Ostrov - kniha, která se nebojí jít až na dřeň

Kniha je niternou výpovědí o hledání Cesty k sobě samé. Autorka bere čtenáře na procházku krajinami mysli i těla, svými strachy a obavami, ale i vírou a nadějí, že vše se v dobré obrací, že vše má svůj daný řád, vycházející ze samé podstaty uvnitř nás.

 • Dvě momentky z různých literárních čtení.

 • Mišmaš toho, kdo jsem.

 • Dárci, kteří přispěli do kampaně. Velké díky všem!

 • Můj milovaný bratr Labíb, který vytvořil ilustrace

 • Jedna z bratrových ilustrací ke knize Ostrov

 • Obálka knihy Ostrov - na ležáka ;)

 • Recenze z PoBytí. Díky moc, Divočiny moje!

 • Jeden večer, kdy impulsivně vznikala část traileru

 • Tak jsem začínala - Mé město je industriální Štika

70 810 Kč
vybráno z 65 000 Kč

108%

108% splněno

59 lidí přispělo

Umění, Literatura

Česko

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 14.12.2021 v 12:21.

Zobrazit všechny odměny

Ostrov a co k němu patří - jak to začalo?

Příběh Ostrova mi v hlavě začal běžet někdy v patnácti letech, kdy jsem knihu začala psát - ještě na psacím stroji s černočervenou páskou a s trošku jinými kulisami. V prostředí devadesátých let, kdy slova jako duše, nevědomí, Cesty k sobě, poznání a mnoho dalších zněla v atmosféře nastupujícího volného trhu tržního hospodářství poněkud podivně. 

O pár let později sloužil jako předloha pro táborovou hru - jeli jsme tenkrát 3 týdny Vltavu, byly povodně a podivuhodně se to tehdy vše proplétalo. Ještě teď mi běhá husí kůže po těle. Některé chvíle už z paměti nejdou vymazat. Následně usnul. Na bratru téměř 15 let. 

Až do roku 2012, kdy začal do vnitřku mé hlavy bubnovat s téměř nesnesitelnou vervou. Vyblinkala jsem ho na papír snad za dva měsíce. Obě děti byly tenkrát malinkaté. Jen co jsem je uspala, sedala jsem k počítači a psala a psala, mnohdy až do rozednění. Při psaní pasáže o touze rozbít staré vzorce a nalézt sílu jít dále, jsem skončila na operačním stole. Za pět minut 12. Bylo 21. 12., podle starých Mayů měl nastat konec světa. Nakonec to opravdu byl den, kdy se životy začínaly i končily. Druhý den po operaci jsem ještě v bolestech  vzala comp a na pokoji ze sebe vypsala všechny ty pocity do závěrečné pasáže první části knihy. Když jsem knihu dopsala, nesmírně se mi ulevilo. 

Tak moc, že opět usnula v šuplíku a teď o téměř 10 let později už do toho jdu naplno. Už musím! Snad proto, abych tuto kapitolu mého života mohla definitivně uzavřít a psát další knihy, které po čase opět začaly bubnovat do vnitřku mé hlavy. Jsou už zcela jiné. Stejně jako já. Ostrov je mé ohlédnutí. Snad bude ku prospěchu jako maják všem, kteří se vydali na Cestu za sebou samými. 

Co je náš cíl? (Cesta je cíl)

Kniha je napsána, ilustrace jsou vytvořeny, grafik i tiskárna vybrány. Zbývá "už jen" vybrat dostatečný obnos financí tak, aby mohla kniha být vydána v co nejlepší kvalitě a dostatečném množství výtisků. Pravdu říct, to už sama nezvládnu a tak se obracím na Vás, laskavé přispěvatele, zda-li spolu dokážeme poslat jeden dávný sen do světa široširého

Druhým cílem je dát světu vědět i o dalších 14 skvělých lidech, kteří kampaň podpořili svým jedinečným darem. Všechny nás spojuje touha jít vlastní Cestou, na níž si můžeme tvořit naše životy, tak jak chceme či cítíme my sami. Veliké díky!

Třetím cílem je vzdát hold Labíbovi, který před 20 lety vytvořil obálku i jednotlivé ilustrace. Kniha je z velké části protnuta jeho přítomností a následnou nepřítomností v tomto světě. Byl to nejlepší bratr pod sluncem. I pod hvězdami. Patří do Klubu 27 a čím dál tím více v tomto světě chybí. Tak abychom nezapomněli a nezapomínali, jaké skvělé věci vytvářel, jak fantastický to byl člověk.  

Za podporu či sdílení kampaně Vám všem patří mé obrovské Díky!

Kdo se mnou na kampani vyšívá? 

Ve videu naleznete poděkování všem 14 dárcům, kteří poskytli své jedinečné dary do této kampaně. Moc si popory vážím. Opravdu! Je to vlastně taková první networkingová crowfundingová kampaň. Jak říká starý dobrý John Donne: "Žádný člověk není ostrov sám pro sebe....". Když už jsme tedy u toho Ostrova...

Zároveň bych při této příležitosti chtěla poděkovat všem betačtenářům, kteří mně svými cennými připomínkami pomohli knihu doladit tak, aby mohla být zaslána k finální korektuře. 

Obrovské díky za pomoc a trpělivost patří i mé rodině a mému fantastickému muži

Jste nejlepší! Jakože NEJLEPŠÍ!

A kdyby se chtěl někdo, kdo mezi dárci ještě není, do této skvělé jízdy přidat a stát se součástí kampaně, jste samozřejmě vítáni. Ráda Váš dar přidám jako další možnou odměnu a pošleme Vás do světa!

