103%
5 155 €
Vybrané
5 000 €
Cieľová čiastka
Projekt bol úspešný