109%
13 080 €
Vybrané
12 000 €
Cieľová čiastka
Projekt bol úspešný