Místo pro přírodu

Podařilo se zachránit 110 ha orchidejových luk, mokřadů a stepních strání. Na jejich péči potřebují nyní dobrovolníci z pozemkových spolků nové hrábě, kosy, křoviňáky a pomoc s odvozem pokosené trávy či přesunem stád oveček a koz.

Autor: ČSOP

Proč jste zařadili projekt na Hithit, když máte veřejnou sbírku ?

Protože peníze získané v rámci veřejné sbírky jsou určeny především na výkupy pozemků. Již nezbývají na to, abychom dobrovolníkům z pozemkovým spolků koupili pořádné nářadí, pohonné hmoty nebo jim jinak pomohli s péčí o pozemky.

Jaké pozemky vykupujete ?

Vykupujeme přírodně cenné lokality nebo pozemky, který mají potenciál k obnově nějakých cenných přírodních společenstev ; vždy takové, na kterých můžeme zajistit dlouhodobou péči. Výkupu předchází monitoring ohrožených druhů a rostlin. Důkladně prověřujeme, jaký má pozemkový spolek k místu vztah, a pečlivě posuzujeme, zda je péči schopen zajistit. Výkup bývá až poslední možností záchrany území, předchází mu vždy snaha o dohodu s majitelem na dlouhodobém pronájmu či jiném typu spolupráce. Rozhodně se nejedná o protestní či blokační výkupy.

Je nutné se o přírodu starat? Není lepší nechat ji, ať si dělá co chce?

Pokud chceme zachovat velké druhové bohatství, které nám středoevropská příroda nabízí – všechny ty zajímavé květiny, motýly, brouky, houby... – pak se bez naší pomoci neobejde. Téměř všechny biotopy s výjímkou pralesů a některých extrémních poloh skal a močálů totiž vznikly díky tisícíletému spolupůsobení přírody a člověka, a bez něj poměrně rychle zanikají. nejlépe je to vidět na loukách. Bez péče by tu samozřejmě byla také « příroda », avšak mnohem chudší. A to nechceme.

Jak je to možné ? Co ty druhy dělali před tím, než přišel člověk ?

To je poměrně složitá otázka, o které se vědci již desetiletí přou a byly o tom napsané stohy vědeckých prací. Zjednodučeně řečeno : než přišel člověk, vypadala naše krajina úplně jinak. Působili tu dnes již vesměs vyhubení velcí býložravci, řádily dnes nepředstavitelné požáry či jiné « kalamity «... A hlavně – na mnohá místa přišel člověk dříve než les, uchovává tedy svojí činností dávnou paměť krajiny.

Jaká je historie pozemkových spolků?

Již za první republiky lidé zakládali ochranné a okrašlovací spolky, ve kterých se snažili o ochranu přírodního a kulturního dědictví. Minimálně od konce 80. let k tomuto způsobu ochrany hodnotných lokalit intuitivně přistupovala značná část základních organizací ČSOP a v 90. letech i řada dalších občanských sdružení. Zároveň byly od počátku 90. let navazovány kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí. Na těchto základech vzniklo hnutí pozemkových spolků, jehož koordinace se ve druhé polovině 90. let ujal Český svaz ochránců přírody.

Kolik je nyní v ČR pozemkových spolků a o jak velké území se starají?

V současné době funguje v České republice 60 pozemkových spolků. Na základě různých právních vztahů či ve spolupráci s vlastníky se starají o více jak 3000 hektarů pozemků. Zdaleka tedy nejde jen o pozemky vykoupené v rámci sbírky Místo pro přírodu.

Mohu se aktivně k pozemkovým spolkům přidat i já?

Ano,lidé mají možnost se přímo zapojit jako dobrovolníci. Tady je mapa a adresář: http://www.csop.cz/psfront/

115 350 Kč
vybráno z 109 000 Kč

105%

105% splněno

146 lidí přispělo

Komunita

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 163 z 200

  Velké poděkování a

  elektronický cestovní průvodce

  po zachráněných lokalitách.

  Doručení odměny: Do týdne

  100 Kč
 • 78 z 100

  Velké poděkování a zaslání

  tištěného cestovního průvodce

  po zachráněných lokalitách.

  Doručení odměny: Do týdne

  200 Kč
 • 81 z 100

  Srdečné poděkování a

  časopis

  Krása našeho domova, kde najdete články o lokalitách vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu, záchranných stanicích a různé kvízy ala „příroda hrou“. Navíc

  tištěný cestovní průvodce

  po zachráněných lokalitách.

