Svobodu lesu

Tři hektary lesa (6 fotbalových hřišť) zachráníme před pokácením a ponecháme přírodním procesům. Tvoříme komunitu, která se bude o les starat. V lese osvobodíme vodu z meliorací pro malé tůňky a na sousedním pozemku vysadíme sdílený ovocný sad.

Autor: ZAzemí z.s.

 • Okenním zahradníkem se může stát každý!

 • Kniha Tajný život stromů

 • Rostu vedle Jedle - víkendový pobyt pro děti.

 • Od ovce k ponožce - kurz předení.

 • Sázíme

 • Sázíme

 • Sázíme

 • Sázíme

 • O zasazené stromy pečujeme i v dalších letech.

 • Kompostujeme na sídlištích

 • Kompostujeme na sídlištích

 • Kompostujeme na sídlištích

 • Kompostujeme na sídlištích

 • Komunitní chov slepic

 • Komunitní chov slepic

296 366 Kč
vybráno z 280 000 Kč

105%

105% splněno

409 lidí přispělo

Komunita, Ekologie

Frýdštejn, Liberecký kraj, Česko

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 17.4.2021 v 13:36.

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

No právě že to nezačalo...

Říkáme, že jdeme do lesa. Ale kam to vlastně jdeme? V České republice v podstatě žádný původní přirozený les nemáme. Naše lesy jsou plantážemi na pěstování jehličnanů, stejně jako plantáže olejných palem v Indonésii.

Z odborných a někdy i politických kruhů už občas prosakují názory, že bychom několik procent zemědělské a lesní půdy měli osvobodit od generování zisku pro člověka, ale kdy už s tím začneme?

Pro nás to začalo tak, že jsme jednoduše chtěli lesu více porozumět a nějak mu prospět. A když jsme porozuměli, byla před námi jediná možnost. Kousek lesa prostě mít a nic od něj nechtít. 

Co je náš cíl?

3 hektarům lesa umožnit přirozený vývoj. Chránit ho před vytěžením, dopřát stromům růst společně se svými potomky, kteří ho nahradí a dožít se důstojného stáří.

Náš les je součástí Významného krajinného prvku Bezděčínské skály v Libereckém kraji, 2 km chůze od vlakové zastávky Hodkovice nad Mohelkou.

Prochází jím meliorace (potok, který byl v dobách komunismu svedený do podzemního potrubí) a obklopují ho menší louky, na kterých můžeme vysadit sdílený sad. Vytvoříme tak místo, kde si příroda bude moct oddychnout od člověka, který si do ní chodí pro peníze, kde si příroda bude moct žít svým vlastním životem.

Les tu dál bude sloužit lidem, avšak v souladu s původním, neméně důležitým účelem:

1. Zadržování vody v krajině

- přirozenou pestrou skladbou původních již adaptovaných druhů stromů minimalizujeme riziko napadení škůdci, kteří se šíří v monokulturách, předcházíme kalamitám

- stromy zralého věku včetně mrtvých stromů - v současných lesích je většina stromů vysazena uměle, roste tedy zároveň s vrstevníky a nepřevyšuje věk 100 let (dlouhověké stromy, jako jsou duby a buky přirozeně žijí 500 i více let). Všechna dřevní hmota je z lesů odvezena. Nemá se z čeho tvořit humus, který je pro udržení vody v krajině naprosto zásadní nejen na poli, ale i v lese.

- společenství stromů všech generací - i stromy rádi podporují své potomky, obsazení všech lesních pater podporuje vyšší vlhkost v lese

- revitalizace meliorací (odvodňovacích systémů), budování malých tůněk

2. Biodiverzita

- přirozený les s doupnými stromy je domovem pro několikanásobně větší počet rostlinných i živočišných druhů

3. Prostor pro výzkum a experimenty s využitím dobrovolníků

- setí i výsadba stromů (především dubů, jedlí a divokých ovocných stromů na okrajích)

- ochrana před zvěří, zabránění okusu (maloplošné oplocenky kolem matečných stromů, které chceme rozmnožit, chráničky na  jednotlivé stromky, ochrana terminálů ovčí vlnou...)

4. Místo pro odpočinek i osvětu

Detaily

111

Proč má pro nás tak malý kousek lesa tak velký význam

Tato kampaň jen součástí našeho dlouhodobého úsilí o pestrou krajinu. Je to první lesní projekt, na který naváže řada dalších. 

