Kniha Jazyk nepoznaný: peníze

Sbírám finance na dopsání a vydání knihy o penězích z pohledu nejen ekonomie, ale i antropologie, filozofie, práva, dějin matematiky, účetnictví, písma či lingvistiky (nyní 145 s.). Nabízím důkazy, že peníze jsou odnoží obecného jazyka - a co s tím dál.

 • A. Martén, otec kost. solidarismu - má inspirace

 • Eco coin - lepší a šetrnější nežli bitcoin....?

 • Modernizuje se účetnictví...

 • O peněžním monopolu... (B. Lietaer)

 • Komunikovat o podstatném...

 • Celá peněžní soustava - nejen mince a bankovky

967 €
vybrané z 5 545 €

17%

17% splnené

39 ľudí prispelo

Literatúra

Zobraziť všetky odmeny

Jak to začalo

Všechno začalo v Kostarice v roce 2005. Do střední Ameriky jsem tehdy jela na 3 měsíce, strašně mne zajímala země, která v roce 1948 zrušila svou stálou armádu. A země, která, byť je ještě stále zemí rozvojovou, se chová hodně ekologicky a chce se stát do roku 2050 vědeckou mocností. Našla jsem mnohem víc, než jsem čekala. Hotovou pokladnici inspirace v mnoha různých oblastech života, i politiky... (Ale o tom třeba jindy...)

Při své tehdejší první návštěvě Kostariky jsem mimo jiné narazila na jméno ekonoma, právníka a filosofa Alberta Marténa, a dostala se mi do ruky jeho fascinující, poučná a brilantně napsaná esej Metafyzická teorie peněz (esej jsem v roce 2014 přeložila do češtiny. Mám díky dědicům k dispozici autorovo kompletní dílo, v digitální podobě).

Při její četbě jsem si uvědomila, že sice denně používám peníze a jsem aktivní uživatelka peněz, ale že jsem se, coby občanka, do té chvíle nepozastavila nad svou neznalostí, co peníze vlastně jsou a jak vznikají a jaký má mechanismus vzniku peněz (jako nedostatkového, de facto vzácného statku) dopad na životaschopnost státu. Toto prohlédnutí mne přímo ohromilo. Postupně jsem ovšem s čím dál větším údivem zjišťovala, že na tom, co peníze jsou a jak mají sloužit, se dodnes (!) nemohou shodnout ani ekonomové či bankéři. 

Čtyři Marténovy věty mi utkvěly v paměti a začaly doslova vrtat v hlavě. To ony mohou za to, že jsem se začala pídit dál:

1. Peníze jsou jen matematický zápis skutečně vytvořených hodnot, na jejich materii nezáleží (obliba zlata je pouhý projev fetišismu). 

2. To, co přijímáme bez dalšího jako dvě funkce peněz (prostředek spoření-neobíhání a směny-obíhání), je vzájemně neslučitelné - peníze by si měly zachovat jen jednu z nich, být prostředek směny.

3. Peněz může být v ekonomice tak akorát, ne víc a ne méně.

4. Penězotvorba může být nezávislá na vládě a bankách - mít až určitý "organický" charakter.

Co je mým cílem?

Chci knihu během 1 měsíce v klidu:

1. dopsat a dokončit - věnovat se jen tomu (aktuálně mám 145 stran), obnáší to poslední kolečko rešerší, zpracování již zhotovených výpisků z posledního "balíčku" nastudovaných knih a celkové učesání textu

2. rozšířit ji o 5 - 6 vlastních kreslených ilustrací 

3. a poté vydat vlastním nákladem, příp. pod záštitou nějakého malého vydavatelství v počtu 500 ks.

Věřím, že tak jako mně vám prostě nedá spát myšlenka, že peníze by mohly být (ve skutečnosti) jazyk - vysvětlovalo by to celou řadu paradoxů, nejasností a potíží kolem jejich definice.