Ukázka z knihy

„Tohle nebude dobrý,“ pořád mluvila k sobě, snad aby se udržela v té linii, kde právě teď potřebuje být. „Musíš to vypustit, musíš to ovládnout!“ Přikazovala si, ale bylo jí jasné, že vůbec neví, jak se s nadcházejícím stavem poprat. To "Něco" ji odnášelo neznámo kam a způsobovalo výpadky ve vnímání času i prostoru. Oheň se již konečně rozhořel a osvětlil tak prostor v půlkruhu před jejím čelem. Oči napjatě upírala do tmy. Stála mírně rozkročená a s velkou hořící větví, kterou v nápřahu držela jako baseballovou pálku, byla připravená se bránit do poslední kapky krve. Ne, nechtěla vědět, co na ní číhá v té tmě, ale nejistota toho, že neví, proti komu stojí, proti komu má bojovat, jí svírala hrdlo napětím.

Flash. Pluje mezi hvězdami, prolétá prázdnem, nekonečnem. Je nejmenší na světě. Ve všech těch galaxiích, ve všech těch prostorech, ve všech těch časech. Je veliká. Rozpíná se. Je středobodem.

Flash. Ve tmě proti sobě vidí dva žhnoucí body k ohni upřených očí. „Tak tady jsi!“ Mluví k němu. Zlověstné vrčení se blíží z několika stran. „Jak dlouho jsem mohla být mimo?“ Projede jí hlavou, ale vůbec nedokáže identifikovat čas, který strávila mezi hvězdami.

Flash. Je v jeskyni, znovu na ní padají kameny. „Já se jen tak nevzdávám,“ zní jí v uších Igorův hlas. Tohle ne, tohle opravdu už nechce!

Flash. V obou rukách drží hořící klacky a snaží se odvrátit výpady kolem pobíhajících vlků, aspoň tak vypadají. Kolem jich může být tak tucet. V uších jí zní jejich zlověstný štěkot a vrčení. Vidí, jak jim z huby trčí vyceněné a obnažené tesáky, oči jim žhnou. Vzájemně. Otáčí se dokola a plameny na hořících větvích se stávají pokračováním jejích komíhajících se rukou. V rohu slyší kňučení, cítí zápach spálené srsti. Sklání hlavu, moc pozdě na to, aby uviděla či dokonce zastavila největšího vlka, který se jí krvelačně vrhá po noze. V holeni cítí strašlivou bolest a následné trhnutí čelisti jí téměř přivádí do stavu bezvědomí. „Udrž se!“ Přikazuje si a v tom opravdovém strachu ze smrti, odhazuje jeden klacek a druhý bere pevně do obou rukou. Vší silou se rozpřáhne a trefí vlka přímo po hlavě. Ostatní kňučí.

Flash. Vidí se, jak jde. Modrá obloha. Najednou cesta končí. Posadí se. Nad její hlavou létají dvě labutě. Černá a bílá. Radostně se honí s kánětem. Ani trochu jí to nepřekvapuje. Dlouho a fascinovaně jejich hru pozoruje. Tiše.

Flash. Sedí u ohně, na stehnech má položenou hlavu vlka. Téměř neznatelně oddychuje. Je větší než obyčejní vlci. Konejšivě hladí jeho bezvládné a ještě teplé tělo, spálená srst působí drsně na její dlaně. Už nemá strach. Jsou sami. Vlk otevře oko, dlouze se na sebe dívají. Vidí se ve svých odrazech, své obrazy, své druhé já, tak jej vnímají ostatní, když opravdu uvidí. Dřevo v ohni praská. V lýtku jí bolestivě tepe, ale kolem je teplo a klid. Vlk naposledy odevzdaně zavrčí a vydechne.

Flash. Je s bratrem. Potkávají se ve vysokém domě plovoucím v blankytném moři. Letí po nebi, nadnášejí se navzájem. Je to tak osvobozující. Znovu je celá, celistvá. „Zůstat s tebou, bráško? A co když se potom nenajdu?“ Obraz se rozplývá, jak písečná mandala, když se dokončí.

Flash. Je po lokty ponořená do vlčího břicha. Teplá krev jí omývá ruce. Vedle jsou vyvržené vnitřnosti. Takové to muselo být kdysi dávno, projede jí hlavou. Čistý souboj kdo z koho. Jen dvě těla, dvoje zkušenosti, dvojí síla. Opatrně vyndává srdce z jeho hrudi. Uvnitř je něco tvrdého, zadře ruce vší silou do masa a roztrhne jej na dvě části. Zrak jí padá na dva ptačí zobáky, do sebe zaklesnuté. „To jsi byl ty, Igore?“ Napadá jí.

Flash. Zvuky okolního lesa se harmonizují. Zhmotňují se a protékají jí. Získávají jasné okraje, jen proto, aby je vzápětí opět ztratily. Aby se rozplynuly. Na obloze se mění barvy. Po fosforeskující duze se prohánějí noty. Honí je a udiveně je bere do dlaní. Září.

Flash. Najedla se do sytosti. Utírá si pusu od pečeného masa. Tělo jí pokrývá popel a teď už dvojí krev. Jde k potoku, zapíjí vlčí maso a pečlivě si vymývá ránu na lýtku. Je hluboká, ale myslela, že bude horší. Ví, že tady už spát nemůže, nerozeznává přesně, co je sen a co realita. Jde dlouho, je chladno, ale ona jej necítí. Automaticky pokládá nohy před sebe, nebloudí, jde najisto. Překvapuje ji, jak dobře vidí. Měsíc svítí jasně, je těsně před úplňkem, ale bez zjitřeného vědomí by takhle vidět schopná nebyla. Les se mění, stromy jsou menší, košatější, jiné. Smrky. Klasické horské smrky.

