Vydejte s námi pokračování knihy Tajemství rodových linií

Tato kniha vzniká jako pomoc a podpora těm, kdo jsou již připraveni změnit život svůj i svých potomků k lepšímu. Je opět propletena případy z Radomírovi terapeutické praxe, jeho vlastními zkušenostmi, prožitky a příhodami. Pomůžete nám k jejímu vydání?

 • Ukázka z připravované knihy

 • Ukázka z připravované knihy

 • Ukázka z připravované knihy

 • Ukázka z knihy-transformace energie předků

 • Ukázka z knihy-léčení prenatálních blokád

 • Ukázka z připravované knihy

 • Obálka knihy Tajemství rodových liní II.

 • odměna E-book cchi-kung Rok dřevěného draka 2024

 • odměna Stylová taška a nákupy v klidu

 • odměna Kniha Tajemství rodových linií vnitřní dítě

 • odměna Tajemství rodových linií - Děti a rodiče

 • odměna výběrová zrnkováý káva 250g

 • odměna Tajemství rodových linií 1 a 2 + taška

 • odměna on-line kurz 4. krok - seberealizace

 • odměna on-line kurz 3. krok - sebeléčení

 • odměna on-line kurz 2. krok - léčení vztahů

 • odměna on-line kurz 1. krok - léčení rodů

 • odměna on-line kurz 4 kroky komplet

 • odměna když chci podpořit co nejvíce

31 100 Kč
vybráno z 500 000 Kč

6%

6% splněno

32 lidí přispělo

Literatura, Vzdělávání

Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 29.3.2024 v 10:24.

Zobrazit všechny odměny

            

Jak to všechno začalo?

Začalo to odložením zahájené práce na původně druhém dílu, s podtitulem „Vztahy“. Vesmír mě zastavil a ukázal mi, jak velký dluh jsem u předchozího dílu zanechal a jak vele-důležité je ho splatit. Když jsem první knihu začal psát, byl jsem po rozvodu a plně se věnoval pouze sobě a dospívajícímu synovi Alexandrovi. Mezi ním a jeho starším bratrem je rozestup 13 let. Zdálo se mi, že jsem druhou výchovu již zvládl, neboť naše vztahy byly pohodové a jeden druhého jsme měli opravdu rádi. Ještě před dokončením knihy do mého života vstoupila Marcela s dvouletým Gabrielem. Byl jsem konfrontován se zcela odlišným typem výchovy a bez-hraničností. I to se nějak zvládalo. Potom přišel na svět Jonáš. A můj život se obrátil vzhůru nohama. Od této chvíle již nic nebylo jako dřív. Veškeré mé představy a koncepty, veškeré rodové stereotypy, vše co jsem předtím dělal s vědomým, že je to to nejlepší, co dělat mohu - vše vzalo za své. Rozpadala se tím pádem i má minulost, má osobnost, můj životní styl, pohled na život obecně. Marcela a děti vstoupily do mého života proto, aby mě, jako lego, rozebraly a umožnily mi se zcela přeskládat. Jakmile jsem nové integroval a vše se usadilo, přišel mezi nás Antonín. A mohu vás ujistit, že dvě děti nebo tři děti, je zcela jiný vesmír! Mlýnek na maso se začal pomalu otáčet…

Abychom přežili, interakce s dětmi se musela dostat na kvalitativně zcela jinou, ale hlavně novou, úroveň. Každodenní konfrontace se zraněními našich vnitřních dětí, uvědomování si vlastního procesu domestikace, potlačený a hluboko usazený hněv z doby násilného odpojení od našeho vlastního božství… Potřeba systémové změny v rodinách i ve společnosti se ukazovala stále jasněji a jasněji. Začali jsme se ještě více zabývat duchovním pozadím těhotenství a porodu, dynamiky vztahů v naší rodině, alternativami ve výchově i ve vzdělávání. Náš život nabral zcela jiný směr. Svou roli sehrálo také to, že mám dar vidět pozadí událostí a také to, jaké interakce se odehrávají na úrovni energetické. A také zkušenosti z mé praxe terapeuta. Výsledkem je tato, původně neplánovaná kniha. 

