání barokní skříně

 • Restaurátoři postupně oddělují jednotlivé prvky

 • Zbývá ještě odstranit rám se žaluzií

 • Oblouk se štukovou výzdobou je třeba opravit

 • Návrh instalace varhan č. 1

 • Návrh instalace varhan č. 2

 • Návrh instalace varhan č. 3

 • Návrh instalace varhan č. 4

 • Návrh instalace varhan č. 5

 • Návrh instalace varhan č. 6

 • Rozkres varhan z bočního a čelního pohledu

 • Prospekt varhan odráží uspořádání oltářů

 • Kostel po rekonstrukci vnějšího pláště budovy

26 500 Kč
vybráno z 624 000 Kč

4%

4% splněno

18 dní do konce

17 lidí přispělo

Komunita, Hudba

Kněžmost, Středočeský kraj, Česko

Přispět

Všechno, nebo nic. Tento projekt bude úspěšný pouze v případě, že dosáhne alespoň cílové částky do 10.3.2024 do 11:44.

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Všechno to začalo v roce 2017, kdy jsme založili Spolek přátel kultury Kněžmost, tak trochu navzdory převládajícím společenským názorům. Měli jsme předtím už dost zkušeností se sháněním financí na kulturní akce, kdo to někdy zkusil, ví, jak je to obtížné. Nejspíš by se daly sehnat peníze na sportovní utkání, ale kultura nějak netáhne. Řečtí filozofové tvrdili, že v lidském těle je třeba vyvážit tělesné a duševní, proto jsme k vyvážení začali dělat něco pro kulturu. V naší obci nebyla ovšem jiná budova, kde by bylo možné pořádat kulturní akce, než kostel. Začali jsme tedy intenzivně spolupracovat s farností a brzy se dostavily výsledky. Návštěvnost postupně narůstala a náš spolek se tak postupně ocitl před mnoha novými výzvami, jako byla například elektrifikace kostela, úprava prostoru pro účinkující, pořízení topných těles pro vyšší komfort diváků i účinkujících. Mnohé se nám podařilo, zůstala ovšem ještě malá vada na kráse. Náš kostel měl od svého vysvěcení v roce 1843 varhany, které farnosti daroval františkánský klášter z Turnova, ty ovšem nikdy dobře nehrály a následkem neustálých, patrně i značně neodborných „oprav“ nakonec přestaly hrát úplně. Nejvzácnějším prvkem varhan byla barokní skříň překrývající varhanní stroj. Představte si kostel, který má varhany a ty nehrají. Jak potom chcete bojovat o kulturní vzdělanost? Když se naskytla možnost nákupu varhan, neváhali jsme ani chvilku.

Co je náš cíl?

Každý má na tomhle světě vyměřený čas na to, aby vytvořil něco pro budoucí generace. Starost o kostel sv. Františka Serafínského v Kněžmostě nám dává smysl a rádi bychom z téhle ojedinělé památky udělali multifunkční duchovní a kulturní prostor.

Detaily

Varhany v našem kostele by po rozsáhlé rekonstrukci budovy měly poprvé zaznít letos 4. října, o svátku svatého Františka. V první etapě projektu, která začala v červnu 2022, jsme postupně dali dohromady peníze, od německé farnosti jsme za 800 000 Kč koupili varhany, a potom jsme je převezli do naší obce. Dobře jsme si uvědomovali, že varhany nebude možné instalovat v prostorové dispozici, jakou měly na svém původním místě. Začala tedy druhá etapa s názvem „Instalace píšťalových varhan v kostele sv. Františka Serafínského v Kněžmostě“. Protože na kůru stála barokní skříň původních nefunkčních varhan, museli jsme projít řízením s památkáři, administrátorem kostela, diecézním organologem i restaurátory. Nakonec jsme řešili konkrétní podobu budoucích varhan v prostoru našeho kostela. Měli jsme štěstí na paní architektku, která se zabývá instalací varhanních strojů. Vítězný z jejích návrhů převedla firma, která bude instalaci provádět, do řeči čísel. Podle ní bude instalace stát 871 684 Kč včetně DPH. A my jsme zase na začátku!!! Tohle všechno jsme se dozvěděli v dubnu roku 2023. Zatím jsme shromáždili 350 000 Kč. 

... a ještě něco navíc

Když tak chodíte po všech těch podnikatelích a žádáte je o finanční podporu na nákup a stavbu varhan, stane se i to, že vám takový  podnikatel řekne: „Teď, v téhle době, kdy je válka na Ukrajině, vy si vymyslíte varhany?“ Naše odpověď je jednoznačná. „Přestaňte vyrábět a prodávat svoje výrobky, my nebudeme stavět varhany, sedneme si do křesla, složíme ruce do klína a počkáme, jak to dopadne!“ Pohádky, příběhy se šťastným koncem, nás neustále nabádají: „Jděte za svým snem!“ Nikdo už ale nedopoví, jak náročné to je. Ale když člověk vytrvá, stojí to za to.

Kdo jsme?

Spolek, který chce probudit kulturní a společenský život v obci, v blízkém i vzdáleném okolí. Vrátit kostel opět k tomu, k čemu byl předurčený, k setkávání lidí. Náš záběr je mnohem širší, podívejte se na FB Spolek přátel kultury Kněžmost, uvidíte, čím vším se zabýváme.

Proč to děláme?

Už jednou jsme využili služeb HitHitu, tenkrát s výběrem celkové částky na projekt. Nepodařilo se!!! Sami vidíme, jakou moc mají v dnešní době sociální sítě, ať v té či oné rovině. Chtěli bychom vyzkoušet sílu těchto sítí v rovině dobra, proto zkoušíme štěstí s projektem, na který jsme už zajistili finance z víc než dvou třetin. A uvidíme!!!

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 5
  Koncerty a kulturní vystoupení pořádané spolkem

  Odměna zahrnuje 5 koncertů a kulturních vystoupení. Vstupenky pošleme e-mailem.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  Přispět 500 Kč
 • prodáno 0
  Koncerty a kulturní vystoupení pořádané spolkem

  Odměna zahrnuje 10 koncertů a kulturních vystoupení. Vstupenky pošleme e-mailem.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  Přispět 1 000 Kč
 • prodáno 0
  Koncerty a kulturní vystoupení pořádané spolkem

  Odměna zahrnuje 20 koncertů a kulturních vystoupení. Vstupenky pošleme e-mailem.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  Přispět 1 500 Kč
 • prodáno 12
  Koncerty a kulturní vystoupení pořádané spolkem

  Odměna zahrnuje všechny koncerty a kulturní vystoupení pořádané spolkem počínaje slavnostním koncertem při otevření kostela po rekonstrukci až do vyčerpání dárcových sil. Jinými slovy, dárce může přijít na všechna vystoupení. Vstupenky pošleme e-mailem.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  Přispět 2 000 Kč