Flash. Padá, dlouhou dobu padá, bojí se. Ale ví, že nemůže. Za sebou cítí stěnu. Rozhlédne se dokola a silou vůle začne otáčet prostorem kolem sebe. Za okamžik elegantně dopadá na obě nohy. Ví, že dokáže cokoli.

Detaily - aneb jak Ostrov vnímají jiní

Jasněže bych mohla psát chvalozpěvy na vlastní knihu, ale myslím, že pro Vás bude důležitější, jak to vidí jiní....ti, kteří se po Ostrově mé i své duše procházeli....

Za mě jen dvě věci, kniha je relativně útlá (cca 100 stran) a začátek je dost drsný. 

Snad jste nalezli vše, co jste potřebovali vědět. Kdyby ne, tak tady je... ještě něco navíc

Kdo jsem?

Markéta Biri Lexová (1978) založila se svým bratrem uměleckou skupinu Sindibad´s Singers, pod jejíž hlavičkou vycházela v devadesátých letech ve vlastním nákladu různá díla jako Almanach Puch, Prvenství, Blá-zen, následně pak Kamenem či Ticho slov. Rovněž se pořádaly různé výstavy obrazů a fotografií či audiovizuální projekt „Mé město je industriální štika“. Jeden čas aktivní člen básnických komunit Literra a následně BáSnílkové. Po delší odmlce dokončila svou první prozaickou knihu Ostrov a dále pracuje na knize Bohem zapomenutý bohém, kterou jak doufá, někdy dokončí…

Osmnáct let se profesně zajímala o udržitelný rozvoj, zapojování veřejnosti a systematické zlepšování veřejné správy prostřednictvím Zdravých měst. Během posledního roku se rozhodla vydat svou vlastní Cestou a založila projekt Back to the Roots. Provádí ženské lesní Poutě - PoBytíNebaví ji chodit po povrchu a říká věci takové, jaké je vidí. Věří, že v laskavosti je síla a jedině stoprocentní autenticita vůči sobě samým nás k sobě samým znovu může přivést.

Nevyznává žádné náboženství, následuje vlastní filozofii BLÁ–ZENu s jemnou inklinací k východním filozofiím a indiánským moudrostem. Se závislostmi lásky…focení…psaní....cest…hor…výšek…ohňů…hudby a mnohých dalších, se kterými zatím zdárně bojuje.

Proč to děláme?

Protože jít po vlastní Cestě bolí, setsakramentsky. Ale také zachraňuje. 

A také proto, že je třeba si plnit i žít své sny. Máme jen jediný život (aspoň v tomto životě). 

S láskou a úctou

Biri

P.S. A JAK TO BUDE S ODMĚNAMI? 

Kniha vyjde na přelomu února a března 2022. Ostatní odměny mohu od 15. 12., kdy kampaň skončí, osobně předat v Praze nebo budou následně zaslány poštou. Bohužel není v silách České pošty je doručit do Vánoc. Pro konzultační dary bude emailem zaslán voucher, který lze následně vytisknout. Voucher je platný jeden rok. Při jakémkoli dotazu se na mě neváhejte prosím obracet: marketa.lexova@gmail.com. Těším se na všechny zprávy od vás!

Aktuality

15.12.2021 Cesta je cíl! Ale bez Vás bychom se na té Cestě ztratili... mé obrovské DÍKY patří VÁM!

Hezký den, Ostrovčané moji,  chtěla jsem napsat již včera, když jsme se vrátili z vnitrozemí zpátky k pobřeží, ale má duše byla po celé té Cestě vyždímaná více, než jsem si dokázala a mohla vůbec připustit.  Dnes, když tady, na pláži svých myšlenek, sedím a zasněně se dívám se do třpytících se vln…

Více

3.12.2021 Jsme na Ostrově! Jen DÍKY VÁM! Jste neskuteční <3!

Hezký den, Ostrovčané,  jsme na Ostrově! Hurá! Díky vám připlula naše loď až k jeho břehům a my tak můžeme vystoupit, s klidem a pohodou se svlažit ve slané mořské vodě, posedět a poklábosit na vyhřáté pláži, o tom, co život dal i vzal a pustit se ještě kousek do vnitrozemí prozkoumat jeho taje a…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 12
  Jen tak, pro radost, dobrý pocit a podporu toho, co děláš, Biri

  Biri, nejsem knihomol, ale baví mě sledovat to, co děláš a chtěl(a) bych Tě podpořit. Jen tak, abys nebyla limitována světskými záležitostmi a mohla bez omezení tvořit pro okolní svět. Vím, že Ti to umožní žít své sny dál tak, jak sis je kdysi vysnila... 

  Částku můžete samozřejmě libovolně navýšit v dalším kroku. Fantazii se meze nekladou

  Doručení odměny: nespecifikováno

  111 Kč
 • zbývá 10 z 12
  Kniha Ostrov pro prvních 12 apoštolů (BláZenu)

  Kniha Ostrov pro prvních 12 z Vás za přímo podpultovou cenu. V ceně je zahrnuto i poštovné. V Praze možno předat osobně z ruky do ruky. 

  Kniha bude  samozřejmě podepsána. Případné věnování napište do poznámky. 

  Předpokládané doručení: březen 2022

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  222 Kč
 • zbývá 40 z 50
  Kniha Ostrov s osobním předáním - něco pro Pražáky

  Kniha Ostrov s osobním předáním je speciální nabídka přímo pro Pražáákéé, jelikož předání se uskuteční v Matičce naší stověžaté. 