Radomír

A kde to začalo ještě mnohem dříve? Za zrodem myšlenky resp. první a druhé knihy stály ony velké zvraty v Radomírově životě, které vedly k rozšíření jeho lidského vědomí a celkového vnímání. Především pak zdravotní problémy, kdy byl Radomír konvenční medicínou odkázán k doživotní invaliditě, nebo ekonomický krach. Při přemítání, v této tíživé životní situaci, o své vlastní existenci došlo u Radomíra k absolutní změně hodnot, obratu, synchronicitě součástí které byly i vize, jakým způsobem svoji situaci řešit. Začal se zajímat o východní filosofii, především taoismus a cchi-kung. Během 3 měsíců se Radomír začal zázračně zcela spontánně uzdravovat. Postupně se u Radomíra začaly projevovat léčitelské schopnosti a intuice. Posléze žil Radomír několik let na Islandu, kde dál studoval a pracoval na čínské klinice a nakonec si otevřel svou vlastní praxi. Radomírův duchovní vzestup se ale naplno spustil až po návratu do ČR. V Olomouci si Radomír pronajal ordinaci, založil Vzdělávací Centrum Nové medicíny, začal organizovat kurzy cchi-kungu či práce s genovými klíči. 

Další etapa Radomírova přerodu započala rozvodem s jeho tehdejší manželkou, přijetím duchovního jména Radomír a dokončením prvního dílu knihy Tajemství rodových linií, v roce 2019. Obrovský úspěch knihy i nárůst poptávky po tomto tématu ze strany veřejnosti, dali vzniknout Akademii vnitřního klidu, o rok později. Šlo o další úspěšný projekt, který nakonec probíhal souběžně ve dvou městech, a na který spontánně navázalo otevření konzultačně-terapeutického Centra pro rodinu a rod, zahrnující do potíží klientů, jejich dětí či domácích mazlíčků, vlivy ze všech úrovní vědomí. Nakonec se ukázalo, že bez zahrnutí vlivu genofodu rodů, osobní a partnerské karmy, plánu osudu a sféry involuční (Vědomí, Duše, Duch), nemůže být o vytvoření podmínek k uzdravení ani řeč. Stejně jako není možné léčit v těle pouze izolovaně jednu buňku, jednu kost či jeden sval. Tyto zkušenosti z klientské praxe, obrovské množství informací získaných s pomocí Medicíny kvantového pole a osobní prožitky, ho nakonec dovedly k závěrům, že v tématu prvního dílu zanechal velký dluh, který je třeba splatit. 

Začal tedy psát díl druhý, tentokrát s podtitulem „Děti a rodiče (pro Novou zemi)“, kdy úvodní přednášku lze shlédnou zdarma v rámci interaktivního prostoru  www.vnitrniklid.eu. Druhý díl navazuje tam, kde první díl skončil a posouvá hranice tak dalece, že je nyní již zřejmé, že díl první slouží jako pevné základy chrámu, který se teprve nyní začíná stavět. 

Nic z uvedeného Radomír neplánoval, a přesto se to děje. To je to nejrelevantnější potvrzení správnosti daného směru i dalšího z kroků na této cestě. 

                     

Co je náš cíl?

Prvním je, jak uvádíme výše, splatit dluh prvního dílu a dokončit započaté tj. objasnit veřejnosti příčiny a pra-příčiny VŠECH lidských potíží, nemocí či tzv. nepřízní osudu. Druhým cílem je doplnit o knihu i připravované osvětové projekty pro širokou veřejnost, které na toto téma v letošním roce připravujeme. Neboť uvedená témata nabývají větší a větší důležitosti každým dalším dnem. Kniha má pomáhat rodinám zvládat náročné výzvy uvedeného procesu. Společenská poptávka po opomíjených a nediskutovaných tématech sílí a příprava početí potomků se, tak jako tak, stane důsledkem změny vnímání nás samotných, naší duchovní podstaty. Nové děti potřebují nové, lepší prostředí. Půjde o zcela nové, vyšší, energie, jež budou mít na tuto planetu i lidstvo zcela zásadní dopad…  

Detaily

Zatímco díl první představuje základní znalosti na cestě sebe-rozvoje, léčení svých vztahů, rodin i celých rodů, odpovídá na otázky týkající se potíží našich dětí či osvětluje mnohé naše tzv. nepřízně osudu, tak díl druhý posouvá čtenářovu perspektivu ještě výše. Kniha je rozdělena, do 3 hlavních částí: Vliv evoluce (minulost, genofond, rodiče, DNA), vliv involuce (budoucnost, božství, duch, duše, karma) a propojení (přítomnost, lidská bytost, vědomí). Autor posouvá hranice energo-informačního vlivu na čtenáře k velmi všeobsažnému náhledu na to, co utváří nás, náš osud, naše vztahy a nakonec i naše zdraví. Témata týkající se nefunkčních systémů, karmických mechanizmů, role rodičů a prarodičů, psychosomatiky rodiny, důležitost matky a somatizace její psyché do dětí aj., Tato kniha vzniká jako pomoc a podpora těm, kdo jsou již připraveni změnit život svůj i svých potomků k lepšímu. Kniha je opět propletena případy z Radomírovi terapeutické praxe, jeho vlastními zkušenostmi a prožitky či příhodami.