1. Osvěta a přístup k informacím přímo v lese

Bezděčínským lesem prochází mnoho lidí. Na vstup do lesa umístíme naší "pestrokrajinnou lavičku" (lavičku, jejíž součástí je informační cedule). Návštěvníci se zde dočtou o tom, komu les patří, jak s ním nakládáme a jaké nás k tomu vedou důvody. Bude zde též výzva pro vlastníky pozemků (v ČR jich máme kolem 3 milionů, to znamená, že každý třetí návštěvník je vlastníkem), aby se zajímali o to, jak se na jejich zemědělské a lesní půdě hospodaří. K dispozici zde bude stručný manuál "Jak osvobodit les".

2. Komentované prohlídky a ekoprogramy

Každý měsíc bude přímo v lese komentovaná prohlídka s některým z odborníků či lesníků uplatňujících rozumné režimy péče a budou zde probíhat dlouhodobé ekovýchovné programy pro děti ("Rostu vedle jedle" - dítě zasadí svůj strom a roste spolu s ním).

3. Les vzpomínek

Sami budeme v následujících letech usilovat o získání nových lesů za účelem "zpřírodnění" a vyzývat k tomu další organizace i jednotlivce. V roce 2022 máme v plánu "Les vzpomínek". Dlouhověkost stromů bude zaručena přispěvateli, kteří si vyberou svůj strom.  Takový uživatel uloží u stromu popel svého zemřelého blízkého, nebo si dokonce vybere za svého života strom pro popel svůj. V takovém projektu je velký potenciál nejen finanční udržitelnosti, ale též publicity a prostoru pro lesní osvětu široké veřejnosti.

4. Další kampaně

Budeme oslovovat skrze média, publikační výstupy a cílené kampaně současné vlastníky, aby přehodnotili své postoje k hospodaření v lese.

5. Spolupráce s odborníky, experimenty, výzkum

V českých lesích se hospodaří dle zaběhlých rovnic. 80-100 let staré stromy = mýtní věk = vytěžení za použití těžké techniky = holá pláň. Budeme vyvíjet a nabízet jiné alternativy. Vytvářet "plán péče" pod odbornou záštitou lesníků, kteří uplatňují ekosystémově funkční postupy s rozumnou skladbou stromů.

...a ještě něco navíc

Dopis do roku 2121 (bude zakopán v lese u nejstaršího dubu)

Milí naši potomci!

Váš Bezděčínský les navracíme do péče přírody v roce 2021. Některým stromům je teď rok, nejstarším z nich kolem 100 let.

Vaše nejstarší stromy tedy právě dosáhly stáří 200 let.  V době, ve které jsme se rozhodli pro osvobození lesa jsme toho dosáhli s vynaložením velkého úsilí, vnímáni mnohými jako naivní snílci, podivíni, extrémisté či dokonce ekoteroristé. Naštěstí ne všemi, díky čemuž se to koneckonců mohlo podařit.

Věříme, že vaše doba je jiná. Doufáme v to, že jste přesvědčeni o nepostradatelné funkci lesa ještě pevněji než vaši 100 let předešlí, k lesu chováte vděčnost a úctu a nemusíte proto čelit překážkám, které vyvstávají, plujete-li proti proudu, či se dokonce řítíte v dramatickém protisměru. Protože jestli tomu tak není, je dost pravděpodobné, že už nejste a tento dopis je adresován do prázdna…

Tak rádi bychom se v tuto chvíli dívali na to, na co se díváte vy. Možná i vy toužíte spatřit les stáří 300 let, protože to je jedna z mála věcí, kterou my můžeme předpovědět, že vy nebudete mít možnost obdivovat stromy starší 200 let. Ale to díky spojenému úsilí nás a vás bude dopřáno zase potomkům vašim.

S úctou lidé z roku 2021

Kdo jsme?

Je nás pár, kteří nad našimi projekty bdíme, ale desítky dalších, kteří se přidají, když se začne něco dít - sít, sázet, stavět, nebo třeba slavit hned jak se něco povede.

Mgr. Anna Hudská

- ve světě - zemědělec

- v lese - vize, plány, úlety a nápady

Míša Mullerová

- ve světě - účetní

- v lese - expertka na píli a udržení naděje a optimismu v týmu

Irena Kessi Holiday

- ve světě provozní kavárny a dětské herny

- v lese - koordinátorka aktivit za účelem dotáhnout věci dokonce a nedostat se při tom do maléru

David Janeba

ve světě - datový analytik

v lese - fotograf, kameraman

odborná garance:

RNDr. Richard Višňák, Ph.D., odborník na botanické průzkumy a posudky, předseda komise životního prostředí ve Stráži pod Ralskem

Ing. Martin Škorpík, vedoucí odboru speciální ochrany přírody Správy Národního parku Podyjí, držitel ceny J. E. Purkyně časopisu Živa za popularizaci biologických věd

Ing. Jan Duda, odborný lesní hospodář v Libereckém kraji

Nejsme moc vidět, s veřejností komunikujeme především činem. A tak se v našem kraji potkáváte s našimi stromy, políčky, komposty, "pestrokrajinnými lavičkami", houpačkami, kurníky pro spokojené slepice...