  Kniha bude  samozřejmě podepsána. Případné věnování napište do poznámky anebo napíšeme na místě. 

  Předpokládané doručení: březen 2022

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  250 Kč
 • zbývá 46 z 50
  Kniha Ostrov s troškou adrenalinu (chápej poštou)

  Jak poslat celý Ostrov poštou? Chcete to zjistit? Pak směle do toho! Připluje v bublinkaté obálce po vlnách českých silnic, či kolejnic až do vašich schránek. A vy se budete moci chlubit, že jste pohnuli světem. 

  Kniha bude  samozřejmě podepsána. Případné věnování napište do poznámky.

  Předpokládané doručení: březen 2022

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  310 Kč
 • zbývá 23 z 30
  Kniha Ostrov (osobně) + elektronická sbírka básní Mé město je industriální Štika

  Kniha Ostrov s osobním předáním je speciální nabídka přímo pro Pražáákéé, jelikož předání se uskuteční v Matičce naší stověžaté. 

  S Ostrovem k Vám mailem připluje za zvýhodněnou cenu i sbírka básní Mé město je industriální Štika, pravý a nefalšovaný poeziobook. Nečekejte žádné rýmovačky, v tomhle booku je zapsán syrový život, snad někdy až moc. Snad někdy až moc vysněný.  V tomhle booku je skrytá víra a naděje, že vše se v dobré obrací,  že vše má svůj daný řád, vycházející z podstaty uvnitř nás. 
  • 109 minut hudby a mluveného slova
  • 103 stran
  • 47 básní
  • 9 ilustrací
  • 999 citů, pocitů a vzpomínek
  Kniha bude  samozřejmě podepsána. Případné věnování napište do poznámky anebo napíšeme na místě. 

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Štika: do 20. 12. 2021

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  400 Kč
 • zbývá 29 z 30
  Kniha Ostrov (poštou) + elektronická sbírka básní Mé město je industriální Štika

  Jak poslat celý Ostrov poštou? Chcete to zjistit? Pak směle do toho! Připluje v bublinkaté obálce po vlnách českých silnic, či kolejnic až do vašich schránek. A vy se budete moci chlubit, že jste pohnuli světem. 

  S Ostrovem k Vám mailem připluje za zvýhodněnou cenu i sbírka básní  Mé město je industriální Štika, pravý a nefalšovaný poeziobook. Nečekejte žádné rýmovačky, v tomhle booku je zapsán syrový život, snad někdy až moc. Snad někdy až moc vysněný.  V tomhle booku je skrytá víra a naděje, že vše se v dobré obrací,  že vše má svůj daný řád, vycházející z podstaty uvnitř nás. 
  • 109 minut hudby a mluveného slova
  • 103 stran
  • 47 básní
  • 9 ilustrací
  • 999 citů, pocitů a vzpomínek

  Kniha bude  samozřejmě podepsána. Případné věnování napište do poznámky anebo napíšeme na místě. 

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Štika: do 20. 12. 2021

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  460 Kč
 • zbývá 2 z 3
  Kniha Ostrov a webinář Tajemství pohádek

  Spolu s  knihou Ostrov dostanete i 

  přístup na webinář Tajemství pohádek s výtvarnou dílnou, kde si objasníme úlohu pohádek ve vývoji a životě dětí.
  • ​Chcete nahlédnout do dětského světa?
  • Porozumět, co se v dětech odehrává?
  • Zjistit, jak je správně podpořit a co ke svému zdravému vývoji potřebují?
  • Zajímá vás, co se skrývá v pohádkách za poselství?
  • Jakou roli hrají při vytváření vztahu ke světu u dětí?
  Vytvořila jsem pro vás webinář, kde na vás čeká spousta zajímavostí z historie, mytologie, psychologie, neurologie a pedagogiky. Otevře vám nový pohled na pohádky a z pouhé zábavy se rázem stane mocný nástroj, který oceníte ve výchově, ale i v pochopení sami sebe a společnosti.

  Autorka: Ludmila Bakonyi Selingerová,    https://www.pohadkovalida.cz

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Webinář: Poukaz emailem do Vánoc 2021

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  600 Kč
 • zbývá 2 z 4
  Kniha Ostrov a desková hra Tramvaj 1910 + Závod tramvají - výroční edice

  Spolu s knihou Ostrov dostanete i 

  retro deskovou hru Tramvaj 1910 - výroční edice, která zábavně představuje provoz tramvajové tratě v malém městě. 

  Vašim úkolem bude projet všechny stanice, získat karty pro povýšení a stát se přednostou stanice dříve než váš soupeř. 

  Součástí výroční edice je také sada nových "neposedných karet", které vnášejí do hry nový prvek napětí a akce. 

  Na druhou stranu hracího plánu přidali autoři novou závodní hru "Závod tramvají", kdy za pomoci části hracích karet soupeříte o to, kdo bude v cíli první. 

  Hra je pro 2 - 4 hráče (od 5 let)
  Délka hry: 30 - 40 min

  Milan a Zuzana Bláhovi: NeNo Games, NeNo Design

  Předpokládané doručení: 
  Kniha: březen 2022
  Hra: možnost osobního předání v Praze či Českém Těšíně do Vánoc, případně poštou po Novém roce

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  750 Kč
 • zbývá 3 z 5
  Kniha Ostrov a Fotografie 30 x 45 cm nebo 30 x 30 cm

  Spolu s  knihou Ostrov dostanete i

  jednu fotografii od Lenky Baratoux. Lenka je geoložka, fotografka a cestovatelka a společně s Markétou pro vás s láskou vybrala 20 fotek ze svých cest do Ománu, Senegalu, Burkiny Faso, Nigeru, Tádžikistánu, Kuby, Izraele, USA a Francie.

