Zachraňme divadelní soubor Mladá scéna - Ústí nad Labem

Jsme amatérský divadelní soubor zaměřený na klasické pohádky pro nejmenšího diváka. Potřebujeme vaši podporu přes Hithit na zachování souboru a realizaci našich plánů. Pomozte nám a podpořte naše cíle. Děkujeme!

 • Ze života hmyzu

 • Kocour Modroočko

 • Soubor

 • Malá mořská víla

 • Ze života hmyzu

 • Tři pohádky

 • Malá mořská víla

 • Malá mořská víla

 • Kocour Modroočko

3 772 €
vybrané z 2 405 €

156%

156% splnené

63 ľudí prispelo

Divadlo, Umenie

Ústí nad Labem, Ústecký kraj, Česko

Všetko alebo nič. Projekt skončil 1.4.2023 v 12:01.

Zobraziť všetky odmeny

Jak to začalo

Naše scéna začala svou cestu v roce 1981 s cílem tvořit představení pro děti a rozvíjet kulturu v Ústí nad Labem. Za tu dobu se Mladá scéna zapsala jako důležitý hráč na kulturní scéně v regionu a stále se snažíme posouvat hranice toho, co je možné v pohádkách pro děti vytvořit. Nyní hledáme kvůli událostem z posledních let a dalším ekonomickým problémům podporu prostřednictvím Hithitu, abychom mohli dále rozvíjet naše cíle a zlepšit kulturu pro ty nejmenší v Ústí nad Labem. Děkujeme vám za vaši podporu!

Co je náš cíl?

V tomto projektu hledáme podporu na pokrytí základních nákladů jako je nájemné a energie za služby. Pokrytí těchto nákladů je klíčové pro udržení naší scény a umožní nám dále rozvíjet naše plány v oblasti tvorby představení. Vaše podpora nám pomůže zajistit stabilní a kreativní prostředí pro naše herce a tým. 

Detaily

Ve své dra­ma­tur­gii se od za­čát­ku Mladá scéna pře­váž­ně ori­en­tu­je na kla­sic­ká díla pro děti a mlá­dež do­má­cích i za­hra­nič­ních dra­ma­ti­ků. Od roku 1985 až do ne­dáv­né doby se sou­bor pra­vi­del­ně zú­častňoval kraj­ské pře­hlíd­ky Do­spě­lí dětem v Novém boru, kde kaž­do­roč­ně zís­ká­val uzná­ní. Ceny za režii, dra­ma­tur­gii, he­rec­ké vý­ko­ny, scé­no­gra­fii, hu­deb­ní slož­ku in­sce­na­ce a cena di­vá­ků byly takřka tra­di­cí. Sou­bor se vy­pra­co­val mezi di­va­dla hra­jí­cí­ pro děti a mlá­dež na před­ní místo a re­pre­zen­to­val Čes­kou re­pub­li­ku i v za­hra­ni­čí (např. Ra­kous­ko, Slo­ven­sko, Chor­vat­sko, Ně­mec­ko). S in­sce­na­ce­mi Malá moř­ská víla, Di­vo­ké la­bu­tě, Mau­glí a Pták Oh­ni­vák a Liška Ryška se soubor zú­čast­nil vr­chol­né pře­hlíd­ky ama­tér­ské­ho di­va­dla Ji­rás­kův Hro­nov. Bohužel momentálně se soubor potýká s nedostatkem financí na provoz, a tak by zanikla jediná ústecká scéna, která přináší kulturní zážitek našim nejmenším divákům.

      

... a ještě něco navíc

V Ústí nad Labem je programu pro rodiče a jejich ratolesti pomálu a naše scéna může obohatit kulturní prostředí v tomto městě. V plánu pro rok 2023 je nastudování dalších inscenací, které rozšíří repertoár našeho souboru a nabídnou tak více možností pro to nejnáročnější publikum, kterými ti nejmenší určitě jsou. :)

Ale to není všechno! Mladá scéna se nebojí vyzkoušet i nové výzvy a plánujeme rozšířit své portfolio i na inscenace pro dospělého diváka. Toto rozšíření nám umožní ukázat svůj talent v nových projektech a rozvíjet své dovednosti.

Kdo jsme?

Jsme amatérský divadelní soubor tvořený nadšenými lidmi, kteří sdílejí lásku k divadlu a touhu rozvíjet své schopnosti v této oblasti. Naším cílem je tvořit krásná a poutavá představení pro děti a rozvíjet kulturu v Ústí nad Labem. Režisérem souboru je od jeho počátku Pavel Trdla a jeho pravou rukou je kolegyně Kristina Herzinová.  Postupně ale soubor přebírá mladší generace a to konkrétně Jaroslav Hendrych. 

     

Proč to děláme?

Dokázali jsme přečkat těžké časy během pandemie, kdy jsme se jako jednotliví členové souboru skládali na placení nájemného. Koncem roku 2022 se však začala situace komplikovat i kvůli nárůstu cen pronájmu a energií v působišti souboru. Na začátku roku 2023 jsme dostali novou nájemní smlouvu a další smlouvy na pronájem sálu pro představení, které musíme hradit. Shodou nešťastných náhod nám účetní zodpovědný za dotace opomněl poslat žádost a v tuto chvíli nemáme jak financovat základní provoz souboru.

Podpořte nás na Hithitu a pomozte této scéně dosáhnout svých cílů v amatérském divadelním světě. Každá malá částka pomůže a bude vítána s otevřenou náručí. Dejte svou podporu této nadějné scéně a pozvěte své přátele, aby se přidali!  Moc děkujeme!

