České stavovské povstání

Čtyřdílní dokumentární cyklus mapující stavovskou vzpouru z let 1618–1620, její příčiny a důsledky (4e*26min). Podpořte náš projekt a pomozte tak vytvořit dílo, které se vší poctivostí zpracovává významný mezník české historie - České stavovské povstání.

Autor: JK & Co.

  • Autor: Tomáš Šimůnek

  • Autor: Pavel Sýkora

  • Autor: Pavel Sýkora

  • Autor: Pavel Sýkora

  • Autor: Pavel Mužatko

  • Autor: Pavel Mužatko

  • Autor: Pavel Mužatko

4 114 €
vybrané z 3 785 €

108%

108% splnené

79 ľudí prispelo

Film

Praha, Hlavní město Praha, Česko

Zobraziť všetky odmeny

Pozadí vzniku

Myšlenka natočit cyklus o českém stavovském povstání se zrodila během natáčení školního dokumentu, který se věnoval dobývání města Písku v letech 1619 – 1620. Tematika nás natolik zaujala, že jsme se rozhodli tuto dobu a události zpracovat komplexně, se vší úctou a poctivostí. Jedním z důvodů realizace je také to, že od zmiňovaných událostí právě uplynulo čtyři sta let.

Co je náš cíl?

Náš maximální cíl je vyobrazit toto významné historické téma přehledně, řemeslně kvalitně, a především
se vší pečlivostí a úctou. Aby se tak mohlo stát, tak se bohužel neobejdeme bez vaší finanční pomoci. Peníze pokryjí realizační náklady, přispějí ke kvalitě scénografie a kostýmové výpravě, a v neposlední řadě by pomohly v postprodukční fázi – nahrání komentáře, komponované hudby, tvorbě animací atd.

.

Detailní popis projektu

Pražská defenestrace ze dne 23. května 1618 se stala roznětkou válečného konfliktu pramenícího
z dlouhodobých kontroverzí mezi stavovskou opozicí a politickou linií vládnoucí habsburské dynastie. Stavovské direktorium jako vládní orgán rebelů verbovalo žoldnéře z různých koutů Evropy, kteří měli čelit habsburským vojskům. Zájmy českých evangelických stavů měly podporu části protestantské Evropy, zatímco vídeňský dvůr hájil zájmy katolického tábora.

Zpočátku zaznamenali povstalci nesporné úspěchy: ještě v roce 1618 se zmocnili Plzně, oblehli České Budějovice jako strategicky významný opěrný bod katolického tábora a několikrát během rebelie ohrožovali dokonce samotnou Vídeň.

V průběhu roku 1619 se však na straně povstalců začaly projevovat finanční a organizační potíže, přičemž přislíbená pomoc ze zahraničí byla v nedohlednu. Habsburský tábor postupně získával zřejmou převahu,
až konečně v září 1620 překročily hranice jižních Čech dvě armády hájící jeho zájmy – vojsko katolické ligy
a vojsko císařské. Jejich úkol byl jasný…

V následujících dnech obě armády, čítající dohromady téměř třicet tisíc mužů, vyrazily ku Praze. Cestou dobývaly města ovládaná stavy, z nichž některá před zjevnou přesilou kapitulovala. Dne 8. listopadu se odehrál rozhodující střet na Bílé hoře…

Povstalecká moc se zhroutila jako domeček z karet. Prahu obsadili vojáci katolických armád, „zimní král“
a mnozí exponenti vzbouřených stavů uprchli do exilu. V zemi na několik let nastolen mimořádný stav, během nějž bylo účtováno s rebely. Stavovský program byl zašlapán do země, myšlenka náboženských svobod však žila dále a byla rozvíjena mimo jiné v prostředí českých pobělohorských exulantů. Stavovské povstání zahájilo dosud nejkrvavější evropský ozbrojený konflikt, který trval až do podpisu mírových smluv roku 1648. Jelikož dlouholeté válčení začalo defenestrací v roce 1618, budeme o tomto konfliktu mluvit jako o třicetileté válce. 