Chci docílit toho, že se budete na peníze dívat jinýma očima. Doslova se před vámi rozklene horizont nových možností. Chci penězům vdechnout jiný život, jiný étos. Některé problémy ztrácejí povahu problémů, když na ně dokážeme nahlédnout z jiného úhlu. Tohle je myslím ten případ. 

Přístupně a jednoduše vás uvedu do problematiky peněz a ukážu vám i jiné stránky peněz, o nichž jste patrně dosud nepřemýšleli. Dám peníze do nových souvislostí. Protože vědět, jak vznikají peníze a co vlastně jsou, patří podle mne k nedílné výbavě svobodného demokrata. 

Jaké peníze, taková společnost - a  taková demokracie!

Každý "skok" do vyššího řádu složitosti společnosti si v minulosti vyžádal přinejmenším podstatné rozšíření znakových řad existujícího jazyka, případně vytvoření zcela nového typu jazyka, který bude schopen takovou složitost pojmout, reflektovat a vyjadřovat - a tedy i "VIDĚT" DOSUD NEVIDĚNÉ, VYSLOVIT DOSUD "NEVYSLOVITELNÉ". Žijeme právě v takové době. A "peníze" jsou tím nástrojem, o němž ale zatím nevíme, že by mohl a měl sloužit jako jazyk.

Naše tekutá doba se vyznačuje tím, že se v ní sbíhá a současně působí řada velmi závažných trendů:

1. odpady z hospodářské činnosti a výrazně konzumně zaměřená společnost se už stávají neúnosným problémem pro životní prostředí

2. rapidně klesá biodiverzita, pestrost života, schopnost přírody obnovovat své zdroje

3. rozvoj pracovněúsporných technologií, 

4. rozvoj technologií, které podporují decentralizaci

5. rozvoj technologií, které podporují sdílení 

6. roste počet obyvatel planety

7. obyvatelstvo stárne

8. je příliš málo slušně placené práce, důstojné práce pro většinu lidí

9. jsme svědky delegitimizace politiky a slábnoucího státu

10. silnými aktéry se stávají vůči občanům neodpovědné globální korporace

11. vojensko-průmyslový komplex (zřejmě) již překročil rozumnou kritickou hranici podílu na celkovém hospodářství 

* * *

Podobnou knihu jste, troufám si říct, rozhodně ještě nečetli (to nejsou jen moje slova, ale slova prvních čtenářů, kteří do ní měli možnost nahlédnout), je originální, a navíc je tam vše podstatné z mnoha a mnoha dalších knih o penězích, které v češtině dosud nevyšly a patrně ani nikdy nevyjdou. Je dobře ozdrojovaná, i to se snad cení :-) 

Vyberte si podle chuti formu podpory, myslím, že nabídka je dostatečně široká.

Detaily

V knize píšu o tom, co byly peníze v minulosti a jak vznikaly, jak vznikají dnes a co všechno patří do peněžní infrastruktury, jaké měly a mají peníze vlastnosti, jaký dopad mají na společnost, a zkoumám současné alternativní či reformní pokusy o změnu systému v zahraničí (Švýcarsku, Anglii, Kostarice a jinde). Mohou mít peníze i jiné – nové - vlastnosti?

Snáším důkazy na podporu své hypotézy, že peníze jsou jednou z odnoží obecného jazyka. A co z toho vyplývá pro naši kulturu a civilizaci.

A to ve 4 kapitolách:

1. Popis dnešního peněžního systému

2. Důkazy, že peníze jsou jazyk

3. Přehled reformních návrhů z celého světa

4. Vlastní návrh, jak komunikovat prostřednictvím peněz důsledně pojatých jako jazyk. Díky novému způsobu užívání peněz-jazyka je pak možné provést přinejmenším 3 Occamovy břitvy čili smysluplná zjednodušení stávající komplexity společnosti na poli ne/zaměstnanosti, legislativy a bezodpadové ekonomiky. A vyřešit uspokojivě celou řadu z oněch výše uvedených protichůdných trendů.