Aktuality

1.4.2023 Kampaň u konce. Děkujeme!

Milí přátelé,  rád bych touto cestou vyjádřil upřímné poděkování všem, kteří se podíleli na úspěšné kampani pro Mladou scénu. Na platformě Hithit se nám podařilo dosáhnout 136% cílové částky 👏🏻. Bez vaší podpory by se nám nepodařilo dosáhnout našeho cíle. 🍾🙏 Děkuji vám za vaši důvěru, přízeň a…

Viacej

9.3.2023 50% na dosah i když čas neúprosně běží

Skvělá zpráva! Chceme poděkovat všem, kteří se již podílejí na kampani a pomáhají zachránit divadelní soubor Mladou scénu- Ústí nad Labem. Díky vaší podpoře se nám podařilo již dosáhnout téměř 50% z cílové částky, což je fantastický výsledek! Je důležité si uvědomit, že čas do konce kampaně…

Viacej

Komentáre

Vyberte si odmenu za váš príspevok

 • predané 30
  Láska k divadlu

  Ten, kdo nás rád podpoří, už jen pro lásku k divadlu. 

  Odměnu lze libovolně navýšit, za každou pomoc jsme velmi rádi. 

  Doručenia odmeny: nešpecifikované

  6,01 €
  (150 Kč)
 • predané 9
  Láska k divadlu s upomínkou - placka

  Váš příspěvek, který nám zajisté pomůže. 

  Jako odměnu Vám dáme placku s logem Mladé scény. 

  Doručení odměny Zásilkovnou /osobně. 

  Doručenia odmeny: Zásilkovna, do mesiaca po ukončení projektu na Hithitu

  10,02 €
  (250 Kč)
 • predané 8
  Skalní divák Mladé scény Ústí nad Labem

  2x vstupenka na představení dle vašeho výběru na základě vyhlášených představení. 

  Rezervace v přední řadě v jinak nečíslovaném sále. 

  Doručení vstupenky emailem/osobně.

  Doručenia odmeny: do štvrť roka po ukončení projektu na Hithitu

  16,04 €
  (400 Kč)
 • predané 2
  Komparz

  Chtěli byste si zkusit zahrát divadlo, ale ještě nevíte, zda je to pro Vás? :)

  Staňte se v jednom představení součástí davových scén ... a třeba Vás to natolik chytne, že se poté stanete také členem souboru a společně s námi budete rozdávat radost. :)

  Po ukončení projektu Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na termínu zkoušek (2x odpoledne v týdnu), výběru inscenace a přesného termínu představení. 

  Doručenia odmeny: do pol roka po ukončení projektu na Hithitu

  20,04 €
  (500 Kč)
 • predané 3
  Stříbrný sponzor

  2x vstupenka na představení dle vašeho výběru na základě vyhlášených představení. 

  Vaše logo (4x2,5cm) nebo jméno v programech v kolonce sponzorů. 

  Vyhrazujeme si právo finanční dar vrátit v případě, že náš soubor nebude souznit s aktivitami dárce.

  Doručení vstupenky emailem/osobně.


   

  Doručenia odmeny: do štvrť roka po ukončení projektu na Hithitu

  28,06 €
  (700 Kč)
 • predané 6
  Netradiční prohlídka zámku

  Ve spolupráci se zámkem ve Velkém Březně, jsme pro vás připravili další odměnu!

  Nadstandardní prohlídka zámku ve Velkém Březně, uvidíte i prostory kde se běžně prohlídky neprovádí. 

  Využijte této jedinečné možnosti a s přispěním na dobrou věc, získáte i něco navíc. :)

  Doručení osobně. 

  Zanechte nám e-mail, kam vám po ukončení kampaně přijde několik termínů, kdy se prohlídka uskuteční. 

  Doručenia odmeny: do štvrť roka po ukončení projektu na Hithitu

  28,06 €
  (700 Kč)
 • predané 3
  Videopřání k narozeninám od vybrané postavy

  Slavíte narozeniny, nebo chcete pro své blízké originální přání? Natočíme video přání přímo pro Vás od některé z postav z našich inscenací.

  Popřát Vám může čarodějnice Hexatera, malá mořská víla Aquatina, rozlétaná Iris, hamižní Chrobáci, nebo flegmatičtí šneci.

  Do poznámky nám napište, o kterou z postav máte zájem a jméno, případně věk, oslavence. :)

  Doručení emailem. 

  Doručenia odmeny: nešpecifikované

  40,09 €
  (1 000 Kč)
 • predané 9
  Zlatý sponzor

  2x vstupenka na představení dle vašeho výběru na základě vyhlášených představení. 

  Vaše logo (6x3cm),nebo jméno v programech v kolonce sponzorů. 

  Možnost umístění vašeho propagačního Roll-upu či cedule v prostorách sálu při představení po celou sezónu 2023-2024.

  Vyhrazujeme si právo finanční dar vrátit v případě, že náš soubor nebude souznit s aktivitami dárce.

  Doručení vstupenky emailem/osobně.

  Doručenia odmeny: do štvrť roka po ukončení projektu na Hithitu

  80,18 €
  (2 000 Kč)
 • predané 4
  Představení Modroočko u vás

  Narozeninová oslava? Den dětí v sousedství? 

  Přijedeme za Vámi na vaši zahradu, do tělocvičny nebo do firmy a odehrajeme pohádku Modroočko. 

  Skvělý program pro dětské oslavy. :) 

  Představení trvá 50 minut. 

  Vzhledem k časovým a finančním možnostem amatérského souboru si vyhrazujeme uplatnění odměny pouze po Ústí nad Labem + 15 km okolí. :)

  Doručenia odmeny: nešpecifikované

  240,53 €
  (6 000 Kč)