  Na této stránce si vyberete fotku, která je vašemu interiéru nejmilejší a její kód napíšete do poznámky. 

  Fotografii pro vás necháme vytisknout v profi kvalitě u Thalia Picta. Bude podlepená deskou Kapa 0,5 cm, která zajistí, že se v rámu neprohne.

  Do poznámky též můžete napsat, zda si přejete lesklé nebo matné provedení.
   
  Více o Lence:  https://lenkabaratoux.com
   
  Předpokládané doručení:
  Kniha: březen 2022
  Fotografie: Možnost osobního předání v Praze do Vánoc, případně poštou po Novém roce

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 276 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha Ostrov a Načtení daru duše vašeho podnikání (online či offline)

  Spolu s  knihou Ostrov získáte i  načtení daru duše vašeho podnikání. 

  Víte, že vaše podnikání je energetická bytost? Skrývá se v něm vše, co jste tvořili, pocity i myšlenky fanoušků a jiskra vědomí. Bytost vašeho podnikání je váš  spolehlivý tajný partner, ke kterému si můžete jít pro radu. Chcete ho poznat?

  Hanka vám nanačte, co duše a osobnost vašeho podnikání nesou za výzvy i dary.

  Na 30 minutové konzultaci se pak můžete na cokoliv doptat vzhledem k své aktuální strategii, kampani atd., pozve k ní i vaši bytost podnikání a bude vám tlumočit. Otázkám se meze nekladou.

  Dar duše pro Vás bude načítat: Hanka Toulavá,  https://www.hankatoulava.cz/

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Konzultace: Dárkový poukaz (platný jeden rok) obdržíte emailem do Vánoc 2021

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 500 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha Ostrov a marketingová konzultace (online či offline)

  Spolu s  knihou Ostrov získáte i 

  dvouhodinovou marketingovou konzultaci pro váš byznys.

  Radost z raketově stoupajícího byznysu a marketingu, co dává smysl? Na konzultaci probereme váš podnikatelský záměr, cíl, kterého chcete dosáhnout a vaše aktuální nastavení i využívání marketingových kanálů.

  Nabídnu vám úhel pohledu klienta i zkušené marketingové specialistky a představím možnosti optimalizace.

  Podíváme se na vaše osobní nastavení, mindset a jeho promítání do byznysu. Optimalizujeme vše nefunkční a zajistíme plynulý tok energie ve vašem byznysu.

  Konzultantka: Sabina Hrabovská:   https://sabine.cz

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Konzultace: Dárkový poukaz (platný jeden rok) obdržíte emailem do Vánoc 2021

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 800 Kč
 • zbývá 1 z 2
  Kniha Ostrov a koučovací hodina s Rozmotávačem myšlenek (online či offline)

  Spolu s knihou Ostrov získáte i
   
  hodinu putování po krajině vlastního podvědomí. Někdy je obtížné vidět řešení nepříjemných situací na první dobrou. Zvlášť když vám v hlavě kralují vnitřní sabotéři, nebo máte zabetonované srdce na obranu proti nájezdům starých emočních zranění.

  Může to být zapomenutý vzorec z dětství, který vytváří pocit nedostatečnosti. Může to být jediná věta, vrytá hluboko do paměti malého dítěte.

  Řídí vás tyto myšlenky nebo se vám daří jít svou cestou? Nenechte se tlačit do kouta nefunkčními vzorci. Společně můžeme objevit a prozkoumat nové možnosti, uchopit vaše strachy a transformovat je v podporující parťáky.
   
  Majinou specialitou je otevírání hlubin podvědomí, jemně a s respektem, vrstvu za vrstvou. 

  Vaším průvodcem bude  Maja Bourková, životní koučka a Rozmotávač myšlenek.

  Doručení: 
  kniha: březen 2022
  Konzultace: Dárkový poukaz (platný 1 rok) obdržíte emailem do Vánoc 2021

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 800 Kč
 • zbývá 1 z 2
  Kniha Ostrov + individuální celodenní lesní pouť s Biri (pro ženy) + Štika

  Kniha Ostrov a sbírka básní Štika 

  Lesní a ohňové putovnání (pro ženy) pro ujasnění si svého místa pod sluncem či čehokoliv jiného. Na místě konání poutě se domluvíme osobně (podle místa vašeho bydliště).

  Nesoudím - pouze poslouchám a reaguji. S vědomím a přáním pomoci nalézt tu nejlepší cestu, jak z kruhu ven, jak vyrazit dopředu, jak uskutečnit své sny. Neslibuji modré z nebe, protože nakonec v tom stejně stojíme každý sám za sebe a jedině my sami máme tu sílu pohnout se směrem, o kterém tušíme, že je ten správný.

  Pár referencí k putování

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Štika: do 20. 12. 2021
  Pouť: dle domluvy do léta 2022
   

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • zbývá 3 z 3
  Kniha Ostrov + balíček 3 půlhodinových konzultací k vašemu stavu či nastavení + Štika

  Kniha Ostrov, sbírka básní  Štika.

   Jestliže chcete:
  • pohled zvenčí na Vaší aktuální situaci
  • motivovat, když ztrácíte víru v sebe sama nebo ji naopak nacházíte
  • začít hledat svou cestu
  • nerozhodně přešlapujete a nevíte kudy kam
  • nebo možná jen třeba najít svoje silné stránky
  Nabízím Vám balíček 3 půlhodinnových konzultací (telefonicky či online) ve vašem vlastním rytmu. 