                       

…a ještě něco navíc

Kniha obohacuje témata a program připravované Akademie vnitřního klidu 2024, která jsou vskutku aktuální, potřebná a dle nás systémem opomíjená či dokonce ignorovaná, ba v některých případech popíraná i cenzurovaná. Jde o témata, která je nyní naopak nutné osvětlovat a veřejně diskutovat. Tak můžeme přispět nejen ke změně nefunkčních systémů, přebírání odpovědnosti za své životy, ale i k rozvoji lidského vědomí. Obsah knihy je tedy v mnohém shodný s programem akademie: příprava početí potomků, fenomén neplodnosti, vědomé rodičovství, dynamika vztahů v rodině, spojení s inteligencí svého těla, digiděti, výchova bez poražených, škola bez poražených, sebeřízené vzdělávání a pod… Posledně uvedená témata budou navíc i součástí závěrečného Festivalu vědomého rodičovství, za účasti mnoha předních osobností a ve spolupráci s Aliancí pro sebeřízené vzdělávání či Gordon Institutem ČR.

                       

Kdo vlastně jsme?

Jako Radomír jsem (v tomto životě:) zakladatelem konzultačně terapeutického Centra pro rodinu a rod, kde se snažím provádět potřebné nesčetnými úskalími osudu jejich či blízkých. Za důležité faktory vždy považuji i vliv prostředí a genofondu. Jsem součástí týmu CVK - interaktivního prostoru s názvem Cesta vnitřního klidu (www.cestavnitrnihoklidu.cz, www.vnitrniklid.eu). Jde o platformu, v rámci níž jsou nabízeny mé publikace, videozáznamy a např. v roce 2024 připravujeme akce pro širokou veřejnost na zde uvedená témata, jako jsou Festival vědomého rodičovství, spolupráci s Gordon Institutem vč. prodeje knih Thomase Gordona. Naším snem je založení Institutu rodové kultury, jež by veškeré současné i budoucí aktivity zastřešoval, neboť naše vize jsou opravdu smělé :)

Proč to děláme?

Současné přechodné období klade na každého jednotlivce, vztahy a zejména rodičovství extrémní nároky. Dle našeho názoru není další vývoj možný bez podpory transformace právě v uvedených oblastech. Současné děti přišly, aby změnily rodiče, společnost i Svět. Aby připravily prostředí pro potomky, kteří změní vše, celý systém hry, a to pouhou svou přítomností, svými frekvencemi. Co můžeme dělat my? Měnit každodenně sebe k lepšímu a měnit tak i své okolí, jako například měnit nefunkční systémy, šířit laskavost, osvětlovat, sdílet, pomáhat si, odpoutávat se od neprospěšného a připravovat co nejlepší prostředí pro příchod nových potomků, tvořících budoucnost.

Našimi aktivitami se snažíme tento proces podporovat a usnadňovat nabízením nových pohledů, přístupů a nadhledů. Zprostředkováváme informace a naši vnitřní pravdu. Předkládáme podněty k zamyšlení. Neprodáváme ryby, ale pruty. A snažíme se naučit ryby s nimi chytat. 

Buďte součástí podpory těchto změn i Vy. Přispěním na tento projekt pomůžete k vydání knihy, která může napomoci na cestě k sobě samým i sobě navzájem v mnoha rodinách a rodech.

Děkujeme za Vaši podporu ♥.

Aktuality

10.3.2024 Kdo že stojí za ilustracemi v našich knihách?

Rádi bychom vás seznámili s autorem ilustrací v našich knihách, s Davidem Velčovským a jeho cestou ke spolupráci s Radomírem. Radomír si rád vybírá spolupracovníky dle hlavního kritéria, jestli se jedná o dobrého člověka, bez ohledu na to, zda jde o advokáta, lékaře nebo společníka. S Davidem se…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 3
  ♥ Jsem srdcař :)

  Chci podpořit tento projekt a odměnou je mi můj příjemný pocit. 

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  (Poslat je možné i více - částku lze libovolně navýšit)

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  100 Kč
 • prodáno 12
  Podpořím a začnu cvičit cchi-kung

  Chci podpořit projekt a začnu cvičit staré čínské zdravotně-duchovní cvičení.

