2%
59 €
(1 500 Kč)
Vybrané
2 445 €
(62 000 Kč)
Cieľová čiastka