  Nesoudím - pouze poslouchám a reaguji. S vědomím a přáním pomoci nalézt tu nejlepší cestu, jak z kruhu ven, jak vyrazit dopředu, jak uskutečnit své sny. Neslibuji modré z nebe, protože nakonec v tom stejně stojíme každý sám za sebe a jedině my sami máme tu sílu pohnout se směrem, o kterém tušíme, že je ten správný.

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Štika: do 20. 12. 2021
  Konzultace: dle domluvy do léta 2022

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha Ostrov + Originální peříčkové náušnice značky Šperky z nebe a země s vloženým záměrem

  Spolu s knihou Ostrov dostanete i

  originální peříčkové náušnice značky "Šperky z nebe a země" s vloženým záměrem:
   
  CESTA NAPLNĚNÍ – Soustředěně držím směr a vizi. Zároveň jsem plně přítomná a všímám si každého kroku, který mi na cestě přináší potěšení.“ 
   
  Tyto náušnice jsou vytvořeny z nebarvených pírek perličky, bažanta, kachny a kohouta. Dále jsou použity polodrahokamy: onyx, červený jaspis, tygří oko, karneol, tyrkenit, turmalín a skleněné korálky. Délka 15 cm. Háčky jsou z chirurgické oceli a součástí jsou i silikonové zarážky. Silové šperky společně s afirmační cedulkou tvoří podpůrnou energetickou kotvu.

  Součástí balíčku je i průvodní dopis s informacemi, jak o šperky pečovat.
   
  Autorka: Alena Cardová, průvodkyně přechodovými rituály a tvůrkyně silových šperků.  www.alenacardova.cz

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha Ostrov a koučovací hodina s rebelskou kaučkou (online či offline)

  Spolu s  knihou Ostrov získáte i

  koučovací hodinu s rebelskou koučkou Janou Jánovou. Koučování s Janou přináší nový pohled na situaci, klid a rozšíření možností. Její práce se strachem a záměrem může být to, co lidem pomůže k trvalé změně, progresivním krokům v jejich životě nebo podnikání.

  K Jany životnímu stylu už neoddělitelně patří  autenticky dělat věci, které dávají smysl a být svobodná. Jana koučuje a mentoruje odvážné ženy, které chtějí zažít vlastní podnikatelský příběh a nechtějí se vracet do 8hodinového pracovního procesu.

  Rebelská koučka: Jana Jánová,  https://janajanova.cz/

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Koučing: Dárkový poukaz (platný 1 rok) obdržíte emailem do Vánoc 2021

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • zbývá 1 z 2
  Kniha Ostrov + dvoudenní PoBytí s Biri a s batohem na zádech (pro ženy) + Štika

  Kniha  Ostrov a sbírka básní  Štika.

  Ženská lesní pouť PoBytí. Budeme putovat od sobotního rána do nedělního odpoledne. Vydáme se tichem samy k sobě, do zákoutí našich srdcí i duší. Zastavíme své myšlenky, abychom měly dostatek prostoru si pomalu, ale zato velice důkladně poskládat všechny své priority, své skutky a činy, své sny a cesty, kudy dále směřovat a které cesty opustit. V ženském kruhu bezpečí. Budeme moci mluvit i mlčet, sdílet, plakat i se radovat. Bdeme moci si dovolit být samy sebou. Večer zasedneme k ohni a nastane příležitost pohlédnout samy sobě do očí. Místo konání: Brdy či Kokořínsko.

  Pár referencí k putování

  Doručení:
  kniha: březen 2022
  Štika: do 20. 12. 2021
  PoBytí: dle domluvy do léta 2022

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  3 500 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha Ostrov a Talentový test s hlubokým výkladem (offline či online)

  Spolu s  knihou Ostrov získáte i

  přístup do talentového testu (CliftonStrengths) a 90 minutovou konzultaci výsledků a souvislostí mezi jednotlivými talenty
   
  Konzultace odhalí pořadí talentů, silné a slabé stránky. Dokáže zjistit, na co se zaměřit, co rozvíjet a co raději přenechat někomu jinému, protože na to nemám talent. Otevře nové možnosti, jak zlepšit a přenastavit věci tak, abyste využili svých velkých předností.
   
  Tato konzultace odpoví na vaše otázky týkající se profesního nebo osobního života a nalezení smyslu v existenci (bez odporu a zbytečného přemáhání se)
   
  Spojení s vašimi talenty a jejich vyladění vám přinese do života přirozenost, lehkost a pocit naplnění

  Konzultantka: Markéta Odvárková,   https://www.marketaodvarkova.cz

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Konzultace: Dárkový poukaz (platný 1 rok) emailem do Vánoc 2021

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  4 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha Ostrov a 2 hodiny konzultace (dle výběru osobní nebo skype) s autorizovanou architektkou

  Jana se prostoru věnuje v celém měřítkovém spektru. Založila soukromou školu architektury pro děti a má několik ocenění z architektonických soutěží. 

  Můžete konzultovat interiér, byt, dům, ale i re/organizaci části obce nebo dokonce rozvoj a ochranu celé obce a krajiny, ve které žijete. Vše samozřejmě v rozsahu přiměřeném délce konzultace. Složité urbanistické problémy, žádající mnohahodinové studium podkladů ve dvou hodinách neobsáhnete, vyberte si proto problematiku, která obsahem a rozsahem povede ke zdárnému kroku pro reálný výsledek a vaši spokojenost.

