2%
58 €
(1 500 Kč)
Vybrané
2 390 €
(62 000 Kč)
Cieľová čiastka
Projekt bol neúspešný