O tvůrcích

Projekt vzniká zastoupením tří hlavních skupin. Tou první jsou studenti píseckých škol SVOŠF a FAMO – kteří ale cyklus nevytvářejí jako školní cvičení, nýbrž k jeho realizaci přispívají dlouhodobě – výčet všech si tedy budete moci přečíst až v závěrečných titulcích u každého dílu. Další skupinou je tým historiků či badatelů, kteří se specializují na období třicetileté války, a kteří momentálně zpracovávají své verze scénářů, a kteří budou na projekt v postprodukci zpětně dohlížet z hlediska faktografického
a dramaturgického.

Posledními členy tříčlenného pilíře je plzeňská skupina historického šermu Rytíři koruny české  - která
v našich hraných záběrech nejčastěji vystupuje, a zároveň se podílí na realizaci. Mimo jiné je hlavním organizátorem každoroční rekonstrukce na Bílé hoře. V neposlední řadě pak nesmíme opomenout další skupiny historického šermu, kteří s projektem pomáhají – jejich výpis a naše poděkování si rovněž budete moci přečíst v závěrečných titulcích.

Kdy a kde se můžete na projekt těšit

Momentálně nejsme schopni zaručit, kde cyklus uvidíte – buďto by se jednalo o nějakou z veřejnoprávních nebo internetových televizích, anebo si najdeme ještě jinou cestu, rozhodně však máme v plánu s ním jít „do světa“. A za každou cenu se budeme snažit, aby se tak stalo symbolicky dne 21. června 2021 – tedy
v den výročí od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. 
Za veškerou podporu předem děkujeme.

Další čtení

Synopse díla:

Cyklus přibližuje celkový kontext, nejvýznamnější události a osobnosti spojené s českým stavovským povstáním, a dále pak období těsně pobělohorské. Zaměříme se jednak na vysvětlení dobových souvislostí, tedy na klíčové otázky, co vedlo k pražské defenestraci a jaké měla důsledky. Kromě významných stavovských úspěchů, k nimž patřilo dobytí Plzně, si připomeneme i jiné mezníky, jako například bitvu
u Záblatí – ta v polovině roku 1619 výrazně přispěla k obratu poměrů v neprospěch povstalců. Podrobně
a objektivně nahlédneme i na Bílou horu a na následující dění v letech 1621-1622, kdy se vzdávaly poslední ostrůvky stavovské moci, vedle záborů majetku rebelů došlo k exemplárním popravám povstaleckých předáků a začal se rozbíhat proces rekatolizace.

Z klíčových postav nebudeme věnovat pozornost pouze panovníkům – Matyášovi I., Ferdinadovi II., Fridrichovi Falckému, ale také nejvýznamějším vojevůdcům, jakými byli například Jindřich Matyáš Thurn, Petr Arnošt II. Mansfeld a Kristián I. Anhaltský na straně stavů či Karel Bonaventura Buquoy, Jindřich Duval Dampierre a Albrecht z Valdštejna na habsburské straně. To vše zpracováváme ve čtyřech šestadvacetiminutových dílech ve spolupráci s historiky a šermířskými skupinami. 

Aktuality

10.11.2020 Aktualita č. 5

Řekli jsme si, že je konečně na čase představit členy základního štábu. Jak je zmíněno v popisu projektu, náš tým je složen převážně ze studentů píseckých filmových škol SVOŠF a FAMO, zde představujeme pět hlavních členů. (Scénář a režie: Josef Kotalík; Kamera: Tomáš Šimůnek; Kamera: Petr Hanouse…

Viacej

3.11.2020 Máme to!

Vážení přispěvatelé, velmi si ceníme Vaší vyjádřené podpory pro naši kampaň na podporu vzniku chystaného dokumentárního cyklu o Českém stavovském povstání. Vaše příspěvky nasčítaly částku úctyhodných 108 700 Kč! Navzdory jejímu uplynutí budeme i nadále přidávat novinky ohledně zákulisí vývoje…

Viacej

Komentáre

Vyberte si odmenu za váš príspevok

  • 22 Poděkování

    Ručně podepsané poděkování štábu.