1. Sázíme 

- sázíme ovocné vysokokmenné stromy v krajině. Aleje, meze, remízy, komunitní sady... (v roce 2019 jsme zasadili celkem 150 stromů, v roce 2020 333 stromů, pro rok 2021 jednáme s investory o výsadbě dalších 500 stromů)

2. Komunitní chovy slepic

- komunita sedmi rodin sdílí hejno 30-50 slepic. Dnes máme v Libereckém kraji 9 chovů, další vznikají.

Cílem je přirozený a důstojný život slepic, komunitní dění v rámci sousedství ve městech i na vsích, ale i kampaň, která informuje o podmínkách v průmyslových chovech zvířat.

Poslechněte si náš slepičí podcast Hanky Michopulu.

3. Kompostujeme

- tzv. OPENKOMPOST na městských sídlištích - neuzamčené kompostéry s velkým potenciálem pro osvětu

4. Pěstujeme

- Komunitní zahrada v Turnově a KPZ (komunitou podporované zemědělství) v Klokočí, společné pěstování zeleniny

5. Komunitní pole brambor

- těžká práce pro traktor, péče o únosnou míru plevelů a mandelinek pro 10 zúčastněných rodin.

Také navádíme majitele pozemků, aby se zajímali o to, co se s jejich majetkem děje, když ho pronajímají konvenčním zemědělcům.

6. Osvětová činnost, ekovýchova

- zimní přednášky, workshopy, letní setkání v naší zahradě, na poli a v sadech, programy pro děti

7. Svobodu lesu

- hospodaření v lese s minimem zásahů a maximálním ohledem na biodiverzitu a potenciál zadržet vodu (od jara 2021)

Fotogalerie spolku ZAzemí - fotodokumentace z celých 7 let naší existence

Proč to děláme?

Péče o krajinu nám dává radost a pomáhá nám vnímat život jako smysluplný. A nepřestává nás překvapovat, jak zábavné a zároveň hodnotné a jsou vztahy, v rámci kterých něco opravdového společně děláme.

Naše projekty pracují zatím jen s jednotlivými hektary, avšak mají vliv na tisíce lidí, kteří díky nám mění způsob uvažování o prostředí, ve kterém žijeme.

Staráme se o stromy, pole a vodu. Les je posledním kouskem puzzle, který potřebujeme do skládačky komplexní práce, jejímž cílem je pestrá krajina s lidmi, kteří k ní mají vztah.

Chceme, abychom my lidé v lesích, sadech a na loukách trávili čas nejen jako turisté a uživatelé, ale též jako opatrní a pokorní tvůrci, v nichž má krajina zastání.

Aktuality

22.6.2021 Trávníček les SOS

Trávníček les SOS aneb pracovní víkend v lese Někteří z vás se nás ptají, kdy konečně budou moci přijít do lesa pracovat. Ale Bezděčínský les je výjimečný v mnoha ohledech a jedním z nich je ten, že je v něm v tuto chvíli práce poměrně málo. Nic od nás nepotřebuje, člověk v něm nenarušil křehkou…

Více

20.6.2021 Dopis do roku 2121

Dopis do roku 2121 nespatří světlo světa 100 let Dne 6.6. v 16.00 hod zažil náš Bezděčínský les první lidské hemžení ve jménu jeho uchování pro příští generace. Sešli jsme se na poprvé jen v omezeném počtu 20 návštěvníků. Děkovali jsme nejvýznamnějším dárcům, zakopali náš dopis, užívali…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 102
  Podpořím Svobodný les a nic za to nechci

  Co na to říct...?

  Děkujeme vám.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  100 Kč
 • prodáno 46
  3 jedlová semínka s příběhem

  Víte, jaký je to pro skauta úkol - najít v lese pod stromy jedlovou šišku?

  a) snadný - je to přece skaut!
  b) těžký - kde by našel tu jedli?
  c) nesplnitelný

  Odpověď najdete v jedlové brožurce, kterou vám pošleme poštou spolu se semínky. Poštovné v ceně.

