Magazín add

Add magazín chce rozvést debatu o dnešních podobách feminismu. Tyto podoby chce přibližovat čtenářům zejména skrze zkoumání současné umělecké scény. Vedle internetové verze magazínu chceme vydávat i sbírky tištěných fotoeditoriálů a grafik. Přidej se +

2 261 €
vybrané z 2 216 €

102%

102% splnené

36 ľudí prispelo

Umenie, Vzdelávanie

Praha, Hlavní město Praha, Česko

Zobraziť všetky odmeny

Co add přináší a kam cílí?

Záměrem magazínu add je přidat se do veřejné diskuse o postavení a působení žen v rozmanitých kulturních strukturách. Klíčovými slovy jsou pro nás hlavně fluidita, proces, otevřenost, péče a životní prostředí. Žena zde přitom není chápána pouze jako genderem určená a biologicky daná entita, ale jakožto symbol utlačované, vykonstruovaně slabé nebo archetyp někoho, kdo není systémem brán vážně. add chce vyvrátit tyto stereotypy skrze zkoumání současných sociálních fenoménů, mapování práce českých a slovenských queer umělců a také skrze odhalování feministických námětů v naší každodennosti. Pro médium je důležité, aby každé číslo bylo vždy propojeno s jiným ústředním tématem. Uvědomujeme si, jak důležitá je obzvlášť v dnešní době role komunity, která by měla tvořit protiváhu vlivu některých institucí. Chceme různé komunity představit a pomoci tak do nich čtenářům proniknout. Jednou z těchto komunit je například (non)modelingová New Aliens Agency, se kterou hodláme zkoumat otázky autenticity a diverzity krásy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Za svou základní stavební jednotku považuje magazín akt přídatku a manifestaci statementu, který vždy počítá (+) se svou vlastní korekturou.

ENG: 

The intention of the add magazine is to join the public discussion about women’s status and operations in various cultural structures. Our key words are mainly fluidity, process, openness, care and environment. Here, a woman is not understood only as an entity designated by gender and biology, yet as a symbol of the one who is oppressed and factitiously weak, or an archetype of somebody who is not taken seriously by the system. add wants to disprove these stereotypes by the examination of the current social phenomena, the review of the work of Czech and Slovak queer artists, and also through revealing feminist topics in our everyday life. It is important for the magazine to have each of its issues connected with another central unifying subject. We realize how important is, especially nowadays, the role of community which would represent a counterweight to the growing influence of certain institutions. We want to display various communities, and thus help the readers peek into them. One of these communities is e.g. a (non)model New Aliens Agency, with whom we intend to explore the questions of authenticity and diversity of beauty. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The magazine’s self-pronounced basic element is the act of addition and manifestation of a statement, which always counts (+) with its own proofreading.

Jak to všechno začalo?

Na podzim minulého roku se Zeynab (současná studentka prvního ročníku Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, členka New Aliens Agency a dobrovolnice v Extinction Rebellion)  rozhodla, že přispěje do diskuze o feminismu, strukturách současného světa, tématu queerness, našemu sebevyjádření a o tom, jak tato témata reflektuje místní umělecké scéna. Cílem bylo a stále je rozšířit povědomí o minoritních skupinách, odlišných pohledech na svět či různých dalších způsobech koexistence, které feminismus tématizuje a dosáhnout tím zlepšení tolerance ve společnosti, lepšího porozumění a rozšířenějšího povědomí o daném problému. Takto vznikla myšlenka addu jako časopisu složeného z článků, fotek a nápadů "co kdo přidá". Po cestě k cíli Zeynab nabrala Denisu (studentku prvního ročníku oboru politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a rovněž dobrovolnici v Extinction Rebellion) a s velkou pomocí Jakuba Ra (zakladatele New Aliens Agency a studenta FAMU oboru fotografie), jakožto art directora magazínu, začali myšlenku takového média zhmotňovat. Nulté tištěné vydání bylo odprezentováno na festivalu alternativní literatury Phasebook v prosinci minulého roku. V lednu tohoto roku došlo k restrukturalizaci a současně připravovaná podoba addu se přeměnila ve webové stránky. Webové stránky, na kterých se co čtvrt rok objeví nové vydání soustřeďující se na jedno specifické téma. Bude čítat okolo deseti článků a nebudou chybět fashion editoriály, zajímavé grafiky a audiovizuální příspěvky. Pracujeme na addprincipu - chceme, aby se lidé přidávali do diskuze. Je v tom určitý prvek dobrovolnosti - za texty se u nás neplatí. Pokud máte tedy téma nebo článek, zamyšlení či esej, o kterých si myslíte, že by mohly magazín obohatit, napište nám. 

Na co nám přispíváte?

Peníze potřebujeme především na vytvoření webových stránek. Dále půjde o zaplacení některých grafiků, fotografů a o koupi desek a jejich potištění. Zároveň peníze padnou i na tisk plakátů, propagaci a na výdaje spojené s uspořádáním události na oslavu vydání 1. čísla addu. Doufáme, že s Vaší finanční pomocí zvládneme vydat více, než jedno číslo magazínu. 

Odkazy projektu

Komentáre

Vyberte si odmenu za váš príspevok

 • 5 Funguji na addprincipu a tak přispívám

  Přispěj jen tak pro dobrý pocit a pomoz nám add  zrealizovat.

  Doručenia odmeny: Nešpecifikované

  3,69 €
  (100 Kč)
 • 9 Dva plakáty z prvního vydání

  Za příspěvek dostaneš 2 plakáty dle našeho výběru, které budou pocházet z desek k prvnímu vydání. Tématem prvního čísla je klimatická krize.
   

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  7,39 €
  (200 Kč)
 • 5 Čtyři plakáty z prvního vydání

  Za příspěvek dostaneš 4 plakáty dle našeho výběru, které budou pocházet z desek k prvnímu vydání. Tématem prvního čísla je klimatická krize.

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  14,04 €
  (380 Kč)
 • 9 Tištěné vydání prvního addu

  Za příspěvek dostaneš tištěné vydání prvního addu, které má formu desek a obsahuje několik exklusivních plakátů vybrané grafiky a fotografií. Tématem prvního čísla je klimatická krize.

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  22,16 €
  (600 Kč)
 • 1 Předplatné na dvě čísla tištěných vydání addu

  Za příspěvek obdržíš nejprve desky s plakáty prvního čísla a následně i druhého, které bude vycházet za dalšího čtvrt roku. Tématem prvního čísla je klimatická krize. Téma druhého ponecháváme překvapením.

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  44,33 €
  (1 200 Kč)
 • 1 Předplatné na tištěná vydání addu na rok

  Obdržíš od nás tištěná vydání všech prvních čtyř vydaných addů a budeš tak od začátku slibným sběratelem.

  Doručenia odmeny: Dlhšie než rok

  88,66 €
  (2 400 Kč)
 • 2 Meeting s tvůrci

  Potkej se s námi v Praze na jedno celé odpoledne a ptej se na cokoliv, co by tě zajímalo! Pokusíme se předat všechny zkušenosti, informace a vše, co ti jakkoliv přispěje.

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  147,77 €
  (4 000 Kč)
 • 4 Tvé jméno jako jméno sponzora na našem webu

  Tvé jméno budu napsáno u základních informací o našem magazínu na webových stránkách. Budeš tam uveden jako ten bez kterého bychom zkrátka nemohli začít.

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  369,41 €
  (10 000 Kč)