    (poštovné v ceně)

    Doručenia odmeny: Do štvrť roka

    7,57 €
    (200 Kč)
  • 10 Poděkování +

    Ručně podepsané poděkování štábu a unikátní plakát 

    Na znak naší vděčnosti Vám věnujeme kromě poděkování i unikátní plakát podepsaný všemi členy štábu.

    (poštovné v ceně)

    Doručenia odmeny: Nešpecifikované

    13,25 €
    (350 Kč)
  • 20 Poděkování ++

    Ručně podepsané poděkování štábu, unikátní plakát a čestné místo v titulcích dokumentárního cyklu.

    Podpořením našho projektu získáte nejen naši úpřimnou vděčnost, ale i pár zajímavých odměn.

    (poštovné v ceně)

    Doručenia odmeny: Do roka

    18,93 €
    (500 Kč)
  • 7 Návštěva natáčení

    Kromě ručně podepsaného poděkování štábu nebo zmínění v titulcích je Vám k dispozici možnost navštívit natáčecí plac - datum, čas a místo natáčení se předem dohodne skrz e-mail.

    Nahledněte do zákulisí a naší práce na place!

    (poštovné v ceně)

    Doručenia odmeny: Do roka

    37,85 €
    (1 000 Kč)
  • 13 Hraná role / postprodukce

    Kromě ručně podepsaného poděkování štábu nebo zmínění v titulcích je Vám k dispozici možnost obsazení do hrané role, nebo mít umělecký podíl na postprodukci dokumentárního cyklu - všechny detaily ohledně dat, časů a míst budou řešeny skrz e-mail.

    Staňte se tak nepostradatelnou součástí samotné tvorby dokumentárního cyklu!

    (poštovné v ceně)

    Doručenia odmeny: Do roka

    75,70 €
    (2 000 Kč)
  • 3 Rekvizita

    Kromě ručně podepsaného poděkování štábu a zmínění v titulcích, nebo návštěvy natáčení, si jako suvenýr můžete odnést autentickou rekvizitu přímo z placu.

    Nechte se překvapit, co pro Vás vybereme... Možnost bude získat i součást kostýmu rytířů.

    (poštovné v ceně)

    Doručenia odmeny: Do roka

    189,25 €
    (5 000 Kč)
  • 4 VIP

    Kromě ručně podepsaného poděkování štábu a zmínění v titulcích, nebo návštěvy natáčení, budete mít přístup k dokončenému materiálu ještě před oficiální premiérou, stejně jako možnost podílet se na scénáři - všechny detaily ohledně dat, časů a míst budou řešeny skrz e-mail.

    Odměna také zahrnuje posezení / oběd s tvůrci.

    Nenechte si ujít skutečně unikátní možnost přímeho zásahu do příprav natáčení.

    (poštovné v ceně)

    Doručenia odmeny: Do roka

    378,50 €
    (10 000 Kč)
  • 1 z 1 Generální partner projektu

    Kromě ručně podepsaného poděkování štábu a zmínění v titulcích, nebo návštěvy natáčení, uvedeme jméno Vaší společnosti na veškerých propagačních materiálech, na plakátu a, samozřejmě, v úvodních a závěrečních titulcích dokumentárního cyklu. Také budete mít přístup k dokončenému materiálu ještě před oficiální premiérou.

    Staňte se Generálním partnerem dokumentárního cyklu a buďte tak pilířem nášho projektu, bez kterého by vznikal jen s obtížemi.

    (poštovné v ceně)

    Doručenia odmeny: Do roka

    2 649,51 €
    (70 000 Kč)