Projekt obnovy Katzelsdorfského zámečku

Cílem našeho projektu je zpracování projektové dokumentace k obnově Katzelsdorfského zámečku, tak abychom mohli přistoupit k rekonstrukci a dalším úpravám pozemku.

Author: Pavel Chmátal

Na co budou použity finance z kampaně ?

Finance budou použity na zpracování projektové dokumentace ( projektová dokumentace, inženýrské sítě, dispoziční studie areálu). Ta bude po zpracování představena veřejnosti a případné nápady či podněty ještě do celého konceptu můžeme zapracovat.

Jak se mohu do projektu zapojit ?

Pokud máte zajímavý nápad nebo iniciativu napište nám, můžete se stát našimi čestnými členy a Váš nápad s Vámi budeme diskutovat.

Kde se mohu o Katzelsdorfského zámeček dozvědět více ?

O Katzelsdorfském zámečku se můžete dozvědět více na našich webových stránkách https://katzelsdorfskyzamecek.webnode.cz/ případně https://www.facebook.com/zapomenutyzamecek/ zde také najdete více informací o přednáškách, které pořádá Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka.

EUR 319
pledged of EUR 8,081

3%

3% completed

13 contributors pledged

Community

Valtice, Jihomoravský kraj, Česko

All or nothing. Project finished on Sep 15, 2019 at 11:46.

Choose reward for your contribution

 • sold 2
  Link na projektovou dokumentaci

  Dárci obdrží poděkování a také link na zveřejněnou projektovou dokumentaci. 

  Reward delivery: on address, in half a year after the Hithit project end

  EUR 4.04
  (CZK 100)
 • sold 1
  Vstupenka na veřejnou prezentaci projektové dokumentace

  Dárci obdrží vstupenku na na veřejnou prezentaci projektové dokumentace, kterou budeme pořádat ve Valticích po jejím zpracování.

  Reward delivery: on address, in half a year after the Hithit project end

  EUR 8.08
  (CZK 200)
 • sold 5
  Dobová fotografie

  Pro dárce máme připraveny dobové fotografie Katzelsdorfského zámečku, kde bude vyznačeno poděkování našeho Spolku za poskytnutý finanční dar. 

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 20.20
  (CZK 500)
 • sold 5
  Zasazení stromu se jménem dárce

  Součástí areálu Katzelsdorfského zámečku bude i Les paměti, kde budou vysazeny stromy se jmény jednotlivých dárců. Dále budou tito dárci uvedeni v pamětní knize v sekci poděkování i na našich webových stránkách. Přispivatelé obdrží certifikát o zapsání do pamětní knihy a vysazení stromu.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 40.40
  (CZK 1,000)
 • sold 0
  Komentovaná prohlídka areálu s pozůstatky zámečku

  Pro přispivatele máme možnost zorganizovat komentovanou prohlídku s historickým výkladem na místě, kde se v současné době nachází pozůstatky Katzeldorfského zámečku. Dále bychom prošli okolní areál a představili budoucí vizi využití této historické stavby.

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 202.02
  (CZK 5,000)
 • sold 0
  Zapsání do pamětní desky

  Součástí rekonstruovaného areálu, bude i pamětní deska, kde budou napsána jména všech kdo přispěli k obnovení této stavby.  Jména přispivatelů budou vytesána s poděkováním do pamětní desky.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 404.04
  (CZK 10,000)