6%
342 €
(9 105 Kč)
Vybrané
4 956 €
(132 000 Kč)
Cieľová čiastka
Projekt bol neúspešný