  Konzultace se skládá z 2 částí - úvodní (1/2 h), kde společně vaši problematiku probereme. Druhá, tvůrčí část (1,5 hod), proběhne za cca 14 dní a již bude nabitá možnostmi řešení. Čekejte řešení prostoru, provozu a funkcí, které se místa týkají, barevné a materiálové nápady. 

  Architektka: Jana Kaštánková

  Doručení:
  kniha: březen 2022, konzultace:
  Dárkový poukaz: emailem do Vánoc 2021 

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  4 000 Kč
 • zbývá 2 z 2
  Kniha Ostrov a třídenní PoBytí v jurtě s Biri (pro ženy) + Štika

  Kniha  Ostrov a sbírka básní  Štika.

  Třídenní ženský divoký a laskavý kruh  PoBytí v mongolské jurtě v Mokrovratech. Vydáme se tichem samy k sobě, do zákoutí našich srdcí i duší. Zastavíme své myšlenky, abychom měly dostatek prostoru si pomalu, ale zato velice důkladně poskládat všechny své priority, své skutky a činy, své sny a cesty, kudy dále směřovat a které cesty opustit. V kruhu bezpečí. Budeme moci mluvit a budeme moci i mlčet, sdílet i plakat i se radovat, budeme moci si dovolit být samy sebou. Večer zasedneme k ohni a nastane příležitost pohlédnout samy sobě do očí.

  Pár referencí k PoBytí

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Štika: do 20. 12. 2021
  PoBytí: dle domluvy do léta 2022

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  4 500 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha Ostrov a obraz Bohatierske výpravy stále pokračujú

  S Knihou Ostrov dostanete aj

  obraz Bohatierske výpravy stále pokračujú (2020), ktorý vám bude pripomínať, že na ceste k cieľom je potrebná predstavivosť.

  Michael sa vo svojich obrazoch necháva inšpirovať svetom okolo seba, príbehmi iných, ale obzvlášť prírodou, ktorá nám neustále pripomína dokonalosť a krásu vesmíru, ako podstatu na pozadí našej individuálnej duchovnosti.

  Ak vás tento obrázok nájde, skúste mu vybrať také miesto, napríklad blízko vašeho obľúbeného miesta na čítanie, kde vás popri premýšľaní bude sprevádzať až do nekonečna.

  Autor: Michael Jankulic, Bez konca art

  Doručení: 
  Kniha: březen 2022
  Obraz: možnost osobního předání v Praze či Ústí nad Labem do Vánoc, případně poštou po Novém roce

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  7 200 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha Ostrov a Balíček pro ženy - vše v jednom (Kniha, PoBytí, Pouť, konzultace, Štika)

  Máte rádi vše v jednom? Ideální pro ty, kdo na sobě chtějí systematicky pracovat anebo se držet v dlouhodobém klidu. Prostě pro ty, kdo to myslí vážně!

  Kromě Ostrova a Štiky je v balíčku obsaženo: a jako bonus v období 01 - 06/22   jedno setkání měsíčně v prostoru Google Meet k vašemu postupu v daném tématu (podnikání, seberozvoj. atd.)

  Místa konání:
  Pobytí s batohem - Brdy či Kokořínsko
  Pobytí v jurtě - Mokrovraty
  Pouť - dle osobní domluvy v závislosti na místě bydliště

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Štika: do 20. 12. 2021
  PoBytí, pouť a konzultace: dle domluvy do léta 2022

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  12 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  Kniha Ostrov a CD Pavla Cingla

  Spolu s  knihou Ostrov obdržíte i jedno z CD dle vlastního výběru 
  • Lorraine Leckie & Pavel Cingl - The Raven Smiled
  • Phil Shöenfelt & Pavel Cingl - Live at the House of Sin
  Pavel Cingl je jedním z našich nejlepších rockových houslistů. Spolupracoval s významnými rockovými i popovými interprety české hudební scény (Ivan Hlas, Anna K, Michal Pavlíček, Phil Shoenfelt, Mark Steiner, Lorraine Leckie a další) a má na kontě více než třicet nahraných alb s různými interprety.

  V oblasti vážné hudby spolupracoval s  UN Symphony Orchestra v New Yorku.

  Vyučuje jak klasickou hudbu a improvizaci, tak i základy práce s ozvučením nástroje a zvukové efekty. 

  Výběr CD napište do poznámky.

  Více o Pavlovi:  https://www.pavelcingl.com

  Doručení:
  kniha: březen 2022
  CD: možnost osobního předání v Praze do Vánoc, případně poštou po Novém roce.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  560 Kč
 • Vyprodáno!!
  Kniha Ostrov a hrnek malovaný kobaltem a pálený v peci vytápěné dřevem

  Spolu s  knihou Ostrov dostanete i
   
  hrnek z porcelánu, takový ten na poctivé mámino kakao nebo čaj, co zahřeje v dlaních, když za okny řádí meluzína a venku je tak, že by psa nevyhnal. Snad ještě přidat teplé vlněné ponožky na nohy, zachumlat se do deky a vzít si dobrou knížku k tomu.
   
  Hrnečky jsou pálené v peci vytápěné dřevem, všechny nesou stopu ohně.
   
  Malovány jsou kobaltem... v kresbách můžete najít cestu, vlnu či cokoli vám fantazie dovolí. Každý je trochu jiný, podle toho jak ho olíznul plamen...

  Malovány byly s myšlenkami na Cestu.