... a ještě něco navíc

Velmi mne oslovuje způsob, jakým maďarská filosofka Ágnes Hellerová přeformulovala známý Kantův kategorický imperativ. V jejím podání zní: "Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." Zdánlivě to s penězi nesouvisí, ale nechte se překvapit. 

Kdo jsem?

Překládám, učím jazyky, vyvíjím vlastní metodiky sebeřízeného studia a příležitostně se nořím do různých projektů a spolupráce s jednotlivci, neziskovkami i firmami.

Zajímá mne vizuální deliberace (princip z kolektivní inteligence) jako komunikační zkratky ve spleti informací a nehierarchickém prostředí.

Proč to dělám?

Je to kniha zejména pro lidi, kteří vytrvale hledají nejrůznější svobodné alternativy v různých oblastech života, ať už ke konzumnímu způsobu života, ve vzdělávání apod., hlavně ale nevzdávají naději, že můžeme vést celkově ohleduplnější a smysluplnější život, mít pozornější vztah k přírodě i k sobě navzájem.

Nejsem ekonomka, a i proto si bude tato přesoborová kniha o penězích těžko hledat nakladatele. A tradičními cestami si bude i čtenáře hledat jen velmi svízelně. Přijetí představy peněz jako jazyka mně samotné trvalo léta - léta hledání, bloudění a velkých pochybností. A dnes je téma knihy natolik aktuální, že prostě musím zkusit jinou cestu. Protože nerozlučně souvisí s tím, v jakých podmínkách chceme a budeme žít na této planetě. 

Dílem zde vybraný autorský honorář mi také umožní sebrat odvahu a pokračovat v dalším nezávislém psaní - jednak konečně vydat sociopis o Kostarice a také se podrobněji pustit do tématu vzdělávací architektoniky, nového oboru na pomezí politologie a pedagogiky/andragogiky a jiných oborů, který úzce souvisí s knihou o penězích - bude na ni totiž navazovat. Protože technologie ani gamifikace učení (visící ve vzduchoprázdnu) nás nespasí, nýbrž schopnost skutečně komunikovat (mimo jiné schopnost vést dialogický spor a nacházet nějaký minimální společný horizont). Politika by měla být promyšleně koncipovaný veřejný prostor, kde se skutečně protínají a sbíhají podstatné informace, znalosti, na základě kterých pak může politická reprezentace informovaně rozhodovat.

Aktuality

14.5.2019 Jdeme do toho!

Dala jsem do kupy to hlavní o knize a proč je pro mne tak důležité dostat ji k co nejvíce čtenářům. Jsem ohromně napjatá, jak to dopadne.

Viacej

Komentáre

Vyberte si odmenu za váš príspevok

 • 1 Seznam odborné literatury (PDF)

  Ještě před samotným vydáním knihy vám elektronicky, tj. na vaši emailovou adresu, zašlu úplný seznam literatury, z níž jsem při psaní knihy čerpala.

  Jde o obsáhlý soupis těch nejzajímavější děl, které byly o penězích napsány v různých částech světa. 

   

  Doručenia odmeny: Do týždňa

  1,85 €
  (50 Kč)
 • 1 Náhled do obsahu knihy (PDF)

  Tohle je takové zahřívací podívání, pokoukání... na rozmyšlenou.

  Získáte elektronicky soubor s obsahem knihy. 

  Schválně, jestli vám to pak nedá.

   

  Doručenia odmeny: Do týždňa

  1,85 €
  (50 Kč)
 • 1 Book summary in English (PDF)

  20-25 page-long summary of the main ideas, including the table of contents and references.

   

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  5,55 €
  (150 Kč)
 • 43 z 50 Neučesaná kniha před dokončením - aktuálně 145 str. (PDF)

  Vaše otázky mne samozřejmě zajímají. Tímto máte možnost ještě zasáhnout do obsahu knihy, neboť za svůj příspěvek dostanete první hrubou verzi knihy ve formě PDF - kratší, neučesanou, nedovymazlenou, před korekturami - a můžete mi položit 1-2 doplňující dotazy či  komentáře či návrhy k doplnění.