  Semínka můžete zasadit do květináčku a vypěstovat stromek na vánoce, na zahradu... A nebo do lesa, jehož majitel bude s výsadbou svolný.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  200 Kč
 • zbývá 173 z 200
  Hadřík z kampaně SMRT ROPNÝM HOUBIČKÁM

  Recyklovaný kuchyňský hadřík o rozměrech 18x18 cm, dvouvrstvý. Ručně ušitý z bavlněné látky, která už nemá jiné využití.
  Pere se na 60-90 stupňů, použít se dá 1000x, nahradí běžné průmyslové hadříky a houbičky.

  Zašleme poštou, poštovné v ceně.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  250 Kč
 • prodáno 63
  Jarní semínka

  Kompletní sada všech semínek, která se dají vysít za okno, či na jarní zahrádku.
  Semínka jsou nemořená, balená v papírovém sáčku. Přiložíme návod na pěstování i recepty.

  PĚSTUJTE!!!
  Okenním zahradníkem se může stát každý.

  Na shledanou se těší
  paní Roketa, slečna Řeřicha, sestra Ředkvička, kamarád Špenát, pan Kopr a madam Bazalka Duo

  Zašleme poštou, poštovné v ceně.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  300 Kč
 • prodáno 2
  Přirozený les dnes - online

  Překvapilo nás, jaký má Svobodný les ohlas i mimo náš kraj. 
  Proto chceme zprostředkovat co nejbližší kontakt s lesem i Vám, kdo jste daleko.
  Celý rok budeme při komentovaných prohlídkách natáčet, fotit a získávat informace, abychom připravili 90 minutový populárně naučný online webinář s realizátory a odbornými garanty projektu jen pro vás.
  Budete svědky všeho, co se v lese šustne, co se nám podaří, nebo třeba i nepodaří, ukážeme vám co v lese roste a žije...
  Ale hlavně budete mít možnost se na cokoliv zeptat a diskuovat s odborníky "srdcaři" - těmi nejlepšími, jaké jsme schopni vám v Čechách zprostředkovat.

  Nabídku termínů i všechny další informace pošleme e-mailem. 
   

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  400 Kč
 • prodáno 60
  Kniha Tajný život stromů + jarní semínka

  Kniha, která nás inspirovala a změnila náš pohled na stromy, na les, na krajinu a snad částečně i na život.
  Bestseller Petra Wohllebena se drží na žebříčku nejprodávanějších knih a byl přeložen do 27 jazyků.

  Kniha je z produkce nakladatelství Kazda.
  náhled knihy

  Poštovné je v ceně. Do poznámky, prosím, napište, zda si přejete knižní výtisk, e-knihu či audio verzi.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • prodáno 6
  Kniha Jmenuji se Orel + pracovní sešit + manuál Jak založit komunitní slepičárnu

  Kniha, která vypráví příběh odvážné a zvídavé slepičky s nevšedním jménem Orel. Slepička se šťastnou náhodou dostane z klecového chovu na jihočeský statek, kde začne poznávat svět,  nacházet nové kamarády a zažívat nevšední dobrodružství. Kniha nominovaná na cenu Magnesia Litera je napsaná s laskavým humorem a jemnou poezií. Ke knize obdržíte i Orlíkův pracovní sešit pro malé čtenáře.
  Kniha je z produkce nakladatelství KNIHA.JE
  náhled knihy
  Pro dospělé přiložíme návod, jak začít pečovat o slepice a přizvat k tomu i kamarády a sousedy. 
   

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  550 Kč
 • prodáno 7
  Náruč smrkových polínek

  Vhodné pro rodinu

  Balíček dříví ukrytý v srdci našeho bezděčínského lesa (dřevo je smrkové, kůrovcové)
  Pošleme vám e-mailem popis dobrodružné stopované, díky které svojí odměnu najdete. Přiložíme též tip na výlet poblíž.
  S nalezeným pokladem si doma můžete zapálit symbolický oheň pro Osvobozený les.

  Ke každé odměně nabízíme dárkový poukaz

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  800 Kč
 • zbývá 14 z 30
  Jedle

  Vysadíme nebo vysejeme pro vás jednu jedli v našem lese a budeme se o ní starat.
  Jedle je v našich lesích původní, ale dnes již velmi vzácný jehličnan.
  Pošleme Vám e-mail s popisem umístění vašeho stromu, můžete si ho označit a pozorovat jak roste.

  Ke každé odměně nabízíme dárkový poukaz

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 500 Kč
 • zbývá 58 z 60
  Orientační běh v Českém ráji

  Že jste orienťák ještě nezkusili? Nevadí.
  Vyškolíme vás ve všem, co potřebujete ke zvládnutí jednoho z nejkrásnějších sportů.

  Jste jen zvědaví a máte rádi pohyb v přírodě? Máme pro vás trénink. 
  Jste soutěživí? Pak si jistě vyberete závod.

