Podpořte 2. vydání I. Newtona Matemat.principy přírod.filoz.

Připravujeme 2. vydání překladu spisu Isaaca Newtona Matematické principy přírodní filozofie. Za Vaši podporu předem děkuji.

 • isaac Newton originální vydání

EUR 46
pledged of EUR 792

5%

5% completed

2 contributors pledged

Literature

Pardubice, Pardubický kraj, Česko

All or nothing. Project finished on Feb 21, 2024 at 15:13.

Show all rewards

Jsem učitel a programátor, momentálně v invalidním důchodu. Vydal jsem osm knih o historii matematiky.

Naším cílem je vydat 2. vydání  spisu Isaaca  Newtona  Matematické principy principy přírodní filozofie, překlad 1. knihy, tedy 1.  ze tří  části spisu Newtona. Dříve vydané knihy můžete získat jako odměny

Do vyčerpání zásob  ke knihám přikládám zdarma  časopisy Vesmír, Dingir, Psychologie, Sociální práce a Československý časopis pro fyziku.

Získané prostředky chceme  použít jako odměny pro naše  spolupracovníky

Comments

Choose reward for your contribution

 • sold 0
  Nechci nic, chci přispět na dobrou věc

  Přispějete na vydání knihy a uděláte radost nejen sobě, ale i jiným. Částku můžete  libovolně navýšit.

  Reward delivery: in a week after the Hithit project end

  EUR 5.94
  (CZK 150)
 • sold 0
  Kalendář Petra Horálka s osobním vyzvednuitím

  Získáte krásný kalendář na rok 2024.  Do vyčerpání  zásob  přikládám výtisky časopisů Vesmír, Československý časopis  pro fyziku a Dingir, popř. Psychologie,  Sociální práce

  Kalendář  si osobně vyzvednete u nás v Pardubicích

  Reward delivery: in a week after the Hithit project end

  EUR 14.25
  (CZK 360)
 • sold 0
  Kalendář Petra Horálka na rok 2024

  Získáte krásný kalendář na rok 2024. 

  Do vyčerpání  zásob  přikládám výtisky časopisů Vesmír, Československý časopis  pro fyziku a
  Dingir, popř. Psychologie, Sociální práce

  Cena vč. poštovného.

  Reward delivery: Zásilkovna, in a week after the Hithit project end

  EUR 18.21
  (CZK 460)
 • remaining 7 from 8
  Cesta k integrálu, 2.vydání

  Cesta k integrálu autor: V.A. Nikiforovskij, 2. opravené vydání

  ISBN 978-80-903838-3-8

  Historie určitého integrálu od Archiméda k Riemannovi, tedy od antiky do 19. stol.
  Na životě a díle předních matematiků. Kniha srovnatelného rozsahu a pojetí v češtině neexistuje. Osudy a dílo Archiméda, Pascala, Fermata, Keplera, Cavalieriho, Torricelliho, Robervala, Descarta, Barrowa, Wallise, Newtona, Leibnize, Eulera, Bernoulliů, Cauchy a Riemanna.

  Jedna ze základních myšlenek matematiky – myšlenka integrálu – se zrodila v hlubokém dávnověku a získala počátek v díle Archiméda. Zdokonalovala se v následujících dobách a svým obsahem obohatila současnou matematiku,. V knize se zkoumá rozvoj pojmu integrálu od Archiméda k Riemannovi a Cauchymu. Je určena čtenářům, kteří se zajímají o matematiku a její historii. ukázku a recenzi doc. Vladimíra Vlčka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci e

  Reward delivery: Zásilkovna, in a week after the Hithit project end

  EUR 20.58
  (CZK 520)
 • sold 0
  Kniha LHospital Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek

  Získáte knihu markýze LHospitala Analýza  nekonečně malého  za  účelem chápání křiivek.

  Jde o první světovou učebnici diferenciálního počtu.