  Dostanete tím možnost významně ovlivnit výslednou podobu knihy. 

   

  Doručenia odmeny: Do týždňa

  6,28 €
  (170 Kč)
 • 632 z 650 Výtisk knihy s věnováním a poděkováním

  Jeden výtisk s osobním přípisem a poděkováním za vaši důvěru a zájem o téma.

   

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  12,94 €
  (350 Kč)
 • 16 z 20 Hravý umělecký artefuckt na motivy pomíjivosti hmotných peněz

  Kromě výtisku knihy ode mne dostanete i 1 malé konceptuální dílko, které hravě poukáže na historicky proměnlivou podobu peněz.

  Můžete dostat buď 1 boženku, 1 masaryka, 1 plastkirikí, 1 bytcuiona, 1 x85fR nebo jiné  pseudoukázky z historie vývoje peněžních prostředků.
  (Názvy jsou samozřejmě smyšlené).

  Můžete si buď vybrat z pěti vyjmenovaných variant, anebo ponechte artefuckt osudu a nechte se překvapit.

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  20,33 €
  (550 Kč)
 • 26 z 30 Veřejná přednáška na téma peněz

  Přednáška na dané téma pro veřejnost ve vašem městě v délce 90 min., s prostorem pro dotazy.

  Po dohodě zaměřená spíš na to, co vás osobně z knihy nejvíce zajímá.

  A k tomu samozřejmě 1x výtisk. 

  Doručenia odmeny: Do štvrť roka

  44,36 €
  (1 200 Kč)
 • 8 z 10 Osobní převyprávění u večeře

  Osobní převyprávění dokončované knihy u večeře kdekoli v ČR, se zodpovězením vašich otázek.

  Můžete s autorkou posedět, poslechnout si to  celé úžasné téma naživo - i s autorčiným pověstným mácháním rukama a koulením očí a jiným projevy stydlivosti a nervozity (ale v osobním kontaktu to spíš odpadá)... Tak nevím, jestli tady neslibuju zaječici v pytli.

  A k tomu (později) samozřejmě výtisk knihy. 

  Doručenia odmeny: Do mesiaca

  92,42 €
  (2 500 Kč)
 • 5 z 5 Improvizační klavírní vystoupení volně na téma peněz

  Improvizační klavírní vystoupení (cca 30 minut) volně na téma peněz kdekoli v republice.

  Samozřejmě může následovat neformální debata o penězích v závěru.

  + 2x podepsaný výtisk knihy k tomu.

   

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  129,39 €
  (3 500 Kč)
 • 2 z 3 NOTY: Původní klavírní skladba volně na téma peněz

  Za tuto troufalou cenu dostanete jen pro vás složené, tzn. zcela původní krátké autorské klavírní dílko, resp. noty dílka (vytištěný a podepsaný notový zápis, min. 2 strany), které hudebním jazykem pojedná o čtyřech kapitolách knihy.

  Věnovaný jen a jen vám.

  A k tomu 2x výtisk knihy. 

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  184,84 €
  (5 000 Kč)
 • 3 z 3 Klavírní recitál s 3 původními skladbami volně na téma peněz

  Vystoupení kdekoli v republice, kde můžete slyšet autorské provedení 3 původních krátkých skladby speciálně složených k této příležitosti, které hudebně pojednají o čtyřech kapitolách knihy.

  Obdržíte k tomu nejen noty skladby, ale můžete si pořídit také vlastní záznam, který bude pouze ve vašem vlastnictví. A s tím si můžete dělat, co je libo. 

  A k tomu 2x výtisk knihy. 

  Doručenia odmeny: Do pol roka

  369,69 €
  (10 000 Kč)