Projekt obnovy Katzelsdorfského zámečku

Cílem našeho projektu je zpracování projektové dokumentace k obnově Katzelsdorfského zámečku, tak abychom mohli přistoupit k rekonstrukci a dalším úpravám pozemku.

 • Vstupní arkáda

 • Postranní reliéfy

 • Pohled zepředu

 • Pohled zepředu - západ slunce

 • Pohled zezadu

 • Pohled zezadu - západ slunce

 • Výkresy- postranní křídla zámečku

 • Výkresy - vstupní arkád a dvůr

 • Archivní fotografie

 • Historická mapa staveb LVA

 • Hajný p. Kycl s rodinou

7 900 Kč
vybráno z 200 000 Kč

3%

3% splněno

13 lidí přispělo

Komunita

Valtice, Jihomoravský kraj, Česko

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 15.9.2019 v 11:46.

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Příběh obnovy Katzelsdorfského zámečku začíná před 15 lety kdy Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka jako mladý historik, zpracovával archivní podklady ke stavbě Katzelsdorfského zámečku, tak aby bylo možné stavbu celou podrobně zrekonstruovat. V současné době se jedná o nejlépe zdokumentovanou stavbu Lednicko-Valtického areálu. V roce 2012 jsme se s Danielem sešli a začali jsme připravovat materiály k sestavení projektu. V roce 2018 byl ve Valticích společně s Mgr. et Mgr. Danielem Lyčkou, paní Zuzanou Nývltovou, Ing. Stanislavem Schneiderem a Pavlem Chmátalem založen Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku. Náš projekt byl v roce 2019 konzultován s úřady státní správy a v dubnu 2019 byl na zámku ve Wilfersdorfu představen Princi Konstantinovi von Liechtenstein, jako zástupci rodu Liechtensteinů.

Co je náš cíl?

Naším cílem je zde vybrat potřebné finance na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Katzelsdorfského zámečku, další etapa vlastní rekonstrukce bude probíhat formou využití dotací EU pro rekonstrukci historických památek. Katzelsdorfský zámeček je umístěnv lese v příjemném prostředí v okrese města Valtice poblíž rakouských hranic. Součástí areálu budou i lesní zahrady, biocentra pro chráněné rostliny a živočichy, chov exotického ptactva - proto  aby se  zde návštěvníci cítili dobře a měli možnost vzdělávání v oblasti spojení člověka, krajiny a přírody a také historie Lednicko-Valtického areálu s mnoha historickými odkazy (zámořské cesty, umění, zahradní architektura). Katzelsdorfský zámeček  by měl mít cca 15 ubytovacch míst, tak aby široké veřejnosti umožňoval zajímavý  pobyt včetně doprovodných programů.

Žádáme vás o přispění na projektovou dokumentace, díky které budeme moci projekt dále rozvíjet s trochou štěstí ho také dokonočit. Pevně věříme, že si Katzelsdorfský zámeček zaslouží návrat z historie do současné doby, tak aby s sebou nesl odkaz jeho původních tvůrců, kteří rozvíjeli hodnoty humanismu, umění a spolupráce mezi lidmi  v duchu romantického spojení mezi přírodou a člověkem.

Detaily

Katzelsdorfský zámeček (myslivna, hájenka, salet, fořtovna), byl postaven za knížete Jana I. Josefa z Liechtensteina – knížetem v letech 1805–1836. Plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel (knížecím architektem v letech 1812–1818), ale stavba byla dokončena až roku 1819 architektem Franzem Engelem. Cílem projektu je obnovení Katzelsdorfského zámečku, jako jedné ze staveb Lednicko-valtického areálu. Objekt se nachází v blízkosti rakouské hranice v katastrálním území města Valtice, v šedesátých letech minulého století byl zcela zničen, proto musí být zrekonstruován od základů. Zámeček může sloužit po obnovení stavby jako umělecké a kulturní centrum, pro vzájemné setkávání s cílem porozumění mezi národy. Dále může být využit jako turistické centrum pro ubytování hostů, pořádání zahradních slavností, mysliveckých honů,konferencí a  dále jako vzdělávací centrum pro setkávání. Projekt předpokládá využití dotací EU pro rekonstrukci historických památek. 

... a ještě něco navíc

Tento rok je 200-leté výročí založení Katzelsdorfského zámečku, tak doufáme že nám přinese štěstí.

Kdo jsme?

Spolek pro obnovu Katzeldorfského zámečku byl založen dne 20. 10. 2018 v Galerii Reistna ve Valticích. Zakládajícími členy se stali Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ing. Stanislav Schneider, Pavel Chmátal a Zuzana Nývltová. Vlastním projektem a doprovodnými administrativními úkony, které jsou potřeba pro obnovení zámečku se zabýváme již od roku 2012. Na našich stránkách můžete najít podrobné historické studie Katzelsdorfského zámečku, dobové fotografie, videa a animace a např. také rozhovor s vnučkou posledního správce - hajného p. Kycla.
 

Proč to děláme?

Naším cílem je nejenom rekonstrukce zajímavé a významné stavby Lednicko-Valtického areálu a její zpřístupnění veřejnosti, ale také vytvořit centrum pro porozumění mezi národy jejichž vzájemné vztahy přetrhala tzv. "Železná opona"  z dob komunismu. Chtěli bychom pomoci vytvořit osobní vazby na příhraniční regiony v zemích jako je Rakousko, Slovensko, Polsko či Liechtenštejnsko. Chtěli bychom oslovit širší spektrum lidí z oblasti jako je umění, historie, vinařství, podnikání a ochrana přírody, aby měli možnost  představit svojí práci, poznat práci svých kolegů v jiných zemích ve svém oboru, navázat spolupráci popř. vytvářet společné projekty a iniciativy. Toho lze nejlépe dosáhnout společným pobytem v tomto krásném místě  a navázáním nových přátelství. 

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 2
  Link na projektovou dokumentaci

  Dárci obdrží poděkování a také link na zveřejněnou projektovou dokumentaci. 

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  100 Kč
 • prodáno 1
  Vstupenka na veřejnou prezentaci projektové dokumentace

  Dárci obdrží vstupenku na na veřejnou prezentaci projektové dokumentace, kterou budeme pořádat ve Valticích po jejím zpracování.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  200 Kč
 • prodáno 5
  Dobová fotografie

  Pro dárce máme připraveny dobové fotografie Katzelsdorfského zámečku, kde bude vyznačeno poděkování našeho Spolku za poskytnutý finanční dar. 

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • prodáno 5
  Zasazení stromu se jménem dárce

  Součástí areálu Katzelsdorfského zámečku bude i Les paměti, kde budou vysazeny stromy se jmény jednotlivých dárců. Dále budou tito dárci uvedeni v pamětní knize v sekci poděkování i na našich webových stránkách. Přispivatelé obdrží certifikát o zapsání do pamětní knihy a vysazení stromu.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 000 Kč
 • prodáno 0
  Komentovaná prohlídka areálu s pozůstatky zámečku

  Pro přispivatele máme možnost zorganizovat komentovanou prohlídku s historickým výkladem na místě, kde se v současné době nachází pozůstatky Katzeldorfského zámečku. Dále bychom prošli okolní areál a představili budoucí vizi využití této historické stavby.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  5 000 Kč
 • prodáno 0
  Zapsání do pamětní desky

  Součástí rekonstruovaného areálu, bude i pamětní deska, kde budou napsána jména všech kdo přispěli k obnovení této stavby.  Jména přispivatelů budou vytesána s poděkováním do pamětní desky.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  10 000 Kč