  Praktický e-book osvědčených cviků, které pro Vás připravil Radomír. Tyto cviky jsou sestaveny pro rok 2024 - rok dřevěného draka s důrazem na podporu jater, žlučníku a zraku (vlasů, nehtů a krve). Rok dřevěného draka bude ovlivňovat kultivace země jangovým dřevem. Dařit se bude dynamickým projektům, kreativitě a rozhodnosti. Pozor, aby jsme ze svého nadhledu nepřehlédli důležité detaily! Naopak slabá játra oslabí žaludek a ledviny, což se projeví slabostí vůle, mysli i těla.
  Chci-kung chápejme jako velmi efektivní  ozdravný systém současnosti, jenž je základem čínské medicíny. Vyzkoušejte léčení orgánů dle wu-xing prostřednictvím práce na úrovni tělo/energie/Duch. 

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu na Hithitu

  300 Kč
 • prodáno 1
  Nákupy „v klidu“ se stylovou taškou

  Chci podpořit tento projekt a na nákup chodit s klidem :-)

  Vkusná taška
  z přírodního materiálu s našim logem „Cesta vnitřního klidu“ bude praktickým doplňkem nebo milým dárkem pro každého.
  Podpořte náš projekt nákupem této tašky a současně udělejte radost sobě nebo blízkému člověku.

  Děkujeme za Vaši podporu ♥
   
  Výše příspěvku zahrnuje i cenu dopravy doručení do Zásilkovny.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • prodáno 2
  Kniha do knihovničky

  Pokud ještě nevlastníte základní  Radomírovu knihu Tajemství rodových liní I. - vnitřní dítě, je toto skvělá příležitost jak podpořit náš projekt a tuto knihu si opatřit. Tato kniha, dost pravděpodobně - ať chcete nebo ne, změní Váš náhled na spoustu věcí a okolností Vašeho života. Nechte se fascinovat reálným potenciálem měnit zdraví a osud potomků, zdraví našich vztahů i nás samotných, a to bez ohledu na národnost, barvu pleti či vyznání. O tak univerzální poznatky, zákonitosti a principy se jedná. Tato kniha by rozhodně neměla chybět v žádné rodině. ☺

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Výše příspěvku zahrnuje i cenu dopravy doručení do Zásilkovny.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  700 Kč
 • prodáno 12
  Druhá kniha do knihovničky

  Pokud již vlastníte první díl (2.vydání z roku 2023) je správnou volbou navázat na sebe-poznávací proces pořízením připravovaného druhého dílu. Druhý díl navazuje tam, kde první díl skončil a posouvá hranice tak dalece, že je nyní již zřejmé, že díl první slouží jako pevné základy chrámu, který se teprve nyní začíná stavět
  Buďte mezi prvními čtenáři této nadčasové literatury za zvýhodněnou cenu. Po vydání bude cena v e-shopu vč. poštovného a balného 800Kč.

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Výše příspěvku zahrnuje i cenu dopravy doručení do Zásilkovny.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  700 Kč
 • prodáno 1
  Výběrová zrnková káva z oblasti Papua-Nová Guinea

  Jste milovníci kávy nebo máte ve svém okolí někoho, kdo by dárkové balení kávy ocenil? Podpořte náš projekt zakoupením prémiové jednodruhové zrnkové kávy HENRI CAFÉ - Papua, Nová Guinea KOROFEIGU ORGANIC, 250g. Můžete se těšit na chuťový profil kávy s výraznými tóny karamelu, citrusů a brusinek - Pražení: OOOO 

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Výše příspěvku zahrnuje i cenu dopravy doručení do Zásilkovny.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 000 Kč
 • prodáno 1
  Obě knihy do knihovničky ve stylové tašce a věnováním

  Pořízení obou knih je skvělý začátek jak se vydat na vaši „Cestu vnitřního klidu“.
  Poznejte náš zcela nový ucelený koncept ozdravění sebe, blízkých i celého rodu. Jedno bez druhého, totiž není možné. Díky těmto knihám si lze uvědomit netušené souvislosti, vzájemnou až dech beroucí propojenost a zejména, neustálé vzájemné ovlivňování. Knihy přináší poznatky korespondující se současným děním. Jsou plné obohacujících informací z 20-ti letého bádání na poli zdraví, nepřízně osudu a vlivu předků na naše potomky. ;
  Tyto obě knihy mohou mít pro celý rod doslova nevyčíslitelnou hodnotu, zejména však pro  pro budoucí rodiče . Obsahově mohou sloužit rovněž jako základní výukový materiál pro průvodce a terapeuty s "opravdu celostním" přístupem.
  Knihy zabalíme do stylové tašky aby vaše nákupy probíhaly vždy „s klidem“ :) 

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Výše příspěvku zahrnuje i cenu dopravy doručení do Zásilkovny.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • prodáno 0
  4. krok ke svobodě - SEBEREALIZACE

  Tento on-line kurz o tvorbě a realizaci zahrnuje obsáhlých 8 hodin vzdělávacích videozáznamů Akademie vnitřního klidu (které navazují na předcházející kroky a současně cyklus uzavírají), zabývá se zásadními tématy - Posvátná zranění - Sebeláska - Seberealizace -
  Sebepoznání - Práce se stíny
  , které Vám pomohou porozumět principům, které stojí za naší sebe-realizací, za otevřením vnitřního potenciálu a umožní tak tok prosperity našimi životy.