  Doručení odměny: Do týdne

  300 Kč
 • 13 z 40

  Stolní hra o volně žijících zvířatech.

  Fotografie divokých zvířat s otázkami a odpovědmi. Příroda a škola hrou! Pro hráče od šesti let. K tomu tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách.

  Doručení odměny: Do týdne

  400 Kč
 • 23 z 30

  Exkurze na zachráněné lokalitě Ještěrčí ráj u Hradce Králové v červnu nebo červenci.

  Dvě hodiny ve skupině s průvodcem bude důkazem místo slibů, že se o zachráněné lokality starají pozemkové spolky s láskou a profesionalitou. Na výběr je z několika termínů. Doprava vlastní. Navíc tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  600 Kč
 • 20 z 30

  Růžové z nebe ale pod Vašima nohama! To je zážitek v podobě cca dvouhodinové skupinové

  exkurze na orchidejové louce Milská stráň

  u Rakovníka s průvodcem v květnu. Na výběr z několika termínů. Doprava vlastní. Navíc tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  600 Kč
 • 19 z 30

  Exkurze ve skupině s průvodcem do pralesa Ščúrnica v Bílých Karpatech.

  Odvahu a pevné boty s sebou :) Na výběr z několika termínů v červnu a červenci. Doprava vlastní. Navíc tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  600 Kč
 • 27 z 30

  Holinky, foťák a vzhůru za masožravkami. Na cca dvouhodinové skupinové

  exkurzi Vám mokřad na Podblanicku

  zábavně představí zkušený průvodce. Na výběr z několika termínů. Doprava vlastní. Navíc tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  600 Kč
 • 4 z 10

  Vypouštění zachráněného ježka

  do volné přírody včetně fotografie s ježkem. Navíc časopis, společenská hra pro děti a průvodce po zachráněných lokalitách.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 200 Kč
 • 8 z 10

  Vypouštění zachráněného ptáčka

  do volné přírody včetně fotografie s ním. Možná to bude sýkorka, králíček,dlask..Navíc časopis, společenská hra pro děti a průvodce po zachráněných lokalitách.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 500 Kč
 • 15 z 15

  Exkurze do záchranné stanice Jaroměř u Hradce Králové.

  Volně žijící zvířata pár metrů od vás. Někteří se léčí, jiní se do přírody už vrátit nemohou. Poznejte obyvatele naší přírody pěkně zblízka a s odborným výkladem záchranáře. Navíc tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  1 600 Kč
 • 4 z 5

  Fotografie se sovou v záchranné stanici pro volně žijící zvířata včetně exkurze v záchranné stanici.

  Co takhle si dát do fotoalba místo přítele, manžela, dětí či kamarádů taky jednou Vás a sovu? Výběz ze třech záchranných stanic. Navíc tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  2 000 Kč
 • Vyprodáno!!

  Vypouštění zachráněné sovy do volné přírody.

  Co dodat. Pochopíte, až když sovu pouštíte z rukou… Navíc tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova.

  Doručení odměny: Do půl roku

  5 000 Kč
 • 3 z 3

  Vypouštění zachráněné sovy

  do volné přírody. Co dodat. Pochopíte, až když sovu pouštíte z rukou… Navíc tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova.

  Doručení odměny: Do půl roku

  5 000 Kč
 • 6 z 6

  Vypouštění zachráněného dravce

  do volné přírody. Podle aktuální situce to bude poštolka nebo káně... Neopakovatelný zážitek zaručen! Navíc časopis, společenská hra pro děti a průvodce po zachráněných lokalitách.

  Doručení odměny: Do půl roku

  5 000 Kč
 • 3 z 3

  Pasujeme Vás na „Patrona lokality“.

  To Vás opravňuje k

  výletu včetně dopravy na vybranou zachráněnou lokalitu

  v rámci kampaně Místo pro přírodu. Navíc získáte certifikát patrona, tištěného průvodce po lokalitách, časopis,stolní hru, poděkování a uvedení na webu.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  10 000 Kč
 • 1 z 2

  Lavička na zemi či houpací

  na domluvené zachráněné lokalitě v rámci kampaně Místo pro přírodu s Vaším jménem či věnováním. Lavičku můžete věnovat jako dárek.Navíc získáte

  možnost se zapojit do přípravy nového informačního panelu nebo naučné stezky ČSOP

  . Poděkování bude uvedeno i na webu. Tištěný cestovní průvodce po zachráněných lokalitách a časopis Krása našeho domova včetně stolní hry o volně žijících zvířatech.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  20 000 Kč