  Guillaume François Antoine Marquis de L'Hôpital: Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek, 2. opravené vydání
  a další doprovodné texty
  Johann I. Bernoulli Přednášky o kalkulu dferenciálů,
  Fontenelle Chvalozpěv  na LHospitala

  Riemann O počtu prvočíselo, která jsou menší než zadana veličina,
  Krátce o fotografii a její historii,
  Jak vydat knihu
  Alexandr Jankov Basilejský problem


  Jde o druhé české vydání  překladu první světové učebnice diferenciálního počtu. Neslouží proto současným studentům či učitelům pro výuku. Je určena těm, kteří se zajímají o historii diferenciálního počtu jako doklad o počátcích kalkulu

  podrobnosti

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=3287

  Reward delivery: Zásilkovna, in a week after the Hithit project end

  EUR 20.98
  (CZK 530)
 • sold 0
  Kniha Kepler Nové stereometrické výpočty vinných sudů

  Získáte knihu

  Kepler Nové stereometrické výpočty vinných sudů.

  Cena vč. poštovného.

  Do  vyčerpání  zásob  přikládáme  výtisky časopisu Vesmír, Československého časopisu pro fyziku, Dingir, Psychologie. Sociální práce
  Podrobnosti:

   Johannes Kepler Nove stereometrické výpočty vinných sudů
  Poprvé vychází česky Keplerův text o výpočtech objemů vinných sudů. Tento text vyšel německy a rusky, nevyšel kupodivu ani anglicky. Jde o příspěvek Keplera k vytvoření integračních metod ještě před vytvořením diferenciálního a integrálního počtu Leibnizem a Newtonem


  podrobnosti

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=3325

  Reward delivery: Zásilkovna, in a week after the Hithit project end

  EUR 21.37
  (CZK 540)
 • sold 0
  Kniha Cavalieri Geometrie vyložená novým způsobem

  Získáte knihu
  Bonaventurry Cavalieriho
  Geometrie  vyložená  novým  způsobem  za  pomoci nedělitellných  spojitého.

  Do  vyčerpání  zásob  přikládáme  výtisky časopisu Vesmír, Československého časopisu pro fyziku, Dingir, Psychologie.

  podrobnosti

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=3485

   

  Reward delivery: Zásilkovna, in a week after the Hithit project end

  EUR 24.94
  (CZK 630)
 • sold 1
  Kniha Newton Matematické principy přírodní filozofie

  Získáte knihu Isaaca Newtona, úplný překlad 1. knihy - tedy první ze  tří částí spisu s  předmluvou prof.  Jana Novotného z Masarykovy univerzity., 2. vydání, možná bude v knize i předmluva RNDr. Jiřího Grygara

  Do  vyčerpání  zásob  přikládáme  výtisky časopisu Vesmír, Československého časopisu pro fyziku, Dngir, Psychologie, Sociální práce

  Cena vč. poštovného.

  Podrobnosti:

  Matematické principy přírodní filozofie - překlad 1. knihy Isaac NEWTON

  Do druhého vydání by měl být doplněn překlad 5. kapitoly LIber abaci Leonarda Fibonacciho

  překlad článku Felixe Kleina "O tzv. neeukleidovské geometrii"
  článek doc. Koutného o Gaussovi a jeho díle
  Patrik Přibyl slíbil. že přeloží část spisuu Gausse  Disquisitiones Arithmeticae a část spisu Newtona Arithmetica Universalis

  podrobnosti o 1. vydání

  https://eukleides.cz/store/index.php?route=product/product&product_id=3484

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 25.73
  (CZK 650)
 • remaining 5 from 5
  Sponzor knihy Isaaca newtona

  jeden výtisk knihy a jedna strana reklamy v knize

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 51.45
  (CZK 1,300)
 • remaining 3 from 3
  Hlavní sponzor knihy Isaaca Newtona

  dva výtisky knihy a dvě strany  reklamy  v knize

  Reward delivery: Zásilkovna, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 87.08
  (CZK 2,200)