  Vydejte se s Radomírem na Vaši cestu vnitřního klidu!

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Doručení odměny: do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  6 000 Kč
 • prodáno 0
  3. krok ke svobodě -SEBELÉČENÍ

  Tento on-line kurz o lásce a radosti zahrnuje několik hodin vzdělávacích videozáznamů Akademie vnitřního klidu (které navazují na I. Krok – Léčení rodů a II. Krok – Léčení vztahů) a zabývá se tématy - Zdraví - Duchovní růst - Mysl – emoce – tělo - Práce na sobě - Celistvost, které Vám pomohou porozumět původu Vašeho osobnostního nastavení, resp. vašeho vnímání reality, poskytnou účinné nástroje práce na sobě a nad sebou a tím zahájí proces sebe-poznání a sebe-léčení.

  Vydejte se s Radomírem na Vaši cestu vnitřního klidu!

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Doručení odměny: do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  7 000 Kč
 • prodáno 0
  2. krok ke svobodě - LÉČENÍ VZTAHŮ

  Tento on-line kurz o vztazích a komunikaci,  zahrnuje obsáhlých 16 hodin vzdělávacích videozáznamů Akademie vnitřního klidu (které navazují na I. Krok – Léčení rodů) a zabývá se zásadními tématy - Partnerství - Láska - Závislosti - Duchovní význam - Posvátná sexualita, které Vám pomohou porozumět principům, které se nacházejí na pozadí vašich vztahů, zejména partnerských a tím umožnit léčení.

  Vydejte se s Radomírem na Vaši cestu vnitřního klidu!

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Doručení odměny: do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  8 000 Kč
 • prodáno 0
  1. krok ke svobodě - LÉČENÍ RODŮ

  Tento on-line kurz o osudu a vitalitě, zahrnuje obsáhlých 20 hodin vzdělávacích videozáznamů Akademie vnitřního klidu (AVK) a zabývá se zásadními tématy - Rodina - Rod - Vnitřní dítě - Děti - Korekce a léčení, které Vám pomohou pochopit základní principy fungování jemnohmotných struktur, kolektivního pole nevědomí rodu, proces utváření vnitřního dítěte a tím zahájit jeho léčení. První kniha je součástí 1.kroku ke svobodě vč. poštovného a balného zcela ZDARMA.

  Vydejte se s Radomírem na Vaši cestu vnitřního klidu!

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Doručení odměny: Zásilkovna, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  9 000 Kč
 • prodáno 0
  Chci všechny 4 kroky, svobodu a úlevu

  Tento komplexní on-line sebe-vzdělávací a sebe-poznávací program 4 KROKY KE SVOBODĚ nabízí pochopení komplexnosti Vaší cesty životem, neviditelných souvislostí a informačních  příčin všech našich potíží, nepřízní osudu i nemocí, které po každý den našeho života ovlivňují jeho kvalitu. První knihu obdržíte vč. poštovného a balného zcela ZDARMA.

  Najděte odvahu změnit život, vaší rodiny i vašich potomků k lepšímu!

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Doručení odměny: Zásilkovna, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  25 000 Kč
 • prodáno 0
  Chci podpořit, co nejvíce to jen jde :)

  Pokud byste rádi přesměrovali nebo od základů změnili Váš život k lepšímu, je tu pro Vás speciální  balíček  produktů a služeb:
  On-line program program 4 kroky ke svobodě + obě knihy + kávička s konzultací u Radomíra + esenciální olej „Miracle" + stylová taška s logem CVK + s láskou Marcelkou vytvořené batikované tričko s motivem srdce (každé bude originál)


  Vezměte svůj život do vlastních rukou!

  Děkujeme za Vaši podporu ♥

  Výše příspěvku zahrnuje i cenu dopravy doručení do Zásilkovny.

  Do poznámky uveďte prosím výběr pánské, dámské či dětské tričko + velikost.

  Doručení odměny: Zásilkovna, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  50 000 Kč