  Ke každému dospělému 1 dítě do 15 let zdarma.
  Místo konání, nabídku termínů i všechny další informace pošleme e-mailem. 


  Ke každé odměně nabízíme dárkový poukaz 

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 800 Kč
 • zbývá 27 z 40
  Do lesa s lesníkem

  V prostoru našeho lesa vás uvedeme do problematiky dnešních lesů, ale i luk, polí a vody a zodpovíme všechny vaše otázky.

  Den zakončíme společně večeří v naší zahradní pizzerii s pecí na dřevo pečením pizzy s divokými bylinami.

  Ke každému dospělému 1 dítě do 15 let zdarma.
  Místo konání, nabídku termínů i všechny další informace pošleme e-mailem. 


  Ke každé odměně nabízíme dárkový poukaz

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • zbývá 18 z 20
  Jak založit komunitní chov slepic

  Komunitní chov je hejno 30-50 slepic, které sdílí 7 rodin. V Libereckém kraji jsme takových chovů pomohli založit 9 a dalších min. 5 se připravuje.
  Našimi slepičími oázami vás provedeme a předáme veškeré know-how, abyste si mohli ve vaší obci takový chov založit.
  V rámci celodenního kurzu si vypracujete svůj vlastní zakládací plán, který pak bude čekat na realizaci. Možná jen dny, týdny, ale klidně i měsíce, roky - záleží na vás.
  Vybavíme vás libovolným množstvím hned několika praktických manuálů pro vás i vaše budoucí spojence.
  Součástí kurzu je společné vaření oběda na ohni v jednom z chovů.

  první noc v novém  kurníku

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  3 000 Kč
 • zbývá 3 z 10
  Staňte se horolezcem

  Les je součástí významného kajinného prvku Bezděčínské skály s legendárními skalami zvanými Kvočny.
  V místě velmi atraktivním pro horolezce se jím můžete na chvíli stát i vy.
  Naši trpěliví instruktoři pracují i se začátečníky, každý leze dle svých možností.

  Den zakončíme společně večeří v naší zahradní pizzerii s pecí na dřevo pečením pizzy s divokými bylinami.

  Ke každému dospělému 1 dítě do 15 let zdarma.
  Místo konání, nabídku termínů i všechny další informace pošleme e-mailem. 


  Ke každé odměně nabízíme dárkový poukaz

  Doručení odměny: nespecifikováno

  3 000 Kč
 • zbývá 7 z 10
  Od ovce k ponožce

  Celodenní kurz předení, po kterém zvládnete z čerstvě ostříhané ovčí vlny vyčesat česanec, upříst přadeno, toto přadeno vyprat,  obarvit a uplést ponožky.
  Ponožky nepřekonatelné kvality, které hřejí za všech okolností, dokonce i když navlhnou.
  Pod našim vedením to pro vás nebude těžké, vězte, že dřív uměla příst každá malá holka.
  Součástí kurzu je společné vaření oběda.

  Ke každé odměně nabízíme dárkový poukaz.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  5 000 Kč
 • zbývá 17 z 20
  Rostu vedle jedle

  Lesní zážitkový víkend (pá - ne) pro vaše děti ve věku 6-10 let.
  V prostoru jedné z dětských lesních školek v našem kraji se děti naučí uvařit si na ohni, přenocovat bezpečně pod širákem, vnímat moudrost lesa... 
  Každé dítě si domů odveze stromek, který si může zasadit v okolí svého bydliště, aby tam s ním rostl. 

  Místo konání, nabídku termínů i všechny další informace pošleme e-mailem.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  5 000 Kč
 • zbývá 10 z 10
  Zápis do Dopisu do roku 2121

  Zápis do dopisu, který bude zakopán na 100 let pod nejstarším dubem.
  (Dopis najdete v textu detailního popisu).

  Budete-li chtít, vaše jméno zveřejníme na lavičce na okraji lesa i na našich stránkách.

  1x ročně vás pozveme na večeři, abychom s vámi mohli sdílet co je ve Svobodném lese nového.

  Ke každé odměně nabízíme dárkový poukaz

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  50 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  Dub

  Vysadíme nebo vysejeme pro vás jeden dub v našem lese a budeme se o něj starat.
  Dub je v našich lesích původní strom, který se běžně kácí ve stáří okolo 100 let, ale v našem lese bude mít možnost dožít se 500 i více let.
  Pošleme Vám e-mail s popisem umístění vašeho stromu, můžete si ho označit a pozorovat jak roste.

  Ke každé odměně nabízíme dárkový poukaz

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 200 Kč