  Autorka: Majka Krajná 
   
  Předpokládané doručení:
  Kniha: březen 2022
  Hrneček: možnost osobního předání v Praze do Vánoc, případně poštou po Novém roce.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  600 Kč
 • Vyprodáno!!
  Kniha Ostrov a krmítko z dílny Nese v lese

  Spolu s  knihou Ostrov dostanete i

  krmítko pro ptáky, které si můžete sami nebo s dětmi sestavit a zavěsit na zahradě nebo před svá okna místo televize.
   
  Sada obsahuje:
  • návod na složení krmítka
  • obrázek, co dát ptákům do krmítka a stránku na zaznamenání zážitku
  • dřevěné krmítko ke složení
  • provázek, smirkový papír, drátek na provlékání
  • semínka pro ptáky
  • voskovka 
  Míša a Tom Pokorní tvoří pro děti dobrodružné sady pod značkou Nese v lese.

  Věří v pečlivou ruční práci a jsou pro ně důležité obnovitelné a recyklované materiály. Milují volnost, kterou dětem dává hra v přírodě.
   
  Předpokládané doručení
  kniha: březen 2022
  Krmítko: možnost osobního předání v Praze do Vánoc, případně poštou po Novém roce.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  630 Kč
 • Vyprodáno!!
  Kniha Ostrov a společenská hra Tramvaj 1910 + Závod tramvají - Výroční edice

  Spolu s  knihou Ostrov dostanete i 

  retro deskovou hru Tramvaj 1910 - výroční edice, která zábavně představuje provoz tramvajové tratě v malém městě.

  Vašim úkolem bude projet všechny stanice, získat karty pro povýšení a stát se přednostou stanice dřív než váš soupeř.

  Součástí výroční edice je také sada nových  "neposedných karet", které vnášejí do hry nový prvek napětí a akce.

  Na druhou stranu hracího plánu přidali autoři novou závodní hru "Závod tramvají", kdy za pomocí části hracích karet soupeříte o to, kdo bude v cíli první.

  Hra je pro 2 - 4 hráče (od 5 let)
  Délka hry : 30 - 40 minut 

  Milan a Zuzana Bláhovi: NeNo Games, NeNo Design

  Doručení:
  Kniha: březen 2022
  Hra: možnost osobního předání v Praze či Českém Těšíně do Vánoc, případně poštou po Novém roce.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  750 Kč
 • Vyprodáno!!
  Kniha Ostrov a Kožený ručně vázaný zápisník - deník

  Spolu s knihou Ostrov dostanete i

  tento kožený ručně vázaný zápisník pro vaše myšlenky, vize či sny.

  Radka tvoří  originální zápisníky a fotoalba, které jinde nenajdete, a do kterých můžete svěřit svá tajemství, touhy nebo silné životní milníky.  Svou tvorbu  také postupně rozšířila o kožené doplňky jako jsou obaly na knihy či malé peněženky.

  Proč tvoří hlavně deníky? Věří, že psaní může člověku změnit život. Že psaním prozkoumáváme vlastní nitro, nacházíme poklady a jemně objevujeme své pravé Já. 

  Tvoří deníky, které se mohou stát nejen vašimi osobními důvěrníky, ale zároveň i poklady, které si zamilujete.

  Více o Radce: https://www.radu.cz
   
  Předpokládané doručení:
  Kniha: březen 2022
  Deník: Možnost osobního předání v Praze do Vánoc, případně poštou po Novém roce

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 400 Kč
 • Vyprodáno!!
  Kniha Ostrov a Ručně a s láskou háčkovaný šátek dle vzoru Ice Queen

  S knihou  Ostrov dostanete i

  ručně a s láskou háčkovaný šátek dle vzoru Ice Queen od skvělé Zuzany Bláhové.

  Každý šátek je originál - chápej, není pro ženy, které jdou s davem!

  Energie, která je do něj vložená, vás bude hřát i v těch nejtužších mrazech. Je vyroben z příze Acorus (100% bavlna) a jistě potěší všechny ženy, které mají rády hřejivé objetí. Lze nosit kolem krku, uvázaný kolem pasu nebo lehce přehozený jako pléd přes ramena. Doporučuje se ruční praní a žádná sušička. 

  Čas čisté ruční práce 40 hodin...

  Předpokládané doručení:
  kniha: březen 2022
  Šátek: možnost osobního předání v Praze do Vánoc, případně poštou po Novém roce.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  4 250 Kč
 • Vyprodáno!!
  Mecenáš a patron Ostrova

  Být mecenášem duše není jen tak, to je asi jasné. Je to o vnitřním nastavení mysli i duše vlastní.

  Podpora umělců v tomto světě je velice důležitá. Je těžké tvořit, když není na chleba a člověk musí chodit do "fachy," aby si po nocích sednul k básním/obrazu/hudbě, čemukoli a řekl si: "Teď máš dvě hodiny času, než padneš únavou, tak to ze sebe dostaň." Takhle to nefunguje, člověk nakonec tvořit přestane, nebo se zblázní.  

  Dalo by se psát dlouho, ale kdo chce (a má prostředky podpořit), tak dlouhé řeči nepotřebuje. 

  Odměny pro mecenáše jsou speciální. Nevezmu ho na PoBytí, vezmu ho na víkendový vandr se svými nejbližšími přáteli. Budeme sedět u ohně a do ticha povídat. 

  + přijedu kamkoli po ČR na večer autorského čtení a besedu
  + balíček 12 knih 
  stránka v knize pro svou prezentaci, či prezentaci své firmy (v případě, že nebude v rozporu s dobrými mravy a vyzněním knihy)
  + V.I.P na křtu knihy na jaře 2022
  + získá skvělý pocit z podpory jednoho umělce a snílka

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  30 000 Kč